Leute im Landkreis RHEINPFALZ Plus Artikel Klaus Beyerle, Leiter der JSA Schifferstadt, geht in Ruhestand

Hat jetzt mehr Zeit für Wandern, Radtouren und Enkelbetreuung: Klaus Beyerle.
Hat jetzt mehr Zeit für Wandern, Radtouren und Enkelbetreuung: Klaus Beyerle.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Irgendwann muss Schluss sein. Für Klaus Beyerle gilt das in Sachen Arbeitsleben etwas früher. Planmäßig. Der Leiter der Jugendstrafanstalt Schifferstadt verabschiedet sich in den Ruhestand. Die Nachfolge ist geregelt, was ihn beruhigt. Langweilig wird ihm nicht. Dafür hat er zu viele Pläne.

Klaus Beyerle geht es beim Gedanken an den Ruhestand gut. Das sagt er, und man darf es ihm auch guten Gewissens glauben. Er lacht sehr viel beim letzten Gespräch, das er als Leiter

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

dre tsJutaesrganlfatdn (S)AJ hsfcrtieSfadt tmi der NPFLARZEIH rtuu.mlhf&; iMt 36 reJhna tis re cgleitehin chno gar chtin ierf mrl;fuu& eid e.netR deorA&ub;qb eivle ruedenF und eulpKm isnd ohncs in edoRu,au&qdnshl;t &auzrlhtm;le er. ndU ad sei bene ucah bie mhi ied eFgar nemufem,oakg bo er se bsi uzm clsshuS dcieehuhrzn mssmuue;.l&

rE hta ies ;uulrf&m cihs tesbls itm nnei tetorbw.naet Am 23. ;amMzr&ul ist isen tleetrz ibsrgt.Aaet mA 3.0 iplAr gbit er dne tsbafSafelt ioizfflle etwrie na rMaian Mr,iea eid esine lNcniofhearg rdwi dnu altulke honcs asl letveeedtlertrns ieretiLn in erd J,SA rde enngizie chirnnutgiE sederi rtA ni edr flPza, itakv .sti Es gbti gineie ;rmn,e&dulGu wumra shci sulKa lyreeeB &fu;rudlam sencihnedet tha, hcons eswta rf&lrueumh; in suaRdnhet uz ge.hne bqdo&h;ucI bni neiihdhucgltse f.ti dUn ich eahb irm mlbrtl,g&e;ueu sdsa nam eid iZet aj cahu hnco endrsa uzntne kan&loq,;dnu astg re dun lhtac.

fuA 34 aehrJ mi logzuVl knan re &unu;ckkclerlbmziu. 12 doavn awr er eteriL der AJS e,cahfrdSftsti dei er 9119 hcau mit ugbautefa hta. soubd&E;q sti nei raibuewhrehnssclgce bJ,o ni dem anm lvei et.erlb rDe gzollVu tha hisc e;mbrluu& die Jehar &tamv.;errlndue ndU ide satAtnl tah hsic gspstld&o;uqeana, citklb er .ruklu&zcmu; Und conh tewsa hta schi eterm:n&;dlaug cdqhIo;u&b bhae ztetj ovm retlA reh neie ;&iroulme&g;erslgz zintDas uz end diolnt,lHn;&umfql;au&ge itmne er nud clhta ew.ired

Retigunehstcr ni nde hglazucoVNl emine Jrah las shatetwlcRna sie er asl tusirJ hemr oerd wiergen tnegrhietrucs ni dne ihBrece oluzg.Vl &Ibcq;douh eahb rmi aegch,dt sda ukmtoe&nnl; eietnrtsasn rnd.ewe dnU dsa hta hsci &olubigdts;e&attml;uq, gtas Bre,eely rde usa daiHelnhtntewire msttm.a iSneen rlit,eAabpstz edi SJA, tfpdemnei er noch emmri asl eubtq;&doasw uedd;enesqBrl.o&os Elga ohniw amn ,kebcli nenw nam dei ;duueaeml&bG srealesv ehes amn evil unG&r.u;ml aDs tedsuheenric ied ASJ nvo olunmrqood;e&dlnqab;u& ;gsinuelasnfG&nme ;&mulfur erasewcnEh.

lyrBeee rrntinee hics ohcn gut na ned aTg rde nneoeff u,;lr&Tum bei edm dei tAsanlt den hcrfeteirtanSdfs tasrepl;ntiu&mer deu:wr ;&ieloebudVq ahbne es msalda als odunrdgJfe hmnmeenor.wga beAr riw aebnh rhie ucah ,althrctdaShe Kmaraes dun erenda U&rh.;nuegalubmwc ccnhtsetciheehSrsihi sdin riw heervclrabig mti eerdj dennare AJVql;u&od.

d Gle fruml&u; uSuabcttnhreg udn tor2opae8etn00gSb beah das tesGze rl&u;mfu ned dulzogJlegvnu eveils fiecenrha egchtam. Auf lniaem sei Geld ne.wsagede Gl,de ads in buthct,uengSra npao,eetbotrgS ;amnsrtgmuee&abaeglmgnUn oedr hTrpeeai lssfo ndu le&fzitg.s;li daereG im oSrtp hta ide SAJ in nde enerngngeav hJnera dne Issnesna mmrei redewi twsea egntenab.o htcliEe eptrziplsSrotne hneba in dre JSA eesogciatu.hrbv Die ltetsslWim;ubal-zFie&elgr rFizt tlreaW udn trHso ckelE rnawe a,d sercrhihxWt-Eeldtsiec aursMk ,rMek -tTTaiawotrrn Olevir hnaK dnu ihsemittOialLpkylecreahg-eit Dtiree umnnBaa eseob.n obd&qun;dU sda rdiw cuha oreu.gtit slA umz eBieslpi rtsHo elEck ad w,ra rwa es in rde lHale mmmnt&sllucluak.seis;uch aD rewud ;oq,;zumlugeuo&dhl&rt trrneine csih y.Bleere Dei teaansgtlnpvSrutonre neesi ztjte &hns;ad chna red aemienPd ;dsan&h rdiwee &;luiglmcmh.o

Dne nlufutasrJgzvgdole ath red ;3hl&em6gaui-Jr als irvounlhgEsgzezul navsr.endet Das ise huca tim nie nGdur, wuram re actrffidethSs etur beeginelb ie.s ub;sEdq&o gab ieMe;ulktlmi&onchg .lduo.q.,&; entmi er d&mhcl;leaunl in utcnRhig onerlelitepz rrhilbfeceu adn,;lrgeneuuVn&mre dei cshi mb&eluu;r ide Jraeh efaangut .htut&lma;en dequbu;Jlngu,lvgzdoo& dsa sit nE.ziegrhu nMa ankn h,hnaaenkc ore,hnb ow ocnh aslnudciErefkwgnbt &;uodsqti.l neDn red tsksouinzplEgwnrcse sie ebi dne sensanIs rde JA,S ied irzeedt mi ihtcSnt 20 raehJ lta snd,i nhco tcihn s.hognsalsbeec

euZerifnd bime usi&aRclu;luKcbmlkk Bryelee ctiklb eznufderi uaf eesni ejhatrsiDen in red SAJ im buengsIirtdteei ;&ulmuSd c.&mr;uzuukl hI&oqbc;ud ,algebu so elvi abneh riw nhitc ertherkv hcegtm.a riW eabhn ied letgchnomikMil;e&u tug gt,eumzste miemr erewdi nSehca ;eutao.ondnbqel&g baDei beah re cshi mrmei fua das eamT edr JSA lvaessren elu;omnnnk.& twEa 002 ueetL disn dort eablcu;&tgfsimht ni edn eiecdtvhrnsesne r.iecBehne oVn bone nr,ruet ads ise ein inese Atr geewe.ns Ds&d;ubaqo Tema ath ied htiieenrFe gtu &utdztoqn;lueg. rE stlseb ihtes hsic las elTi dse z.Ganne oDd;s&qbau amTe har&tsquo;s erti.hrce cIh aehb die imRbgnueneandnegh dno;sq.ehlffgau&ce

thNci eien eunnwgchiEt lthuF(c) aebh es ni serein smztAite geb.eneg eDi ktenKaot zur tatdS iesen tgu. bqiurd;&oW edntnsa ine im knnruBtnpe. Dei tdatS nud eid glrueur;&mB okn;nluem&n tug tmi der SAJ olu&ee,bn;dlq atgs yerelB.e Wsa hacu imt der nehgedabncsiee sreoefigcnhga egLa im tdebtIgirnueeis uz nut ha.be mnliaE ies ide SAJ ni eid Szeeicllhnga tegr,nea asl sihc im borkOte 0219 edr &udrlm;eoMr erd r-uehnm&;ia15gjl iaM in einers Zelle gmrtahcbue e.bha

;euna&lretrmdV ahnbe scih uelur;&bm ied erJah dei fnneGeneag. u&obri;dqW nbeha hutee ivel mreh mit ynhicsschpe &mtelnf.kgiiu;elAulfa Da sidn iwr ein iegeldSlipb dre sGeqdoll,uhcfase&;tl gsta e.r iDe eDeklrtmaiorbnogp ise &o.grgi;szl Fuqsodat&b; bei nela,l eid nue zu uns okn,mem gtbi se ienne optiveisn estlu&.;oqTd gnautbtreucSh dnu iVntemgurlt na errntheenngiaiuhpTcei lm&re;geuoh dreah ahuc auzd.

Keein molbereP na edn hstsiEsc Arnennigb dne itsssEch zu Haues ibe red imFleai aebh er eid rPoblem,e ealg ehrcewl ,Atr nie hgmbat.ctier ;Aq&eudorbb ni ned ucnt;hNm&ael ist rim tof liseev udhcr edn ofpK ga.neggen egniEi ecEgneiunnshdt dins eumrbu&;l Nhcta glneqello,da;&fu gats er udn alct.h rDe teshShciibrc tis tgu fa&m.uu;ultrmaeg u;&qaaDodufrb aebh ihc baer imrem erWt tlgg,dulqo&;ee tsegteh r.e eDi lgReae dsni gasnillrde hncos twiieelse gee.etrl hncaMe ieDgn bnahe ebisetr ned geW hanc aHsue tf.acsgefh

Zu ,asuHe sad awr nud its mrlfuu&; ihn eid aP.lfz In rmmobel;eug&rR hat re ihsc tim resein eiimFal seasnrndleegie. Er ssmu hzn,senculm ewnn re sg:at Iu&b;qodhc erdew dei iitrheeF ;szueldgeen&g;.&nlioiq iEn lionmhWob lleow er shci tnihc ukn.afe Bemi Sihottwcr aCrbio mmokt re hsonc eerh isn ub;l.&uemnrlG bAer tesr lam erwnde se lwoh eid eeinkln nieDg isen, ide re bslenefal nzi&egnei;slge :drwi dhbqc&;uIo nkan msnrgoe mi etBt egnlei elbe,nib ihmc onhc mla rmdquuerl;.hn&edo Und ndna icsrhpt ja htsnic eengg eni apra nrgtegne.uieS -raWdne dun nraRueotd woies zrrinsKeue imt eisren Faur aht er hics efts ogromennem.v ndUbdqou;& eits dthrebnaal rJaneh tis cahu hcno die lgurentknEeebu okleag.zmn&ddemuquo;

x