Kaiserslautern RHEINPFALZ Plus Artikel Viele Leerstände im Einkaufszentrum „K in Lautern“

Am dritten Adventssamstag herrschte noch einmal Hochbetrieb. Jetzt sind nur noch elf Läden geöffnet.
Am dritten Adventssamstag herrschte noch einmal Hochbetrieb. Jetzt sind nur noch elf Läden geöffnet.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Seit der Pandemie ist auch im Einkaufszentrum „K in Lautern“ nichts mehr wie es mal war. Claudia Schneider hat sich mit ECE-Centermanagerin Sabine Friedrich über die Krise, den erneuten Lockdown, Umsatzeinbrüche und die Leerstände unterhalten.

Schon wieder ein Lockdown. Wird das „K in Lautern“ diese Krise überleben?
Auf jeden Fall, ohne Frage. Wie schwer es die Händlerschaft am Ende trifft, hängt

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

ideeedhnsntc aovdn a,b wei eanlg dei u&ma;dlenL osgescsehln liebebn .nlmmuess;u& riW inds in einre hesr, eshr gcwriienehs otitnuiS.a

elWceh mndu;al&eL lbibnee etjtz f&fl?o;nfletEgmeu poSsh eeshtn end Kneund urndwlemha&; sed odokcsnwL enieiwhtr urz egV:un;lrgmu&fu bAele pktO,i

il dA ,dSuu;l&m omdrrkDee-r,gatim K i,Kkso Kasrs Oik,tp lnceU ,oorWysd&;qosu Wsjo.a oaCi lBale, K &rDoule,;nm juMan dun aSuybw iebnet rnewtheii k-eAaywTa an. Wei ielf sda nelieteufsaemnt?hhcshcGgemsas&W; na dne n;&madsUlnmetu tim dem okLndwco ihltg flie es ni erd nteres reboDezcmhwee gt.u riW eiglne bei der reeFqzun 51 bis 02 Pnzreto eturn mde arjVo,rh asd ieltg chtin ltuzezt a,nrad ssda rwi nicth ella udeKnn esilanens nkonen.t

i eW otrtnnifeiku asd tim med ?WlsnopsarEpiist ;nme&halluz tihusaacmot eid nu,eKnd ab enrie wenisseg eeeheBnum,crgs ied irw chitn nne,nen ied rbae mit dme

aruO nstgdnm ncbpeeorhsag ist, gi&c;zshsleenil rwi ba. Da bniled cish cuha mal cen.lahnSg rWi anebh mi hcnSitt eirv ibs shesc rlsiateieSt&ruemhfkh;c im .zinEsta

i eW lcimhsm tha ied anieemPd bsganil sad o;bKuq&d in ;e&Lladquutron grebeuleteht?S. Im lua&rmzM; aewnr wri mov ein afu nde enenard aTg mi ntehssAzumdn.uaa isB fau sehcs eietBrbe setusm lsela mi etrneC ;h.snlseigzc&lei ieD ateolsteKbnunsg der &ardmeHun;ll its iueanrlete,efgw ads eletbut jened aEdhrlnlu;z.mn&eeli eduZm nrle&;suupm ,irw ssda die edKunn omren nheucerritvs nis.d

cA uh ied fpMkhitncasle awr gnnasaf eni Plme.obr

S ei thntae iest zMl&ar;mu hclManpfeistk mi reen.Ct iWe aht cish sad wure?artkVsgio aelml mi Smorme anbhe rwi sad mekgtre. Die unKedn dpnenamef dei sakneM lsa rtola;Sk.&rutomf ewltitieMerl bhean ihcs die esrBheuc auhc bei nus anrda nuwe.&ghmlto; breA edi Vuieuhrsgnrecn sit hnca wie rov c.hho

esirlwmeN earo ekmnom im tShitcn 5002.0 eBsceurh ma ga.T Und r?zituWlzte aglne mi rmoSem ndu amtmomepuSrl&s; ibe erd nezqFreu amgtesins &l;fulmzow isb 51 Petnzor ihnter dme Vahorjr. mI meSprbtee taeth shci dei nzerFque edwrei ehzlicim nars,tomiirel emrual&;w es os awgeigeret,genn eta&m;nlthu riw teaws mzastU egalhtf,uo &ntem;aulth mi tbkrOeo auf mde erosniervVahuja lge.gnee eDi eetLu ettahn iewrde tLsu uasgznruhee und uz niueormsnek, erewgtsun uz i.nse mI bNorem,ev mit hhneo ,tlknaIsneioenfhz werna ied tlefc;Gumeha&s rwdeie krats uk.&ucm;;mlauliul&rgf eniE rehs nsc;eumlun&oh Ekwnuigc,nlt die bera &md;tlvsaherlucin s.ti eiD teuLe nehba Ast.gn irW nelnmuok&;n urn iremm iwerde ,asneg riw aenbh nordeme ualtuegamL,nsugn&fnl; ide lgasnmtd;&ui uctsFfrhil ni sad teeCrn puemnp ndu dei bvehtraceru Lftu ubsnag.ea

eWi veli naml&ude;L dnis ufa rde ecSkrte eibngeble ties Bnieng red aeePiIsg?snnadmmet .f&nuu;flm Rsnruen ioPtn tis uz, nenlDmai udn Bioatn ehc&;izgl,sesnil rerFusi Kilre dnu erdbsfarurFei osmoCs bhean ohs.lesncseg pyrdreSu athent riw shocn fau rde gll;siSl,t&zeihcise die tnhtae ieegin eWohcn ,zu ndna eatth shci eni uener vnerIost nufge.dne Es tis enie hsre heinsdycma Z,ite wri rem;flhuun& znga eleiv sc&r;emluGhaep dnu ruesnvhce uz l.feenh

arnekM wie u,bhralelH Tmo aTorli und aTyllh elWij dsin mi tceihramrS.vhsrnfcezuh ebnaH ieS ugnfHn,of sasd edi ue&Llmd;na im uqd&K;bo ni lntuduraeq;&Lo ebeenztDer?lbii nehge wir odanv ,sua sasd sdeei fcumhGs&etlae; etebretbirieewn rdwene ma Snr.tdota

iW e ohch its atullek edr tVdnnrL?eaose 001 hSsop idsn 15 segss.enhocl irW isnd an rmeueagnhtNievnc an.dr Wir enhab tnIneeetn.ssre nEnie tfierg aesutnabgue eknnttai endaL imt tErghiuncni zu rmmeuen&uhln;,be asd btigr &;rmuufl viele cauh nCnhca.e iWr sdin da .ivtpois Wir rncpeehs uahc eolalk ;uald&emrlnH ,an bo eis eenhmuzi ewln,ol eusrne eongeKll ni dre Crea-EelEtZn in bgumarH tienbe llmr;s&zeegrig&;uo mnu⋘ade iew dne ovn mnianDle tuwnidesbe n.a ilstRau pisesieseblwei aht hcis in red rsieK e,rmueir&ozvts;l&;lrgg enoseb nkuiDn Dot.sun Wri eatthn tielhec rhneiNgeumanvetc i.xf beAr esti aonorC enbesecvrih ise hcis vno meine aluartQ ufas uctnmse.alh;& nAfnga esd hseJra rwa dei cigEtnwnukl noch hesr oi.tsivp Wir dnis ni renei hres rwhsence Zite, ieelv oShsp eabhn tetbiriaerM in tbreuizrKa. iWe es rweiehtget, t;h&lugamn ztetj hcintndeedse onv den nilfteaonnhzsIke ba.

snMmu s;u&el ieS itm dne itnMee nWi?terrru rsvcneeuh ngaeemsmi itm jdmee Mreiet ieen ugLsoml;u&n zu dnfi.ne iWr ollnwe ied a&m;clGeusthfe athln.e iBe uns athzl aj htnci jdeer eMrtie dne glihnece Pi.ser Die Mieet tis remmi a&bmigul;gahn nvo erehmner ,reFtonak wei zum eespliBi rde gLae im neC.ter

tGb i es euu&h;btarulpm cnoh rsfoeeg?nAglmEfudunl ejnde Fll.a cIh dfar neike maenN nnnee.n rAbe Lm,nbesteteli mKksetoi, cahu haencm xiTneesittl ecbihersn ietrwienh soipitve alenZ,h uach im irelhcVeg muz ahjV.orr

tmSmit red cniBmrehaxn ?aJco.nh asW irw usn onhc cnuwhle&nm;su inds Bnue,lm Skra,ene Srotp nud sbtiemmte Fsoh,znipnaeokte ied Knenud etegizl gfac.nenrha

Ein ektrlrfkhoiatnakEmc htefl niriet.ehw iSdn Sie ad rWnra?id sndi i;aludutmhnc&lzrsg fnfeo luurf&;m l.esal ensMsumu&l; im inaElflezl reba eid pseadesn Face&m;uhll hb.ea boeiW man psohS geemezamlsunn nak.n

n I erd tnndnteIas ghslczelneisi&; veeil dma.e;Lnu&l iWe dgeeeogsrerbnnrsi tsi dsIna? dne iaulrsterereKsa -an1Leag i,aeptsrs saw l&uubrlae;ml erstp.ias ieD eltailFnisi enihze icsh ermh ndu ehrm uas elerinnek tude&ma;nStl czukmlu;r.u& Dsa war auhc ohscn vro onoaCr .os eeGnrlle nib ich bear der egin,nMu assd se nieewg el;Stdmt&ua ovn rde uzum&&odrlseGging;nl;rno resKausitlsenra ,tgib ni eendn os viel osl ist. Dufaar nnak isarKatueresln sltzo s,nei ads ist rseh e.ebueknicrdnd

Asl dei aMll rvo lu&fnf;mu hraeJn na den atSrt ni,gg eurdw ies las nirzreFgnrqbeeu ;u&flrum ied Ientsnndta geieer.nsp itmtSm dsa tiohenicD?ifnv. rWi nhabe dsa Aogbtne ma tSotnard rseKaretliausn ktasr twiet.erre sE nemmok liev ehrm ueLet usa dme dmnUal uzm euEiknnaf ni ide a.Sttd riW snhceper nvo nimee euziggsnitEeb mit 00000.5 encehMs.n Wer eein blaeh uSndet hafnrAt fauikn imn,tm illw in der datSt dne mttnepkole eradfB &;umlufr ied aengz iFailem edkcen nounemlk;.n& aDs efchsnfa wri ierh, meszumna mti erd t.Indantsen Dsa sit ein e.cseWelilhps irW teifeporrni von dne hctnmGseel;a&fu ni red edtsnnnIta &shnad; dun .mgkutheer

W ird se hcan rde rons-oeKirCa ohcn lamein so derewn iwe herorv m;flu&ru edn ilen?hndezreaElD eHandl ;&adtnvulrmree cihs ena.mrntpe eiD eenmdiaP hta sad eiushlnecgt.b rWe eiens taSeiregt cnthi dnlrta&m;ue dnu es ncthi csfhaf,t t&si;nmatulorae egntAbeo und einnneobtaOgel uz vrndnie,eb widr cntih .mb;erulune&bel ebrA edi Lteue rneedw chau ni tZunfku conh in red Sdatt neaikefun dun dFneeur ftenfer .llweon

riCnaaEetmgnen-eCEr eabniS o.iredFit:crohF W VEI

x