Ilbesheim RHEINPFALZ Plus Artikel Luftbild-Serie: Wo wohnen „lauter Reiche“?

Bei unserem vergangenen Rätsel gesucht: Ilbesheim.
Bei unserem vergangenen Rätsel gesucht: Ilbesheim.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Das hat es in unserer Luftbild-Historie bislang nur selten gegeben: eine Gemeinde, die von so vielen Lesern mit einer Redewendung assoziiert wird wie das kürzlich abgebildete Dorf. Dabei geht es in dem Reim nicht mal um den Ort selbst, sondern um seine Umgebung. Und die ist unverwechselbar.

Der Autor des Textes gibt’s zu: Obwohl er in seinen bisherigen 48 Jahren nirgends anders als im Donnersbergkreis – wenn auch überwiegend in der westlichen Hälfte – gelebt hat, war

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

hmi esdier cuShrp isb eivrong taonM ctnih ;llgu.f&giemua aDnn tsi eid j;em&gsltuun elogF srnseue met;sul&Rals hsnecirene nh&das; und erd eSd&ueu;dic;rl&ngibrqoolhqb rwa rnstu,tea wei ievel snirdeeEn eid vno onbe agedltebbie Genedmei mit dem hncelieg ucphSr ni dubiVgnern ehbtrcag abenh. ieWob hidcq&uqoleu;o;dlgb& hcua sda rScthwoti .sit

Dnne d;lmruewanh& ide egGedn dnru um end l&nscuot;hehm gBre der fzlPa in wnitee eelinT von edr oaigorefpT dse zplemu;flN&draor enlersdaBg argu;lt&gemp its, egitz der etscugeh Ort nei adresen :ldBi An rde tmlnd&ushonore;lic eirzesnergK am eru;n&malgUgb uz nRhseeeisnh ge,ngeel insd ide a&eocfdhq;lub &emnUod;bulgugq oU(d e,chD Sp)pelrisdef &edob;ouhqn tW,ngier heon eleiv mul&om&uBe;q;uald a(Jn eiFltl, ihnehlancieo,bKdrm) tim dre tubi&ew;enodq dun argedne on;qu&ekmdralguG osiew bnuqmeo&;die der tnebse n&Bueld;om red ;lqfo&dalPzu Hemthlu( Maneldr, ci)Mheomshr kstrisataceeirhhc e.aMlkrem

Der dcsereeM lsa Beesiw &lmf;ruu emtDRhcsiueie omotnnoe nfdhastLca aht uz tmseegba srVe lmufe;g,uhtr& rde huca ied u&nl;musogL tihlteneab nud end urKt arLh asu mlhuloem;Gil& eoilwgft :ttzeiri uIbod;&nq ibIsmeelh rsoqmf;&uua lehc,eGi da nehwon ltuare ;dReciq.&lohue Das heab e;tlu&mfor iens usa mde aeenacbhtbrn Stetnte etnrmsemad reatV a,sgetg os ar.Lh In sreeni niKdieht bhea re ied esguAas uhac drucadh ttle&ismag;tbu gheee,ns bus;q&sdado nei Iebslhieemr n,rGo&slezoigl;k ihlpPip ,ahrL nsoch edEn edr 5re0 eJarh enine cdreeeMs dflo;ur&.uhq

erD lle&rehummGoli; kcicths erba chon ineen zitwene zatS hhre,rneit erd ads twirrSpcoh erts lte&nsrgildv;vulea:mo udnbUd;o&q t;t&meuahnl sie ncoh loHz, andn ewa;r&unlm sie oeltdpp oltzs.ul;dqo& tuignHnrred s,ie dssa seIblmieh o;bdqiu&m aezGgtsne uz geeniin ilegunedmen renrfum&lDo; eienk charedWtle a&n;hsd uzm epilsBei ma enosDrgnreb ;ahns&d atht.e nEi ni r;lfmhur&nuee Zetnei hnitc unblhreerchie lkqAupes.d;&to ceaMhn dre 35 dennirseE neahb achu eid upemlis&z;flahc aietVanr edr arRtedesn gnennt.a oS ticesrbh rde htelumnsEeir smotnraoG dnu erWniz fulW eelW,rl nie wesgsrie lofudR oRos heab isetn bie mih in erd Gmtttaase&s;ltu sgga:te bIdo;nuq& elewmsI uff me elhicG,e od onnhwe ueartl .udhR;qeel&coi

utl&r;nsgmJue emTeelrinh knrneet den lanaSDrtntoepbpez hta se reba cauh im Otr stlesb ienige tnukeP eg,enbge dei surnee raeReufuestmll;nd& afu die ihictrge Supr bhrectga e.abnh So erd eahrmchf rhe&gteaf;uunlm rltpzoptSa am tneenur lndBria,d edr webeipseiisles Peert Lhra aus tetnSte roftos sin ugAe neguespngr its ;na&dhs ilvsekuin edn l&ngi,z;streaS edi onv dre Alneag ni dne nDroerfk l.f&uhe;rmun qochbo&uS;dn fot aebh ihc imnee enFudre mti edm arhdaFr bsthcue und bin iabde dseie Wege agfen.reh ufA med tapopSlrtz nhaeb rwi andn ;&zgbullsaFli lugl&,teqpodise; sehtbcri der tmi o&mfzl;lwu Jhrnae g;ltmsnjue&u lTeemnihre eernsus oweoFb-brstee.ttW

meZud sind m,ih wie eerneitw FEsAHRe-nrLPNe,ZLI afu emd egnnrnazdeen tldu;uGsunrk&mc eid enHlal ensie neeieebGdbrwrente tim rde todeq&obu;rn lrznsg≥io ol&a;eaclmuhqD;hlf&cdu rr(neeW i,doeblS uMhmceanehi) ef.fnallaueg werDeli aht ertnu rendeam Loni eVorrrh enasel(bfl uas ch)hiuemMane mibu;&qod giHtrerdunn die mcrieeshhroM Hdl;bu&uq,o oals dei eaemelgih osiatnhtBna, .ktneedtc reD aatedqbnkr&umo; oimut;rhudc&rqKl &dnsh;a so sulCa r,keecB rde rDetti mi urmhiheaneecM luaumeBRs-e&;lntd &ahs;n,d edi ewihsectl haurfZt mzu tOr bul;uerm& edi L 446, dre aopkalSrr ni red teenrhc rnobee edBikce,l eid alrigtnleea nvo n&emuulBm;a ga&eumutelm;s L 104 oswie ide ma otoHrnzi egdaer nohc eenenbarkr A 63 ll(ea engatnn von dBernrah Se)hbci arnwe triewee enalnm.rmEgsrunekek

fehngul;elnFalmPu-a& hrienesct ma dWidtresan nUd andn tsi ad ohcn ide g,reaF saw eid Ge-d6eemneSnl0-ee0i lheeibmsI tim dre unrd iene rdlteirieev iMlolni neriwnEho &la;nhuzmdeeln eeoMlprot nrtrkMuFiaaf/n zu tnu at.h Asl der eirotdg nhFeulagf in end e069r1 arJenh ietewrret erdewn lls,eto os tenrerni ihsc utner aeemdrn asCul cre,eBk raw fumr&;laud sda &nc;Otrmuehl ma bDsrrneoneg eni hlgeezrii&;s d.iatandK hilzehclclii&S;sg ea&rul;wm ;abuodfq&u mde iGlenhec ine esedail e&lG;l;euuma&dnldoq ru&ulfm; neie aStt-r udn ennLadabh eg.eesnw hcDo ud;dbeq&or eaidtWsndr ni der ul;rmB&elegvokun udn dne ngimndeeule eofDn;mrulr& raw hrse g,zld&srugloq;;&io sciehtrb ecBrke ns;h&ad nremimih ;oo&slbqdulte die tarOtfhcs w,eq&c;idhueoln la;&trngmuze fWul elW.erl zetLetn dEnse ise dnna edi nShbaartt tsWe in uafrrkFtn tguaeb woenrd &nsha;d nud in esheIlbim beibl zmu luuGk;&cml ellas udabfoq&u; dem n&ohlideleq;Guc ...

nI der aeeireillgdBr ndeifn Sie uahc nuser nuese tBuslerie&;dlrlam:

nneenK iSe nesdei trO uas med hmolul&tsiec;n rgnobesDnek?risre Dnan isnechck ieS snu ide &umulLsngo; epr keso,Pttar oenwrnKt ur;sBdldl&tbqq&;ledru,;iuoal&moe na edi ,IdZirFAekHLlk-tonRLNaoEPa gdiolLzisua&;etrltsp 2,0 68607 eRuneokhnsac, reod per alMiE- an adrid.re@npee.ondnhzlf lusEnisechsdsne ist mSaags,t 2.9 .aMi Zu enewignn itbg se eeni RPsF-I.aHTesAEZNL ieD tbkmmeo ucah sreeun etehugi iG:eweninrn aeninaMr avHalc sua abnlKhodrcinmie.he

sUnre euens i.tmtu&l:lolsrdeFe;aoBr anp tSe

x