Donnersbergkreis RHEINPFALZ Plus Artikel Oberndorf: „Man muss auch loslassen können“

Die Simultankirche St. Valentin spielt eine bedeutende Rolle im Leben Karl-Ludwig Bernhards.  Foto: Loeffel
Die Simultankirche St. Valentin spielt eine bedeutende Rolle im Leben Karl-Ludwig Bernhards.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Raus aus dem Rathaus: Eigentlich hatte Karl-Ludwig Bernhard gar nicht vor, in die Kommunalpolitik zu gehen. Ohne je im Gemeinderat gewesen zu sein, wurde er 1999 um die Kandidatur gebeten, wurde gewählt – und ist 20 Jahre im Amt des Ortschefs geblieben. Und hat Spuren hinterlassen, auch in anderen Bereichen des dörflichen Lebens.

Von Arno Mohr

Nach zwanzig Jahren als Ortsbürgermeister war für Karl Ludwig Bernhard schon länger klar, dass nach der Kommunalwahl 2019 mit dem öffentlichen Amt in der Gemeinde

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

schSlsu sine deu;rm.&ulw mZu ninee sie er ni eeisdm raJh 07 areJh tla ronegwed dun eahb isen tzesegtssbtlees e,iZl so ganle iwe erd mgaheelei htfCerO-s nud hlbqdaauundtuoqc;&ds&ofesr;Fn Alerdf Waeltr mi tmA uz eeb,ibnl erirthce, nud mzu eannrde sme&u;umsl amn uhca lonalsess lnuoen;kn&m ndu erd euJndg enie ehCcan geben, so rderhanB mi ph&rulG;c.emsa oS gnza olod;l&nelqs&du;ssqbauo idwr er salglidner thi,nc ednn tirewee irtAeebn idsn hcnos im gnGae ndu nwdree cauh chon ue.eztmgts

tMi red cotnrshOirk eabh re eertibs nneebngo und iiegen enartUnelg gteceisth und .ereitbtabe reHi sei rabe ocnh iiesnge zu tn.u nUd ieen wetzie itbAer ist eebrsit fgreti im peortCum phigrtsee,eabc run ide eiBrld felneh nho:c eSti rgraemeu iZte tbreaiet re na neeir uneen oI&cmrrosn-uhl;Bfeu um&;frul edi inclimahrukteS tS. Vtnealni in Onf.dreorb Dotr mtualh&;l re isch tcnhi run eergn uaf, odresnn &hu;umfrlt ucah haJr u&;rlmuf hraJ nhuBpergeuerpsc uchdr eien red mu&fu;lr ihn dts;ubn&omn&oc;lqshue ehicKnr ni erd iqgu;l&odonRe . Ab dnu zu annk re rhie edsie eerTnmi itm eneirs Eeuharf Gierd nsamzuem h,arenwnmeh da sei eid eihrernclKgo pi.tsel Irh tis er mi cmilRkb;&kculu esoesrbdn kabadr,n dnen awe;d&nrumhl seiren cueiblherfn t&;tiuTiemklga als heLrre an ynnisemaG dreo sal llucSirheet zlttzeu am Gsmamiuny ni etkLeceranu i&lzgsie;l ichs itnch so afecnih ine trnhctreiU ue,hnrbneetcr ennw gredae in der Geeinmed wteas flaien doer rizfrtuiekgs egdEhtnseicnun uz trffnee rea.nw

stiisoPev izamssIeFnttag hizte er hacn wezi nteaeznrhhJ ein pvsteosii F,zait enwn cuah eid ien redo adener eesfsltalhighclce dnunele&rrg;muaV trnntieeege sit und dsa Atm itvechllie ewats isrwirgeehc lsa melu&rr;huf eu&sa;zuuumlnb .ist eDi ectsholpii triAbe hbea hsic rsiene Mniueng achn ni den 02 eraJhn acuh crrhes,ewt lewi das egifrweiill eegEmgnnat frml&u;euhr tasiuew h;olmhr&ue awr sla eu.teh eDis eegli aebr ntchi ma fldneenhe nll,eWi ornensd ma hmnrgdhepcaeois n.Wadel So eutssm rde emur&r;hflu srhe ktieav sreiegaGnnve glaesmn trkeviA alfuots&;guelm rd.enwe do&Uubd;qn in ceannmh anrhJe sdni eib usn ni der lkienen Gnedeiem rag enkei Krneid fau dei eWlt lmken&muo;go.qed

Neu elbneeb lilw re ni nrisee ruhenmn dneer;ttrwui&bqeeo dzeqir&etouli;F dne nerVei rzu nuegr;lF&ourdm dse aeud;mclllnhi&n uructmhBsa in fbnorOred, essdne ersVezniortd re cnha wie orv tis. Udn ohcn enis tha re hsci tsef mgonmervneo: iDe nue eewnoenng zreetFii e&eiizgsnlg;en dun oq&bd;ufua dseen&li;qRuo uz ehng.e Dsa unlmatcs&eh; eliZ thset iterebs te:fs neuastA.lir eBi eienm ufrhnee;lrmu& Beuhsc hta se dem paEraeh nrhadrBe odrt so ugt ,efgelaln ssda mnhneru edr etnseW aritlAensu beitser irwd und ce,vllhtiie os Eerfhua rGd,ie its onhc ein cstrhbeAe hcan sNeeaelnud ndi.r

uDrch uZflla mzu tmA Eheeinktncmgmoielg wra es eni ,aflluZ sads re zum seOstuigrettemrummrr&la;b kgeomenm .tsi ;qbd&ochuI athte gra keien oinbemnAit u&,;fdlaaoqrud tinmofreri er mi ;Gm.acls&ehrup sAl sein or&euagn;rlVgm rsEnt &l;uchiFmlor uorm;ufeaght&l thtea, ebah nma hin 9919 oshpnacrg,nee udn so eietrf andn hdco der dn,kaGee in ied oulniKkoimptalm niezesgi.neut Er reduw acuh rektdi luh&telg,wm;a ohen sdas re vrerho im deitmaeeGnr mtgu;t&ali .rwa saDlam rwa re onhc in Wsorm am mmi,Gyansu mi ahreJ 2000 teoerglf ied egVszunter ncah ene.utacrkeL ieD attFhrzei rwa hdoc ,k;rzmru&leu nud re awr mrue;rhf&lu uz usaHe ndu ktonen dnan mfuru&l; edi Gemideen da si.en

reiDkt am Anagnf reisne isAmtzte ise dei ggaefenanen eunnigrSa esd eangatmsffhiolcDesrelh trtul&mrofeu;gfh downe.r l;smculurig&rUnph alm vno der rlntueVwVg-aG imt .000005 kMra ztu,hlmec;ags&t wra isde med dlinaegma taR lvei uz evl,i er sicrht 200000. rkMa sda&hn; um am neEd doch bei 00.0050 akrM bngsueAa eormnhuse.uamzk Da ileebb htla eid ine ored aeernd tsreiihkc hrgaefacN eweng erd uqKt&;beosoderdueoggnqs;&niutl inhct as.u

hSocn uz rgmildaae etZi wreud rseh iteicgitswh ufa edm haDc rde hlcsngeesoarDaftleihfm niee aeolanovlPhkaottig taln,rliiste dei ucah heute nhco ilh,ft rdene dlaenleanfn srneUosnhatneltgtku esrbse zu .mmnetes nI naBhsrerd iertrev eimttszA uwedr erntue die ruzggneuE ierveenrrtgea gnierEne iiettinri: Zwei tWkarnfgdnailaen udnrew fua enieeengeeigdmn usnndulmGcteur&k; ertiehtrc dun iatmd ahuc neeu nnaEmhnie &rfl;muu edn ai;utefnlzm&irde Halthaus eizlr.te

snEie erd ;tneucln&sshom sbesenrilE im milkbu&kRclcu; ;mrlufu& Bdarrenh raw dei enEnwhiugi des eneun zsleSlpietap neben rde tnahsimlsflfeh,oreDagce wo er uahc heuet cnoh dne ueigtAsf rnreedthu btrnue nofablutLls eervli iKenrd mi iBld rov ned unAeg .tah Eni eulnho&m;rsc ltzaP sit erba cauh red nerletza zfroDaplt ni edr srt,tmiteO wo er sihc hauc egner alm tua&mlh.l;fau

Vlie ru&ug&;Alo;ddeuq&oq;bmrl abhe edr uaB dre nuene lcmBeku;r&u urz tessel;asenzirig&W nbtrihca.eeg nDne edi earnVobg rde Dmlgkfepelane aernw hers isn,rntegt es terufd ieken etiberre ukB&mcl;eur teuabg wderen. rDe wkeiniantrhlEfs ;mthelta&u uafgewteeit endewr .usmu;snmle& hl&obo;dbuwqO wri eni etmrmreoensi l&m;u;krnburubocuueamB&l etahnt udn wri iehneilgtc itsnhc la&d;mfuru ,ontnnke hneba wir ivel s&l;&rorurq&lu;Pgmsu;queo arlfu&d;um goneze,b ilwe se u;um&rlf dei illwreeitetm tiwaeus mulers;rgi&gzn&;leo zugMeuflmlh&ue;ral trod izmechli nge .oldq&w;irud

mDe uenne Rat mpieltfhe re ide Uetmzgusn dse engpassanbuuleB quteHribo;&dn edr ehr;uolcKidq& itm 42 na&l.uumle;azBtp esiD olls dne ugzuZ rgjneu eLtue rnse.cih iotuhciTssr noumlkten;& er icsh ma Rdegwa eturn edr el&Bkcuru;m dre B 84 eeni urnfuAegwt vlrsoeetl,n odrt nduwer auf eenegi esntoK rassWe eiw cauh orLrheree ;fmr&luu dei goSurtnrrevsgom lheineng nes.lsa

Das tAm ni erd uluqo&;sm;iBu&tEnrt ielZ its him chint ,eggelnun und arzw eid nueurr;&gnVealmlg sde za-lnedAseltsweaRg sib na dne rOsradtn von orrbde,fnO olbwoh er erih hfrachme &ig;zo;Vselmurtl&so unhtrn.mea Es umss ieirnwhte ebum&rul; edi iaz;trl&sgeS mzu rtO farhgene .rewned &eermlaGtrg;u aht er hisc uembl&u;r ide ndeenmagl tntetusm;zrguUunl& sed rsendaLksei hcan end eiwiejlneg wsorH&ecmu.nlsa;h eHir unrdetf tcehwmewgeegsm egWe ithnc iwedre une gneltgae n,rdeew ide rlenmi;Egueumt& ktonnne sz,eheun wei esi an eirh skn&temldu;ucuGr mmneok dreo achu hmuetcgeesmwas arnMue tsesmu afu eeeing Kntseo terueren e.rwned

rebA uach sirsoueK aht scih in 20 hJrane gtgnaerezu ndu udwre vmo rO&erser;imruuelttmsgb :edtelgri dchaemN cnha ieenm eipehzioillnc asEzint ied woernhBe hcitn eridwe &hcte,zkuneu;urklmr ierf edi eoziilP na dun atb end eietsbsu&tm;rgerrmr,luO ide ichs auf dem trmGucsuknd&;lu nnehdflbicie ;aqbloiulud;h&obgqas;dhneH&mneueucwc& aml lrufm&;u ien apar ageT uz ntluuf.emr;t& siDe ewrdu adnn achu eegild.rt os rned,haBr bis ufl&mr;u edi eeirT eni ndrerae ltHare gdnufene urewd.

nI edOfbornr bgti se hnco neie iToadirnt rf&umul; nde newilejegi &rr:;eusrtmibeueOslmgrt In red uobubrdghoqcH;& der lflap;zuorrdemN& oq,eNlr;&iuadert ussm ine mtruilresbrg&tOsee;mur b;qosiu&uqad atfkr iseens A&u;mseqtdlo ni ide ucbuhltt&nmstasF;ta ieb end &;nogzrisleg rgnkinuPnuetzs eds rOebdfonrer nlaarevC ul.sbC tigrldeeE ieds ur;hfur&lme lrAdfe Wlaetr tmi enesni ledumrn&e;galne ;dnuBetelumtner& usa oadub&dB;q nq;delrf,brud&ooO datsn larK gwudiL rnBaerhd emd in nciths nch:a Als ibsn&;nogeqdrdue Beisuomqlertg&&;rurd;uelm tah isch ni 20 Jehran eneni iseaeehncegztnu duulatqfdn;bsh&Faqr;so&touc et.erairetb &eAul;obqdiln sncoh leshdba nlhot chis sda tAm dse umrbr;itlus&resetOersmg rieh ni du,lqbrf;&nOrdooe os rnrdaBeh nzhcldsneum.

x