Neunkirchen RHEINPFALZ Plus Artikel Mega-Projekt A8-Sanierung gestartet

Spatenstich zum Megaprojekt A8-Sanierung. Nun soll eine acht Jahre lange Dauerbaustelle folgen.
Spatenstich zum Megaprojekt A8-Sanierung. Nun soll eine acht Jahre lange Dauerbaustelle folgen.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Die A8 gilt als Hauptverkehrsachse im Saarland. Allerdings hat die Trasse mittlerweile ihre Lebensdauer erreicht. Das Megaprojekt A8-Sanierung zwischen Neunkirchen und Autobahnkreuz ist nun gestartet. Die geplante Bauzeit wirkt dabei fast erschlagend.

Auf der A8 zwischen Neunkirchen-Oberstadt und dem Autobahnkreuz gilt in den kommenden Jahren auf beiden Spuren eine Großbaustelle. Die Trasse wird grundlegend saniert, geplante Fertigstellung ist Jahr 2031.

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

neiE esgrunVlorpl slol es aebr icnth eb.gen

ieD A8 drwi fua eniem ikTs&;luluctme ovn durn ,65 mlneKeiort ni.tares iDe rSckete sti cinth urn neie svpcreaueshatHehrk mi ,alarnaSd sie denti uahc sal etdnrse-OWtgbnuVsi- vno rmguuexbL m&ulrebu; eid Orzeneebrnt Strutatgt und ;lcnMhem&unu sbi hanc sOerhuret;i&lmc. dnuR 631 iilnonMel oruE idrw dne udBn dei Bmuhasiglazaemn&; hnac redgreteizi zl;cmnuthaguS& otsen.k eGtbau diwr atch Jhaer glna.

Das dsni ebnA,gna ide edn nenoraml -rr8AaFhe mi ;lchmsadieunsalrna& eitHeibotgehs tseralm nkhlsccue .s&lal;umst Orevli Luis,kc mcpnaerrethaalris u;&asrSrstmatkeltea eimb eusnmsdestrBiin Dteasilgi nud k:eherVr Mb&tudoi;q ieern mgtcl;nuilaeh& reushlatsnebVkgre von ruubme;&l .50000 ahnuzeergF shtet eierds bntosuhhnia,tctaAb dre niee zeantrle bdseLearen des aSsldaaern is,t fau Patlz eizw der ma tssmluenra&;kt febhnnreea Anteohnbau mi Sraldaan ndu esied snuutlAgsa hat hiedtluce ,renSpu na der b&erhaefao;ubF,alrhnhmcl dre unulge&Ewnm;tsras dun ned ubeku;rwufnemgl&slu&Ubem;ahrunr anl.qsdentsrh;uoi&el Ateukll gesnebeeuga oeosgnPrn sau tteGcnuha iezengt, dsas es ni utZukfn zu irnee gneSiergtu ni rde ,aisWfhcrtt eiwso eib rde aegkzo;lrumvueBl&nshl nmkmeo ird.w fuA iedes aeatemrPr uule;s&smm uach sda znnttuAobeah vteiereotrb d,reenw prcshi lu;&rmuf ide il;;Mml&t&oaqdutbuboi red &uqZltf,und;kuo n;a&uetrelzgm dre uefhe;l&mnurd DPinkd-lFtepoirLase im dalnarSa eiesn seter Aa.usgse

tnbAhoau tha aLrdeeebusn Dcaeirrhte ied 8A in emd attahbuscniB lztzetu ni end r07e enaJhr an nde agdnleaim nddsgraotuAafrnresdn seaptsagn drw,eu idwr mi euZg esierd gi;snrz&ogle gmshnalMi;eaz& der usaenrleisNdg Wste rde nbhuAoat GmbH lelas hcan etkaenusltl beonraVg uabesu.atg hiclGe ;fu&flumn melMkaer hesnte eib end hMecarn badie mi uVdo.rgrednr ;aclmnuhZ&tus ath dei aduotatnhnseBasb tlau skLcui eisen reLansdebue irrehcte udn ;s&ummlues fntugrhad eeuertrn .eredwn Dzua onslel nluhilcm&at;ru ide nscssahhdiaSretdirte tspasngea e.ednwr dBeei teiFeafrrhsn udn die bdneei in geGncgriuenth wrdene itm eniem telkompt eluc&hnargugi;gnmd stSdfnaeirtne vretribe.ret gialsBn gtbi es niedse urn sewtliiee eenbn rde eentcrh rt.ahpfahuanHb Der euZgninw na lzaPt ederw mi flealasrdB,f eiselbwpseiies ebi giuumek;t&lnfnzu ebitnAer edro eib maf;eU&lunlnl edn nlistnuu&emg;g fNeefbtkeen he,ban adss die ;aeSrlzsti&g iwesm;cegi&lhomerul hticn ollv trrgpsee ernewd ,msus serodnn r&elu;mbu den neeun Snerietf ealeegtbti r.wdi edq;&bruoD beergOalb dwri nov dGnur uaf tnrreeue dnu t;euh&llamr inee rtvrebseese rutr,kStu die eterinseis u&rf;lum ermh iiftfigGekr bei den ugehnrezaF rgsto dun eizcieglghti fmur;&lu eeni srseebe nw;lsugudq&mE.nlsat&re;uo

Wesahsrtuszc v&lrlgneu;mtare sBtaleeul mu ievr rneulsamtuesanhwJEr;g& sti uhca ocnhs ertewies weisithcg Wtro bei edm jgaretkMeop ndu uzilhgce edr iedttr tok:Far Dsa ih&uTcmu;Al-uotsanekltb elgti igeclh ni Bheeericn rheeermr ebzesgtsecs.tuahWeri saD gzt,niw ads rkjtPoe in deri tanstaeBcbihu nuteazf.ulei taessiPr ;miuhnc&allm hdn;welrm&ua edr Bsaeaphu ein lfna,Ul adnn idsn cthni lceigh alel ueehzWrgbsitctesas onv &anemUlt;cselwdhmu enrtbofef. aK:pkctnkun Weil tihnc an emein lcuku;t&Sm reaebtegit i,drw taderu eid uasltBlee revi Jraeh llua.m;r&eng tneasCr saahsdCr, ieLter red oAhHab-egeeizn-&ttslu;lAmsGlnub ncrnkeuNihe u;tmren,la&gz assd fm&uzniulktgu; sweaRensgre und oC. vno edr nhaobtAu in giArsulnuaetaegfbenn m,uefuh;lrg&abt dtor iirtneegg und trse nnda sin rnsuedawrGs uuemgthr;&fl we.rdne &oerq;uDbd cbutreahMt ridw adcurdh ;s&tctumge.zluh mI mMtneo its se so, sdas ieb lmuaflnUn&;le tim tttrAuis ovn hfnosfrfeeaetGn mtemlcn&sUduealh;w urn sreh grhsiwiec zu rrnhevinde &qd,osludni; ttecervluhid Chssdaar edn trwieene ri;&lszgnego ndu enenzigwnd lguuann.dadnafswH pjkrntotkuPe veir latl;l&ufm rde ngurieiednrMso edr uBur&;cnmlke :zu uAf dme ium;etukclsl&T tibg se cath uukcStl&;,m lela ewernd ree.tenru W;sbduoqa& lgtzih;se,i& adss dre etpmltkeo aebotnvhuhkerrA tiamd igfulsumfnt;kzh&ua mit 80 sbi 100 Jrahe arneLbdeeus ti.s eDi nelahZ nntecsherpe end tuesnen romen.N oS eleiv Lkw kann nam rag nhtic afu eine Buk&lu;cmer aaudr,tllsfeen iew iher eaeegwtnnd r.ndwue mioSt dwri nie htscstseai ziietDf heir nicth ermh &r.deiu;tloqhecr

esrgr l uopVln llos ;tcmslihlgu&om inreemdev ernedwreD mmhuscz;l&atLru sttlel end u&ntnmfeul;f ndu bl;hssng&ilaicedenze kjptnuerkPot d.ra iDe kpnpa 4000 Mrtee glnnae m;zaLculnmu&wrhta;msd&leu reewdn aelfebsnl fau nenuste Sndat eg.rhtabc atEw edi mutlH;afel& rwid pomtetlk e,nuerrte ;cllmesTket&uui vno rdalteabhn Meert ;lho,u&Hme uaf mulnu;ff& sib elf&;ibfnlnmahuu enerMt egataf.ubu

eiD ugte ccNati:rhh trzoT sislle&obztgelG;ura llso die ouhtAanb gtmu;iolshcl&m tinch vlol gtserper en.wedr sDa togsr zwra efesalbln mlfru;u& neei mneoer ;nuegrem&rolzVgu onv rvie reJhn,a d;l&fruuam telbbi edi sahl;lrmeusd&ianac rseeapetscuHharkhv aebr ni trBeeib. astSu udn denear sguemrheV&unorlte;knsr ndsi ebar hntic hleiscs&nzlg.euaszi;u Udn nenw dhoc elimna nie ekeGwr netru plorlurgenVs pi,staser ndna tilulogsmc;hm& zcnheiws rtgFei,a 02 hU,r dun gan,Mto 5 rUh.

x