Ludwigshafen RHEINPFALZ Plus Artikel Schifferstadter Autorin serviert ein Musikanten-„PickNick“

Gegeigt: Ist das Mozart, Beethoven, Schumann oder Brahms?  Foto: dpa
Gegeigt: Ist das Mozart, Beethoven, Schumann oder Brahms?

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Sommergeschichten (4): Ein prosaisches Spiel mit Komponistennamen und Musikstilen ist diese Kurzgeschichte der Schifferstadter Journalistin und Autorin Gisela Atteln. Die muntere Erzählung ist erquicklich zu lesen, besonders für Opernkenner.

Es war mitten im Heißen Sommer. Sie verließen Stockhausen am frühen Morgen. Nach einer Weille ließen sie Dittersdorf rechts liegen und kamen Zumsteeg über den Offenbach.

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

ieS wenar ewrentusg zu meeni NciikcPk auf eEmni ergB hliwstec vno ryeSe.p mA ruoSgclh;&nebm anfedn sie ein sesaughlic lzPuln;&ahtemc mi dlaW dnu auf der n,ayHd drto wo xFu und aasH shic tGue htNca ag.sne Eni o,lgVe ein nFcik hcenria,chiwhls snag mi erBwdal eehai.nb nEi aklerr aBhc ctehgln;mllsa&ue hisc in nernnpieetS uz T.lea erinnnDa mlutemte ihsc isltug inee hacSr r.Bieb Am dndarlaW lt,;amse&u nhae mde beysnc,sahW am falsnBeru nie kralietpa ko.Bc

sE awrne enseib elK:re ,aozrtM hon,etveBe m,cnhanSu ecutb,Shr ,rWebe Warnge und m.shaBr nVo esuaDs asu mit rde tchsuKaer ergi,tes htaent sie die ezltnet nyleeM erd Serckte fau hurtsSecs paeRpn eclrt;uumglz.kgue& sipSe udn raknT lrom&;deberueftn eis ni einme ,holagztH&mlru;ef dsa esi an eemin aenesiWgl uur;nhftlem&. sE war serh iwi.ngd rNu mti stzLi egagln se nhnei, sad iuhhccstT im bauL za.sbuuneitre hacSmnun und sBrham ndentlue edn nWeg.a

ahNc emd Mlah mi oRndaue sdW&nunnneboaqt;epo ddtqHeui;onl&?mhi regaft der urbmHegar. eSi vTnhtelreeei sad ietrabetcghM afu edm Tchu: epplAerelzn ,le&aKum;s remh asl eien bcSeeih rtB,o elf dH,nal nfum&l;fu hAe,l enien sKber in ilMo-S&sa,oe;jzg ,leePinrr-eazgMa ivlee cpnoSphe ieWn, iMirnat und ennie Topf puutaSpc;&ee vno nrro,K iene acelhS drnicaPe rerbeMeenye dun fm&lur;u jnede inene liLlo muz cc.hNihsta ahDcna z;&sgeilnlie ise chis balhgceih im uoadenR .einder

oMrazt enlaschlt dne ngeeD ,ab elif ins Gras nud tearrst l;zukcu&nemtt nsi eaberGlllu meartiFn.m aBshrm att iseceg.ndlhe I;dq&uhbco huer tilsl im nhoeh &nlegumunr; &aGrsdq,u;ol mikterdlaee r.e hvenetoeB chneltsel t&lz;lomhcipul c,hho lemt&um,hbu; fua emenis zulntig;f&dasS die eacalBn uz aln,the rbiettee eid Amre asu dnu eljet:bu dDui;oq&be immHle uhn;ummler& ide Erhe Gtoets pe&luoli;!&lq;hd anDn tlhie re enni. Woodbqu;& nilebbe nur uiPnc,ic isison,R vl,eRa eBizt nud lezBou tim nde d?eltl&qnu;Boteu taergf er lolv mGim.r ineE kLceo resnei &laewe;Lnmoemnuh hign him ;grlbui&gmnedua ni ied wum;ktmllu&oe rSnti.

Wa,engr mde ads arBtte wie iemrm vergwene ufa med Shceled eel,teKb goz niee amicerG. ;&bdqsEou its tests ssbaeedl itm sdeine wneslhec p.neyT lesAl Slahcl ndu acuhR! ieS enhba eienk stcuhete ue.qoorslald;M& b;Sduoeiq& nignrbe honc die ePfdre eKlypu&dq,; pdnlooI mldteee hcsi beerW gi.hur rE ehtta als u;&criSmutzeFhl itm emd orretFse eghpercnos dun die eteF sonrrgiit.ae

itrSet hrctib uas am ;nBuueq&odbs rde &oudrboONlqtu;u&;qda l&edu!;orFqenud Ds wra teizsB eim.mtS Mti meeni aSzt sranpg er ni die ue,Rnd ewvenegr ads Laoss wdhgsnin.ec ucq&hIdo;b bga einmem lZtere eid Sho,pnre um fslgu zu heuc zu .ilnee stI es thicn hrhcilre am uisonB rde arut?N tIs se nthic iwe mi P?siiadar nW,rgae trtetierb luum&r;eb dsa trnW,ae tuhces cjdheo ;&Hdalne.lmu uhnL&qaocber;d tin ud r;lzan,u&mFl du ewecrhsl euon!nuqtldr&&rmt;ebHl;enu, frei .re eBtiz ibzetlt hni origzn .na eDi lalG elif him ;buu&m.ler O;duq&bo etRirt nvo edr gurriaetn a,lGsett rde Irh ;eqso&,dd!uil lettreop re o.ls ;ruhbqI&od hgte mri lteggawi ufa den iteGs. hIc sesHa Ech.u tbaH hIr hosnc lsjeam eine m&enufvlrn;igetu toNe emoorp;lieqotn&duk?

aegrnW npsrag mti rrrmeuezvwett stGhcei ,auf thdeerrvdee sihc mi tSknrug einse astoPrela nud akm hbineae zu Fa.ll oubNeid;&q sostll ud mhci lrde&qfoe;bug,na! otenendr re. qoNo;b,onud& alsst edn rGgei, l&sictleizghs; eiuqn,o;rFl&ded iggn nuanmSch bdtwcsinihgehce ade.wihcnsz o&Nqniuueb,;;&lqdod gneetntgee Bztie gh.tief Auob&ud;qf ni ned mpKfa! tLass snu ned glSruz&;aist senctufahe. l,Wlrfoe lihe mir ndeeni &eDqleugdo;n. a,rtzoM rde ninedns ine Rm&liuosl;en ufa edr Haynd ette,trabhce ni sad aeegdr eein lmHuem rehni lu;lseRm&su estet,ck erShtercek cohh. bsue&i;dDqo idBslni its bnedebzaur q;ls&ldc&uo;h,omnu erfi er eirsebge.tt rE lticbek ied elaa&K;mfmhhunp tndeadl a.n bdq&oun;I eisdne hlinigee leaHnl osGtet losl mna ncthi et.nrsite ls&zW;igei Er ads ich,tn l?rru;mGsulqheat&lo&du; eruddo&Fq,uen;b hnict sdeei euTd;mq;&&lu!nool entahm eo.vnhBtee

Ein enom&G;runl ma heosKairf zhatl eid ec;hrqZedIbouh& dsie eetuh livlluom;&g vno rde eo,oullRq&d;l thiemcs hisc nhmuScan utrnee .nei &;Dobdasqu tsi eenik tAr ndu Wesye &;ulfurm hocrelFih lee.esnGl tEss edi e,u&Spcet;pua ies tis ohcn szgle.Hii&; rktTin eeinn iopCnh seianlerklwuMte tim sn.u Es tsi leals uaf elerHl dnu rerzetKu vno inmee &Gnlmeuron; am eoHf dse eseKisr ehztodl&bu.l;qa ohme;rhllsunVci& ngig Piincuc ufa ngarWe uz ndu etrheic hmi eid .cneLki &eqoiduW;b likaets sti sdei &Hhm,dq;u!culnalo&ed;n fire re ehrkn.eccsor ,nibeaeLnrm hrI toelslt Echu igecltlhgene uaf ezHr udn rNneie ntuensechur nusloaeq&.ls;d rE &ligieszl; hisc, die ineBe e&buKeru;m,zlru im Gasr eeridn. e!edVbu;ho&q !uoVh,ee;ql&d algkte ar,eWgn rmeuttmves udn hslugc dei &Zhamu;nel ni das seigaft nda.lH iezB,t nhslgu;ulums&cis nh,oc buregb nensie ztlSo ndu stztee cshi im enziesShicdrt uz dne .dnnreae

nssRii,o edr hrecKitMeo,s ateth nwzeshinic tim lBezou dei rnrlieBe tuleeBnt nteihce.rtga nI nde ;nleuGrsl&am ecletehut red dRelehgenion rtkeule.lsMa ieS ngis&t;sezlei .na o&fludob;qWuah nohc kntrengue end fdneuelnnk i;do,n!q&lueW toteeprs naScnuhm ihenn lKlvrtfao u.z q&,G;duuoblkc cl,Gku egw .mtaid Auf edrn,ueF Fnretor mit emd crkHdeimnup vlol ;szul;ml&u&gensi n&u;oieqW,lds sheirc n.soiisR eltsSb dre teslli etSurcbh &;gvizrslilee nsei kgE ndu ilpetes lgaguntuet ein praa Akorkde fau der tGri.era ;&sboAloudq encbwhes wir urcdsh dl,enLbeu&q;o netumrel;to& nFcrka udn eirf eseni ronose antimBreitoms.

eztJt wra tMaroz chint mher uz ha:lnet ai;zDbonqu&d eodr izaDn dquoe,;n&tl lhatec e,r tdasn uaf dun ttiimeire niene hseenctud leLrlua.&md;n rtecSuhb theak hin sugeaaslnes uret.n hAcu valeR athet cshi nreehbo dnu bga cish miene eBolro nih. Abolqau;l&d uad&clr,quo;t rfeein .aell o&u;lqAladb !ucq&dru;tloa ilWd dsepnoh und imrem gereR dteher cish dei naezg rnSabeaad im .leiRhigeernn aDibe esteolrpt insRsoi erb;uum&l enie eftgeniuS dun sisr ads hucstTchi itm cis.h lmi&rGehcscuwkl;ieeul nigg baedi rnu ien ssGla zu chruB.

Der mrluo;Ft&ser frtu dei geiegllse duneR rzu esb&;qdlVu;auo,o&dRnrmi rwe ?,dlq&u;doa wie sua dme cshNit wra rde tsFrreoe tuahtg,uceaf die iFntel r;m&uelbu dre uSe,crlht sad oHrn mu ned ,salH nenie tFiuhzl afu mde eKo.pf etUrkenmb thtea er hisc itm msinee dHun spert.ngceirhah hc,To Viavidl ucah blltee hnads&; nnemdia ecahtte nerse.i Sie ftaesptmn mti nde umlni;zF&elgsu;& dun eltcPulern e&uubrl;m edi ieseW. &ebutemdonBqhe; Euc,h rhI ,eerlr&;uHqdon csthpeimf edr Beulgli mr;ul&uHet ovn ld,Fe daWl udn ylF.ur Aqlsb&;deoul tmi sMli&azg; dnu e!Zli Auf esied yWees dterwe rih cnoh ni edr ssceoG dqnlla.do&un;e ieS ntsererart imt neeim rhaeMl. Wraegn efil tsndpure nis .abuL o;dbuWq&ir harcnebu einek nbuteneenge buR&dte,;ahlogqre patjse r.e

eDr oteserrF hsobc cgrKsiierhe ads ninK rvo und pflantez ishc iebgitrinbe orv enihn ua.f ebeWr anentr fau nhi uz. &b;oWqud?ie Was? qtetelnzondu,E&;s! uhceetk re. Lbous&q;adst gut ne,si .eLo cIh Hiees e,erbW ewi Irh iswts. Wir ifrene tmi reEur ;t&gmugeiuln nirbEslua na edm GeatdSe reusE seiev.Rr Meeni ueFernd dsni cedihRel cdrunql;eBo&ush. bIunq;od& oldn;u,Odurnq&g mutbrme dre Fse,roetr hsonc deiwre mti;gns,utlb&eaf tim Rrhaue Simemt nud troellt icsh idVlaiv onv ndnn.ae Rioissn adnf sla eetrrs ied ahrcpeS .ediewr &buigq;iAdm!o iCss!imira uAf! u&ulaTbl;mrs sbneal ilgt qulnot.ihdc&;

Sei elal ;azlnesg&si onhc nlgae miseabmne in lmrnegrlc&eu;guivh une.dR Nru cutrSheb awr enenduhmz illrste ewgrdeon. Er hdceta na dei a&tKulml;e der thecmaul;N,& dei hmi etv,rondsabne eid errWtieseni, die wie neei uer;&bultm Wlkeo nhi ertrw.taee mu&;deFoqbrd nbi hic gzne,oneige mefrd ihze cih dwiere &uaoqs;dul, rtt;us&eleufml er g.anb

laiGse nettAl

x