Ludwigshafen RHEINPFALZ Plus Artikel Rhein-Galerie: Der Reiz des Besonderen ist dahin

Das Vorgelände des Einkaufszentrums am Rheinufer, der Platz der Deutschen Einheit, ist längst integriert ins Stadtgeschehen. Etw
Das Vorgelände des Einkaufszentrums am Rheinufer, der Platz der Deutschen Einheit, ist längst integriert ins Stadtgeschehen. Etwa für Konzerte beim Stadtfest, wie hier im Juli 2016 beim Auftritt von Grand Malör. Vor der Corona-Pandemie besuchten das Einkaufszentrum mit seinen über 100 Shops etwa 15.000 Kunden täglich.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Ist sie nun Fluch oder Segen für Ludwigshafen, die Rhein-Galerie? Über diese Frage wurde in der Vergangenheit mit Blick auf die kriselnde Innenstadt gerne und ausführlich gestritten. Wie bewertet die Wirtschaft die Situation? Ein Gespräch mit Jürgen Vogel (50), dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz.

Herr Vogel, der IHK-Sitz am Ludwigsplatz liegt nur wenige Meter von der Rhein-Galerie entfernt. Wann waren Sie dort letztmals shoppen?
Vor etwa zwei Wochen.

Was

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

nahbe Sei tenne?ieWarukagf des cetali&h;nmlug rfsBaed ibe meeni trdo sanlsaieum&ngs; tdntheaelelL.mnsbie

Sei snid sola haucsdru duenK der eG,elari nnew huac ekni maek?Jda.tmuSn hcI ermo;luheg& algsdienlr uz edm lenat hgcSla ovn dsLhinweanf,erug eid lhlhcumtsi;cta&a mmrei hnoc genre isn hCneauters-atR en,heg sad aj - isb zur gl&guh;znlsSciei dEen 1202 n&a;dsh fnaelsble vno CEE eentribbe rid.w hIc nfedi abre hacu ide GilrineeRhe-a sehr rpcsdnanhee nud ibn edwgeens cauh todr endKu dh&s;an rbae enbe nhcit rnu odrt.

nUd edi eezFiunmagaDn?&lglu;gs;o&rz bin ihc m;th&iluralnuc uhac ewtr,gneus chI atrebie ja ni dre nnnaettdIs, ssee hrie mhial&uug;f uz gaiMtt orde aeschu ni ;ee&.ucmsfthalG rlam;luthu&icN tgbi se im umZetnr bare ta&glnmlus; nctih mhre alel Pke,dtuor eid ich nreeg eaufnk ud&m.;lewru

tIs ide le-iinGaeRhre erIrh Ashnitc hnac inchiewsnz nei tresfe ntdtiseBael rde ttadS eodr nohc ine &rleFmbeudtulr;mum;kpo(r?r&gele nael;)ul&mrg agSen riw es mla :os chI e,ulgab die rnlaGeRii-hee hta ied tdatS osnhc chan neorv h.tecgrab eSi hat gfsdwhaeLuin neei ueaedbwrrn nf;unOu&mlgf umz hneiR geenegb ndu ennei amuR ,faesngechf erd fm&urlu; ied nneceMhs vzour tnhic rgbbaehe w.ar ekritD am slFus eednwr llote uiutlhheomnmlsfen;lecati&tAkg oetb.egn

AibeD e? r retekfep zerhnnuVga tim rde nnntsaIdet its in neenmi Aegun hsrieb hcitn engeglnu. Dsa itelg rbae rag icnht nndgtbeui na der elaRe-iGerh.ni

?onaendsDrS liegt ucha nar,ad dass rwi sinzhceiwn lkiewnEgcuntn ni erd ennastdtIn e,hban ide dsa ldicteuh wrcterseh hbnae.

Zum Bi?seplseliA dei RnhGilereaie- amdals ntdaeegseil ,rwued bga es cnoh eenin hKofuaf na dre Eekc shz&ia/sahaBn;-rgBtoermkfsl,ci saol enine eteewirn ,knrAe dre enei anzetlre oellR im -oieypnKztCt t.eelpis aMn smus cutu&rlinal;hm auhc ern,eitktasno ssda es in red sdnIetnatn fhu;&emrrlu cnho eiigen aheucfhmca&segFlt; egegebn t,ha ied rettmeiwelil wvuhrdcnesen n.sid eDesgewn sndi edi ineerSgyn dun ide eVbdnnegunir zur antdeItnsn wh.isrgcie

a;mHl&ntug asd e,nie dsa eirnhescwndV des d,Haslne ntich mti mde adeer,nn edm auB red rleaie,G zsmnea?mu p:chrSi tHa dsa euen unzaimEfeskutrn edi noinehh delskrien neInastdnt nhtci tierew lnteusabu Slaoess?n rssak eshe ihc asd nhc.ti aMn msus sich vor rw;izSeagnzw-eeknilhscD-& lhm&te.nuu; eVlie boremelP in red yiCt erwan hcosn ,da berov se die i-aGeehreiRnl g.ab sE bitg aber cutluan;rlhim& uach hcwtiieg tlcems&e;,afGuh ied nov der tnetIndsna ni eid eRen-iGlerhai eangabedtwr ndis, eatw ;&mHpaM oder aA&m.;pC sDa aht edm rtnemuZ resh hew ta.egn

oAls nahMdo?c muss se,hne dass se in nelal g;eru;&lemonglr&isz aemdluS;tnt& egewn des cheiagrennfmu sAegtbno fau erd n;umrlen&uG eeWsi oiswe eweng sde resh rtkas hwnesaencd naesllOinHnd-e ecelhirheb eomrPebl ,itgb sutIetnae&d;nlnm uz eenpilebs. Innerosf emahcn chis da hcievdsernee rtoFkena ebkmrreab. chI dwr;&luuem dnehocn a:engs ieD eGRenihl-raei hat sLdagfuenhwi fumrul&; neue reugnKpupdnen krittatva mght.cae

aDs mga enis. stI se aber tchin ,os sdas eelidr ntrCe,e nenw ide teers uNgerei ltelgist tis, ceizhlmi elncshl an kazfnngrtiAehsu nu?z;i&len;g&elumbis ieD uatkonltiuF ni dre -iGaelehieRnr raw tzluezt ch.ho iuzHn kmmto, dass vieel udKnen ieetzlg asd temninsruEzaukf rsnaenue,t ied tiyC aerb ksnli niegel .eEesldahnnislalzne ath mreim lynekZ. sE itgb mirme unee wtl,kngenucniE edi u&ufdmrla; s,rengo asds Ktpoenez epu,afpnpo chis direwe rndn;emaeluv&r rode .vwenrsincedh

saD hilstei&gz?;Ich dnkee ,alm asds sda shklscsiea knsrti,Enefmuauz so iew iwr ies ni gwhaiLsnfeud tim erd ;llzu,W&umaheml dem CethrnutaRes-a dnu edr inaereRle-Gih hcno na irde ntSelel bah,ne scih ni erd atT beetu&urm;llb .ath Dre ndrGu tsi sua emiern Scthi tiaervl rk.al

chI bin sprgen.nanUett dme hDca riesde ntCere ifned ich u&lclhtinmur;a ieelv ,obAgetne asd ist a.tviatktr bAre chi dnief rov ealml eAeng,obt eid csih vom ttSermoni erh eher mi cscirtncutdehilnhh eihcerB ebnew,ge mla nei shiscbne &rludeu,ramb; aml ine behsncis ratrnue,d alm wmer&ihe,ruol;tehrg lma einrgew tu.oime&wegrr;hhl Dsa tmach eeids etoAgneb urusa.astcbah Dei bkeeomm hic ucah lonei.n nenW cih nmiee Hemnd-e droe &mucillzghe&S;rg;usoh n,eekn nnak cih rim ads mi rnInetet .sbeteelln eegweDsn nrelrivee utsziEnknarenef an vmA;ttiakita&rtlut udn eeuz.Fqnr Es bgit dvtmaemr lveei ochlres netn,erZ ide dne Rezi sed seBnodeern raehd eugbl;niuie&&tgms;lz nh.aeb

cuAh ied i?RhiiGSaee-nerle ist ni nemnie eAgnu ehre ien iivsotspe espi,Biel eiwl eis ngeew hirer rtchAutkeri udn riehr Laeg ma Fluss tmi niteewer uuetnkpPsln erbenw n.nka Fmeuru;lr&h aht anm vilee fnzetrauskinEen so ge,buat dssa der Kuden oelrpbsoml ner-i, aerb itnch ohen Wisretee einduafts,r saol rhse ni chis rkethge dnu ni shci sgenolchses. ueetH llstte anm es,tf ssad lhosec eeZrnnt rnu hnoc gtu nle,afu newn ise eein ohhe tmlslteiantAlqfuauau&h;t eibnt.e hIc chuebra fd;ralumu& noamotireGs, lnnuahUrtegt udn egsnrB.fhgietuiwee eEgiin Cnetre l;uufenle&mlr ieeds efgnnerdArnou itnhc m.rhe einhIzcnws dnerwe skialcessh Eeritenknusnazf utewndbsie amku ohnc bu.eatg nI edr atT lesttl hsic chau in efwginLadhus dei Fgra:e uloe&nmn;nK dei nfereznEsnuaikt os eehstenb n?lbieeb ncnzewiIhs tsi ise to:etnwabret aDs -CtsueaRrhanet dirw ll;eisegs,in&zhc udn iew se imt rde zu;&huWemlalml rteiewetg,h irdw nma hn.see mA ndEe dwir ohlw mti erd elnRaeGhieir- urn ochn nie ;gilsgosze&r Crnete ;unrglubm&e.bilieb

Ist se ighci,rt in red tsInanentd orv elaml fau ltrnsisDetiee zu t?znseaseD hriect .icnht sE gtib abre cuah nike Parntte.etzep irW &ssl;ueummn aentlu;In&ndmste une ke,nnde iihclevelt chau eun eendr.nfi

asD bdeetduelne?Hat lineal nakn mfunt;guil&k ihtnc ermh ide ratiLechbne dre d;nesnlten&utIam nes.i neeztra,dnttS eid lgleshzicusa&lichsi; dvnoa gengater dun ibsetelp eernd,w rwid se nur cohn in m&aullheasf;uennAml e.bnge deAner nAbtoege u&emls;unms nohnk.ezumim Da reedn wri e;umubrl& rotaGoemisn oder ntugeltsen.Diis tassmnIge ;msmuluen&s rwi ,evhrucens nesutnletIan;md& os zu ens,ttlgea ssad Mesnnech hsci rtdo enrge afeanhu.lt auDz hl;&uzaemnl traikevtatr nm,hrWoau neue lrpxeietemelen monehfnW,or gnujse uchndsiestest neeLb deor eugk&orlguuBmetehe;nm,icinlts lwosoh r;uf&lum Kidern wie lrufm&u; Sneeo.nri Utmrne itrShc r;lewm&ua eine nharuVngze lla eedsir rnekFtoa ;m&.cuwrhensetnuswl mst&etelIn;nuand einktnrinuofe nur on,ch nwne eis betbel dns.i aDs nuneoml&n;k uhac tohisucirtse Fnekaotr i.esn eSerpy wrdi lvmhicreut mierm tblebe nie,s liew es eeni weraebnurd isseulK tbiene na.nk reW asd cthin ht,a sums sich eenrda ekGaendn hnm.cea

aWs &k;ltmeuonn sugLedwhaifn clnhIefe?h inb memir cnoh uebm&tzeu;rgul ,onadv ssda es eni cgitrhrie Aszatn &,;wuleram edi hcohHsecul ni edi ttasendnnI uz he,nlo mu rehi bnLee zu in.kreeer iEn serhloc fpserazomaorotnnsrsTsi teuadr rbae eseni etZi.

Dei ,nceCha den smpCau in die Cyti zu ,hoeln weurd ni ned ojrerhnaV .vJern,ata sad its erlied .so eiD edeI kam wsate uz ts&plm;ua fau. Eni UpiCa-msun im urenZmt &;lmwraue enie nncaRiechsee gensee.w reAb se tgib aj ndeaer itisopev cuklgnent.wEni golers&zi;G Aerbgeebrti eiw ied Pafrlzeewk und ide ehnhisTnecc Werke zeeehbin etdStoran ni der etadsI.nntn aDs insd aj cahu bbeeneeld Elene.emt aDs aknn anesidtbilresi w.nekri ieD trasktuufnrIr sde hksehvNrrea im,tstm se eettsennh nuee eh,Wgunnon und mit edm &qbpdoo&rdqoe;Mutlu;lo ma rienBlre altPz shttnete rgmuseiocwlieelh&;m nie eruen Mtngae.

dUn eid r-hGealeR?inei tIs ise unn hluFc erdo Sneeg urflum&; die nnaestndIt? nnWe ich cahn hnez anrehJ neeni Sticrh unrtred ce,mha hat die ieae-herRlniG red taStd ehmr u;l&ntmgzuet als secdhtage.

eiD eiieSerSt hnez eaJhnr bgti se ied reRehl-Giean.i iWr ehnutclebe in erised eSire eid legFno m&ulrf;u edi .nwtkiSdtacuglnet eiD sihebrgein T:ilee Dei ugnonHff hurt fau 505 lPmhfl&;unea ;)1( Dei tadtS na end lsusF gbtearhc neRl2)ih(fa;l imt med oeldqqobiuRc&;ibd&ku;lnh ;()3 gerneWi &eLna,mdu;l mrhe e;mtuL&nrsaleed .4)(

uDa&;ieqor e-eRGahliinre aht ied Satdt hcsno ncah nvroe &htcbuo;graleqa, gats umJleg&u;rn Vlgoe ovn rde KH,I ide ni der Pflza die reeIsntnse nvo ndur 0.0800 eeitrBnbe vetttro.:tFroi KIH

x