Südpfalz RHEINPFALZ Plus Artikel Personalmangel in Pfälzerwald-Hütten: Ideen zur Helfersuche

Die Ringelsberghütte im Wald bei Frankweiler ist ein Vorzeigeobjekt. Hier nutzt man verschiedene digitale Möglichkeiten, um Helf
Die Ringelsberghütte im Wald bei Frankweiler ist ein Vorzeigeobjekt. Hier nutzt man verschiedene digitale Möglichkeiten, um Helfer zu suchen. Und die Hüttenteams sind mit Spaß dabei.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Wer am Wochenende im Pfälzerwald unterwegs ist und in einer Hütte einkehrt, will einen Schoppen trinken oder Bratwurst essen. Ist doch selbstverständlich, dass man hier bewirtet wird – sollte man meinen. Doch es wird immer schwieriger, Personal zu rekrutieren. Aber manche Hütten haben gewiefte Ideen.

Die Rietania-Hütte bei Rhodt hatte Ulrich Wolff fast zehn Jahre lang gepachtet. Am 28. August musste er schließen – wegen Personalmangels. „Eigentlich wollte ich

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

ochn sbi mzu rkboOte ehmreetcwia,n brae sla onch iene rminee rnfeHlninee in ubecfruMtasluahrtts gi,ng raw dei tAeirb nthic mehr uz ;&qf,fnhselducoa etitbrhec der m,3-;h&eaglJ6uri erd nnu in eRnte thge. m&sreeu;ihecGwullcilk thge es in edr itelnbeeb uhaednu;ltWetr&m eew.tir Der Musk-i dun cdrabelWun teR,aaiin med dei tuml;H&teu &;ruel,thgmo hta tim idnrAa ocBk sau bnenkdoEe neine eeunn ;&uelcrtPamh uen.gndef rAeb fWfol cmtha ctihlu,de assd es hcua rm;ul&fu innees ofaclegNrh ihtcn ecfhnai rid:w hd&qIuoc;b abhe clntome&ush;h Rkseept orv jeme,d dre se dagree in dre euaenktll ioanuStit a,wtg eni aLlok zu eu&;nmlfnrefo ored uz &e.unblq;ulhm;em&eorndu

enDn dre laegmalronesnP esgtraris nchit nur mi oneGniomswesatre mi uannber a,uRm dennsro uahc ni nde ltu;mn&Hteu eds sawelumPrzl&dl.;fa ooCarn hta edi Stioitnau ochn tepuzsizgt. uilgMe reieuzGrt aht ied koenebndrEe luumeH;t&t ma nuHnrlmettnuubne;& vom ir&;umlnlhotce ml;PnlfaeVieu&-leadwrzr ah.etgpect Und re tah sihc um&flru; ide eaoiqaeunrPksls waest ilfeennal nelsa.s rE hat nie etaxr ,rsogzls;ige& osrte atkPla etgefrni easl,sn dsa re im ilgbneseAcue&ih;zr rde me&ultt;Hu f&hnuumgea;gtal aht dun das foorst sin Auge gsrnpt.i hAcu wer hcis ufa nde Wge rzu hkeTe mch,ta ;mqdbll&lal;udou&&tuf;oq rmb;eu&lu dei ;rlcs&ddqPrhed&ihea;,cqllunosousbou edi re fau emd oeBnd abancrhtge .hta enDn tkullae shtei re shic awzr lprloesen utg f,guealletts earb edi uehcS chan elosranP cmhae ssimaev loeP.rmeb aeGred in rde apuosHnista habe er dtima uz .&fakm;elpumn uMeqb&trtu;dnoi umetss chi edi ;&mutHltue ergnastnosd und sfteargi g&lzslql;ed&csoih;ienu. rEts rhcud um;nehLnhloone&ugrh ebah re iderwe eueLt nn.fueedg rE al&gbct;uhsimetf ni Fgtteanleunssl vrie enhMnsec ni der lmecu;Kuh& ndu weiz an red ke.The nA atS,enognn geerda im Smoerm nud im ,Hertbs emmkno misaltzulu;cezh& utK&lmea;rf zmu zsE.iatn erbA es rgsnipe iemrm aml eeiwdr mejadn ,ab awet iewl re hcsi ineen ennerda attAzpserbli c,shue tfo ca,uh ilew re cinth mreh an encoWenehnd ntiereab thc&;.melumo

selucrefheH iva etwerNlste und abonrFoMctkiea ndrlBa tis nsVirdezrtoe eds Dacsrbvenahd edr -ulirePe&efVa,eznawllmr;d nud re nnkte dsa oemrbl.P qrFbgo;us&qdar;uo& ntchi, was ied Pzafl rfm&luu; ichd utn a,knn erndnso wsa du mfu;&rul edi zflaP unt oqkdau;:nts&nl Ncha dmseie ottoM thelien Wehco lum&urf; ecoWh lieev liathh,emEnerc areb ucah geeAseltlnt die emfPz;r&laul mrulue;uHttkunlt& ma Leb.ne iLrede esi se emmir rrh,wieciseg teeuL zu .fiednn qeu&odiD;b nAeoetbg nseuu&ml;ms guutzheaet nenei errhMtew l&rf;uum edi nnilteeoplez leu&ntH;nmtteselrdiu nhba,e annd tleggin se ,hauc leumndggne&;u ewiiglelrFi zu moe&r;eo,liutqdinv itwbr der tvneeoasdizprutH urlf&um; neeu ledlMeo der naHbucft;selht.ruuew&nitgtm

ochlS eni ziktojeoVgrbee tsi eid etsmeRu&gtlrbue;nhlgi mi Wlad eib rareklnF,ewi ow lBdanr uahc ltbess hnocs ntsieD lgeiseett .aht eDi tu;meut&Hl erd VrupOPWt-psger iwrd clihisils&gleacushz; ovn eehlntmhnicrae fernlHe swithtfbct.aere fomnG;lufte&e tsi ise in erd Rgeel an on-Sn dnu eegneaFrt,i ibwoe eejd chWoe ien edrsena mTea rbteteia s;hd&an ehno aBugh.eznl muaWr es metrzodt ttkuinneiorf? Eni Ekbcnili in edn erniogtd aD.nltlsgaeit htntihilrcDcuhcs eiwz ntustd&eemun;lHite umneulhmmrulba;e;n&& dei sncridnehveee semaT pro ,rJha trbeiecth resoiVredtnz mchiA tjoeL. lsris&e;o;mtegizltn&ulG nal;um&kme die eHlfre usa rde &mS;,adluzuplf se beeg areb ucha deeFnru esd niseV,er eid im adncsBieh erdo in erd pKarzflu nn.oehw eIrtetsseennn rmu&;lfu edi ntieeDs rcehiter der eneirV izumtes iva sleNteerwt epr EM,-ial drhuc ngzAneie mi Abtsmattl ndu Ironotenmnifa uaf erenis ogm.eHaep Seti eiirgen iZte setzt dre WVP chau uaf elsoiza Meined wei obcF.eaok bo;&duqDas aht ied eehwiteRic, aegerd bei ned J,eul;u&nergmn hlcuidet ltqmhu;rudo;&,e&loh rtmzle;lhua& Letoj. Bmie Hensefleers ma sdeerhJnea enrdew eid rTeienm muul&fr; dne nnelitasDp dse onmenkemd Jaserh agtnpel. hAuc hreeiib s&hrtuesoqg; mewlrteielit tigdail .zu erD entpsneDilra etths mi ttenIner ret.ibe

PusWV-B gtbinr Hfrlee uzr umt&HDlteue;i nsmeiet ld;nt&sietmeleHrntuu nngige ncsoh am riagtFe dore gmatasS urz lu&mteH;u,t olohwb edr iecnhtgleei sDient rtse gsatnons ngnebi,e rhetbeict .Ltjeo ieD euuegentlstbmhRg;i&rl eiebt ned otli,Vre assd nam ireh huac u;ltrnmhecae&unb .kann Fur;l&um ide lHrefe egeb se ein shecrll;uu&msuhifa ebmch;n&adtuHunh,lut in mde lela ugolVn&mar;eg und eid ireetugbunZ erd neSpeis trialdtleie nibehreecsb s,din swa es rnoebessd eenNu ernaeicfh ,caemh schi ezii.nrnbeuate Mesti due&ulwnmr; dei englNieu erba ncho rhdcu harnerefe eLteu lsu.;t&utentmurzt

e i D elefHr etenfrf chis ogsnmre enegg 8 rhU und efnahr itm mde usBPWV- zur ;lmt.&euuHt fAu deeims Weg wrndee ndan ghclie ide gneazn kamnEi;elufu& fu&;lmru edn Sgatonn mti anch neob abhrce.tg nbOe nmmoagenek iwrd dei teuml&ut;H rltatkasr ,tecamhg dsa l&ethzig:si; mnle;tnsdF&uealer &ulmef,o;fnn E&mnuaiukl;fe ni die l;m&cuuehK ,eignbrn rueeF mencanh,a Gametnkr;lu&e f,;nula&lmelufu sesEn i,nterhc Suppe okchen ndu so irewt.e eJ anch Jazhteisre und teeWrt nkan ien &tetnult;dsumneiH imt gneweni aGut&nm;esl h;mugculi&tlem &dapur,mesh;lnhlatinc raeb dnna gbit se cuha ied ,gTea na enedn sibetre um 01 Uhr dre Asmtnur ghrunegir asseMn b.gntien nnaD ;usenmsu&ml Dutdeenz von ihteecrnG und ntkr&lG;enmuae ;nec&mmlohlgisctllsuh nde eWg sua rde uKcluh;em& uzm tasG .nfiend gaLen aeeinzWetrt le&umkon;n sad eTma eeemridn,v eilw rjdee sneie fAgebnau baeh udn ied R&dleumar; eiw in nmiee rUrekwh enmimnlafee,zus aulrtk;em&lr red .inotersVdez Um 71 rhU ntgnieb sda ruAulmnmfuea&; ndu eutPnz. adehNmc gbrleusu;mta& chson gnUemnen nov rerGcish udn alu;eGml&snr m&uel;ptugsl we,drnu sndi dnan p;elu&,Tmof hlscmse;Slun&u ndu neuholitcenisK an rde Rhe.ie Um 81 rUh its lelas ialzbtknlb udn ieerbt &fum;lur end nlsnmh;atce&u &ltnetunsdmHei.u;t

Nur egiwne eollwn geournwatnrVt n;nrmbeaDhulem&ues aschiezkuHr sicmlld&uu;h erd Bgur Biarwtenrste &ugtlrhoem; edr eOspPgru-WrtVp daB bnrreB,zage ide es achu isrew.ttfcabthe ieD euatndult;rmhWe& tis nur zu &i;uzlgFs erod mti dme Frrdaha zu ereer.nihc nI edsmei Jrha ahtet ide tutlmu;&eH na 04 Taneg e;efumtn&lfog, u;&flmouwr 41 tTmleaeire imt eihrn gtrrepMinepetruiab muz znsaEti mnk,ae ewi reiVsonrdetz Hinze mozhreHiel ier.ehbtct Ed;&bsoqu ctahm dme aeoslPnr aicnehf ilpg&z,Ss;a ied nWderare uz i,terbnwe ucah nnew rdegea zu ned dipeuetnnazeHwrat im rhhal;&ruujmF und sretbH dei ierbAt ohcns grdtenesnna sti. breA nserue efHerl ndis immre gut lntu,aeg saw ichs auch afu die &Gusla;emt iwluouka;d,&rtsq ertfu shci dre rtVnisze.oed hocD es ibgt acuh innee umrpWt.ofeentsr eleiV der vro erd ndiemaPe eettnzengsei itrleeeamT ieens achn ornoCa incth hmer ibrete gnweee,s chis tueern zu ieearg,negn broendses ide n;tr&emeulla r.Hefle Die etnRigkreruu vno nnetreotvhirwcal eetiarenTlm tgleaset cish acnh iew rov egiw.rscih hucA Rruebiednf an eid idMteeirgl mlt&enau;th chint end fefnrhteo fgElor r.cbhtaeg Poealnsr m;ruu&lf eid samTe ise arzw vdnn,haore bera unr egwnie enlwotl nunVorawgrtet mlreunnum&.ehb;e

ucklZurm&;u zru tae-iltina&etuR;uH,m ied neweg esgPesnmlloanar rsoag ecgneiizs;&lhsl s.utsem e;&ecmlhtuurpaN arAidn ocBk that ac.llhrtgueS Mti degrea aml 35 aJnehr ktlbic er isterbe uaf kpnpa 02 eanJrh ni dre troinoasmeG cmzlruuuk.&; uAch neis Burrde sti ni dre ncBrhea g;u&,itltam dnu neesi nElret hifeetnrwbecttsa enits edn lne.uetHu&n;nbuntrm Er nnekt ied Brachne udn lz;&gisiew um ned negtzeedrii lgnaameorle.nPs eeDenwsg its re ohfr, sihc uaf ide Hielf snerei mef;nenLbiheurlsa&tg dnu eensi uteMrt meu;&zltsnut zu loeuk;&n.nmn rNu ow se geenn esumZalamhnt ib,tg setnihc sad lrboPme zu msreneti zu n.ise

uNere teNwWelelletnosr ieS zu &llm;rflhenPeed-Tawauzm imerm fau emd Lnuefedan sein. Dann nbneanrieo eiS nrenesu tensnoeslko unene eseletrNwt trune e/endilzh.Vlrwifpapee lrktiAe zmu Teham r;uPwflelda&azlm nfndei Sie ucah auf sereurn gepmHeao ntreu &dnpepef;uwz.alrihaelmlfd/rlza

Die luuimgegnt;ehrlRbts&e mi dalW ibe naewlkrrFei ist ien r.ieogtobeVzkje Heir zutnt anm ecvhienseerd itigdael nhlge&o;tekMc,lmuii um flreHe zu uech.ns dUn ied ammtu&u;lenesHtt inds imt g;psz&iSla .o:bitaFdoe mal Mit fu;nallmfugi&ale nPalakte ehtg der Bbieeterr dse uent&n;beunnulHrstm afu sutlPoohrsnFe.:coea lma oVlsel Hsau in der gtuRl&l;eguhs.emnretib eDi aererdnW enlowl rrvsgeot :e.rndowoetF la m

x