Vorderpfalz RHEINPFALZ Plus Artikel Auf Achse: Drei Berufspendler berichten

Ab ins Oberzentrum: Mehr als 71.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte steuern werktags aus dem Umland mit Bus, Bahn, Rad
Ab ins Oberzentrum: Mehr als 71.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte steuern werktags aus dem Umland mit Bus, Bahn, Rad oder Auto Ludwigshafen an.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Ludwigshafen ist eine klassische Einpendlerstadt. Kein Wunder, bei über 100.000 Arbeitsplätzen, der BASF als Jobmaschine und dem größten Schulstandort landesweit. Mit 177.000 Einwohnern ist das Oberzentrum zudem die größte Stadt der Pfalz. Wer fährt wohin? Drei Beispiele zwischen Speyer im Süden und Frankenthal im Norden.

Mehr als 71.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte steuern werktags aus dem Umland mit Bus, Bahn, Rad oder Auto Ludwigshafen an. Damit rangiert der Wirtschaftsmotor

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

eds dLasen estiebduwn nutre nlela iernfkseeri eaS&tutn;lmd ufa alPzt nhez. eDi halnzA rde otaenengsnn useApendlr ist egadnge urn halb so rgo≷.isz tiM .70010 eprenlidnnE mnoemk die metsnie uBemsi;fueatr&tgln asu dre kiendetr ccthhNbfaas:ra mde Pf-znlKie-ahres.iR tuG 0083 isnd se, die uas nFrkhaantel anhc wuhdgeinLfsa npednel. Ernie ovn nehin tsi sdnaerA Szacrw.h

reD l3e&5u;arhJmig- tis tsei uraJan 0219 red rrHe rde Fenzinan ni red awsLregeufdnih nrewl,gVtua eid 3009 rFeuan dnu neMa;rnm&lu cughs.i;&ltmtbfae iDe gufaAbe des &uln;miterbgegu hLnurdesiasfwge und aeielnemgh alehkrnatFren ru&rieueegmlssr;Btm sit .atliekd enDn rov dme eratV onv 7;marjnelh1g-i&u ;cmd&uhileaiglnmlnrDs u&mrumttl; cshi ien genbruedchlS vno 61, rilnaliMed Eour ufa. Vro aellm end mu&cRkule;wg ni ide meathlhaiW ztnut erd ezokaamSliord,t mu idesen ennazg taeaslZhnla asu mde Kfpo zu &ecumls;hlon n&dhas; acsntaeblh ufa dme d,Ra im gZu oerd im oAt.u

smirKi zru obnnnpanstu;qEas&Ddgu glmn;a&htu nov nereim gnmitmSu, med nekTeanilrmerd dnu omv tteeWr ;,qud&baol tgas red neBegoreedit urz aWhl essnei itFwemnugrbtogteesls r&ulmf;u edi &ha;dns cfhanie nad;hs& 41 eo.eliKmtr eJ ahnc erVrehk ndu esfagTmro sei er ovn edr &tH;asluurum sib zu eneims uum&lo;rB mi uthaosrkaF am rBlrneie Ptazl 81 bis 54 Minunte seneut.wgr tMi med aRd &eurlum;b dei ldwgeeFe eib detihmrnSeu nahc smOieerghg ealss re ihcs ehre ti,Ze um hnitc trwiztcevsh enuna,zkomm ualzm er ma sipteAtalrzb enike ncDhugeieehlgset .eabh

Gegen .037 Uhr irctbh hcazSwr nmergos fau. immNt er die a,nhB heilt er icsh nenie -coEortSe ;rl&muuf eid terSekc mzu ekarFnnlhrtae hnhfoaB .usa mVo hehti-MntafBo ni Ldaswufehnig tha er nand unr hnoc eeiwgn eretM orv hi.cs mA s;g&ilmetunhfua ztnut er asd Au,to ielw er adimt ma btesxfeeilln eis nas&d;h twae mu ide uTemrcl&ht;o bandes reoiwdng nz.ugfableau

tIs re uaf hsAc,e m;ourl&th edr ummrrela&;eKm ma ltseiebn sukiM dun hrmlmuorHecl;&;&ubu, atew ovn dRhiacr vDida terchP dore Kriim:s &doebqi;Bu oMrd ankn ihc am sbeetn paln,e;&qstnnnodeu ;t&uerzlamhl hzwcSra nud .cthal uhcA nwne er ni erseni Fnrtklehanaer Zite dei kenruz geeW ins aRathsu g&zmeta;uthcsl bhe,a knno;lmeu& er dme nlePedn sal frfueP hicnswez boJ dun bilneeavrPt usducarh steaw egi.bnenawn u&qrz&lsAdedeoumbi;;g nlrte anm ide inRgeo sreseb eennnk ;h&nsda udn die nDiaszt ist ja ourbea.udbc;ulrhmsa;&&ulq

hrcSwaz zwsg&;lie,i owvon er tcsi.rph sAl itLeer des Wssaerweskr mi ightbebSeacee in hnfesOot temuss red saldma ugnej rVate acht heaJr agnl ltl;mhai&ugc 54 eoeKrtilm uunu;kg&el.crzlme

nEi ntoM-AnsgerpR-zFtrsteieu 22 roteKimel nih, nbsead 22 culm:uzku;r& nneiE etasw ertwieen Weg las rzwachS l;iltmea&ugtwb eYamsni ;&hnuoBkeml cihwsenz Wo-hn udn tiAts.erbor Wei hemr asl 2000 repeeryS ntpedle esi ahnc nw,gduefasihL wo eis seti 2110 afu rneei nel7tolz-tee-PrS5 errpSicehn sed ilusnmiKk ti,s ni edm &muebr;ul 0003 encenMsh aerin.teb iWel erySpe hrei ruadttmaTs dun edi gabfuAe im ndaeelwsit tez;iliwgoentrlgu&szm;& rsuenKanhak ihr aoTubjrm ,ies emhne ies dsa rngee in Ka.fu aFts mrmie tmi emd .outA 52 nuMtien ahbutcr sie lrdmuuf;a& mi f.ldelIaal ncmhaaMl sti sei bare bsi zu eerni udtSen tsgrun.eew Je&doqb;u ,nhedcam aws erd tdibsnrbLeeae lmb&iutto;aliM afu rde 9B so dratvq;&ets,taeuolln satg edi ihJu-;emga4&rl3 mti cilkB auf ide eBctllheitdnause e.ulcsmdznnh

dnnlPriee tis edi herielazlenndeie tuMtre onv ierd neniKrd shonc site .0062 Dasaml reetbtue nhekm;lBou& cnho die tOcttislbuhlfime;ikfnerea& sed meeinnMrha iothattaNs.neer Dne Pwk zbetgrvuo ise lg;breue&ungme rde Bn,ah lewi sei scih tdmia aag&;unimernblugh &lmtufhlu; nud nmosgre ncho irhe eidben Tt&rcmoue;hl dun ned Snoh uzr lcuShe ored zum dlnpuiubzssagAtl bnriegn nkan. suDdoqa&;b lts&;asmlu ihsc so ma tbsnee droel;.dueinbn&vq Dne elAr;&gumr e;ulbum&r Stusa tha sihc &knohBu;lme .tnitebarria ;qb&Mudnoa tubcahr da neie wisesge oelTzran dem &siSrrkegerzalveh;nt ;rql;buuedgueo&lmne&,g tlauet hir R.t-uszA-nteFertip

mU im Aotu &l;hugmtsciolm viel abnldueens zu klmu;onn&,ne telslt sei das Handy fau usmmt nud &smsll;aut ads aRodi as.u elnur;wmeeg&bdiU lentk ies hisc imt saodstcP b.a bDau&s;qod tpntnsnea cimh ttoa.l hcI bhea dnjee Tga imt d91-oCvi zu u,tn da msus hci ads hicnt cuah nohc in den arehNtchnic urmo;.eul&qo&h;nld ieD isaugettMsap gbirrenvt sei zmu uleAgisch green an edr crsehfin ftLu n;&hsda aewt bei nmeei geairSgnpza mi kert.aEprb uZ ereypS satg e:is u;oDbdiq&e iuslulLnatt&eemq;ba tis cherws uz opnolt;qd&.uep lUe&brm;u dLgusafhn:iew &oedDibuq; senParkil ndu dsa slftaFimveli isdn eusrpuqd.o;l& Und uz oanr.oC bd;sua&Dqo menkomeb rwi ni dne ru;.oifdGfl&q

oRaid asl cahaimamWrNehoc demAn hml&tuzla; uz dne 2451 nsnh,eMce eid dne nemkthrguee eWg m;&hlualetwg e.ahbn Die asu saduant-eihSmhanrtnceD im sPn-hefaiRliKe-zr dteemamns diazaggulilaSnoom;p& pdntlee ovn sniwfheudLag nach S.erpye Drot tbeateir edi J;&ih-au2em9lrg im irate-tnZmrCsau in dre ttadIsnenn als mhru;a&flukrs.gFunt Dei 52 oilerKtem nvo ehrmi nootWhr rseOeimggh telg esi mit hermi oAut uucmu&kz;rl d&na;hs ien ielDs.e mAdne erdl&uum;w rawz geenr ned Zgu nt,nuez umssutem;l& u&r;alumfd brae earmfchh ue,eginmts saw cusnimhdll&maut; eis und etiZ srfese. uz;iglmAesr&ed egeb es hin nud iredew mreni;tglzeens&u,iA u&mlruf; ide ies den Pkw l.eumoegibt;n& &uUrbmle; ned Kfau eseni Etous-A aheb sie etdc,ngachah baer htlcletzi eis die Anungfsfahc zu eu.etr

eWi wachSzr udn hk&oelB;umn emidtnfpe chau ednmA ads Pneedln hintc sla Bntau.slge mI enitee:lGg 52 ibs 30 netiMnu sdn&a;h arulnm&lge; sie sie ntcih rtwen.gues &;ddbqUnou es utt rhes tgu, vro mde iaesbAgtltral ebi samkiioRud anamlgs cahw zu ;rdwe.&douleqn sAbned eis eid iteZ am eradLnk icwi,ght mu mmzout.keunnrer ubBdoqe;&i nsu qrsu;hsg&ote ja mcamnhla um oonaltime hswegciier Tnqeh&ldo;m,eu tasg i.se hcNa preSey eemzhuin wllneo ies udn ihr annM rgmnu&liubes; tn.ich oWi;burqd& ue&l;ulfmnh nus in Ohisrmegeg rseh howl dnu dnsi ehir tug ezvt.tren saD l&;s.oaudspqt

rZu h:Sace nEi- udn prenesAuld in dre ehsnfndeaiugiLgoRw udnr( 7001.70 Ewnn)riohe

Alsedpeurn

in- dne rizRP-sfK:-eealhni 3160 (1890 Mner,amnu;&l 1810 )ranuFe

c-hna rkentlaFn:ha 2721 7122( nlnmu&;rMea, 594 Fna)uer

na-ch ry:epSe 1542 79(9 ar&Mnunm;l,e 266 nuarF)e

eErednnlip

-usa emd :s-faeh-lRiPieKznr .91646 76(97 ,n;urMlmn&ae 1707 u)neraF

as-u erhtnFnaka:l 3837 (2339 lunMr;eam,&n 4144 en)raFu

u-as peSye:r 2024 (2331 ru&;aMnenl,m 980 nu)aerF

kanlhtnarFe rdun( .04924 orEnie)nhw

ueAeldnprs

nca-h dugi:Lshfawne 8337 23(93 nM,eln&aumr; 1444 nru)eFa

i-n den ePfseK-hizrilnR:-a 0891 6(60 e;lManr&,nmu 429 arueFn)

nah-c :ySpeer 413 77(1 ,m&;naunlreM 317 ruFea)n

pindlEeenr

-sau dem ie:hs-alirzPe-RfKn 8227 1410( a;rlnMun,me& 2317 a)nFuer

-asu :hiusewangdfL 7212 2(721 ;nneu,lar&Mm 945 enaur)F

-sua rpSy:ee 801 6(01 nra,nM&;ueml 74 )rFunae

pryeSe u(dnr 550.00 nnreEi)hwo

plunerAeds

ah-cn hn:agwiudfeLs 2402 2133( rlMunn&;,mea 908 aFe)unr

-ni end Pzh-riifanKe:sRel- 4183 (871 ur,mMae;nn&l 720 ra)nueF

ahc-n heFnan:katlr 180 60(1 &er;Mlnnaum, 74 nea)urF

nnriepdeEl

s-ua med zlseih-aRnPi:Krf-e 6578 2499( Me&,namn;rul 5393 anreFu)

a-su unsifLewdha:g 4215 (799 ,nmMalur;en& 626 )Franue

s-au laranneFt:kh 143 771( mna;l,nuer&M 317 nF)aeru

izPisrehe-lfKRn-a d(unr 5.05001 eh)Erinnow

pelrnuedsA

-ncah au:gdfLswhine 14696. 7796( mr,nnueal;&M 7710 rnae)Fu

cahn- eSepry: 5687 99(24 m&a,rn;lenMu 3953 )naeuFr

ncha- nlenaatrFhk: 8722 1041( a,nne&m;uMrl 3217 )ruFean

pedilnEenr

s-au saiLeh:ufnwdg 6130 890(1 enl;u,rmMa&n 0118 eauFr)n

-usa :Sryeep 3814 718( er,;n&Malumn 027 arneFu)

sau- herltFknana: 8019 (660 nMrula&;n,em 249 e).anurF

lelueQ utnbtirdS/Aer:aentgsa inJu 0221

raedAsn Swahcrz elnepdt zeinhcsw ltnnFaehkra dun windf.Lsuhage a<suLsm es sad ttereW u,z tegtsi re fasu :ootd.aFR cr/zaeFhwSir Lebt ni e,pySre treteabi ni gewdsunLfhia am lkmniuiK: eYsinam n&.mheoFtB;ok:oul eirknB;eo&mlfu/h Penldte imt dem Auto czwesnhi sehgmrOgei udn yerS:pe oNima eom:AnFdot. /eminAeFrd chAu nlieDa Lsp,i 2,4 rLeite erd riAte,unbsetarg nedptle ;sdah&n saglirdnel eqeiumureurhnrlbn;&ed eiznhwsc feiwusndhagL dnu heeimnrVi in sseenH 1(6 )mFo:tiro.oKelet tevirPF/ari

x