Die Amerikaner und wir RHEINPFALZ Plus Artikel Hollywood-Stars auf der Ramsteiner Air Base

Bad in der Menge: Arnold Schwarzenegger 2004 in Ramstein.
Bad in der Menge: Arnold Schwarzenegger 2004 in Ramstein.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Was haben die US-Präsidenten Trump, Bush, Clinton und Obama mit den „Muppets“, dem politisierenden Muskelmann Arnold Schwarzenegger und der üppigen Hollywood-Blondine Jayne Mansfield gemeinsam? Sie alle sind irgendwann mal auf dem Ramsteiner Militärflugplatz gelandet. Speziell die Größen des amerikanischen Film- und Showgeschäfts werden regelmäßig eingeflogen, um durch persönliche Auftritte die Moral der Soldaten zu festigen.

Irgendwo im Magazin des Ramsteiner Dokumentationszentrums (DCR) ist ein einzelnes altes Schwarzweiß-Foto abgelegt, das eine von Uniformträgern umworbene

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

odnlnBei zgite. nEi Mnna in hlemel uzAng ks;musltu& hir ied Hnda, ide rFua htrde eni -apatuhnls;ZleacLmna&h ni dei Krmae.a reD xttiedBl ettlua: &o;chudsqebuB sed FiS-lrUtmass amiMe van eoDrn 9716 in oaq;tlnsiudm.&eR

reWeite Inonftemainro uz erd mahfneuA snid wdere ovm CRD hnco mvo Vrns&gbimondebuuu;rl rde iAr aBes zu .obkemnem aemiM van Deron ;s&hdna asd eoesnb eueericnhrkv wei igerzeufeedig SlxbmyoS-e edr 106r9e hreaJ ;h&snda ist in emdje mFiexioklnl heretznev.ic nI rde ofghNlace von Mlriyna oMrone dnu Jyena faesidnlM eetagri sie in zewi utdenzD iegwn euembndaset nisueokK&ltuc;nm las uiglnino&;mK edr o;;bgnoe&&r&;rcuhgzsilem.lmluK

Im etnisD rde SeIOhrU Aefbuag abstden anid,r scih vor iFm-l dnu &eomoar-qlu;Posu&yKbaadqb;dyl sla ekirrtattav nBklafgic uz l;kuml&anr.e rhIe elmiF &gzihnsleie; ;soqDbd&ua a&n;uchMlmde imt den awerzscnh mlle&Sn;uqd&pt;furmou bfu&eoqeiRd; noBumt&&uqldu;;lle dbei(e )1,957 iqtdou&Mb; 17 am ;dbAruqulnd&go 598(,)1 ,trns;d&oueaqGgb iGn dnu srheafc eld;qsaoun&H 995()1 iosew oFuydddb&;rqe dnu ads deLi red oul;qarPemd&;li&ur 6)1(9.4

d?yrdFe ,aJ ,naegu dydreF .nuQin eDr rwa aalsdm raudizelneh neire edr hlfsgocienterre redergScaahlnb ndu n;olelhchetahtszu&mb erdtllsalFmrie &h;ndas Mieam vna neDor ntnne hin &shtelncdDoqs;uabud ttnAwor uaf liEvs l&Pqdoylr.ese;u So sneefalldj shtte se ni hiemr igsnnrEcenuurhb do;ngiayubqPl& eht elu.oFliqd&;d nIerh ired ehaJr hcna mde eihFlmdr oleerntgf secraRtns-beetiAhm e&lnwmrt;ahu sei ci,htn lohw bear ihre innsietev tAireb lurf&;mu dei dite;&unoUqdb iSecevr &nqdualinOoa;gostrzi .)(SUO saD ist eien mi Zeiwnet Wrikeltge tihrgeciteene onsittuntIi muz lWho leral nhegm;lueri&Agon edr nrheiakncmeias u&kS;fermatttr.eli Vor alelm bera nidet ied hincguirnEt der bunpu.ntpeeurTgre

rDe soTrs edr aefte&fgWaruZumrl;n lneal ineeZt bsdntea dre sorsT erd euma&Waenftgfrl;r sua lnud&emnl;raH dun r,nnieD aerb uhac stets usa ruenaklG nud &izecgrp.hsnla;Sma mnudemolK&oot;nq&bid;au lmu;&fru den qlrgi;de&uKo nenant hldbesa edi usaoJinntlri Gtreee unMmarn ein hcuB u&bulerm; ide genal iGtehhcsec sed tetnota.esFrrh Isitseiitrtnntuailo ruedw dei epunbrtgeTnurepu mcdhena im Erntse tgW:eeilrk mo;bdVqou& spuepPiplen ibs uzr lregsi&onz;g Oper wuedr lelas tn.oeebg Es iensltep naLie in nn;b,ermp&afdmlKavue solefirnseoepl li,easSheupcr Ainstret und keiMusr ni fUn,mrio bera auch ienre ssBfbelsremnu,ee ide lr;fum&u dei aheTtre erd tebzesent iGeteeb eergintag uw.nerd dUn se nakem fetes Tearthe sua erd eatHim uz enissltapGe ni eid lopqde;tEa.pu&

m I nwZetei iWkelgetr tacemh hsic dsa e-RemSgiN ovn Annfga na ide tmuio;lrtaupa&lP beiterebl Fil,-m alnet,P-t -uknF und nsuBn&rametu;hsl eztnzu,u eidmn deeis ;l&muruf fttrAtuie orv ebnaK&erudvf;lpmamn dun nereeVutwdn ntiheestvlctepfidr u.ednrw saD s;neWoozhu&tqcbkrdun uf;lm&ur eid um;o&dhWerqhcatl itseefgt ide adeBn iehnczws rleanmmK;pfu& und nbeDbmheigea.niele iMt dem tigreisreKitnt erd treieigVnne enSatat stlnltee cish aehznu llae neg&sglzr;io Sld-oHwtsorlyao &;muufrl Getsasipel rvo den nqsquJdg&u&uodo;;lb im deFl ruz nl;&Vreg.ugumfu In dre &;qoouddyoollwbH ;t&loCedqnaeun lertkeenln eid psitmreotnnnee laeeng-dennLLbwiii mulf;&ru eid ndnsegarietginr rrbaFotuue.rnl

o-eSTiwhm ni eoarK dnu ienVanFtmdeei dnu clu&atmpKp;zhamulsaef ec,elswnhte der kickmcsegauhbmlsPu obesne. raeld&un;hWm ni ireevdsn reniegK mmrie cemsrmhlie Witnfeknnhcafee zmu saintzE ,kamne braehtc ads mweellnnsoiicreh mFl-i, tSp-or dun whcsfoat;ulegSm&h eune fegdrupZe ovr.hre ndU atfs llea nmke,a wnen ide SOU ir.fe nlaMyir rnMoeo udn lrEor nlyFn nlofeg cahn K,earo nJoh yaWen dnu Symam iDavs rj. anhc tmnVei,a nenriJfe pzLoe udn arBd Ptti hanc afA.aningths Die seitL dre t,rSas die teis 9411 in t-nnisUOeSeD hrudc rehi lbeg;iz&lso eewenhnAsit rzu gengeutSri nov lmurTaneppro dun tmegaKpfsi engreiabt tnle)lw,o( estil isch wei ine dqboshqou;;our&sW& odlhwq;&uo dre ineartulsrintd.gsuhUnte

srKameneawhkc ni eid :Plfza ecSsh Jearh ncah Kiedsnereg atestrt 5119 dei grhruicEnt der o&si;Bbtonudqa ,lloau;P&zfqd dre &ml;oztu;glsrig&ne rUSaoin-sGn ni .orpuEa rDe nvo der uhecednst uweaftLff teagleegn l&dpbluloe;-qufzanl&gdhqoA;fbeBthustuoa hane iansmtRe dirw ovn ernAmrienka und aeForsnzn zru iBssa e.saautbug nI den nhJera sbi 9513 eneetnths bei einlMgneh ein u;&grabtumnplluzseupnTp dun bie cShmeab eni eetreriw FzgNal.ou-ttlap aDs &sLhnodltaubd;uq neolagRi icaldeM ntrqeudCl;&eo dfnbteie cshi afu dme nalduG;el&em reine geelnehmia sluileehcEt dre nuierljgHt.ed

nn;eoutmoaldK&im rl;&ufum den gieeiDKr irA asBe mtmko 9751 itm red gesnmlamZunegu dse letLhuasdnr lgaeptsuFlz tim dem ruupqaStr-eUHait ibe eRnmati.s iweDerl brilteate csih in tnirssaerKulae eien d&huoc;kl;&gJcesqehloo,uodquhVdlbus-n die nenie oeenmrm uAnwcusgfh ;rmulu&f dei eeisigh zzzea-SenJ rntb.gi nadBs iew dei Bqbroauadrosb&;as sltCea mrtousl;o&eSqpd dnu dei bd&rlz&io;neqiJubdLu-qasozde;meda enndif asmmzun,e Ktru iitgLt ngudum;l&etr end uubo&o;cl&uqJb,qzdd;lza ni rde tellFhcuhra iwdr enei gneeei atJezKzin-zroerhe nmomuege.fna ersMuik wei Ella lietag,rdFz euDk ,gtolinnlE utonC Baise und Ocras nsorPeet chebnsue eanistlesraruK. In eisRantm treent nolatearnitein swolhigm&nue&So;;glzr wie rRkr&&qeouqllnRosscuo;or; lliB H,laye nuye;gnrt&Cualmrso Joyhnn shaC dun Mttelliatnu araCitne tnaeeVl .afu

eWnn cish die sSrpruetas auf rde iAr Bsae dei reEh ,ngeeb btleib ied husdtece hfcneiefittl;Okmlu& mseit lzsu&e;niga r.vo nEie unhAsmae raw die ptveisptiSi sed lSby-exSsmo ynJae iesl,adnfM eernd ;end&uqo&oqmbdutbol;usA in dne 6r90e1 nharJe ni llera letW ruFero hmcate. 9671 mak ies uzm latgguF ncha saiRmtne - olsa niere rWeb-e dnu rgtgaarsaanePopuldantvn ruz nseesber pAezznkta edr rltrsgausniotfutitmaeeten&;ikSr ni rde nedseucht vgu;Bo.lneurlme&k bqocobreRdkhsde;uu& mbei gaT edr efenfno ,ulr;&&dlqmTuou; teedelm edi HRNPALIEZF dun tbrtehciee ovn 0qou;d0.50b0& zheraeuFgn, mher asl 0.05000 eueBrnhsc seberti in dne qenuaM;gnitssutd&ldot ndu ueb&a;ndoqnAtttoirk ma ndulnafee uo.;dlaqn&Bd

nnre&u;lmaM ni eianMUfmomir anv oDnre udrew in hecaSn rrellap biOteeenwr dei e&uimdlg;rwu ilrehNofnagc der tcilho;um&dl lucuevrnkugenmt&l; eJayn eldaMinsf. 7913 ethceitrbe dei IRANLZHEFP u;rl&uebm ienne apEmgfn sed eairdte;Un&n-SmlPus um&ruf;l schteude irolktPei: ⅆnqbsbeAuo tztaen das i;&lesezgWi s.uHa Am setmnei enAhsefu erreegt seiPt;landnermra&beetur yerHn ign,isserK red imt med eBnus- ndu vaetKsnurr iMema vna oreDn nsnirheeec wa,r desesn tn&fruabueekr;silms kndbelAdie ctnih zalul vile luud;muevh&.olr;qltle& Kurz daaufr bga iaMme erd tlue;mlM&iuiitnrazg iud;;eqoldqroou&S&sdlb ine erwteIvni mrel&uu;b &Lbe,b;edoqun Lebei dnu xeys Mlname&n;ur in lmnUofiqud;o&.r erLetetz aetth eis mi hVarojr bei eArnutftti ni wniaaOk dun uaf den lennphpiPii elngtknnre.nee

un;&elmMrna in mioUr,nf eid hcis gern el&uscohn;m rFunea shnn,eae enmsulsμ csih in maeniRst ssgnewieke tim etkaalnP mi pniSd meu;neb&u.lggn 2150 nleedat aEztbeihl saknB fua rde riA aeBs, dei smlaad eeardg ni ned qbunriu&beoTdt; nov oqndPlema&;u dnu asl eihCfn der Doid;qr&bue egnlE ulm&;rfu rhad;eul&Cilqo eorruF tach.em weiZ heJra duafr gneba hisc ied uMpq;&l;uqsepodo&ubdt ndu dei exys Misqbd&sou; o&qldu;gyigP nei tdelclSiheni ufa mde ePlma&uzrfl; .utzu;tn&ukptlSm

egrrScza:ngheew ;q&Ihburdo deis Ileeq;d&Hloumnd leUbngiurm;& isdn se ;huun&rlaimclt treah erunnlMa,&m; ied hsic von shlcrignehiee eefrni a.lnses slA nldAro wnhreeceggzaSr - neehiedassclpru dyberoBldiu udn ldsama ailsnehpekrbicru vrruGueeon sde -ssUasedBtunaSt lifnairKoen - im iMa 0402 end mnReietsar zupFtlgla ee,shutcb irfe re den dnjeleubn reimnrtlfonugrU&am; :zu cqb;&uoIho;duqd&b pleesi nde ,leendH irh sedi ied wnerah lodlned;q&He.u rDei rhJae rluep;mat&s mak Ckcuh ori,sNr sdsnee aKkfuptmns dnu cntiA-aIemgo shcinzewni uzm PI;u-tnmtnnenrlea&emoh gndorwee si.nd

rDe oHooyrewlld d;oenubeqqu&lHMdo-&; eBn efckfAl e,badudd;iurov&Dl&lq(o;qe tmuabon;aqBd& negge nd&Slu;aporqe,um h;bTdqo&ue tlas u)ueq;doll&D retuseet mi ranJua 0127 eid zWtfasple ,na nEed 2109 bag ihcs rMka erhlWabg oub,;hqdr&;qtolueod(S&o rosq&)emuslbfor&anoddqur;;T ide heE.r ssDa hcau e;rig&absPumt-eramlirB Tom euiCrs ide resRtemina Pleonit hue,ebcst its tasf ulbdm;slntiva,chsesl&rte denn dre nenkeedbne i-lgog&;SecJoeuurynmtln dvkrnate ieenns eAuigsft zum rFmmiuhl dem 6891 eruulaf&nueurmhgtf; eifimrglleF Touod&;qpb .Gun eiS efrlhmu;&utnc wered Tdo onhc .qf&lleuduTo;e eiW se izgl&t;hsi,e ebretgetis re hcsi hauc vpitar luumf&r; eid tarhtffuL dun ut≶rufvem u&lb;ermu neei eitnzlnleziP.o

mTo eCsuri und liq;Irbioniaoi-sooemspsnqua&lnsPrurMa;&et- aPlua otPant keanm 1102 ni ide oefFst:zptoaWl. Ui/AFefSrE assrnBtue :1 Jaeyn denasMilf gcltmkbl;euu& 1759 uoee-sUiiSlga;tt&utnrkfmnrSa in FDoeshouctln:.tda ikr nutrBsaes 2: iameM anv oeDnr utecbsh 9617 den arsneiRtem :lF.Fupgttlooza DrRfi /eC

x