Kreis Südliche Weinstraße RHEINPFALZ Plus Artikel Offenbach: Könnte geplante Ölbohrung gefährlich für Menschen und Gebäude sein?

Gibt es unterhalb Offenbachs ein Ölvorkommen? Eine Firma will das mit einer Bohrung herausfinden.  Foto: dpa
Gibt es unterhalb Offenbachs ein Ölvorkommen? Eine Firma will das mit einer Bohrung herausfinden.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Von Schäden an Häusern ist die Rede, von Grundwasserverseuchung und Gesundheitsgefahren. Kritiker der geplanten Ölsuche auf einem Acker in der Nähe von Offenbach sind besorgt. Ist das berechtigt? Und was ist genau geplant?

Manchmal wachen Menschen erst auf, wenn eine Sache schon Fahrt aufgenommen hat. Ein Beispiel dafür ist Stuttgart 21. Obwohl das Projekt schon seit Jahren geplant wurde, und das war auch bekannt,

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

ingneg &mrugel;Bru, mi nmr;igUu&ebl nihct nru rherneaef to,eDnmoriutse sdonren achu oteinnreieps eSdtt;ela&uiunrm ndu wegcat,htlnatRssteinan ufa eid egrit;a.&lSzs eDr seRt ist nntbk.ae Die eFrag tis nn:u Ktomm ufa dei pdula;u&zmSlf inee rAt tu-gniSra2ttM1t-i zu?

mI veengannegr Jrha war entnbak dongwr,ee sdas ied miFra ptnueeN neEyrg nvo nieem edlF ibe ehfabfOcn chan &u;mllO seuchn h;co&lmemtu d&;nhas dnu se nhca einer eenlcigferhro uchSe uach mud;oelfnr&r d,uelum&r;w enwn das tarcihfwstilhc bahrmac l.aurw;&em Dsa t&u;nrcdulkmGsu hletug;or&m cwzheisinn dme neeUnhtnrm,e admti nakn se sein rPjtkeo en.eganh choD zettj rtge schi snmlaga aWtiddrn.se Es idsn mu&r;e,uBrlg tndrerua vilee enird,Lwta ide eien ieitnaivIt nis eebnL enuerfg neh.ba eNa:m ibqoenu&K;d &lmudor;El ni bfucqlaO&;e.hdnof tnedisVrezor sti Kilazhnre mdA,a reauB sua emre.ihHx Er sit edrzite ocnh ac&lut;remhP nesej &tdsnm,uGsuuk;lcr ads nshoc bdal als lecuFa;hml& &lu;urmf enei iedIlautnnsrage needin lk&;u.ntmeon Er agst mw:uneunnud sbaq;Dou&d eZil reusens sreVnei sit ngza aklr: Wri lwenlo die ceh&u;mlluOs und ro;fnud&-lgruem erdienvn.rh eArb asd knan nsu nru eennl,gig nnew rwi die senhMcen ahuc ilq.hceorud;n&ere

50 ereMt rehoh hrArtmrBboue aws tah uetnNep regnEy toernkk ?ovr un&Ztlushamc; die ecroghsecVi:ht Vor hJaern ehtnat scsmieihes ensgnsMeu sHeineiw g,eefltrei asds brahulnte cfnfhsbOae eni ulrnlo&mOm;eokmv sxeinierte ne;uomk&ln.t elieV llzuuef;rm;uSmlda&&p nrdeew csih hocn na ied uuUnnsntceehrg e,nirrnne f;ad&lumru rwaen e;fau&eegtlRzthlumru mre;b&luu onheWc ni erd inRgoe est.renuwg mU srhcei snei zu umone,k&l;nn ssda ai&lhulhcma;ttsc Oul;ml& mi eondB rumsmeth,lc rhcautb se ieen urEnsdnurgub,ohkng iwe puNtnee ynegrE gue;br&meunelg dre LFRIZHANPE ma&rkl;lr.tue nUd lsa asiBs u&lumra;fd lslo dsa nchoreaegpesn dleF ne.iend serDei rBtzoahpl wler;&aum wtie nuegg nov edn tbenWnoeheig in cfbhfOnae nertent,f &rlamtelkur; ied ai.mFr uetHe sei se nchihctse u&;hlml,gomci aederg cahn netun zu eobrhn dnu annd dne fpokhoBr nzle.nkmeuu i&tizs;g:Hel rE nnka eseni aeNs hanc tnnue eodr bneo ekippn eiw nei u.ueglzgF Um eeni orurgneboPhb zu mhan,ec uesl;usmm&t ufa dme ckerA inee sib uz 05 eteMr oheh aglneA u&l;rfum ide eaDru nvo wtae ierd onntaMe ubutegaaf .weedrn lnsl&sid;nceAizghe d&ueulmw;r ide eanlgA iewred btbugae,a ttebon penNute r.gneEy dU:n qudebSol&otl; eein ;url&mue;lomrddl&Efonrug nahc Bienngdueg der rhognBu tcinh arthhwltcifcis mui&cg;olmhl ,iesn smus asd oBhcolrh ciehsr ;etflmuvulrl& nud der zaPtl etpmtolk rglckuub&uu;maezt nreewd. Enei ihefcanadwcsriltthl gutnuNz wmreua;&l nach eniem aneshslsobgnece umc&lbRuuk;a rweide suranuhn;&eemkgitncl ;iglh&mc.muudq;l&loo In leadctusDnh wdree nur hanc ederj lfeumnuf&;tn onuErndnkugghsbru ahcu msccthilahu;ta&l Ollm&u; rdo;&etmfl.ureg

rldFrmgoue;un& lhmeoiemwg&eiurcl;s 03 nJeaaWrhn inee gnbduknhungousrEr in gAnirff mnnmgoee wrende ;,ntlkoneum& eis ezdirte ncho thcni a.klr Dsa hge&muan;l hli;ascbgeg&lmiz vmo eeeinrtw reVlfau sde msigeafnurensGvgnehreh ,ba hie;gil&stz es nov mde nee.Urmhnetn Wie g;igz&srol das tevterume melo;okmOnu&lvrm ni aeffObnch i,st ies nlfablees ohcn thcin eb.kantn Das eredw hsic erts nahc erd rsodunEgbugrnnhku urhslt.eaensel iEn eolhcss koVomenrm rmf;udeul& amn sihc baer hnict sla l;uslame,bOl& emlO&s;ule odre kuOmmaeml;r&l srloetnvl,e ;e&ltmralkur pNntuee y.negrE sDa d&El;uomlr enidf isch immre in emeni epnrlsoo;&um ,ieenGts dsa sal euhciipSmmdere ineed d;sn&ha ni iruhvcmetl nrdu 0220 nMeert eT.fei tSoell in cbnfhaOfe lOum;&l toemrl;urf&edg rneedw nu,n;kn&olme bf&e;ueumdrl es reeni hgenunmGegi dse eaetuasmBgb.r e&m;luudWr das boeVhrna wl,iibgetl iefle ied hneimnegGgu lubemu&;r neein emarZuti von 03 .hnaerJ Obuoqdb&; os lnaeg egfl;deur&rmto eewdnr nlkne&tm;,ou tsi nov dre fecihnehseatfB der eLe&arltautsm;tg uoa;&&dn,ulghlmqai;bg tntoeb pNtneue r.yEegn chuA eid otsnKe rmulfu&; das erjkotP esine ncho n,rulak eid ok;&tnmeulnn tsre cnha niere ngerobuobrhP ltemtietr .ewrend enEi lsohec stetok ni anDhcldtseu ctshhhrcdtinucli enzh niMeollin ruo.E nWen ide nnguelPan ulmu&;rf sda Projtke ewrtei hgttoecfsrnreit sneie ahnd;&s nieegmt ndis imadt eewesbsiseiilp eid iftcrihikalctshteW ierne olmurrneuF&;gd edor rde eraufVl esd ropdfBhsae &dnsh;a, nand erwed teneNup nEryeg dei iliml&;ehfOnkettufc raul;brdume& tatnesnprra rfnmoee.niir

dromrnbglOu&;e&ud;l&olu;mfqu rm;laurgducthwuek;aAtno;s&&llqdwm&ucu nnwe icsh dsa llase ehrieescelsiwvg olmrhas rmnl;e&onauh ,mga oKun Volz usa esnngiEs eetbrite asd Verhoabn ggirl&;zseo egSor.n Der nrziWe ist ine errnrheeaf Killikaumm,oreotpn rut&;hfuml ide otFGinkFWa-r im nVagemaeiebedrtndsr aOfnhc.bef dnU its iIrnaitot red iuiervat;.Biei&trlmugn lA;su&bdoq cih nvo den nnal;P&elum eafhrnre b,eah rwa chi toofrs nt.cleasehtga ehmacNd ihc dann mi saabienetgrereddVnm vdnkueml;eu&rt h,taet inee riurtg;umBviietaeln&i &n;remnluugd zu ,ollewn nib cih nvo nzga nlieve cneeMhns ensaehpgcron uoodn;&e,qdlrw atsg ,ozVl dre sehl;&csciiglihzl antkotK uz Amda .mfuaanh rE trlu;hectum&f, die gBnhoneur umln;notn&ke ruten aemdren uz dhamlcSeu;n& an laeHmu;usnr& ni bechfnOaf &umhfuern;l &ashd;n dgarfnuu ovn nbeu.kAsegnn ezdulrAm;iges& geros er ihsc mu edi iniRheet sed wdsesGrasrnu udn um edgnseetni reeVkhr ni dne eungidelenm denGei,nme elwi natawLgse sad m&rtefrdgelu;oe Ou&lml; uz ieern ffiRnrieae giernbn m.m&uslnteu;s eJ;uerddob&q sgta zewh,ncsiin wri ;msm&usenlu Rrcsnuseoe sane.pr Da dfine hci se lttao &u,ut;rlsanatmrwmewk;cdlug& in dre &;Splaflmduuz utnere umrd&lEl;o ;nomdlufrr&e zu elwoqdnu.llo&;

euiobqdKen&; arGfhe ;fr&muul en;Wliedeo&Mnqcush rraeegit eNeuptn ryngEe afu ide kKitri? sE ebeg eiewtltw hmrreee cgelooshige etrt,unukrS die tmi endne des abhrenbOnseigerr avleerigrhcb e.eins Udn sua edenn wdree uhca ;d&mrEulol &e;lfe,udrortmg r&ar;emkullt dsa hm.enetnrUen aDs neirrtOhbale ies teis nde arnJ91-rh50ee zcSlaathup hiegecmrfanru ohB-r udn lvt&iifllurk;Erot&dmtul;ardman&uemeo; seenewg. iSdeetm seeni odrt ;hs&nda und timad chau ni edr z&lal;Supdufm dhsa&n; remh sla 0013 ngBrnoueh gnlolzeov drow.en sE sei kein Blpieise ,eabknnt ibe emd ide gllu;Eonuumr;d&rleod&rmf ni siedre goeRni zu uechdSmln;a& eib Mcnehnes doer an eGn;l&aedbuum ragfudun nov gkbAennesun rthlemfuug;& be.ha Achu in fbfnhOeca beah die E;ruue&gmnllolddfrmoru&; eien elgan .aTioitnrd sBi ni ide reJ1e0h8a9-r ebah es todr nzhe gBnheurno gb.eeneg

eiWneg kaAFrtc-nhhewLu ide geSor um ieen seetgnedi ssgbnetklrhrVeuae uesvrtch eid aFrmi zu tuezrnsere. iWe veeil tgaweasnL tuagl;mlchi& heeernrkv ul;,&wrunedm sesla cihs tidzeer hnoc tihnc g.sean In ,rypeSe ow usa enemi setwehicnl rietwe knetweiectln ledF &Omul;l ed;glterorfm&u wre,ed lruwuem&n;d tlkleua nudr f;z&ulmolw bis 51 renhatF nvo enarTsknalt rpo Tag .llefanan hDabsel e&mwru;aln se in fncabOhfe uvictlhmre dtuliehc inewegr Fan,reht lltose odtr l&masctuiaht;lch &O;ullm r;oelfurgde&tm ewndre, ;ihizt&egls .se

dun&;iebeqKo wuAsnierunkg fau G;drau&Zsdowrqleruusn eSogr um ads :rnwesraGusd A&d;boeuqll norhnBeug und munlnruseg&Aust;u ndweer os ,elasetggu latngpe nud rrecet,iht asds clua;lscdmiehh& rgieuninEwkn uaf dsa asenwrdGurs lecugsneshossa wrnede k,u&nql&;nd;oomnleu iltte eNpunte reygEn itm. aDs egnnbie iestebr tmi der .dtnlrawahotS Die scltrcucsearzthheiwehs nugtemgGmzaraunshdl&ufca;&h;sbul rvo neire goBnruh ies egGsdtanen neeis patreBvsnarsfbeieenlhr udn ewder neg itm nde nl&uaegmitzusdn; e&eund;mBrhol segbmat.mit

iitKrk na ismtuB erySep genwe des sclkeaA-aDsreDs onv mde crkAe bei cfheabOfn auhbleu&um;prt nhca lumlO;& gtshecu erenwd kan,n raw zunl&h;tsmuac rl.knua rwaZ ahtte dei Psnlturgupr;&amndrtuiefff esd mtsBusi erSpye ads ed,lF sda ihr rumetg;&ho,el an Npeetnu eryEng kf,ueratv eid eveigrsnrKwluat ra;reutl&mlke edn aeDl im gangchNa ojehcd ;uulrf&m u;t&uinuggllm dun boezg csih dbeai afu sda lt.rv&uhutcukrr;Gkmssesdezeneg iaDrn tsi egrelg,te sads fschwclntdeaialhtri nc&eFhlulam; ltrehean rndwee elol,sn nnew rBunea desei zutnne olmhmt;.cnue& iKezlhnra m,Ada lrektlaue ca;lruP&htme sed ;Grst&kmdsuunucl dnu tzeeinrdVros der iiuie;iuBvtlrgmetarn& uo&qKin;bde mull;O& in ou;acnbd&leffOqh, httae eiestbr nesi nfuseeiratKes eegndmtea.l aDs hlfenuc;z&sioasmr iusKtonorm tteleei nhac erd dnhcesgtuEni red aitKwgrlresveun hlritehcce ctitreSh in.e ehNamdc ads Aecgmtrsiht aLdnua ide ed&hBuremo;l in rirhe tHnugal ileats;ut&btgm tha,te teleg tueNnpe genrEy rnteue hBwecersde .ein erD llFa tnwdreea ans hriaeltgnebcrOesd in unc&Zebler,wiukm; dsa edn Flla eriedw sna mAehcstigrt in Lnadua evreiws und timad nde iwHneis gab, ssda es itm dre uEncndhgtesi nhtci evtnsredianen ti.s sDa aLrdnaue thgitceArsm nhidectse &;glhiilzleicschs im zlua;&mr,M erd krVaeuf ies doch rncsthe.e iDe cGeseihcht mu den Dkce-arAle ttaeh mur&;flu hfuensAe gseo.grt Nhac ernie esrnte rstrgiattueehtnBc der ZPEARNLFIH narwe cauh nreade eieMdn afu ned iteSrt cehwnisz ifmrul&l;Oam dun rKise ksuaemrafm .reoednwg Dsa sBuimt eeySpr arw ur&;ulmf sda m;tfGc&auelsh ni edi iKtrki eategrn hdns;a& unert ndeamer asedh,lb weil es ads Aalre ;mrl&uuf edn l&unhfnmauceff; Pries dse eerrehetVwsrks atsrul&u&rzve;limeg; ateh,t ewi rnseue eccrhehenR gizeget ne.hab

x