Reise RHEINPFALZ Plus Artikel Osterbräuche in Deutschland

Die Ostereiersuche beim Spaziergang mit den Kindern gehört zum Osterfest dazu.
Die Ostereiersuche beim Spaziergang mit den Kindern gehört zum Osterfest dazu.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Bräuche rund ums Ostereier-Suchen sind in Deutschland weit verbreitet. Ei wo sind sie denn? Die zehn schönsten Osterveranstaltungen von der Nordsee bis zu den Alpen. Von Sabine Metzger

Endlich wieder draußen sein, die ersten Sonnenstrahlen genießen und sich des Frühlings erfreuen: Ostern ist die beste Zeit für einen Kurzurlaub inklusive Eiersuche. Zwischen Nordsee

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

und nelpA tbig se ejed engeM oitnadtlerlei Bu&am;ehrcul und nlalseegaefu Oeeisrendt zu eekdcnetn an;hs&d mov nneuOenrtrbs im beyrhonaibecser dBa hnellhaieRc sib uzm noetlaetildnri iceripknEe an rde echusnetD gantW&i;is.srzele iWr hanbe ide enhz stlmheuoc;n&sn deeoltoOd&q;ibuq;rure&s rque drhcu ueDlthnscad secuta.gshu

oUms:ed VeiteiaSneat-nklkeEp ealt geSa ritcehbte vno rinee Stt,da eid vro usnaenedT vno renJah ngeew sirhe rfnfeeatlhve aUgsgnm tim tRhmeciu ndu tnsLera im Mere skav.ren Sei sit luvtcf,ehr hsci nlmeai mi haJr iemne cnghneidusul iKdn, sda ies mit emine l;Gduutkesl&cm &lu;leeromsn ,&ntlnu;omke zu negz.ie Im ereM vor mde kenienl rOt wrKsooe fua edr slneI oUsdem lols eid dtSat tiVena leneegg nhbae, das snewie tela eStareenk dun umb;url&e 0010 eJhra alte ienrnCokh a.su

seJed rhJa am rtasoOnsegtn ;rzl&eamnhleu nurd 05 eepuschSlria na;&hds cShlmue&url; rde edteaiahkeemaTr nrromVmeop dun ldseiLraelentar n;h&dsa fua der &uumen;Blh ma rdnatS von niZnziwot die iGshcecteh rde nreuneneksv atStd, eid vro meein enrma a&uemjlchnnreg;fuS usa mde eerM tfteiasu.g Zmu cSslhus esd ee-esTpA-ainrhtrO stenige Tuneba in nde mHielm ndu sda rfuOretese ridw zedmuu;.nlte&tn Oterrezbuas omv .8 sbi 11. iprlA itm nke-VketelapSiat ndu eeefuOsr,rt ititErtn sweuwr..idm.wdeeof

lmworeP:l uAf edr esrseihfwetScaO Pleel ndu edr eheastOsr ehban es chsi ncthi nmeneh alsnse, nie rapa eisrerteO ufa erd lsNinedsereo Pwmoller zu revenc.eskt nI eeinr hShcectausz bem&ur;ul dei nlIes sndi fel rOiseeert mit rgFane bvr,enrego deren tneotAnwr man in eni o;tltraKzewuml&rrsue ;at&mtgie.nulr erW das sroL&sgl;tmwouun nfgeednu ,hta der kmbtemo eeni klinee mrhcgUae&;bunsurl ni ned b.tesrOeeutl Zru srne;&ggoizl ehesteciOruser m&l;lautd nnda ma nnoasrgetsOt ied reitilonaedtl Oesteisrwe am hcaKidye 15. 100.00 eirE hat erd eseOatrsh im rtSoh uaf red ewrsitseeO ec,strtkev dazmgu&;lrisee bitg es heazm hne;&lmrOtscumlaem uz baseutnen. lsvtmimglnoSu ist ndan der mntMeo, ewnn nnOtssrageot am mturechutL sad frerOeseut emlnt&dzuenut; dun ieb lluwrm&ulir;tnGes nud seieammgn am rFuee freeeigt .irwd rel.d.lowepmwww

Bla:uSrdnein-ap eeftReDitrist lliaZeedt Snpuada tis enie der etnedbuende udn hablenestntree etenungsF red shHnrcnsaeiecao ni uoarEp udn wderu Eend esd 16. dJrnarehsuth eceh.rtrti nI rde hesr utg eneaetrhnl tnalnsae-cegkiBA ma rfUe red lHaev gteh se meib e,teORrtsisr-eF-tt med ltletMSlaku-miueekptatr tim imsihtsehroc Mtrka und tRirgeleatnr, ersh emltcetrtlihial z.u nebteoG rndewe rnrtutreitRiee uz fdPeer udn ma en,dBo eanelHhcl,gms Sutsce,hnea airneRdlnto,e nLefteaeezhcng udn nzrtneein.eaeraS kpeHmeuh;notu&l nids tRiet cdrhsu eFreu ma aTg nud neie wNsoru.aehftche 3220 hteg ads ebleietb eketaklSp omv 8. sbi 01. Alpri in eesin .61 eapenlRddael.weiauutnd-wdwz.s.

:Oahbrezr rmOeeftursIe Hazr ethst eid naitoiTrd des esuefsOtrre arnvno. aredGe im herOrbaz in reOtn eiw lnara,Buge Bda aShcsa, gnkreuBabnl dnu St. dberasnergA denwer tvlnuklso erlMei hsgtuaecehcfit dun nnad ma rtsagtmeassO ebi hcunrbEi erd uniDetlehk l;uemdengznua&t. uterZs zhiene ihtcde hawcnecdRhusa uur;&embl dei lm&g;Heuan nud udrhc ide meT&uall,;r dann nbcrhee edi maeFlmn cdhur ied stehtegccinhe Fhwczengit.iee meudZ gsroen lFsrackhienegwc tim ihner nsriekeereFu mu&;lrfu inee rneoesbde amr&Ahpuesmlo;.t urZ rdTtianio gtle&hruo;m hacu sda heSzhac:mrnawc itM nvo uiRsg&z;l eesmrnwcua;th&lgz l&;nHmeaudn drwene ;lGutma&ens ide ecGrsihet whasrcz aebul&mgrf;t a&;nsdh ads olls mcll;&Guuk einb.rng

zwo.h.idwwranef

streg≤Wniiasz: eqr;kupqoenizenoG&du;aib&cElsd! Mit ,sdieme ienem t;rmpo&snTteesgzilo dlgnceienhe uAursf lrmuf;oeenn&f zu dne ;aKg&neulnml erd lataedteSlkp ecbhmaLtr ni edr aPflz ma tOtsgoemnra mu 7 Urh eziw m&hrtrufsl;Fuaeueh ads oneaeltltiidr ireenE.cikp eDr ieen ha;mltul& nie getcoahhkerst Ei in der enohhl ,ndaH eid zeiSpt acnh vo.rn ndU dre etieZw &ig;z;tsut&mosll itm emein eadnner Ei .uz canKk, ide chleaS .srpintg nnaD sad nzGae chno maline onv rde aennred eSe.it tsEr enwn sad Ei na ibnede dnneE emuurtlg;c&dikne i,st lswechet se isneen .itszreeB anDn nuesch ebdie heKtteanrnno tim eeinm elantu ;qtbp&Szlodu&uodi;q und meien teiegnfd c&lbAo&uq;udodqrs;h ueen rPerna.t tiSe ienoerGnenat dirw am apqqc,t;oiz&dluk;b&Pdoul Ekec n-aleWlon ndu sx&-MgKilr;-rzSaeatral, t&o&qcbkou;uig;epdqdl dun sengsalesua eifreeg.t wf.hrlbac.pozwlnfwi-wd-dwr.tml.eapwe;e

Eeu:nahsurrtsf minieErelaEne erhm lsa 002 haJre etal dtTiaroni ridw ni den nieesshcsh enedniGem nEtuseruahsrf dnu Mdrafro bndleieg agen:hetl ied ershoeihbscse eertasicaiW.akmbhl eHtue hnoc igtb se trod nujge Eemriear,eilnnn edi ni rde chpinetys enefigianrb aciatsbhkW eiOetrsre eheertnsll udn eis itm ruc&emuSnphl; in sdrluethatec tfrihcS ni nirgairefl iabaHnedtr ererznv.ei Das ngaze Jarh &lueb;rmu ibnrfee sei med o;mhenuHutpl&k rirhe beiArt ee,entggn edm tsEheauf;&rusmrurl errtr,emktieOas afu dem ies ehir eluidnvieilnd kKunerwtes nadn olzst esmerneartpui&l;n ;un&fledrum. Er tnfedi hcna edr mgeuj&lerd;iairhn enZosow-gapsnaurCa nderotaillit am lo-descePnmaonghnnWtae mov 3.1 r;&lMamuz bsi .2 Apilr tsatt.

.uresue-f.rikeewsetotewahrsramedtwrr

Haon:ruehs -rtWEeiefieirunwE ctserlpoih mrFo dse oltnmlusher;&ice sWestrtetti sti erd rrieeueee,b-eebwsitrtOWttfrWw- eiw re ma osgntrOnsate nuter neaemrd in usnhaeoHr mi dWrwaelste glatehbane d.iwr Udn sda ebteirs zmu .35 lMa. fAu dre seieW rvo dem eFheeahwursru hceusrven gnuJ udn t,Al ine batmslee eitrOes so itwe wei hug;oc&imllm uz fe.wern rwaZ dnis eid rieE ,takethoghcr eid tmgo;lgi&eu&;rslz suuHdranoerregf tsi aber hdon,ecn ssad eis ibe edr ugnanLd thicn nzrbrehcee mnr.l&eudfu; siehBr tegli erd kWe&qdeorn&;oburluqsd;oedi ni nhuearsHo bei zetolsn 73 rMtene. iEgeirhegz Gs;uae&mlt nlsleot laos entdingub csnho im lVrfdeo hoeau.eudbmn;&wwhwselr..un

tsOzaeirblu: tDeOrriteetis ltsOreauzib im entOs ovn anehcSs sit ein rarwhe tzcnthaSakes bdeleeginn ethtmubuasrOc.sr Dttisnheecluwda btig se wloh enikne tzeneiw sctnra,ihdL dre os heirc na itSten zru Oetrsezit tis iew edies Rn.ioeg enD lhuetpk&Hnmo;u red iFlkeritiheeenc ni red ebtraulisOz dlbite aditnlrielto das ineteserrOt am nreagnttOoss. Mrhe lsa 50 hlisctfe mmctuhu;ecsegk&l treRie ni cakFr nud dlieryZn ratgne ide efhro treOtbhcatsosf eiwt ins treeuanzB dLna ish.una Auf rheir nzsosrPoie in edi demacNganhrbeie ibdaRro ndu fau emd gklucw;meR&u nsiegn udn neetb dei eeirertsOrt ni ehocsrbrsi hScepra vno red tfuhgeseunAr ith.isCr erD teaw 450 Prdefe eeafudssmn Wirnicetuteah zPnesuzisoogsr tezst scih usa -hisscobr und geusnachpehtriscd nRretie mezasumn.

orwwn..te-audeweztnsb

adB ach:lehlnRei erJnesundenB udegnrae aJrh ;nulmknoe&n Bsceuher end nOerbrtnseun ni daB eRnclahehil ueedbwrnn. uazD rwid ni erd hoercsnebyrbaei Alatsdtt rde nenBrnu sde ieneihlg ra,Fnoil uzrk -Barrnnilieuo,Fnn gazn eensrdbso aurz.tpehesutg lZhaeeihcr rgelieiwilf reHlfe krreeoiedn ned nrBennu itm ,alGnreidn uiFmlschnrbe und au&cm;nuthillr itm Tdeseanun atnedmlhaneb ni.rEe iWe enie nrtEnkeeor mlls&pt;utu ishc sda lvlelibeo setgttalee wrtKuensk nnad e&lmuu;rb end Bunner,n eriegtanmh ovn ,nelahsirmce ;lusegbm&ndailgeietn uHuams&e;nrl dnu der eefinr hScit zmu tslPiutrh.edg Abre was wu&rl;aem teOrsn neho hec?uErise lim;Sue;su&z&gl ekocrS-iEho sdin ma gmtasssearOt ulurfm;& die eilnKen mi pearOukratn cterveks,t ied &o;;meuiGeslz&nrgrl neghe fau ied gdJa hcan den eongeldn srie,nretOe ide dre Oesaetshr in edn untrsenhaceSf edr ;smeufltGa&che tekvectrs hat. ihnEacf zeul&mhnl;,a lZha auf rKtae eintegnra nud an rde oserVlugn .ehmntileen uZ weenning gitb es eien eszi.AlWss-eleunt nerTim n:Onrtrebeusn 4.2 &mz;arluM isb 61. .iprAl

eadainwwe-rlhh.bdclwe.

Otsbrf:edor terWOserepslie neeis tOreeseir im Sceenh cesnuh otuc,h&m;elm iwdr in torfObdrse &fdug.ilnm;u Wheu;&nmardl der 1.6 tsroerferdOb lsertsiepOe vom 1. isb 61. Alirp gbti se ien nebust grrmHoenpmaas ulumfr;& nleiaimF tim nndrKei dnu Juiedegcnh.nl Frie cnah edm oMtto reu;oqdDb& aseH sti osoldql;!u& bgit es aot,gKein eu;,fmn&Tlorp rlefntoeh,Kbc rteceesssnnhtuO und ieenn gKedaintr ma l,reobhneN luaesHebnt ndu hndikoceKenr. aMma ndu apaP un&monlne;k in rde nlF;urgulmsi&nsnheo im Tla ewrandn eodr nebe honc lam eid kSi ncasnhllnae und r&mubuel; ied nsheneciceserh Psntei edr lerlde&reiimnis;Zgaowukn sreiotalrnr/eesbdtlKafwOl gtel.nei

wer.drobwfetd.wos

x