LEBEN RHEINPFALZ Plus Artikel Alpenüberquerung: Ein Radfahrer im Himmel

Frank Noe hat seine Vision verwirklicht: Mit dem Fahrrad im Korb eines Heißluftballons die Alpen zu überqueren.
Frank Noe hat seine Vision verwirklicht: Mit dem Fahrrad im Korb eines Heißluftballons die Alpen zu überqueren.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Frank Noe hat am Rosenmontag die höchste, schnellste und kälteste Alpenüberquerung mit dem Fahrrad auf dem Rollentrainer im Korb eines Heißluftballons gewagt. Zuvor hat er mit unserer Autorin über seinen Plan und seine Visionen gesprochen.

Von offenen Fragen lässt sich Frank Noe nicht abschrecken. Im Gegenteil, das ist ihm eher Ansporn. „Einfach machen“, lautet das Motto des 44-jährigen Familienvaters aus

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

uhcarealS bei m.&;cnMunhleu rE ath shic in den fpoK ttz,sgee mti dem daR in emien linolagHiellz&bt;suf dsa &uohtmclse;h igGeebr Es,roaup ide lpenA, zu nqeleeub;&mruru dnu mdtia nsi Gsnceuunhsi-B red Roekder zu knomm.e oq;ue&bThd 00oq50+lud&; nentn er iseen Ank,oit ad dre anloBl dei pAnegflilpe in emrh las 5000 netMre uHemh;&lo lbqueruneum;re& els.lto gneWe sed trsWeet dnu red imkrTeh akenm rurfhe&;ilum urn deir ibs cshse egaT eznwsich erstHb udn urlh&Frum;jha ni aFe.rg

nI dre vgaeernngne oceWh tha er nesi rnbhoVae ni dei taT ee.mustgtz Am omstoagenRn asnd&h; kein senhccigsrszaFh &sda;hn rekletett re mu 701. hUr in mn;lurKu& eib nrhhateiismeG-racnkPcr tim nde niebed henfranere nleooapBltiln nirFloa ilcHhmel und lKuas ciweehSrg in ads lrfm,;u&Gahet sad ihn bsi fau eein lexaimam ;houelmH& onv 0450 eeMntr trgu. Wei ufa edr iseebteW dre nAtiok qud&obTeh; 5q;00u0&odl+ uz elsne is,t etelsamtrp Noe ebi keertnepf dngignneBue 410 Ktriemloe fau sinmee da,R dre lzsobgll&atlHnueii;f etleg iebad neie rSetcke ovn 021 Kioltmener czku;m&uurl, orebv re ahcn fats ievr dtnuSen mu 75.01 hUr mi nihniesiaectl Ceollats di eGdogo ni ieneetVn dleat.ne

mtu&l;ebUabodrtiqn ovn med rattS tsi tlhc;a&itucsmahl wsa staers,ip mwtoi ihc itchn teecrehng t&ahm;:elut iemB Aubuaf des zio;llabstnliuslHf&eg nib ihc ni &Tnrlenuam; daqo;un&hes,rguebolc tasg e,No nesdse ajgrl;7-ir&4mehu Vrate hni ni neeim der iezw leeloTmaabn .ileteegbet Er lmu&guned;retb dsie ai,mtd sasd in mde inubkelgAc ihm ealls nvo den rSecltunh file. lntgaMnoea ehatt er dfuara befgn,ritieeh emwialz kurz rov edm rSatt h&ads;n mineal egnew hchterscle dnewerder W,tegeirneebgtndnu nmiael eengw eensi slnloaaoC-Fr mi emTa &h;asnd nveeeirchsb um;.mls&esun itSe eembrtepS ahtet re nru onhc im Heulte&zoln;hm esfhn.gacle uMnoi;deqeb& Frua arw rshe kdr,anab lsa sad lSpkateke uz nedE awr dnu hic cnhldei eirdwe im bheteEt lhnsacfe &ak;dno,unql atsg o.eN octTehr und Shno seein znga sztlo uaf edn apP.a

Ein ieparzdalS im BnlrookolabrV reesin auukeaprsllnktm;e& iRees tu&lzeahlr;em edr eesptinoiasr haRfarrde bie csih uz eusaH oa,vdn wie er fau ide eedI oememgnk ar.w Asl er mi zreeebmD 1202 irweed emnlia nov inree tdarouR mka ndu asu edm K;ruep&ohrmflo Btaes vno enB u;merBmlho& lgnke,na &uthlor;me e,r ssda rde DJ na droB nseie lHotsbsu⪥zelifiln w.ar eoN ad:ethc o&oWbu.qd;w eliG. Wie kvuc;ert&ruml tsi nned lso;uaq&.dd rE a,nfd ads &ramwel;u huac asetw mu;lr&fu inh. eArb muaricuhln;&lt fua emd aFdarr.h reD iialenaFrmtve tstzee cish ni eensin glenbe sSeles isn onremimhzW dun frei zewi sfeCh nov naenifriilfHultmbzsleogl&; an. Dre serte inwkte ba, erd zitwee, eni &,uu;lrllAeamg sg:tea &o;dbKmomqu mal ri;&vdbeoo.ulq

imeB meh&ca;slpruG imt erd FNALHIRZPE ma ASNTOGN tah Neo neies feauBnaollt tmi mde Fdrarah bie mniee glTfuets ebirest hreint cish. tGu aunletg tstzi re fau der eaTresrs essnie fnilhEmiuesaisnea. eeNbn ichs ath er iesn dveraGlar ua.faubetg nVo venro iesth es uognsea uas wie desje deaern da,Farhr hdoc sda Hantrdier aht re btnaoi.term atettSsedsn its odrt nei eenllRortret brcg,thneaa edr ni imene aermgtpmiuo;rzfeln& t;rldnuea&mS ateirerrt st.i uNr os stum;al&ls ichs sda rhaardF mi Kbro ensei &buiHlgenzolals;tslfi gurnertnib.en Noe setzt ichs auf dsa Rda ndu rtitt in dei leaPe.d Gesa,nuo &euzhmta;lrl r,e idwr er ni 0500 teMenr h;&lemuHo aenifuzrtds. enhO lHem, edn tachbru er da nbeo cn,hit eabr imt Gtur ndu le,Si um hin zu rnics.he heceWl kpdbKnfgcueoe udn clwehe eliungKd er grneat wdi,r sad its neei edr noefnef aFne,rg die re rov mde lugF lenrk&u;mla u.sms

lA s ads lprdpKaa muz aMRXB-d iwsrBude uaf 20 draG nusmi knel&n;muno eid muerateprneT ufa 0500 rMtee oeu&Hhml; sknein. mI teeeSrmbp gnvgerennea rsaJeh benang eoN mti mde riluing,mnH;thane&o cnmedha re tsbeeir ites Jiun cath sbi hzne tnSeudn ;clmnwicloth&heu afu emd rhadarF im Kerlel rentaiirt tthae. ohcD auf 5000 nrteeM luoHe&m;h in ied Pedael uz tnter,e ies wstea de.esanr aelbDhs ecfhisl er ni emine hnu,z;leHemlo&t um scih an nde nrrieengge uoafeghatrfeltsS red tufL uz n.umg&nlhoe;ew rE ltowle hnoe eruomafsestfakS im elloalt&bHgl;ifszniu ;u&mrlbeu edi pAlen nld,era hoen k&hmonnekh;aulr zu wdnr.ee leteigneB tlsole ihn nie ataKaemmre, asd eesin iAntok in eemni fklrmaotDunmei mttl.sulha&f;e

mneeiS eVart aht nrkaF Noe esni essert aFhrrda uz .venkrndae sreiDe bateu ads rKpdapla eeisnr Mteurt uzm hrdF-aMaBXr ,mu mez;h&arultl dre ge&tui;urmebgl amt;lr.tAenrdu&s nI dre RDD iefl aedrge edr lmFi q&;ueboDdi q;MolunXae-&BdBd tim Noicle K.dnmai rDe adlsam mrua;e&rVijeilgh wra vnaod treebietgs nud decteknte enesi iLbee muz aahdFh,arrefrn etarterini nraaegjhl mi ulo&th;enrmicl eaRevrtdipsrno udn sti esit 0029 uiinankuMdtiobeeG- ibem cetnDhues .erAienenvlp fuA eeinr esedir ueonTr nretle re nesei uraF keennn. Mit rih sit re triseeb miaenl rb;eul&um ied npAle erd,tgale heirn aaslmd papnk hjgiaminrnu;le&e nohS im Faardrnhhgu;eana&rlm tmi badei. nDe ai,erskKls ;rbulum&e mGisrhca dnu den enapsFsr bis anhc .Itealin

tMi dme Rda zum rwleleKnidnMieteut ath er snei byoHb umz rufBe mtehcag. Seti 0124 ist dre rekitEhtelnkrcoe im tiVrreeb niere rgurrFieeb iarFm tcumhgt;.iels&fba muu;r&Fl esi ertuebt er ;elos&igrgz Keeznnor ni Meulnhuc&mn; meib agseLin nov mrr;Du.naintsfled&eahr qsb;Wa&odu gbit es ohSe,s;celnum&r swaet uz vrbeien,ter entoihrw anm ;hu&tldtqeo,s gast r.e nUd Neo tsi rde stbee ergruae&mbe.;ltWr Zu dmeej umaes;Ghfcimtn&setlr turvhesc er tmi dem adhaFrr zu ladre.n eeniS lsl;tgma&une eineestDirs imt med adR acehmt re nnrvnegaeeg Soe.mrm rE iref ide niktoA otq;ibM&ud mde Rad mzu &lquKnn;ouedd sni ebLne dun lretead 508 rKtioemle zu iemne sem;snGiltmchfrue&at chna am.gburH

ieSn Zeli sit ,se eshenMcn umz mtseinUge uaf ads rhadrFa zu gewneeb ndu sie se ur,n um umz caBme;uk&rl mu die kceE zu .ndelra budos;a&qD rrhaFda its dsa d;gltmeeusu&nes dnu eisgcathatnlh tguq&rl;,luinbwmetFgeoeodts tsi rde -rle4u;ahmi4&Jg ubum;rztg&l.eeu emduZ eteils aelRdn enein ieatrgB uzm hzKtsamicul ndu eneni Tlie ,udaz ied mhnzennedeu biesor;muitlblelMtpa&mo eenoissbedrn ni melu&St;atdn uz l&.molu;sen Auch dalfur&u;m liwl re imt fieHl der tumkfkmrAeasie rcdhu sein ll&ftlduru;oigdH&;enoqud;zanblaloib&leqs .eenwbr

eru;hldamrarF& &u;rlfmu &resmrzkiAAef;guilda emmthco;l&u er mtida dneaer umz eSenpnd ine,eovtmri um se nMscehne in irAkfa zu hie;cgroel,&nmmul ;elharbpuut&mu ine arrFahd zentneub zu en;n.mk&luon auzD nedit neei ntiodeeSknnpa umlf;u&r ide aenteatirnloin shfgHaaloadtanFnorisr-iir rodWl Bicelyc .lifeRe etdsnesMin 0250.0 urEo nloles mneuaoszmenmm,k amdit ni friaAk 105 r&edrlFum;raha znaierntif endrew nlmnkonu;e.& rgefatG sneie surtebo hcrwsee ar&rF;elaurm,hd ufa erend au&&kucndetepsamrm;ll;G henscnMe anreW ovn rhiem Dfor zmu tMrak rnaepserotnirt edro Kidren ni ide wtie frteeennt lhcuSe afnrhe &uo;k.emnnln bdq&urchoDu; hleocs noteAnik wie ied von nraFk dwir ide tcGhchisee vno oWlrd cicBley fRelei ;&izulemlethrwta.re ndU eredj itBrgae tlifh dne cehesnMn in ;munhcliella&dn lnnnegicgEiuknsetowr enei esbesre ntkufZu zu h;dqll&oeu,r;n&eoicglumm atsg uaJna eu;rt,arm&lG asdFiigurnn coireDrt bie drloW yBcelic Reelf.i ehMr asl 004.01 Euro rdunew birseet estammg.el

oNse Tamru ist e,s ssbelt hcan frakAi uz r,fhaen mu ied a;auhdlmre&Frr uz m.re;uulegb&neb rzuiAgls&;e ni niseuTne sei er ncoh nei ni mieen ncrakshiiefan Ladn ws.neeeg oW uaeng er Fehlrmua;da&rr b;beug&leeurnm riwd, dsa ist wdriee neie red ffneeno rng,Fea fau ide nkFar oNe eeni wotrntA snhceu dun nfiend ri.dw

mA tonRamsneog wra es os tFew:o.ito anxiMmalii aZhn akFrn Noe tzieg enis ilzdaaer,pS ni eedssn edlePa re mi Kbro dse alBnlos tto:tr.oFti Mionar ruekBrc

x