Interview RHEINPFALZ Plus Artikel Bei Radio Badesalz ist Corona tabu

Henni Nachtsheim (links) und Gerd Knebel als Ebbi und Nobbi im Radio-Studio.
Henni Nachtsheim (links) und Gerd Knebel als Ebbi und Nobbi im Radio-Studio.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Was machen Künstler, wenn sie coronabedingt ihre aktuelle Tour unterbrechen müssen, und sich abzeichnet, dass das länger dauern kann mit der Zwangspause? Die Comedians Henni Nachtsheim und Gerd Knebel, alias Badesalz, gründeten einfach ihren eigenen Radiosender „Radio Badesalz“, hörbar online unter badesalz.de. Darüber und über die gleichnamige CD sprach Henni Nachtsheim mit Christian Hanelt.

Wie sind Sie denn auf die Idee zu den Radio-Sendungen gekommen?
Gerd hört ganz viel BBC, er ist ein ganz großer BBC-Fan. Und da hat er mir eines Tages

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

os gzna nnbbeeie onv enrie nunSedg itm iwez rMeotdaeonr raem,z;uhl&tl die mirem nie tmetuaahpH baenh, r&bmu;eul dsa ise h&n;ads hacu emrim itm nGmtesu&;al ;danh&s anzg u&ciafshmhll;uur qtcesu.nha ndU ad heab cih imr hd,gteca dsas wri sda cdho cuha echanm e&;tln.mnuonk chI tahet hcno eneni Ruam im Hsu,a dre osiswoe rnu zlttelgesu wra mti atlme hctaus.Q nDe hbaen wri temlpn;m&ruulte ine todSui gbeuetina nud namile eid ohceW iene uLvidengnSe- o.dztuerrip nGaue ncha dme tMesr:u iWr nhmene snu ein tthmeuHapa nud cakbnere asd nov laenl nmlmguhcie&;lo eetin.S anDn bhane wir honc wize Leeut aus zMnia ra&m;flduu beeegntirs m;u,nkolnen& ide odrt im ernmlnoa iaodR ta.inrbee iWr rmnreedoie sad brae nchti als Gedr ndu enin,H nonrdse als bNoib und biE,b wiel ide petatruk sind dnu cshi mrhe bnureeal u;ne.nomkn&l

aDs mAlbu ilzt&sg;hei qboleVd&;ouum &u;d1qlo, wdri es ucah nei &e;blomuVoqud 2;&loudq bgene, und rndeew eiS eidse an-nodgeiRudS hacu anhc nooaCr oluu?rh&nI;ertfcfhm bealug c.shno iWr idns ja jztte shcon ni erd trevein f.ltefSa rWi tetanh aj ocshn drweie edi nsrete ife,trAtut brae ied Lieeb uz med oPtekrj tis so ;ol&gsrzi,g asd iwr sad ,Roiad acuh ewnn iwr snu lma wgnidanner ovn rde lBum;e&uhn uu,enkzuhclm&;rzei tetomrzd rngee nhoc atnieecr.ewmh Da sndi rwi siwagnhinn ,uatoomn ad nkna sun enekir ee,drrneni udn es acmth acheinf zsese&siglnpR;a.i bDeahls drwi es nsu fua djeen lFla edi h;a&smnltecnu reJha ocnh itbeeegl.n

Das maeTh nCooar ktomm aideb ni iekrne ngueSnd rvo. raW ads ?tbi,ahscJA und ads its huac eunag reein dre iTsrck sdeire nnue,gdS ndu nie ru,Gnd wmrau ies os teocgmh d.rwi Wri bahne aj sciiewhnzn rb&;eluum 0000.20 nnoAtbenen dnu ivele anvdo bcireehsn :nsu ouqElbcdhi;&nd lma nkei ;rCduoqano&.ol cIh m&lmhucote; auf keeinn Fall re;blm&uu ronoCa n.rdee nenW wri da nteun im Soiudt iewdr,svnechn sind irw ni neier earnnde ,letW udn sad ttu in ridees Zeti uach .tgu

aDs idRao sit jeztt ein tkA edr hNwerto eewnesg in edr iP-Cornd.eaenmao aHbne Sie aednnbe ucah nouiAkto ored sSmgeratin geca?mth Ihc tahet enein nzngeeii -ttuAitnoofAi.uktr saD war ni neastTiu.snu rDot habe hi,c liwe rgeade esnur Flim uzluzb;&q&oAdbbud;eoq gzgeite ,wdrue zru nilru;zBgu&smg;guel& sed ubilsPmuk eine etcsrKehugchiz en.slgee saD raw ein eriern ;&sitalatluiSadkmtro ni erd C.ienotraoZ- eArb dseie zhne nnetMiu uaf dre ;unluhemB& beanh ihcs so zsei&s;lcighe hlfgelam;uut,&n denn du thsuro;ml& eknei ntRke,aoi ;&ialruegsz lleiciveht aml neie u.peH Afu erd ;rkctmuuhaRl&f baeh hci drGe anrngeeuf dnu tgage,s u;lqeb&od,ga aws die uns in end leau&t;sncnmh oenMtna biaetenn, ihc lmth&;ucmeo kien ouonkitA uedle.;&slnoipq nUd ad re sad ucah tncih ,ltoelw eabnh riw sda dann acuh e.egalssn irW ehnba hcua eiekn ecntvhi-ehsGcieL r.staeetmg

emehnN iSe eid &maBtRirai-d;gloeeu ucha itm uaf oar?nTDuees raomgrP,m dsa wir negew anrCoo cabobenergh ha,nbe tha tdami mu;lteuhb&prua inhcst uz tun. eiB &aqKduobsi;k eluuDsdqo&d; gteh se mu wize Tne,yp die swtea rbgtee neabh ndu ichs mrh;u&lrfue in der lhSeuc ihntc hoentmc dnu eid eztjt ermientdani lommkenrka m,;ms&luenus mu sad Erbe iemnmaseg tn.reenutza saD ist eni egnisee Prmoar,gm das agme pz&aigsS;l ,cmhta g;mlvou&lil eztilos ,sit und bdehlsa tztej ni dre CProosaa-neu icnths rleovren tah. genDwese slenpei irw dsa mroPamrg twe.ire

erbA sti es dann sllrv,atbroe adss Sei ucah mti med atRedijorkPo- imlean fau niee eneegi oTur Ingechhe? e;si,zwgi&l ssad se rhieflgcoere hcc-tdGhnessatciPoe igtb, eid redi agnzhiFeecre muz Beei,lsip edi sal rmnu;ulircpguhs&l reine ouoPidoirkunA-dt naniedrnwg cuha uaf eid mBlu&eu;hn gkeenmom .nsid iVeihletlc tenmon&ku;l nam ads e,mhcna ssad boNbi udn bbEi lma neei eSngndu irnmoreede mti -eb.kivuPlmuiL Das &;ewurlam cehirs niee ase,grrfueonHurd nei enmi.extEpr Areb enie ureTone ;l&duurwem chi usdaar incht el.tbans

ebAr ow tis dnan u&ur;flm eSi red hrihstlcwafetic ul;&rtrewmNah dre eDh?arSce its chi;lltamcasu&ht itrleva gneirg. rDe ,tkraM auf med atdcssPo gwnrteseu dsni, its so zsrigln;oie,sreg& ssda rptWb,raneree so ennd amn ieenn ,aht run lsieenk Gdel ea.lhnz nenW iwr enrsndsotga iezr,enpuord ensse wir hdcnaa mmier azPzi na&d;sh lruaum;&fd csher,ti reba elnbe eontknmlu&;n irw avnod n.tcih Es ise ned,n sads ud nadrniweng uz cohls &gli;snergoz ialhkncelKz smotmk wei umz leipBsei uhbcoBa;ydawq&t uB&ienrldolq; dore mu&edhcq;eGsbosti ;odkqcH.al&u ieD henab so ieevl e,nnnboenAt sdsa eis danvo bnlee mn&eonunl.;k

tiM dre CD einneevdr Sie cdoh hicser huac nitch eviW?irl abnhe lahtlmcsh&;uacti honc tLeue, die ennei al-CDrPye itezenbs. oS arw usner Almbu b&buiqMa;oodlx rdo&Trqoe;url vor rdei rnaeJh nie griesier rElfg.o In dne l-dieMornCato oCyat-sdhrCme rawne wir froots ufa ltPza nise nud renaw am sranhedJee auf zPtal wiez tinreh tBaisna wtkPeasa erab chno vro arMio .trBah rWi ehnffo dblheas cohs,n assd iwr achu ztjet tim dre DC und nde sdaowonlD nei esibnhcs was edvnr.eien

eWr tsi ihctliegne rhI Wkibrul?Pmiu eanhb dne o,Vietrl dssa rwi so lozesti n,dis liwe iwr ltha uhac ieken brtasKanteeti sid,n ide gedaer inee clsohtpiei uum;ltnSgr&mo iebrban.eet iWr tsbels enredw aj miemr &a;,lurltem eabr sad kluuimbP btelbi rheoesicmikswe mvo tAtstleshrnic eimmr cighl.e rWi naheb ,eteLu eid sun esit mlubuer;& 30 nrhJea ntbel,iege bear wir enahb auch mmeir Fsa,n ied tMtei 03 sdni udn ni ngnaze ilCneuq mi mkliuubP zt.nise dnU ncah neob etihcr die neSnap bis rmuubl;e& .07 nenW cih uz aetbtrKistena e,heg uz bsTaoi Mnan muz iB,pliees tl≪afmu imr miemr redwei a,fu sads dre azrw ujnerlm&;ug sit als riw, inse klmuuPbi ebar lu;maerl&t sal ssnreue s.ti redO sarL ewo,Rchi ned ihc taotl agm d;&anhs hcua ibe ihm tis sad bPumiklu mi tcnthiS euhltcid al&tlumre; sla bei sn.u

uKlemnn;&no ieS leruub&;m eid ingneee eethSck nhco lnhca,e ennw eiS sei lhlrromu;&meuuF&;n? das nmlestalueZnmes der DC emusts cih aj llae ensrue 41 eenngunSd n;&rneahoulm sa;nh&d lsao 41 unStde.n lAl eieds u&mrcp;eashlGe whiezncs bNiob dun ibbE anwre aj cthin tedepsgci.r riW nahett nus aj rnu nei Temah etg,hcsu uz med cish djeer nie csbseihn rebieorttve ath, nud ndan ebahn wri doalufrs stqha.tgeuc iBme em;ohunAnrl& ebha ihc dnna mmalcanh chte lnchea smlus,;un&me weli hic ilvese ncah os reine tenudS aoidR nhsco arg hicnt emrh s.teusw tetJ,z heanmcd cih die DC mzuesltnametgsel ,ehba ehab hci esi irm ncho nlemai &tgoenualr;h,m dlismae abre eerh unret thserkinic hGteepkistcnnus. uZm eBil,pies ob eid nzlneenie mmNrneu na der niicrthge eletlS m,mknoe und da tlach amn andn tcnih herm os rbaumled;.u&r erAb nnwe hic cnmhamla hnScea ovn nzga lhrur;&mufe e&omrl,uh; sti dsa uezinelw hncso ethc eir,r und ztilophluc&;ml lcstha du hcid pk.attu

Wnen Sie deies tlean umneNmr mo,hr&eun;l enerkenn Sei da enei art?gteDinlciwWkneesu ist eeni getu Fgrea. bO dsa iene teurncintwWklegei ts,i &gizli;wse ich agr inth.c Aber riw echant eirmm uf,daar sads wir tcnih rnu Blunsepaua onv snu rfnale.bie oS bnaeh irw uns emimr weider mal ovn neoFtmra orde auhc neirFug ,rntgenet evrob iwr ied so leust,ahuscn ssad esi ied Leeut htcni rehm lmu.m;g&neo huAc ibe edm DigRndoia- ncaeth irw fua so e.tswa Es its nus ght,iwic nicth an melal neu,&n;smfgatuzhel ronsden nsu auch aml von eatsw uz ,nrneetn lsoenag asd Leevl hnoc zgna gut .tsi hIc lgbea,u se its hi,cwgit assd man chsi os eawst tut,ra areb bo sad neei gennlttuwiiecWerk ti,s &s;sunummle andree ebtenl.ruie

&uAlgmluf;lfia ,its assd Blaadzse mi hrseFenne gra tichn ehmr snturmealp&; asi.tsD ist f&ml;uru nus huca itcnh ischmm,l ennd se gtib mi nhFereesn maku ey,Cdom bei der hic jeztt enger abedi mr&w.;eula &ureFmulrh; arnwe riw lm&si;ig;lguazrm&leeg in dre raadlH hd.-hmitwScSo Wri ernaw imerm alm eerdwi in der cwhesoonhW oder ibe ntaefS Ra,ba udn bemi RH anthte wir cauh lam eein ingeee g,Sdnune dne u;de&qmbooydC qul&T;ero.odw aD eattnh wir ltG;emau&s wie lBylu iebHgr odre etnlBmu;lu& e,yClna mti ednen riw ubrul;me& lsael clh&ogmluim; gthecsuqta he.abn sDa raw tlhnegceii nie &hcln;oumses atF,mor bera der HR hta asd telvari r;hufm&lu beedetn, eilw se da lowh ez,wi iedr rBeefi nov netnenrR gab, eid asd inhtc atrndvnees nhe.ba

esilVe tsnihec ucha erd aiiPcoltl estrrCncseo nwgee cihew mp&;lseugtlu uz wdnete.Mri tirehcehSi sti eviels ecwih ugp;utsel.lm& Mti Stehiiehrc sidn hauc ied lA&emtus;ng l,gr;serlgu;io&zm& die tgAns, sasd mna wstae calhFses ndbeieen e&n;nouk.mtl Und so atrtu nam hsic dann cahu g.enerwi

&W;nmluduer Sei nynothA anibiS eehut hcon lameni eafflunau lnessa? nI dme tchekS hbnae Sei hics als hveirlmneicet csauheZru iesen l;&Fpsszlbleluisiga l;rmbu&ue ienen reifabng epieSrl sed ghecignersne eierVns trsisasshci ;gll&baamfuil ,l;ezumitreg&ags;l&u das nadn abre oorsft ins eilteegnG vkrer,eht las sie ,fahrrnee assd re dmemnoek aniSos &ul;mruf Ihern lbuC lspeDita.s tis aj ein nzga slkera emntteaSt enegg usaiRmsss, sda tis nkei ttneoeKirek mti mireeeidngn ncether naunek,dGegt doernns das ahbe ich im aodtinS esbstl so rbel.et ebrA edi regFa ist dzemttor bceeiht,trg udn geuna &;edalrumubr cih bahe eilnhuc chau mti eirmne htTcroe engchoprse. Dei egts,a odquen&d;b ntekn;&multo hir ehtue agr cithn erhm mnecah, ednn se l&guambe; forots einen ;cu.ouAdlrqieh&fs Auf nieme mrgeuBekn, dsas wir itdam cdho ide uhsor&lchrlme;cA eaksmnderei, ttroatwnee eis: ,b;J&uaodq aber die innicBeehefkdilt sidn os o,chh dass edi teLue dei reionI gar nhtic ruaeik.qo&enld;p Wri henab dseei eumrNm toAnynh aSiibn alm vile im oSritpdusot uas med ibumuPkl haseur tgham.ec tGsa in dre ndugeSn war asdalm erd igFllbe&uralzs; ynnhtAo Yb,aohe mu edn se da ni dem hckSte gni.g Da rwa angz a,lkr sdsa es um das eTamh suRsassim ehtg ;ndhsa& aber fau sreenu eifscashir-rtche tAr ene.b Eigein eiZt ;matelrps&u nhbae riw adnn mebi FDZ rfnet,gaag ob rwi eid fgeuiunAznhc uas rde ngduSne sal l-MBasrutoanei luuf&rm; eeni VDD nabeh du.merf&;nul Und ad cshiebr nus so ien ,etueRadkr re ukom;ennl& nsu sad hnitc eeifreb,ng da se aj ohhc rsscistsahi esi. Dme ustsenm irw sret nealmi iartSe uamk.e&rl;elnr Bie aiRdo sdlBzaea cathen iwr auda,rf sdas riw annindeem l,tnvreeez erab tan&hcurmill;u eotrmztd sunener rriFameu neah.b iWr oerolkeinltrn uns ad mreim iweerd sbl.tes

x