Neustadt RHEINPFALZ Plus Artikel Ladeninhaber betonen: „Ich kann nicht noch mehr arbeiten“

In diesem Laden ist am Mittwochnachmittag niemand anzutreffen.
In diesem Laden ist am Mittwochnachmittag niemand anzutreffen.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

„Ruhetag“ – das lesen Kunden immer öfter an Ladentüren in der Innenstadt. Daher wächst die Sorge, Neustadt könnte an Attraktivität verlieren. Manche setzen daher nun auf eine Idee aus den 1990er-Jahren.

Das Thema Ladenöffnungszeiten in der Neustadter Innenstadt beschäftigt auch die Unternehmergemeinschaft Willkomm, die eine Umfrage unter den Mitgliedern gestartet hat. Sie

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

htlce;rb&umtfu,e asds dei v;tritkAmlatuta&ti utsdNesat eetdil dnu uchts neein ,eWg ni rde snndeaItnt u&fiemnes;fugnoertKlnnz uz irhee.renc slA Gndru r;mf&luu dei gnneegoevozr csdteuzseanLsenhil ermuetv eid moWllmki nde aMegnl na eggmiteeen snPeaolr ndu tnegesigee enEsi,ekntogre stag orgstnaimelVsdtid nadAser iherrnglmu.B&;o

resteBi iets dnru eimne Jarh hat edi Mregtezei eeaNrmui ngosatm le.gseshsonc sAu m,nnleoaPgarlse ewi knaFr uaeNeimr afu FRPHALINEZ ranAfeg atnb.ig dh;oqIub&c cbhruae inee tarfK mrhe, eid hic chnti hb&qodeu;,al asgt er. ilsnleAdrg htur nur der aerfVku an edsiem ga.T eiD dtknPuroio uflae r.wteei Die sgntiegeene Egeeonnitkser plieens einke eloR.l oiudb;eDq& glmh&uluKnu; arteteib ebnies aegT ied cWh.eo eDn cashinneM its se ge,al bo wri ;tfueme&fglon nebha reod qodt.u;cnhi&l

Mti uusgnmh;laen&A dirw fua mrVealeeuu;ndng&rn w:eFoegehs.tnnioi Vaxro ppakn eizw Jraneh &;uthfumlre ads iolslFiritrektae nleHae in dre te&lKizsserlaeilrg;e einne hRutage i.en n:rGud mnloeegnaPlrs.a udDaob&q; ads dhoeneceWn ebi nsu hres ktmzsstaaur its, naehb riw nde gMonat ru;dm&luaf &,u;shalg&mqlulteda;wou asgt rhbnIiaen elanHe .koleB o&Mgu;bnsdotqa knan ich nun aiuebnre;&molBtur u;dqloelgdrne.e&i dnU: ;uqcodohbN& rhem entrbaei nnka ihc iodtlhq.un&;c eiD ndenKu &maehtul;nt ishc tiamd iterrran,ga nud onv hmnncea leKnoelg hrl;uom&e eis, asds ehinn rde Geknade na eeinn nereif anMtog sauhcurd .sgzaeu

oZqhlcueiidmb&; eldq&elrou; cDho se tbig hacu nadere .tinmmSe reD hutReag am otnag,M nde eeinig elKegnlo in edr Krer&lae;zlgselesiti edor ni edr ieeHrelegatzl nemneh, dirw hacu cstikhir .neheesg edubD&oqi; estzl;elgKie&lreisar sit am ngtoMa hcziliem &le,elqrou;d agst itgirB u;l&esukHnm vno -oeocWsonttircCaseosh ni red al;&rt.tasuespgzHi eSi beltss beah imemr ninee bbadn&enqo.;dBoomu;qgtlmou& urmu;l&F autJt rhLribaesemeu vno rde cunhuagldnBh foHmann in erd sic;hsaldzgr&ieerrFit its eni aRgtueh ikne mTha.e eSi cuh&fu;tmtebrle eine stsmagnei lcsw&mech;raehu efqnuerdeuzKnn ni der dttaS, ennw cihs ads achu ni anedrne nue;&cmathlfeGs edutcersz.h

;b& odi qWru haneb snhoc vro 02 narheJ u&rl;mebu lm&fnuofneKugenszn;irte itudseikrt udn dweern sad huca hnco in dne ;sncunlta&hem hrJane oudt;nu&,lq tags Hieid Ws,ho eBhIrnaniuotbuei-q in rde ircltsdhzaFre.iei&;grs ewhSrigic esi se, llea ultucteh&G;alesfsem tunre eenni Hut uz me.bmkoen chAu in nedearn a;uetlmt&dSn edrew m;rlbeuu& eeni ilgthuicnVieerenh sert.ktidiu iqou;Wrb&d ebahn vleie eenkli gmturlun;hefi&hbaeer G&l;cetsuhmfae in der Ittannndes, edi htcin ufa eine ;gzog&iesrl senalecdkoerP ir;gnmufczueu&elkr &eduk,lomuqn;l;&nno tsag .ohsW Uet Kinel nov uUesq&os;tr &Wdueoheas;clmm in edr rleeeeKt&lrslia;sizg mtulru;hf& nhrie Lndea aln:lie buoedelAqi;ln& chsse geTa die ocheW nvo sgoemnr sib edbans heon aMtepiutagss hda;sn& eiw olsl sda &?oe;glhdnqeu

eEin tSdneu Wewrgenhois aht arwz reghhdcedun an lealn Tenga enleuf&tmo;gf sh;a&nd erba urn chon sib 18 Urh. saD sit inee tdnSeu gewnire las vor onCra.o qDd;iboe&u zqneuenuednrfK hta bnoeangmem, auhc lwei veeli egnoKlle itnch emrh bis 38.10 doer 19 hUr folnmnq;e&o&;luufd, tgas ie.s hcuA ide lndnuaBhchug anHnomf e;lz&krmturevu ied ;alhigcetlmu& suerzfaektVi mu eein hblae udSetn ufa 81 Urh s&dha;n itm eelgchri uugg;nd.&mrnBelu Im nuJaar udn ueabFrr tis dsa ruhimSchzem ni dre sazu;aHsltpire&gt nur isb 18 hUr l;muegfe&ntof, dhnaca denrwe ied Knnedu iredew ibs 19 rhU et.ebdni uIdqbo&m; nWiert tsi es chifnea ;qerl&i,duguhro stga ovYnne yaM.r eDi senRieiles ni erd eeusgtLasras neghnige ktnneo nach edn Cnnnanliakn-mcEug&e;uosrrho hire ugmtOnen;ulneif&szf iewdre teenuiwas &da;snh ;tuhlcalgi&m bis 81 r.hU

eretkiD fo,In iew lgnae kaftiueegn ewrnde F:onk.onta ax Whso ;fwubet&urlomter ltehniciiehe zfn;gls:Oniumnfteeu& b&e;qWudonn riw alle edi a&de;lnLmu fu-a ndu ,ncmuehza iew es nus in end Snin m,motk enhba irw gdnnewarin rga eeikn uFrnezqe emhqr&;uo.dl unemHu&skl; reertnin na edi gilcentzsehe Lusogteml;nfid,zann&enufe mit ednne unnKed dnu seslefh;aetu&muctlG mgireeasnzg&e;hlcli eein shcnruhctRi udn hthrieeicS teabhg n&altem.;uth ossdBener isvpiot ist rih rde ngale nosgDtrnea mi i;hetlG&ascundm i.elbebnge u;o&sDabdq w;eumlr&a dcoh enei gtue i&mlMoteg;ukichl lru;m&uf atudsN,te hcau denuKn ni edi dtSta zu l,neho die stselb ganle beienart se;usu&&ld;qo,nlmum sgta .sei Areb esi ;h&cnsrkmlatu ie:n bD&;qdusoa lkppta rn,u ewnn ella eiteinh.mz Mti emnie lagenn agDentsorn klnut;enn&om ;Hunluks&me geofzul dnreea i;czzgleil&eehnSsti isoertpknme dne.ewr iSe ssblte itlclh&gie;zss wmitshotc ohsnc um 15 hU.r twstundht&hbctia;igaqmooMc tis in edr Plzfa leirmeaelng naaWtdreg udn ied enrAxtrzpa dsin eclsne.sogsh anDn ist ni edr atStd iegwner s&ol;oql,du aeteobhbct eis.

ieEnankfu lsa Eberilsn uchA eUt inelK ath stei grereuam tZei ma cawtctmiotahihMngt dne Lnead .uz qdueDib&;o Knendu kpazieneert asd dnu eu;unlruszttnt&em cimh ln&rqu;,doaid asgt e.is eSi emehn nur iwgne blUaru nud esi eamnetpnr bstels im aLe.dn &lrF;umu edi irneef ndnSteu hbae eis nneei esnnstnao ihunrge hagmcNtati u&llw;.gehtma

ur&e,;labDumr ob iene eguaitsMtpsa niollsvn ,sit igbt es chdhicuiesenetrl .ieegnMnnu esmnku;H&ul zli;egstihl&cs nhict in der ,itsgiaetztM nend aguen dnan hm;lttean&u eid msetuneuaBn&tr;lglole esuaP udn iense in edr tadtS se.tgwuren

nieerK dre gBetfraen uht;ebmce&utlfr weegn erd ueicleeitnnhinh senOizue;ulmntffng& ien nwnredAab dre dnuKen muz nelneO-.Hlaind ebqdiu&;Do rrdutuKunesnkt ni Ndetsaut tsi inthc dg,ounul;q&j stga o.hWs o&;bedrqWu in ied daStt o,tkmm hta ein ernsEsueia,flkbni das er bmie tgoppsiInheertnn ntihc &,uqoahldt; os ie.nKl Die ntreauBg graede in den nhretfgunlrab;mh&eieu Ge&tulemshfcan; sie ;mlu&ufr elvie ennKud der aes;ts&kturml eeguBgn,rdw den u&n;emldLa reut uz ,enblbei gbtual os.Wh

Zur a:chSe eGeichshtc der nnsieStsliehztecseudLa 0062 ist eid gelngeuR dre lLesndzeacetnushis in lDasdhctenu hnlaa;udeLrcem.s& In lPhai-lRnzeafnd euufd&;lnrm eid Gc;ulaeshe&mtf nov mogtasn bsi aastsgsm onv 6 bis 22 rhU fln.;nue&mfo Ashenanum sidn k&elemcura,enB;i ied csohn um 350. Urh lonmf;efu&n duf;e&mruln. taoSngsn udn na zetgsecnelhi eitenagFer its sczrumdt;lilgnu&ha eaLc.huldsnss seafkVfneoeurf naeSntgo mu;dfl&rneu run evimlar li&j;chuhlmra stranealvett een.drw eiD egtsOluznmn;fniufe& nbeah hcis immre dwiree &rg.tame;endul mA 1. betOrok 9010 rtta sda etser eanslcLdgssehseuzt ni fart.K hDncaa erfdnut hec;&lusemtafG an aWkerngte wnizehsc 5 dnu 12 hrU unrkefeva . ieEn eeun tiegclseehz ulRnegge &mrfehuult; ab 9911 dei enruntoghaSs dun eein mh;utse&akrlnbce dlfoLtigmuenua&n;zsefn an gtkneraeW ovn 7 sib 91 rhU .nei Bis 9196 glta ieen cunedhLssaztlsei nvo 103.8 .rUh 8199 wurde rde buo&ngdeaql; oD;o&ldaqngersnut ;etegmirun,fhul& na dme tefcm&lehus;Ga bsi 2.300 rUh utofmlegen;&f sine etdru.fn Ab 1699 g:lta ecwghoatsn knennto ide htGesuaemlc&f; hswzncie 6 udn 20 Uhr, sasasgmt ibs 61 Urh l.;m&nnfoufe Der lenga gtnrDaosne casrnvwdhe eie.dwr 3200 derwnu dei &lte;eamtafngSgninmsszuusfo fua 02 Uhr ;lm,etlvrgeua&rn und stie 2060 sidn ide la;ndrmL&ue tm.;ulgausnzdi&

x