Limburgerhof RHEINPFALZ Plus Artikel Wächter Bestattungen wechselt den Inhaber: „Jetzt muss die Jugend ran“

Michael und Dagmar Scherer haben ihren Bestattungsbetrieb an Sohn Ferdinand und dessen Partnerin Romina Bogner abgegeben.
Michael und Dagmar Scherer haben ihren Bestattungsbetrieb an Sohn Ferdinand und dessen Partnerin Romina Bogner abgegeben.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Anfang Mai haben Romina Bogner und Ferdinand Scherer das Limburgerhofer Unternehmen Wächter Bestattungen in dritter Generation übernommen. Der Beruf der Bestatter hat sich mit der Zeit verändert – und bringt auch Schattenseiten mit sich.

Die Unternehmenshistorie der Familie Wächter geht bis ins 18. Jahrhundert zurück. In Limburgerhof beginnt sie mit dem Schreinermeister Ernst Wächter im Jahre 1951. In dieser Zeit

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

rwa sda rattesenseBewt cnoh tsfe ni edr daHn von nrnSrhecie. neD freuB d&aludosq;ote&eturtq;Bb bag se ni iesemd Sneni noch ntchi. mI aLuf edr areJh ceatmh chis Etsnr hatuW&;lmsrec Sohn gnaWgofl als rbarauSeg eienn ma,enN soadss erd teBtztgaeiresw lh&a;tcbrWe;qmu&dou naetnBuetsgt duGb&qmloH; g;emugetrnu&dl wed.ur Das raw 1.919 Guet ehzn erJha t;e&murapls abgne die dnnurgFmreei;mul&r egnI ndu fnlgWaog tW;mr&euachl das nenUtneemrh an hrei rtoehcT aarDgm ndu ndeer anMn hialcMe rcShere irweet. sbleSt eehtgserrinc idrw nhsoc naelg ntihc hmre h&dnas; laegS;&rum nkeomm uehet sal beiwragfatlreH usa ned z;rteigrGib&senbole und ednrwe dnna anhc dne hslmuuecnW&;n erd dunKne eiwert ertiba.tebe

la;mbre&eUgub an den nNnoShu bhane agamrD dnu ahlMcei reSrceh ltbsse ide eetenennhrlmngiutsU :ebeeabgng na noSh Fnreidadn )5(2 dnu enesds lfgur;inaehmbeLnst&e nmaoiR eornBg 2(.)2 Die Jndgeu olls ztetj r,an nehab eid utdA;oelqu;odlq&bn& .selshcboens oW;bur&qid nahbe ties zneh renJha knniee lrlunna;m&eeg olEurrublnagshu mreh e,ogaqmt;&dlhuc nu;muebretgd&l es lMahiec rehreSc 0(6). liro&beeVdu;mhq disn iwr rund mu dei hrU ;m&uurfl esuern edunnK fralraubdo;q&bu. Goestrbne driw enbe ,rmmei heon Rsk&tclhucu;mi afu gaeieretF ored eneze.Fnterii arDmga recherS &zmt;:aguenrl diqruMbo;& llul;fm&at es rwaz cihtn le,itch sesu.asollzn inmemIrh ist ads rde Brteibe ernmei erlt.nE rAeb seivel aht chsi ni emsruen eBrfu rt;ve.nedmur&la nUd ieisnzhcwn kmree hic, wie rim eid iFux;eitblmlt&lai und eid stuL ,ehnefl cmhi in ueen eoeciTnohgln r;&btieaidu.nleznoque liwseeesBsiipe lltowen die &glgmenurnA;oihe etueh kuma ohcn eneni rngtanOesi mu;f&lru ide ,reruafreeiT enrsnod edi Mskiu refi u;.ewmlanl&h qeD&iudb;o cntriusihheednlec lenuleQ und tglman;eDt&eraur zu irrdien,kooen dsas saell mmsse&nuzaggll;;w&huic af,tuullm;& ibgtnr ihmc oft angz lnush;mo&c isn wSoltedqn;z&u.cih

mu&ul;rF monRai oegBnr nud dFnreandi reechSr ist sda dsa tcsirmea&sbeulhttsSdle;lnv dre e:ltW r&oibqWdu; inds hdoc mit Ytbuu,eo ySiotpf udn ehotBltou ouegawd;can!leq&hfus Dei bUleg;mba&uer der ge&sumeiactllust;nGfh lruu;tefmval& bidae lsi&ezie;,gldfn &bediw;uqo es bei nmniee relEnt dslmaa acuh arw. dnU wri nrweed ieb ngeFra rmemi urmu&lf; ide deebin da udsi,n;&qleo ehtrisvecr gaaDmr .cheSerr cd&huqA;uob dggunl,r;&eftaquo &mftulg;u hecMail rreShec emlnzhsdncu .hunzi sitSeen der ntudhacfKs its chrise laelsbfen itm garneF zu nnrec:he suEobq&d; bitg eeuht nhco unKdne, edi von neienm tlrEen itednbe nweerd qown;&doell,ul sgat aargmD eS.rrehc nqdb&enWuo; cih nnieh nnad esag, ssad ies iMtte 80 ,sind efnang eis na uz .;nqocr&uhlnede

titrtshsezNotcod isdn ucah diq;&oubed ;tWucus&hlrloqm;ade& cnoh emrmi da ;asd&hn zum ,spielBie ennw edr eaobtekPt likg.eltn uDuab;dl;o&f&rmuq sidn irw nheni hres ,rdaankb ndne hictn rimem knan erine ovn sun im uumaeglsusArslnt luni,&eqdso; tsga terToch Damagr. ssDa rneaeBmgthnnuutesntets smeit mierFianeetlebib sidn, aht eeisn nmer:u;uld&G geiRnaleo Bttatrese nnenke edi ;ltuttMlinmaae& udn ghpeGotnefneiel rvo r.tO Sei isesnw ahuc um edi ehrnteensdoBie rde i;l&conhreultm lfiFdhr.eumeo&; ;Iud&bqno huol&lBm; frda nma nieke &ucaeEnhsre;lmgi rvwedenne, weli edr odBen dort ginew rliht&a;ugagmf ;lsudiq,ot& ntnne aamgDr recSreh eni .ielipeBs b&oo;quSd tsawe n;tulomken& nie astetreBt sua Blreni gar nihtc doeniws&;lu.qs

nNu mbmmuu&tein;lr laos edi nechlmutsa;& oienn.arGte enennK rglntee abhne isch miRona rBnoeg ndu rndanFide rchereS uaf rde uBefhrulcses ni dBa e.sKgnisni sAu dne akdlneanreesKams uewrd ine a,rPa dun ma nEed der nAusbdgliu dnast enei cesEnd:niutgh &hIqcob;ud lotelw rwaz ciilngeeth ni eeimn mittataHdse urlrNnmbeg&;u zlucloumdq&,uu;&kr; h;mrlz&alute ied Flr.mninaku;& ud&;oNbnqu nsatd ihc ovr edr :alhW Fhgezniuebren hda;s&n asw urflu&;m Btarettse os gtu iew gouilmcn;&hulm ist &ha;dsn erod zasmeuminzeeh.n chI eabh mich lur;f&mu asd ngaez aePkt nqo,eedicden&tlh;su astg esi lhl&nlcadm.eu; Lchiet tis sad hncit. &a;udbqnMo bnigrt isrPtvea ni ide etiA,rb udn edi eiAtbr ins qtiPoldr&au,e;v satg Meahilc heSrcre usa E.hgnurafr

nnMe ncskhint snee its tragefg qedsuo;&rbsendBo eid rcopireTgaholeyus ni der bigdsluAun aht ihmc f&o,qiasdt;nelriuz ibhrecett ionamR ge.orBn ;uobqd&Es sit srhe ;r&ubrdlmu,heen nenw mri ohAnrgml≥uie mi lhmsGprace&u; rhi eHrz ulcuhsttn;s&auem und cmhi ndan in nde mAr emennh. sE h;umtl&oger vlie hptEeima zu snreeum feBr,u mu&gEgrnmehli&evuu;nonluslf;m &urfm;ul ide hescletdirhenuinc hsneMnec nud itnnuai.teoS Da riw fto die retens cerrahrtAsnppne s,din telhnare wri mentii lcbiEikne in dei itbnunnioeeeatssL red ebrrtVnoeesn nud erihr tlur;dbeeoe&ebqnn.inHli obuqe;bi&adD hat dreje sadlebse tec,hR in me;&Wurlud bgteielet uz ou;&erldnqed,w teltm&ubkar;gfi Dgaram rr.ceShe Gtue mU,nagomnsrfge ntnnkhsMeecnsien dnu rstehuhsceblrengSb dnis ehgcwiit po.ezmneenKt ewioS eid il,etghmF;u&aki badeucnthe torWe tchgrii uz teendu nud drngblUraeug&empnlshn;usnu zu e:rnnenek &Tebnaduqodurre; Mecsnhne ehtnse tof utner hockcS ndu egrinae .wetentrura nnaD tis se eesrun feu,gabA guhri nud eteovklslpr zu qbo,liuedb;le&n tgsa aDgamr Sehrc.er oS tah hri oShn ahuc hnocs enein fnfAigr leeb,rt &;bodslqua ien hiregnlAormug&;e ,enmtei wir lnotlew mih ieesn Maam qgede&oe.wlnnuhm;

eEin nneeguegrldd aubfgAe tah Fndairedn Srehrec zu inneBg nsiree teiZ sla e;uuhlGusrftmsrchfea;m&l& zu eeindrl:eg uoiq;rdbW& secunh u&akm.ng;esrrlutV Grnee hcau eereQgirnstieu, zmu Beiilpse asu rde eeflgP. Sie eknnne den nggamU mit rndteebSne nud rng&ilmnugeeoA,;h snid rh&;lceruolpmik b,trlbaeas ednn hinct seenlt emun;mss&lu wri sroenrbVeet st.epretinarron nWen esi nneei heiF;eunmrrluc&hs und -KtsisenCPnen eebzits,n idsn das ieedal nleoeKgl ufmru&;l &ndu.uolqs;

nnerthnBueeetsgttmnasu dsni fot meiFeiienbbtrlae n&adhs; nend sie dsni mti end ionBrheeeetsdn rvo Otr r:vuotatroFt.e dap

x