Saach blooss extra RHEINPFALZ Plus Artikel Dialekt-Preisrätsel: Die Auflösung und die Gewinner

Egal, was passiert: Nicht den Kopf hängen lassen! Oder auf Pfälzisch: Isch die Laach ach noch so trieb, immer hoch die Gellerieb
Egal, was passiert: Nicht den Kopf hängen lassen! Oder auf Pfälzisch: Isch die Laach ach noch so trieb, immer hoch die Gellerieb! (Frage 12)

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Unser elftes großes Dialekt-Preisrätsel hat wieder für Debatten über die Sprache der Pfälzerinnen und Pfälzer gesorgt. Wir können da nur sagen: Ziel erreicht! Und ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgemacht und mitdischbediert haben!

Frage 1: Lösung: d)

Eine Pfälzer Redensart, die Verwirrung oder Unverständnis zum Ausdruck bringt, heißt „Der guckt wie e Kuh, wann’s blitzt“.

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

eFagr :2 sl&Lo;umgun )Wrce enesin eRdslwhlcea eicfhan icnht bneemsr akn,n dre oerd eid o&qlu;dtbbbbae rid e Orh ba un edrwid rl;uadod.&qa

gaeFr :3 su;logLm&un dolbluV;&)qdo eiw e dDo,u&tqul;t queo;ndb& uewlSr ,wqdoua;wleh& da;neuubr&&;lqnom im sq;hrct&Gsoui mgeulha;n& quldeo;a&hww hda&n;s es gtbi num&ezatheg;llu ;eplfilhzauc&sm bcmeUehsinnrug ml;u&rfu iteTunknr.he &Doqbdeur; eord die si en chete iqbBuus;loerrhb&ed esllrgdnai tsi eein Egndinfur rde dianRoekt dnu eink rehect eamzl&;rfuPl .uSrpch

rgeFa 4: nm;uguLsol& Db)as iufsmlhl&c;apez ebrV oedue&utd&l;qozbqp; knna hoslow qqi;u;wle,zoudkd&o&bcn ;db;ouinuq&&dlkeefonq eteeubnd asl auhc brt,dvqe;rd&o;uuo&nqlae ;dnugloq;an;onbrebi&&uqd ego&q;lu;odqnzdt&abruu ;snha&d qvuetdpzq;o&elub;e&nord .bene

raFeg 5: nLg&o;uumls ;r;&u,eqltKdlqdab&dt)uoo Kb;qo;&rok&leduqaudlc nud u&eGdulcod&q;ok;blqi tteee(rLzs o:vn Gkooeulo;l&d;&dcuqbq ;mr&uulf dqaHb)&ou;ld;oquh&n tshene im c;sPuhzl&efalnim &ufmu;lr uo&Hu&hmb;oqudqdlc;to edro ;Dudonudmleqb&kll.;uu&&;qo ieD ecgihrti omg;nuslLu& ;&l&qqoGb;iduedobbul neggeda tsi eihncfa asd muczlpefali;hs& roWt rfu;lm&u du;qbdofulq;&lpieoG.&

eag rF 6: ml;os:Lugu&n Eai)n u&qud;oud&q;ll&hKbar;mco sit ni der egleR niee te)(ekrepf &ulBul;ltagemfe an Hoes rode ar,gneK mmnlacha ucah inee ecitcahinhlbus la.tFe Mti ahcKr dun ;amrlL&mu rdeo mit qc&udo;hedu&lboqR; p(siuhfzca;mll& uulrf;&m lnoqburdie&k;e uoq;Hn&adl)g hat dsa Wtor cthisn zu t.un

Ferag 7: sn&oglLumu; )bDas rbVe ns&uqbt&d;uroo;equdlz tetbedeu gon&dnd,e;ul;qauobeq&b udn rwe sloi&ccrimwhutrp;hl sau edm Ort eb;onSuq&qmdelozt&dn;uru ,tkmom rde tis nie Agebren.

Fgear 8 rieH awr ieen e&Uugze;rubtlsnm r.gfaget tdul;;q&emao&dubnS senei ruemrmlo&eKs&liog;;p;r&zgul ni omnrpopeotrlia Vrtiluesal&hmn; zu erisen gitkitifBtfgee,szru wrla&;uem er ni rde agL,e eesinn Dusrt aus edr lahetniozrno ibnaneulAfr uz tsi,enll ied unetn na jedes sHducaha sqn.zugcts&lodhe&l;ai;li asD &tuslmls;a hcsi ni nde Pmr;allu&ez curhpS geltn;rubuam&:er &dqoun;nabW red so nagl &lw;a,rum wie re beedl is, andn nktni re aus me aDcnaleknh deqs&o.;ualuf Asl uenlmun&og;sL eabhn irw hcau nVarnaeit dse cphsuSr nleteg ssenal wei uqa&ndWobn; mituheDm &oz;gsglri meahc ddee qul...&d;o roed d&..;b.ouq nnda ;na&tkunml er mi nieK aersWs u;qsrumsao& naKlen ds;lu.efo&uaq

Fraeg :9 mLonu&sglu; W)erc &oqbddeu; kMeesc uadmh;&loqct edro( cahu &m)lbcd,Hecdkuqoeok;;qu& dre iplset rdeo putlestr ihsc ua.f

rgeFa :01 uo&usmn;glL ictllhanhc)I erebnge leal vier smh&u;oLageslucrnl&vlsumgo; ninee gaenzrn&emiilseg;i nvlnseloni ztSa. In der zalPf liuua&mgeg;fl ist rbea rnu erd Sphurc Dub&;odqes cish en eorkrl lreK, nulakm&;n peDp nu .li;qxudo&n sDa tlgi asl os&sigglrze; o.Lb

gaerF 1:1 lu;om&ugnsL )e;bqdci&uDo gz)(na l;o,sBou&dlq &iduqbdo;e usgdgqlahaBoc;a& dn,u aj, hcua dbi;equd&o zg)an( nu;dqKlooo&ra shntee mi mec&filsu;hanPzl ha;&snd tmise trfehzcsha reteadwnb snd;&ah u&umr;lf eeni peurpG vno csnMenhe, uzm lBesipie ;&uulrfm edi uz ceBhsu ndseceheiren )(bikcgueel h.erVnawfsdttac iDe rcgiieht uumlsgLo&;n leadruq;&&zdu;oalqtobB uhca( alnoBtqduledu;q&)o&ba;z ist ngaeegd nei troW u;rumf&l ulqrⅇvtotdbbs()uebr c;dalpq&htarru.Hoa naenBtk tis rde rucS:hp u&Mqirbod; ehctlif ide altareBz ;o&fqrldtuo seoc(c:htudhh rod&uqb;Mi ltfeig red Hut lew)o.;qgdu&

gaeFr :21 suum;nogl&L rDedse)i upcrSh mats rrkuatKia rwa iqsau ads Mttoo useesrn eiln;h&mduarigsej ssrlautelkame;si&i-rDePtl ch&uIbsdoq; edi haLac hca chon os itbre, mreim cohh die uelde!lrblqio;Ge& :lAso teoK,rat lh&,mua; ofpK oc!hh

aerFg :31 L&n:o;msluug Dia)e mline&nmc;aulh s,nGa edr atrGne oder ,Gntsrae dirw ni der azfPl ahuc oeqdoqut&&;lbr;eGdu dro(e deo&trq;lu;)&ua;qmb&uodlG enn.tgna

grFea :14 uL;ulsmog&n eai)D eietzw regFa rzu ;ilsnupa&lzfhemc oleoZiog wra emd pd;quo&l&dkelplboMoo;qu iewm,gted edr luuq;oqoqa;pubaddpu&lK&e ufa i&c;smhl,auflPz dei mna mhegineni in nshtneeed rsw&eumaeGl;sn wie nmlu&upem;Tl .itendf Mloqooqp;;kubpdlu&eol&d ,knan dsspane mzu bledgnuic,rnissEh im emunua&bteernr;lg ninS cuah q&folo;;ob&kdiDkdcuuqp euedteeb.tn

egarF 15: usnlu&;Lgom idS&ebhto;q(c)ub) rem ni edi lqa!uhD&so,dc; &;omaul&b;Pnqudn rem dei olqnG;usdm!&&la;u und d&t;bcsqRhuou mer de uclkBe ;dlfe!rnun&oqnu/nuf isdn allamste heect fu&Pzealml;r hlSmpruue;&c uul&:;mrf &bduuoD;q ktnsan mcih aml green neu.lahdo&;qb eiD nerRdtaes ob;bus&qduHb rme ni ied nBk!re (ide wZauokqidnnlne;)& abhne wir fire rdnnfeue.

eFgar 6&n1treme,lutsgeuzb;stUs Tiel .2 bIhudc;o&q eenhm lbeeir eine xLtaniuo esnei ernoeb rdaanseVorgsunug ni f,uKa als edm l&etgsmnlss;tebdnaiu rremeUenhnt uas med ngetiohnasrmcos eGeerwb awset oltnosesk uz ls;lule.&qbusane;ro&umd aKler Shc,ea uteshgc wra der eeletbbi rScphu qeruied;b&Lwo de aeMhca (:roed edi re)ochGl rkeervt,n wie em Witr wsa e.;lqkusutcn;g&&dorshoq lSol lne;zes&gih:i Es idrw mi alLok ticsnh lgu&;miurb segsle.na edO:r sDa hlhcunlmcsea&F; rdiw nebaitssdeh;&tlslvumlcr nhoc geelt,er Fendu!re

raeFg :17 slumugn;&oL )nciE ek&lSahqb;obqcdudeunluc;ki&o tsi ine cuertLedihnse dero ndjam,e red evile snUuldm;ta&me c.tmha rE ist nie erVett vom dboqluubdeq;c;ueu&Sckhol&d,l mde celdcunhaeShr.m tMi uc;u&eodklbldouqq;B& ur;&flum buq&o;ddoukc&uRemn&l;;uql aht sad Wtor nur hrse edikntri uz ut.n

rFega 81: n;mulsg&uoL ercW) ob;tu&fqb&loue;dqdf reod uqbt;b&fdeu&dfoqo,rle; edr eord dei rwttonaet oedr mtihcfsp s.iisbg Da nekctse sad aipmfel;l&uzchs bqbn&r;eb&lqudodbuo;e nud dsa sudchetohhce ol&ena;&q;ublmfuldf&d;kuoq nidr.

egFar 19: l&uoLmsug;n d) ierD der rhei lsa sunlLomgu;n&e bnentgaeneo m;&hepulurSc isdn eni flsditbeha oLb l;u&umfr keeesclr :neEss &dqoueDs;b ctchk,ems als ehtt rem e Elhecegns ffu dei ugZn gnpl&r;eleqduot,iz boqd&u;od ktnni hci ime tteB iene qo;c&ahlemdu udn duo;&obqd nlfaae mer ella nhi(uedeBrcroq;lns.&)l iDe trrkkeeo nmlu&ouL;gs d) t&maflll;u sua der eheR:i ou;Dqdsbe& kehmccst wei qehooiglscseo;r&nufe &l&loF;uisdegq;zi its nie leTad.

raeFg 2:0 suoLlm;u:&gn iMt)c rde zletten arFeg 20 nheab wri umluainc&lthr; &d;eqbodiu Hcka raus ,uqcgl&;htomdea olsa eurns lluse&;taRm .ebtneed

1lslcm;,&nlhenuoguldS ,2c 3d, b,4 d5, a,6 ,b7 8 naWn er so lgna uwla&;r,m wei re edleb ch,si ninkt re qu;su&soamr nlDanekhac sfeau, c9, ,1c0 ,1c1 d,12 3a,1 41a, b,15 16 reweLi ed aechMa rtrevenk eiw me tWir swa ;eskhrucqg,nt&os ,1c7 c8,1 19d, .0c2

Die dBleiainz izBnal 1642 Lriennense udn Lsree nabeh nsu heir ;nglLesou&num ig.ctschke 236 aonvd ehbna aell 20 nreFga trgiich wtbraenteot anhsd;& asd nsid ,156 zreotnP (salo eiclzihm eagnu jdre/e hsteSe)c. asD iies:&zlh;tg iDe Afubega awr fflii,kng aebr nsllaeskife rnlm&.lb;usoau Wei rtbchies rkiD hbnrcheFae aus a&tutGns:u;dlrm ;qdoiM&buo eilwie -uSdlaozihsRahcpa,nn od mer&anhlu;n oj oml eerrw e chnie&laum;s eRoerdoi sbeghzdmemlca.tea eBi nmceashm a;u&hemmmlr weslre ahac tcresh olme sbidahcb cukggt,e agrd so eiw die uK,h ;qsrsa&wonnu tizltb sh&;adn edor denuntr. Awerw e&uammn;rld ohcn m;&umharlem zrulceo&tgss;qnuhm nu snienitr nu cah gra ent sdcirhdtieeb . aum&Slul;mcha;& sarou;rq&sw ffu alle ulml;al&F, nu bchSssa hcmaegt ;rhus&toqso cah wie .rshacai acAh mewram tne ins rBie h;tsoqugb&sbru .nnis De elSohrc war usn dann ochd ouqw&le.eidr;l

eiD rGenwAusine edn 632 rneoetkrk nEdsngnneuei benah wri ied 05 inwreenG e.ognegz Den Esenufnhuiiagtksc lr;uemb&u 020 uEor um;rf&lu dei ru;r&WtuulkapSegm-esaam itnnweg Bbaraar rRuamues ased)(tuN,t dre GEsu0reih-ton0c-u1 ;lufmur& Eaedk hgte an eDtier csiMhkte Khn)(e.mnedii eJ neie nov luuf&n;mf knaiszlPeft onv fPeniwazl Ve.. e:gwneinn tUe enlrr;uG&mu ,n)hordibanmhi(elceK nRhdaire Fznar etc,srfhtd)Sfia( Adarne lruatenr&gum;maB (h)Roabrhc, lxarAedna Shmdcti sa)eennFik(rtn udn Egno &cleu;Srlmhu inR.aln)ht( eJ alimen sda hcBu uhca&qaSod;b g&ib;olos;ou&,lqdlz ied ti2i-g75ees egeasGtmaasub eunrser lti,kireeseaD ewenignn Hsan eelS (lmto,)rdHu&; Csnrteihi reSncihde reputbR(sg)per sioew Tahe sabtaiSen Nu)aet(.dst eJ niene nov drie ekhinscc ;ne&Rccaulksukm eedsnn wri :na brleeGai opptnrhaHe metaSs(iDa-aec,dn)unnthhr rMatgo iatanBs (arFthnakenl) dun oLre nJha elitnra(us)Kesra. eJ neei nov ufufnm;l& qbouds;toeDequldb&;b&sua im nteppcamrhoSof egnhe :an gnIe uttR Laefsn),uh(dgwi oMakni ruDnbea sta,d)tMru(tte hrCista Hfnofman Bad( &mukrm;ieDl),hu tarlWaud lmler&uulM; tasd)euNt( nud erVa hnJo wuhf.esginL(ad) Je inee nvo hnze eld;aU&uHofnhmqdetqrd&louuc-n;s;sufbb&a nwgeien:n eagHl hruTat n,K(a)dle Ulsrua achB ep)S,(ery tbliehsEa supipB uogm;,&ile(Be)hmIlgl-h tgriBi Job )Oiteerth(,sm iclhUr daaeB hBc,bckna(ei) leneiAn l;un&uhremtG a)aFthn(rne,lk ecalhMi eEeznrkl ngL()eua,hdfisw ineSba hluStzc ul(m;snuG,tat&dr) eTho rsubhaecL ae)nrktiFs(nen oewsi lblIesae leeuDb )Kfg(.srdeeil Je neier von ehnz slhrcealhdhbtmoTEe-ere eght ni den ecntluashnm;& nagTe erp ostP :na erHbetr lnaKbntroe zmmR(&uh;ul)lie, orgHle Wmerei (nK,edl)a nRai caetStrnh te,nlilthH)idee(mee ndefrMa Nesre Bmh,s)srsii(ee ikrD ahnbFcerhe tG,urls;(u&t)dnma bWadlllii siuroleCn pa(pu,)O neeRat naReimn ()erseie,iwhSwcl elhWilm afomnnHf p)Sr,(eye lauUrs geiuzeKrr an()ofHenh ndu hdGerar Bchsu od)tac.htsH( dnssaPe zmu lmt&eau;slR engwnnie l;o&uzfmwl Lesre dsa lgnaneeue hBuc nnmodnoKuu;&eb&;lq ieS ?&fzPuiaclhls;m ds;&han der mituletaiv T&;qsdutleo: Tnai cskhMeti h)eeiminnd(K, nuBro enliUrgl eeurg)&R;mob,l(mr teeBa ronH (e,yrS)ep lilT hcryEi e()Whacnhmei, iHeLwznigdu- kBcree egf(liesK)rd, eFdr nsamnserP (Me)di,ng rbeRot nneS h;),ogslzaic(Hl& jSaon Anrkec ern)al,(tsKreuais udatWlar agLn )eui-uehhlce(alRslcmw;,ibrM&h iaircPat H-oemrlbsrVetl lhBnI(i-ii,mgilhgen)eme Jilua nmzeiineerL h,(Gei)meommsr anSenus antmWesner pielD-nlrraKlee.s(e)uw Dei iPseer erewnd ni edn nt;mnuslha&ce genaT ndse.trvee

E Gtrt!eewi enUrs herZince hta neein eeetnbbil f&uleaPrlz;m cuSprh g(Faer 1) mla &lrutcwlim;oh ngeme:omn iDe kcugt wie eid u,hK nswsqnau;r&o r.bat:iKitztkalur Uew nnrram eH

x