Rhein-Pfalz-Kreis RHEINPFALZ Plus Artikel Woogbach und Speyerbach: Als Verkehrswege jahrhundertlang nützlich

Woog- und Speyerbach: Das Teilungswehr bei Hanhofen.
Woog- und Speyerbach: Das Teilungswehr bei Hanhofen.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Wald erzählt Geschichte(n): Immer wieder stößt man bei Touren durch Wald und Wiesen im Rhein-Pfalz-Kreis auf Bäche. Floßbach, Rehbach, Woogbach und Speyerbach sind meist recht schmal und auffällig gerade. Das hat durchaus seine Gründe: In diesem Teil unserer Waldserie „triften“ wir ab.

Dort ein Stück Floßbach, da ein bisschen Rehbach, hier ein paar Meter Woogbach. Der Floßbach zweigt in der Nähe von Schifferstadt vom Rehbach ab und mündet

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

ni edi nIs.hcae Dre ecbhhRa tis rde lekin munsMu&;lurdnmga dse e.chasrbSeyp nUd der agbhcWoo tsi red niekl inSaretem dse hbSeac.ypsre ,aN rirtvwe?r asD kann nam na;mclliuhm& eewnrd, ennw man die ohramv&usnpdizre;lcelf lua;fle&muhcBa uaf edr aeakdtnLr ndu mi tterneIn tlofeg.rv Bbqd&uioe; guSemglzaenr&pan;i cdrhu dlaW ndu isWene ftrfti amn rimme eirdew zang lear ufa ide ;ea&cmlBuh nud rfgta i,chs wo ise enremkhmo ndu whnio esi fldeuzi&leo,n&qglsi;; sagt Vokerl aWeesmnt,rn sBirluongfedur&s;tml ebim ostramFt fzuearml&;Pl eRunnih.ae eosbqntdnI&;uarste sit das eNtz, dsa sei nlibe.d eiW hnadguecrsre eis sich smotfal rdhcu eid anfhcsdtaL nhieez ;hsnd&a asw enik Zlaulf i;q.tu&sold

fAu rde zsulgas&setWresriZ;a ntrtwiansszceeoDmkone hestne wri bie hnenHaof ma lreignweuhs.T Hire gbti dre pebchaySre ein liTe sseine seWsrsa uf&lurm; den Whcbooag .ba dbdoUqun;& eihr iesht anm rshe ugt, eiw der flaauchB iutnlc&luh;mks tggabirde dnu dre fderUnra tebtfgeis ;,dsuqi&lto tsag nmeWst.rnae &;bqdaDomitu chsi l&eammumSt; sbsere eairstnrpertno l.ogu;ldsznee;il&q&i tlftrzHio uleatt ads wtSritohc &ulm;ufr dsiee s.hcltheeidgcWa Es tis ieen rshe atle .hcGshceite &reisbtqd;Bueo mi Mlrttaeilet lr&gbue;melnteu ichs dei snceeMhn, wei ies heonBlnzr und luazoBh cohgm&usil;mtl anihcef ndu gsktimn;uoetnlgu&s rtnpeirenartos .nnoktne Es gab giewne eiz.gsS;alntr& iDe annhbieEs awr nhoc cniht eefnnu.dr rAeb es gba nie ugtes teNz na u&en;lmacBh ovm Pa;zlwad&emlfrul sbi ni dei loz,fpedarrV dsa reteiw uubstaaeg .uwerd Es nlceitwteke icsh eni seneu u,elweeoG;&dbqr tbreichte der or.&melru;tsF

Aenednnk an eid laraiq;;Te&r&ruof.qluot srlbadTfpiitfreen ebi seEiFo:mtntlo. DrMeL fgerfBi iefTrtn ist ine fiegfrB, der shci sua emd tWor breneTi cttenkwiel .aht mI rgneene iSnen vseertth nma entru fntrTie nde sorpanrTt nvo lseno uenzkr knHsue&ultzoc;ml im ;ndlfesigezlein& ,erassW edr mvo reUf uas eetsegurt w.dir oq;buie&dD leB&a;uhm,c eid nma mdl&f;aruu ute,ntz enatnn mna dtnweree iTt-fr oedr &uzlqobshal&gd;;iclF,o mlrtr&ue;kla neneasr.Wtm eDr deniterUhsc muz um&lonelzgs;&i;l,F eib dem zengmeuensnbmudae ta&;emuSmml fua &lnmloeiu;z;rergs&g slelns;uFum& ndu rnmSm;t&uole erntaoitstrpr uen,wdr rdwi datim .lrka eDi ider tieshwcntig ifaubl;t&mrTech im dr;&eawllluzPfam ni Rthngiuc dse snRhei arwne der epaSyehbrc, eid cQuieh udn die uai.tseelrW Dre rSybeahpce rtefelei asd saerWs ufu&lm;r end l;zgahFlsb&oc.i Und imatd wumal&n;er riw ewerid embi etrzInr erd &aluemf.B;uhcla Icbhqu;&od nheem lma n,a eid rftieTrl ehtatn nde bUckl.;ierlbmu& nUd asd loHz akm tgu mvo daWl ni edi eatStul;d,&m ow se eid chnsnMee qdota,nhrc;&ulbue mietn er.nteaWnsm

Am hhRcbea sllo ltane ktDnneuome olzeugf sohnc 2815 lzHo uozt&&g;l;misglefl eonrwd eis.n mul;r&Fu dne Oaefrlub des Speybhrecsa its die itroHtfzl fu;&ruml asd ahrJ 1033 ncdhuulkri zte.ugbe 0314 wredu der pSeabyhrec per ukh&cigill;norem Vmrulgnf;gu&eu nde Fu;ro;&&imlgleslnz nhihcja&lulm;grza mlru;fu& ireh etbiAr egg.refbenie sDa renwa eid e;n.lgaAfmu&n iedoq;&ubD heMesnnc thaecnbru bera memir mhre Hl.oz mI .18 nud .19 rhJutaendhr newra tridaerbelaW ni der afzlP sa;&dhn lsmtniEe rwa ein tmurZne hd;asn& dsa aenzg rJah ubu;&emrl lut,fetahs&;icbmg &laBu;emum uz l&f;laulmen und sei ni betriftra osizHtclehe zu &ulqleozgn,er;de asgt s.Wneamtrne Die &elmmSt;amu wunrde ni ied ltm&Seautd; thecga.br Etaw hnac aeMhnmi.n Dei Stdat behrctua cnah dme asPehunillmf&;cz rlkeggiorfEbe lozH mzu adeu.frueaibW lWda&d;qoub rewdu zu iresed teZi agr eueus;tatoldqg.ueb& usA isedem rudnG etnwtecliek sich dem trlFs;ouerm& ugfolez sad tthohrwstriliasfcefc zldnrnapHunpgisi dre itkataNigclhhe. o:rhu;q&cSbpid uNr so evil zlHo uz hseclgn,a iwe achu weeird hawanshnecc oqnkalνd.

Wir fnaeul eni chnesibs am bcaogoWh gntn.ale b;&uqsaDod tsmenus edi iektrcnethTf ulah;,oduq&c huaez&;llmtr s.etWnenram Sie&bod;qu thenta naegl netSgna mti eenim aH,nke um eid lstoecHhezi husczn,nbause nenw sie hisc evkhenrat und tenu.tas Ihc bhae neein tfzuAas eds rerodafMx eoramhfesicHstr rWltea Sattle uz edm ehTma e.glnsee camehnD anewr adnewlr;&umh rde eztiftiTr &ndsa;h eid Sniaso teaedru tewa nvo nEed eSepbmetr sbi Eden plAir d&nash; zecniwsh Etielsnm dnu dme iRneh erimm dunr 05 rTcfehtiknet an ned unBme&ch;la l.ahmeitfbgu&sct; dnU wsa ich icritgh tnrtaessine d:nfa rlm;u&uF niee unUnbhre;ltu&amcg in dre rebeHger deor eiren he;l&uumMl htzenla eis itm emine ;o.dzu&otcm&Hqllku;sul

Nhoc ein aapr eeissaennttrn kantFe uas Satlets za:Asutf Es ehcrhsret msdaal ed,hBcthnarectsa djere nairAren na mniee ahcB uemsts edn ertfekthiTncn dun hanrsteBipnoekc sdah;n& ies errotntkneliol ied cetTfrsetkrni hn;s&da ,leneabur afu uadeisp&lfgnz;F ma Uerf eglatnn uz gnhe.e Es iknwletetec cshi mit erd tZei iene ngeeie sruaunrkrf.Itt tuboiqMd&; edr sgnaucgluZh red fazPl zu areynB 1186 eotgerfl ads nTtfrie dun dre asAuub der lam;&euBhc lbl;oiuta;qs;&&lgd,gszusamim& ;&aelhtlzumr sermnaeW.nt mU dei lmB;caeh&u &mr;ulfu ned tefrtrbieTib ntnuez uz &,koeulnnnm; wudenr ies hitnc nru drgatiegb dun ide efrU tbtg,fesie wie irw se teaw reih ieb aHenohfn .esenh sE sunmset uach uafeu;Lml& ;ruuf&ml iene sberees uo;numlrtmS&g vtrneeg dnu tvretife, na l;nl&Mhuume ymsuls&B;pea tgelge nd,erew um eis zu &fseqiud.bdcf&molo;qhunu; mI zwrl&mP;lleadafu rudwne Twfigoerot aleen.tgg eetuH rednwe ieeds lenenik eusaSent tmlaofs umz Bndea utbn.zet r;&blmueU eised kutacSebne deuwr lehsawcSrsalw in dei auheacu&fml;lB egegbn,e mu ads olHz neustusnb,za asd e&Mr;malunn an ned iweetrnnsfEllu isn eraWss nfe.raw uaob;sdqD& eaGnz war eeni unlcihubagl terah erAtb.i Udn wazr jrede rtisAthtc.esbir Dnne ied &ulemamB;u utmness aj hcon onv red lSelte im ,dlaW an edr eis gahenegcls dren,uw uz emnie edr amhe&uBl;c ttteroisprarn e.dnerw ;umaf&rlDu ngig se uqre hrdcu edn Wlda tmi rieen rtA lie.Sctthn Das war uahc ehsr egm;aliulrh,c&hulo&qdf; behrcteit rW.eetsmnna

Am t&lizshcl;igoaMbF mde l&rmeFu;sotr fnaher irw uzm hloczla.&s;Fbig ennD rudch ned helRePia--sifnrzK iehtz cihs nie slsn&Fhuume,l;c das u&rlmu;f suenr ahmTe uhete end anssdnpee emNna ut&rg.t;lam ulmr;Fu& den fareMdoxr rserHtioik leatSt edbonsrse w,ls&uewhrrna;eentm lwie ma &-rhezflosbcFUlgai; &;mutrplase fraxoMd neants.dt nrsdeA asl eid nrnaede leTtfr&mfiu;lau hetg er ihtnc ovn eWts nahc ,Ots ednnsor izhte cshi onv lSu&dum; ncah rdN.o erD uaQfrlveuer awr laut etltaS run &lulgm;ch,imo wlei re vno rde Sehluesc ma hbhReca sbi zru eahcnsI bie miabmLhse nmrihmei ien mlGleaulf&e; ovn deir tMeern tha. obqus;D&ad Holz tsmesu ja ni cgunwhS eu;b,bloleqi&dn inmte nWrsmeet.na Wir ecusnah sni acWzle.ah;irs&Fbg-olss aJ ... so gzna thielc sit neie lg&uS;trmmnuo uz enneenrk ... Wir nrewfe nie uusmlHhzcclotne&;k ehinn.i neiKlse t-txTieirErmnpfe am .Raend Die ten,Zei sdas ihcs rihe hnroldeietc letaumsa&B;mmmu nveobs,hercoib isnd nlgae ubrmroe.uvl&; q&i;uMdbot red eshEninab rwa ealsl d,o;v&ouiebrql gats emWnneast.r 4781 hnma neei hBan rehin krreehV hiznscwe uteasNtd dnu eawfghinuLsd fu,a dre frTbtebtreii in rde flazP vrrelo ldab na ee.ugdntuB

Eni muSlkuct;& ao:lo&;FsliFbtczh.go NUKZ orDt eni &ucSmu;ltk clh≶Fozbsai, ad ein sncibhse baR,hche irhe nie arap Meetr W.oogbach Dei lnaet tntfrrToeiu disn aebr onch da dnu enuegz nov dem anetl Gebr.wee Nur istle rurtiteas zeheni sie icsh bateggdri und fitesgebt hdurc ied ,oplVardzref hrcdu lWda dun sneW.ie &useiDbqsedo; mal anhmu;&lrelez sun ienghtceil dei ;mhalu&ecB iene ;cdqioceuh&G,ltshe inmte nWesremnta nud .chlta rDe tT?eli rDe e&ur;mstrolF glt&eubmeur;l udn tasg mti eniem lc:uSnehnzm diW;ebu&qo dre Wdla ni ide Sattd wdcs&;aoulqm.hm :eOdr ollV eeftattrgi.b

Die Siree

dalW lm&tzaruelh; sectieGhc,h otf sinee eeni.ge eWi re stnneetand sit muz iieBsl.ep sAu wencelh sefielndsmBu;r&un uhreas. rdeO eehwcl ieerssngEi nhi puma;tg&nrl.e lWad l&aue;htrmzl arbe acuh hsnGceec:tih hdce,aimtars esmocnatrih dun wsienilbe rhse utelis.g

x