Interview RHEINPFALZ Plus Artikel IHK zu Hochstraßen: Wir müssen das wuppen

„Für die Wirtschaft der Metropolregion ist die Hochstraßensanierung das entscheidende verkehrspolitische Projekt“, sagt Jürgen V
»Für die Wirtschaft der Metropolregion ist die Hochstraßensanierung das entscheidende verkehrspolitische Projekt«, sagt Jürgen Vogel.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Wie geht’s den Unternehmen in der Pfalz am Ende dieses Krisenjahrs? Wie verfolgen sie das Thema Hochstraßensanierung? Und wie gut sind sie gegen Hacker-Angriffe geschützt? Darüber und über die Aussichten für 2023 hat Steffen Gierescher mit Jürgen Vogel von der Industrie- und Handelskammer gesprochen.

Herr Vogel, komprimiert in einem Satz: Wie geht es der regionalen Wirtschaft zum Jahresendspurt?
Gute Frage (denkt nach). Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos.

Was

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

mhatc nde emnneerUhnt ma mneseti uz ?aanffescDsh temhscSmli ist ied hwnt.ieUsgeis eVile snwsie nhct,i was oktmm udn eiw es etgtreewh.i dnU nwen ide shWctifatr ntich tgu pnaeln kann, tha sei ein blmreo.P shiUniehetcr tosgr nie &rfuul;m geut gnm.miuSt

saW hamtc nIhne usfnsnDgHo?af ieigne nchaernB eebssr udchr edi sireK oe,kmnm asl adche.gt Udn sdas ,rwi so omlu;&dbl sda huca lnikt,g chon ignrEee hnbae und se lneevi gt,legin eiazerslpnEi he.enilzutan Hnnfuofg ctham rmi ua,ch asds in nieesztKienr neeu us&Lunnmloeg; thdeagc ewerdn ndu es enIed gtb,i die nus .nirwhteefele Am denE des geTas gitb es huac eeni wsegi,unhsrdteiG dssa riw nhosc dneare rnsKei lat;bwulm&geit anbhe udn achu deise reisK sineemtr .ernwed

lWcehe nehacrBn mkneom nden esesrb uhcdr ied Ki?Iesmr icrBehe edr eiesnDuennlittsg gtbi es mierm nhoc azgn etug nn.kgliwuntcEe elAl nhBaren,c edi nicht mretex eiierenngstnive i,dns ednlei winreeg lsa ed.rane mZual ide esLenepifrg&;emlsua ieb ooeRnfsfth ithcn in lnea,l bera cdoh in neiengi rehBneice gabebtbe i.dsn uAch dei seuehgriPa&slmlsuc;a rnllneieeiv hsc.i esDerr&;tluum shiet se ni genitvreennsiiene rBhacenn sa,u droe ni dre aih,awBsttufrc ow ads eickd Eedn dhcur ide sdnteinege niseZn tesr mm,otk hsipcr: nigewre emlur;gAtf&a.u

oW iwr rgeeda bemi emhaT onugfnfH di:ns bnauelG iSe ,dnraa asds rde ntiZlape l;mru&uf edi acunlstron&gn;ssginaieehzHre ttozr reihbs chint trreleegge zarFeiuningn leiircthass i,ts slao: lnc&uLcmhlsuusks;e ufurl&;m die ges&;lHhoszirtca l;uSmud& sib Eden 052,2 Sratt &fulu;mr end ulR&bmu;kacu red &zasgl;tesoHcirh droN annAgf D206?a2 inb chi greut nHfonfug achn emd utoVm muu;lfr& dei mul;b-SckmtusuE&a&zuerl;rd ma .21 ezmrebDe mi tadrt.aSt saD arw ur;ufm&l eid Statd eneik eetlhci Etn,nhcsgudei dnen ise susm rieh ins oRisik ne.geh Was dei aeFznurginin tag,neh bin chi mir cih,esr sad ihcs Bnud dnu Lnad na ihre mluecmnnd;hi&ul ugnZeas aehtnl erwe,dn 06 ibisgewuezesneh 52 ozrPten dre stoneK zu u;hre.unmeebm&ln Es iebtlb asd Rikois red -rme&glin;i;n&tuhoucflfdhmrea neotsK eiw chau edr rpe es ihnct imh;fgessu&nulscauhz tK.ieunrogsnnegeste

iteS 20 Jeanhr bei edr H:IK ;gnuJrm&eul og:lV.oeotF /GKrIsHanuVaeretirt tis ugt, arlurV&gmtee; insd br.sese mnreImhi sh&oetu;gsqr mntuer critSh um 15, renilaMldi coIhuEr. ,dkeen ad u&;sumemnls cish ella Bgileteneti neuerhktna nud edreanni reat,nrvue mu geut Luo;enln&smgu zu eifdn.n Nru so nkan mna ine sscoleh ekrojPt nuew.pp alKr i:ts riW se&mmun;lus se wpepnu h;&nads chua ndu rov mllea mi ersestnIe dre rhWcti.atsf

Wei cgithwi nsid esdie nsaseTr r&fuulm; eid tthrastafsifkrcW ni red &iFgmlnreuou;?R eid tcaWfriths rde Motgenriooerlp tsi se das cnihtnsdeedee pheerricolvstkheis Por.jetk riW bhnae rehi sfta niee Mllnioi iclthihrozirfesaensslicugvgep gehtcsmuetBi;a&lf dun ;&lbeurmu .000100 g,uFrzehea ied lmoaieerwrsen &iuclgal;thm idese ;han&sd ienzhscinw iredle ttnpuake na&;hds u;mrctBersla&enuksn ezunt.n riW n;h&teamtlu green in red acittWrfsh Aalti,tevnern eeagrd f&;mruul edn umtvG.rl;ereeu&hkr berA chi nbi tjzte etis 20 aJehnr ibe rde IH,K nud ensoagl ndere iwr hnosc mebr;&luu ide steeknbNaEueih-rcausbne M/i-Recaianrenhihn-RkNe nvo knfrturFa chna Mhamei.nn Es ehtg zarw wstea vnoar, aebr abhebsar ist sad hit.nc

nUd mebi niReh sal i&sl;gzWesraeasrts ehits se chitn eliv brsees Ahauscu. da ist dei evPrkitesep iene hsre egagin.lfitrs aD rbunhaec irw didnerng enei pinuirogmeabetAld mi Fstubtles sde eniceeirhel.ishtMtbr Dsa gs;l&teihzi: rtEs aml inds rwi hire reteiw eus;mtrtrlavk& fua dne kmta;ehe&Vrusrerrlg g;itlsea&Szr eaen.gwsine Pgrnonose hnege orasg heer von dgtieenmes rrkheeV ua.s ersfnoIn ist ein teksnati s&ea;zsiyHsrmgcheotntsl aeugnosrGsudtzrunv ;f,lu&admur asds erih tlbeup;um&hrau htgfatericsetw ewrnde annk.

tsI die xmeter hheo gnrsduuheVlc erd tStad da ihntc ine oBemtlkzsr? hfeduLgiasnw ssum hcan dme leinlW dre aihzacFtisfnun DDA eein artSslpei lovne.egr nEei eFglo dv:oan eDi ngaulPn esd Rwhlandcgesles urnte edr eeunn ;deusarmSs&lut its trse lam ufa Esi gegtle. ieneK eutg itNhccrah rulf;&um e,elPdnr edi mfn&t;gluiku vom touA afsu Rad teimugens L;umiehdl.w&auehngsmtfcno ath wei lviee sreefkriei laudmtSt;e& kaum ochn ialnezenilf msa.uHpeuua;se&lnigrdllmn aDs sti nei hlatiNec im rneSbebterttdaowtw mti rhbacaNn eiw a,inmnhMe edlHigbeer oder ,Mzain eid veli serebs .theesdan aDs teosrgb .nus ennW nam ihntc alm herm ine sptateuk heSctlsnfrue eirraenrpe a,nnk ss;ru&wroiqd .dhclineebk

Und die ;bluN?nngLuoeems& eiern ssebrene uinFsgaatnsuttzan rdchu eein fomRer dse loneamkmun lsgeczinaaiFhusn reulw&dmu; es rducusah Snni ge,eerbn wsesgie baeufgAn u;ubrel&m euankomml nezeGrn gneihw ni rmoF ovn teznnKroetezmenp uz ebmndunl.l&;u riW ewedrn es nus auf areuD tinhc nieltse e&n;olmunn,k bemmtteis Lgnensitue ni redej rseineVgdedenmba vrloteanh uz ;kmnulen&n.o nI izfannP-dReahll altflu;m&u dsa chesclerht lsa ni niveel enadren Bre;aeul&nndludm.sn irW hrbnceau erhad nenei ;venufmgnulit&ern uesLhilanacegts nichzwse seeniLdkran dnu erkiiensfre Se;udal&nttm.

Eni plAple an eid uJgris.nradL.eegaen eArb ahuc nei ppeAll an nersue eLdikaensr und ririensefek tlt.;meud&aS nDen das bemlroP ist in dre zlPaf ggesl&;rzu&;mirlo asl de.owasrn aDs oetlls nus zu kdnene ge.ben Es tgeh mu eien sgeieammen hf,seoacsrnUuchgrn ahuc tim liBck ufa ahsugeamehtc Fre.lhe dnU u&ucumlzkr; uzm e:gRcalswnhedl eDness ul;ukcr&gulutnmesZl sit rhecsi ctihn eefu,lhicrr aebr im okuFs stteh &ufmrul; nus ters ma,l dsa sgHsyhes&ilstzenctoarm; weiedr zum eLafnu zu nnrb.egi nVleie ehnMsecn tis mnhul;icaml& hnict esust,bw assd die meroelbP chua hnac sdnese anrngSuie inhct ecrsnndvweih nwreed.

fw?eeWrninIeil wreeeit Sareinungen h.netsaen Wir m&;usesnulm edi ennduKad;crBa-rmeru-klueo&A a,nkecanp ad shtte nei buenurEaazts iMett der r-eJr0h03ea2 mi .aRum Wir nel;summ&su ni den r2e0-nra03Jhe ucah ide Kc-cBreuuS;a-hchkrmrm&tuuel iennares nud ied hnscemEk&ub;beilarnu hieznscw enminahM und fwaheuLsding enu a.beun uhcA edi erlraakntnFeh blauunhtbrm;kA&ocue ussm apkeagnct end,wre udn ebltss ide bh&bueat;nculrkAuom ni eySerp its tim einme eceeairzhgnF envee.shr saD &sh:zei;itlg nhOe fnfouugn;iithalmk&es rtneoasHi;lshcz&g gelgtni ide iaesSriniuglbt des i;rltSezvgsrnehkrsae& im Kren edr tlpMogrineeoro hct.in

oeemPlbr ne mes.as nuizH kmmot &lmuruf; veeli mr,neFi dsas sie sich hedemznnu itm nnrrekfHceAa-fig ofrtonetinkr henes nud lvei leGd ni edi adHn nnmehe ul,e&mnums;s um hsic ebssre uz nzeh&sDst;cu.ulma tsi eni mhsRaeeetin ni rde t.irhtWfcsa iWr swnsei nhtci ,aeung ewi leevi nneremntheU in erd fzlPa benetfofr ndi.s Arbe cahu riw sla IKH nawer ja rOpfe ireen catkAet, ewi auhc ied atVlnugerw sed lrfzaie.shP-neiReKs- lKar :ist luFr;&mu tnmhneenUer ist se ein liechrrbehe faoKotstkren dun ieen hheo ,gstuaeBnl hclsoe fnreigAf uwrbenzahe erod uene itrthsthSrurscineeuek nzuaubaf.eu eiB eingnie Firmne abnhe gf-rfaeArnikeHc zu md&Psakliaolurotnnuefls;u deor ntl;ilms-tld&enusa ;&rfhmlgut.eu bAre ads nsdi muz G;mulcul&k eehr mulzneill.aE;&efl eredLi tgbi es eimrm hocn ,mrnFie eid hicnt rhse eivl in wK-owonh ni smeide ihBceer iersevtnit .beahn ihcNt ellan sit dsa ehoh soRiik etbsusw. slDbahe tbeeit eid IHK falzP eemamigsn mti rde eiPiolz dnu nrefseonslloipe ttDnsieeleirsn neie eehtdnncerpse netuBgra .na

hucA ide dsneuI-rti ndu aaeledHrmnkms K(IH) tsi im tgAsuu pfreO eiern uidtnenbeswe StertvkeA-care gweden.ro nI der zaPlf nwaer die ierv aSndteotr in swghnLeaif,du nKuss,eratriael aadLnu udn nisamsePr wisieteez itlgadi ntchi rrhcoFa.ieto:rbe hlpedceWa esKznqoneneu hzeit eid IHK canh dme -rBgreinHfckA?fiea sun arw das hnuemnceRetrz fobf.eenrt snU sti se hsatc;lzmun&u nmeali nn,gueelg ied zersPeso cuha neoh klmeotpte ,tIrfTsuntau-rkrI sola etdhnewige lnaoga dnu afu api,rPe zu rnlt;e&hwamisge.uel Jzett eabun wri dreneoerm ntutSekrur ,uaf ide schnole ktacteAn n.sdeanttalh asD htgWteisci tsi eid nSelsnbsgiieurii edr ,rbMartetiei adtim mna von es;&lazugin ithcn afu usneer eStsmye nizrfugee .nank aDs ist eeni auseaige.nRfbe

Zru no&e;uPurmsgnJrel oVelg, ,25 sit site 7021 etevellrenrtetdrs lprshauu;fs;h&mt&atmrfHlegcuue dre rtdisuIn-e dnu rsameklnamdeH H)IK( uufr&ml; die Pflaz imt itSz in Lnfgiswuedah ,Ldal)puwtig(zs ied 80.000 tebBerie rvetitrt udn rdun 017 eeitirrMatb ibl;su&acg.hetmtf rE tsi ties 02 hnraeJ bei erd KHI &lmg;aiutt udn eblt mit eisren mlaFiie in hnnMi.ema Er tsi aerheetrivt nud ath zwei heoun;l,Sm& 18 und 15 eJhar lt.a logeV ist in rnaeroPdb rnogeeb dnu ni ums&elnrMt;u nuwchsa.geeaf inE ereetwsi wienvteIr tim oeVgl vom raanuJ 2022 zru bMdokr&;qeua u&LqldU;o nsele Sei h.eir

x