49-Euro-Ticket – und jetzt? RHEINPFALZ Plus Artikel Wo hakt’s im Nahverkehr? – Das Urteil der Leserinnen und Leser

Der Preis sei beim Nahverkehr nicht allein entscheidend, sagen einige Leser.
Der Preis sei beim Nahverkehr nicht allein entscheidend, sagen einige Leser.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Das 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr ist beschlossen. Wir haben die Leserinnen und Leser gefragt, was in der Pfalz bei Bussen und Bahnen passieren muss, damit sie das Auto stehen lassen. Die Resonanz war enorm. Hier sind die Meinungen.

(...). Es helfen keine günstigen Tickets, wenn die Angebote schlecht oder kaum vorhanden sind. Man kann da von unseren Nachbarländern lernen, von der Schweiz, Spanien oder sogar vom fernen Japan. Vorausgesetzt

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

mna ethml&;omuc wlhrkici swa rr!nnl&u;edaemv ieaDggsrnti,iiul apreatg itm tmkciselulhunr&; getlezn,inlI nou;tknml&e ersh hlerfiihc snie esiow eid suVcbnreeghdai sed efhsg-.nclisaurDT esmnfeugtaZmsa:s ine rn,eeomrd en,rigtletline nrzevteert und cfhraneei mN;l&uV,PO erd llea stcehcihlAtnrse ).(.. cri.shaptn -&Hsnn;aeuglumrJ ,hkSenc iHtnenusea

rmFl;&rhuue raw ied S-trh-nFBaah nvo atudtesN )Hhtna(opafbhu achn hiMnnmea o(npaf)ahthbuH neei aettsoknn und eearrbnheecb eget.gehiennlA Der igstUme fau edi nurebrennignFdev epptkla ibnwle;deumegur& snu.brgileos eutlkAl hstei dsei hltdeiuc rdnaes ua:s Duhrc aealgfeelsun redo neridregav uatmv&etrelsp;e -BnaehSn tsi an nei ;nsmek&iluhtplcu eiomrmekWetn in iamnhMen mkau zu ennked. Was driw das hlwo stre im nmoemkedn W,itern ewnn u&;egkmrEnunltal ndu irppGe iihctgr heri nhnuutHocrkojk behna eewn?rd Abre auch ibe dne nrhetcsm&l;uetnindias vueeBnrubgndsni its an haencmn Tegna dre lfoPuslsaaralne iesiubwheeegzsn sonelaesgasrpPn edithclu zu r&.u;eumlnsp aD tokmm dre usB ereewntd rl&hubtuu;peam ntcih doer mit dvrgeeinearr uspV.ut;nmlreag& iEn nhe;puk&ullcsmti iheencEnsr uaf dre l,stlrbtAeesei uz iechtniwg ntGus;am&hersfetelmn,ic ntztienAemrr ndu os rewtie tsi so intch ol&mmc;iulh.g doU kerl,Me tatseudN

Ich &muwdr;ule stoorf auf end P;OuNml&V ne,iugetms nnew gee&l;mag;imglziu&slr ein Bsu izswhnce nefdMli nud hhoRrcba anfrhe du.&ewrmlu; usnaSen ;Gzul&tom, ndlfeMi

eiS ltlwnoe esn,siw asw shic mnulda≠r lsem,&u;usm itdma emrh enorsPen ned eaherkrNhv nzeutn. Von eirnem at:erW asd rlhVteean erd eieniMts.enrd eaMsk ,uaf auch rueb;ulm& ied .sNae So hrfea ihc zuetrz ahcu ebi Renge ebierl zneh oKtemirel mit dme aR,d lsa edi guet breingdVun rrSoBAmf-egFiubhL uz unt.zen isgengeeeGti i;lhckmhueutsR&camn sit ileedr edwre nivreasibret hocn aer.bvenodrr krDi beuer,cgknMl hfLurigromeb

Da chi auf dem Drof blee nat()egeWnr,i ghee hci anvod as,u neoh Auot soiowse ihnct makoenzrmlu.k teteBdeu: In inerme luaikolnatK eblnde hci etrSue udn risnechurVeg fulmur;& enim outA aus. nnWe ich gmthlcal;i&u ruz ibetrA nahc erpyeS ,rahef aebhcur ich iaccr 51 inunteM mfr;ulu& ned ni-H dun 02 Muneint l;&mfruu ned mwiH.gee Mti mde suB eiinL( 5)70 54 eMntniu ,ihn 06 unenMti muukc.u&lrz; enWn lslea hcan anlP .talu&lfu;m tiM mnemie roVtnbruraeene abhe hic tnKoes in em;o&huHl nov rcaic 90 Eoru im t.aMno eiD htaresakrJe sokett fua dne aMtno erecenthg 1102,1 Eru.o ..)(. &luafmuDr; ehtse ich dnna ibme gUnetimes im e,einrF aegl eib wheeclm erWt,et udn aegl wei anleg. sE aknn hcua ocnsh aml eesnai,prs asd erd tdStausb hcnti om,mkt udn hci aehsbld meinne geUitsm aes.srpev ,udeBette eein nSudet enwt.ar Ihc nemutlno&;k chua imt dre ahBn e,fhnra ba d.ginneLlfe nnDa u&s;tlmemus hic itm mde tuoA umz no,hfhaB wsa rbea elengihtci enienk niSn h.cmta lsAo heraf hic itm dem rhradaF. oenKst dre hrtJaraesek mi Maton uru;m&lf ied ckSet:er 7,750 Eruo. ;Dmr&uulaf ardf ihc annd raeb mine aRd cnthi en,ihnmtme dsa keotst tea:xr 35,50 uEor mi tn.Mao D,umraul;&f sda ihc nand mwnflutrieulechd uzr Atbrie ekmm,o rfad hci cnho uespiArf hazlne. ..(.) etboRr ta,Fh nnegreatWi

A n dier liseiBneep ob&otesuubiewlqq;;dd& edi NZEIRLPHAF ma A,TSNGNO dssa se in dre flaPz .ahkt Mti risdee nokAit tcamh ise shci zu einer omf,rtPlta mu derewi lma neei Seeti uz e&fuln;ul,ml qusia als relWnteierle der ).(.. paopuen&mulrl; s-uB udn ltesa.Bhchne tmaiD tm&naer;ldu isch na edr utiaSniot dre Bahn gar .ctihns eiD mplnkoxee Pmrbeleo eds uN;O&mVlP udn edr Bhan gmailnlee ndis ja ciehinhdnre nanekt.b Arlndaexe Ro,os isheImn

suA eemrin thciS tsi edr ilm&euzglo;gr&;st uterrtullkse eaMgnl ni rde pz&d;Suluflam ied ineegsiielg erthaeksBcn hsciwzne inWedn ndu W&mh;.outrl sesDie Nrdm;u&helaol ushrtrceva vZgguumtnl&nuare;spe ndu mtdai rpvesatse Ah;ulnsuess&mlc in tNateuds dero eKluarrs.h idhuJt Vmlelor, daKlen

ihShclceir tsi erd m&NOPlu;V tihcn m;&ulufr lela esmngetp;&uVnalur nawrtvlcheotri uz a.mehcn hMic en&lrs;uotm euldnndreegg ngnnlepua.heFl Der usB nov ulurt;nGamds&t zum mthigmiatnsaWfcyussr ni beigrnEes ommkt ;eml;igrai&slguezml&g uz ulmspta;& na, ssdsao eid rlh&ulm;ceuS trdwneee liev m&u;uferrlh nosharlfe sm&,e;msnluu nieen Tiel des serihtrctUn e&amr;musnuevl eodr eib ieAnrbte itirrgkufzs itm med uotA arefgnhe erwedn ;lmu.n&mesus muWar mflr;&atuh der suB tinhc ahicfen mu&ff;uln sbi nhze tMnieun &le?hfrurm;u ruaskM r,Temel t&dtGmanr;uuls

..(). cIh usstme mi remmoS mrahmesl von nassluirKereta cnha eylAz faenrh na&s;hd itm med Aout ilaamxm 40 nnuteiM u&ebr;lum ied A .63 Ihc hatte sda keuueorTtE-Nic-n, rafeh negr mti erd hanB, teaht idsreachenu itZ,e mu um 3.101 Urh ni ylAze nneeim mnerTi menrnhahew zu kulo;&ennnm. olAs cuseht chi mir ...() enie binrdnueVg hraesu ..)(.. G:etimzstae 98 inuMten dhn&;sa enoh edi gWee zum dun omv aBfo.hnh sDas niee hRinoageblan hnsco ebi edr bAahrtf nie bsi wiez uennMit euum&spgV;tnrla tha, sti nithc u,iru&ghhen;;egl&iosalmwczl awr ahcu tnhci chmsiml. Der Bsu ditkre am Bofhhna ni snenRokuheac taeth nru nl&fmf;uu alras&eh,;tFumg knotne ehno asVu;lmru&pnegt osnf.reahl (..). Die irfBnhruaes chtfaesf es )..,.( edn ersh knuzre ;g&remlnguUba onv ulun;fmf& euntinM in Keriahmhncdeoilnb zu .nechrerie hIc eestuprt mu 015.4 Uhr uaf den mre(nei hctsAin hcan onhc reend)awnt RE .31 ieD umer;&Tuln anwer nelcoressv,sh chi fkeplto rovn bemi :ehfl&frzuemrgiehr;buTaru vrhegle.bic Er goz dei ulthncrSe ch,oh kpltepa dne pmg&i;uelucklRse ein ndu hruf hnoe cmih lo.s iEen tuSdne m(nhmriie nie kaP)Ttnal- wna.ert eredLi beah ihc fr&;uulm edi lume&ct;nsnha heratFn wridee das Atuo eonenmmg. oS nkna ads icntsh eewdrn mti der herdwrskVneee. ).(.. alormF tsi erd anrFplah cirhigt ,cginrteeieht vmginr;eut&nufl tis er hcn.it i-DenarsetH Laetd,rhon raesuelatKinrs

()... 94 Erou idns fecanih zu tereu, mu ufa hdacVrte ine kTtice uz ;sneulml&o und se elueventl itnch uz eut.znn Zudem disn edi rbennuengdVi nveiiestznit: ein tagrimVot sti nnda noshc aml wg,e urn &r;fmulu neine mrei.Tn Hiezn iuos,L sdhctHoat

cIh war &dhasn; lwifeugirlni dshna;& lef eWhnoc ohen tuAo udn afu ned Zgu ab daB bnBeezrgar nahc esKrrhula awe.nisgeen lrzuenb!;vueenr&meNmrd ..).( alM elfi der ugZ ba dneniW ua,s aml eruhfr nma nha;ds& hcitn ma nB,hiaestg rodsnen nur mi nItrenet san&hd; ufa rde ck&r,aufRthl;um ssad nam ovn earlurshK nahc nndeWi nerahf akn,n ndan ebra red uZg ba endinW &fl;aumtullsa w(as noeh bhenAilodts iene aeWzteirt vno irene nudteS dtro fau mde sthnBgiea ;h&nads nhoe ioTteetl ;&ashdn e.udebet)t Mal wdrue mir als tleavneArti inee m,newrhlusne;&ucd(o rbae dnlee glaen) ftshauBr ab Kndeal ,lhmefepno saw eid eiFthzra eougasn mu neei Snteud rarn;tgee&vlmu.el chI llwi hcnti &VOumPN;l enhfra um eds Rsesnei nl,weli nsrnoed unr, mu in reeesgansnme tZie zur Aeitrb uz dlepnn.e Zum cllmG&k;uu eahb cih zitietGel dnu eenki nlikene nKried uz .nvroseerg rerH ssWiign htet;ual&m lma igoinknto abeid nsie .slnelo reiLde hat die Ptikloi hsci tjehahalzrenng red utbAooybl ugeebtg ndu ide anhB ,eglari;muscslna&tvh dun se ts,i schoe;su,tirqs&n kneei esBegursn in .Sihct aD tis se ndna ahuc e,lag bo ihc 9 rEu,o 49 ruoE oedr 89 rEou .hleazbe ...() Snabie ,puHat adB aenBgrrbze

etesriB stei edr 5. assKle ehba ihc ein obA dse kerdrunevsVhsebr inheRraekNc- ,R(V)N lasadm hnco dsa MAXeXTi-ckt uzr c,uhleS euhet ads eaentikNrcehikT-.R-c cIh hbae kein tuoA dnu uzten suB ndu nhaB uas m,ug;b&nuglzueerU hees es lsa keilnen tBreaig umz aschtlzuiKm. aD chi in Dseiidhmee ,eowhn nov ow mi dbtenlanktuaHst Z&gm;ueul ncha saettdNu nud Bad hmDkriuml&u;e eahrnf swieo sBuse nhac &oiHgshl;lzac udn gheasdw,fnLiu its es uahc thcin drsesneob ehwsc,r fua asd tAou zu t.rveizhnce Tiuh&amllcg; peldne hic nvo iiseehmdeD nach lkaFanhrent urz Atire.b aDs klpapt emsestni )..(.. nEi go;ssi&lerzg Alrunsigre;m& its jecohd mmeir edrwie das etgnisUem in nsm.heriieF nenW hic andbse vno hnraFetaknl mmkoe, gmurbatlte;& edi tigeteszUmie ni Fenihrisem edri nu.Mtnei tslafmO waettr cdoehj edr hAnuluscgszs ngewe ien edor ziwe tnnMeiu .thnic aDs sit nhac mniee neN-u sbi dstgeZhnanunte im ;lrBuomu& rhse .elirlcua;&hmrg .(..) Dre endbA its iwossoe hcosn eilv uz kuzr ndu wrid rdahcud gimhauu;lf& cslnmaoh mu neei haelb Sunted u.t;u&gzlekmr ..(.) Totzr leemlda bni nud beileb cih e&mgbr;tuzueule -Bsu dun h,hfieBranrna dnen asw afu red i&geSsrlazt; asritse,p tsi mri ivle zu gsrsei!ts oCarnni lcaShe,trt eesdieiDmh

rDe arpsriFeh tsi ebim PmN;&VlOu cnith ads erets mrgne.Atu lieV tghiwcrei i,st sdsa er acuh rtubazn i,st dun sad im llIfedlaa enho tuAo fau erd ternse .leeMi rHei gleti dre Hase im ffefPr.e Ohen uAot tsi es &ulhgiou,nl;mmc imt mde NuVm;PlO& usa nDndaatts nedm,okm mu 6 Uhr ni laOp&dm;S-uupu eodr rreiechaatbslbh in rde iaassgm;intomrAlez&k kouanmemzn (ni edr ;&eluNham rde SB,FA krgnmnAeu rde tR.)eaoidnk euit,mZsnd nwen nma ithcn zewi tendSun htFar ni Kfau mmint sn&d;ah ur&;lfmu iene erkcS,et dei mna itm med uAto ni erwneig asl 20 tninMue efshcfna nkna nud sorga uz reltsrpua&e;m eazsiTtge tmi dem lm&;PONVu ni 20 sbi 03 tinMuen hacfsft. Wmrua sit dsa os? Das tafuixR ncha Sscthdteifraf l;mfurh&ta trse er;asp&tmu,l zum guZ um 7:51 Urh oktmm anm osal noeh toAu erod rFhadra nci.th ..).( uchA ide unnbnrieegdV imt edm Bsu sidn ichnt rmhe so gt,u ierh udwre sugdaln;uu&.etmn Zu lmauerpret;&s tUhzeri nsepas die reedb,nVngiun brea eid hm&ufu;enlr neuiVnngderb idns xeremt aantuvirkt.t iHer gubm;ae&l se dcruhaus i.anteoPzl sE lslo ja in rde seng;ogri&lz irakFb urdsucah acuh ehrcStbhiicreta usa edm residkLna ebng.e vSen ,raMey ehettum-asDnaaScnnirdh

iBem ,Vursehc vno traKhdu nhac hLngaeiufdsw uzr BSFA udn uz&urkuclm; mti emd VO&Nlu;mP zu neok,mm omegti&nlub;e ihc ...() ielv luGdde dun eitZ. Es ist l&,uo;lcghimm esnogmr ngege 3:15 Uhr imt dme sBu cnah m;Rlhmlueiz&u muz ofhhnaB uz er,ahnf nur um dann cciar 25 nutMein uz nt,raew bsi nei uZg ommk.t Dre geweimH sit nhco .esbsre sBu dun aBhn emkmno ceeigzliight n.a Das shz:ii&letg; niKee cCn,hae weerid kz;lr&uucum cnha tKudhra uz mk.noem tvAtlanire hteg se urme;&lub hinebRzrane itm edm usB. aNch meeni tepoKzn heits dsa htcni uas. eUw h,uKn hrudtKa

nieM geiannaHeutpl sit ..).( ide Anndubing aLs(aud)n na dne Fnvrrhrekee. sE sit sau eimenr Schti zicmeilh idetanebruz ndu ,dcilt;smhm&anulu dei ECI- roed rIckCe-S,etn edi am Rneih lvefan,ure uz .neiechrre eDr ithBegsna ni Krsualrhe, ow ide -eSahnnB asu uLadna akeo,mmnn lgeit iwet .igeusz&arbhall; laiu&Hugm;f rnenne eid eLuet eiw tzheteg dchru dne hanohf,B mu nhrei zshgnsluscuA zu enir.hcree Dei tSfneu umz ntBeaigsh idsn an deesmi Glise dmuez os ste,li ssad chi einken Kffero sau edm gZu bmek.emo eiEn ungmutZu sua ienmre thcSi. eiD gienburVnd cahn enmMhina tsi wenge sed gUsesetnim ilmutl&ca.usmnh;d .().. Eien dkeitre snbnudgerviuB nov adanLu cnah hboaiaemfMthn-punhaHn edro desuNtta, hehegcednrud Zlemu;gu& achn aieMhnmn ndu lite,nsuKrraase eine eeessbr nudbAning na p,eySer euu&;Zm,gl eid ohen ftnuhltAea ni mrN-niesdorsaP end Bfnahoh in masrsienP recerinhe a&shd;n asol leevi alkmtbooref enudirktieernDbngv ahuc usa red fudl&;mlaSzup hsraeu aulmn&wer; uumr;f&l ninee miUetgs .nintgdwoe (..). gtiirB t,eLhic uLdana

iDe rebomlPe nurl&dmeu;f med ntewlntiaovcrhre Zdweabncevkr (nmeitge sti rde wvZbareecdkn neniahpeereekonhrSehvnnscr l-nelnPadaRzifh d;&uuSlm) nkneabt ine,s dre azwr mi paSagt nzcisewh oneKst ndu egbt,nAo rabe chau ihcs eserbl im gWee hs.tet ...)( So dneet edr enprsxesRiolaEg- 6 Ntsetadu as&;dhn rKrlauesh in arlrsKehu uuhzlmianrdt;&lcgs im z;ufl&q&audPro;elmb n;qBlhof&haudo dun nciht fua eislG ,1 wsa die endKnu uz ocpielhrnst nneltc;uHlgiehu&omsst eirtb,t ce;mlomnu&th eedsi ehir z;erlneeevruumFsgrkh& rhncere.ie .)(.. Bhrtteetca mna .(..) eid iugenrVndb danLau dna;&hs s,Gmhiereerm lr&u;fmu die ien uZg karci 02 tMneiun egemun;ol&tibn eml,ruw&d;u rfgta ishc ejred ervmin;fn&eutlgu nMhe,sc uamrw die ekvRneigairut hocn hntci fterglo sti. ncmh;Aih&llu rde eflenedh iegeszigwile buAsau nnWdei ;sa&nhd um&lo,;thrW edi nAhecleeihlss wsnceizh Krlahseur dun es,utatdN edi reimm ewidre fu;rml&u muvusa&lpg;netgZneur udn gsme&;uZllualuaf osrtg. isrDee rtecSke dirw seti eznhtehJran cuha ied kfizrnlerEtguiie vitgerwree, dei uhac uz einme iatbenls rheekarvhnB grnbaeeit ;r.wulduem& aMgsnu eic,Hlmlh dna,Lau eVerni qldlu;;obSadmu&&upzf uib&qool;dlm

hIc wehno in sEitmnel und pneedl nov recaLbhtm uas itm red aB-hSn ni edi BF.SA naelgrJah ngig esdi izells&ach;ihislusgc itm igetmsU ma ufotbHanphha w.agLufishedn etSi niieerg teiZ bgit es gusulm&nerfhrom; neei sehr cnlhlees vetDnnbiruikdrge (ba bcahremtL um 2:)62 dun amn ;iltubtgmon&e 53 nitMneu Hlatnek(put &Bud)u;l.SFSAm- urmu;&lF eeids buuvgnZneirdg bgti se so uh;mfulr& arslngledi eknein sslushucnsBa ab nteElmsi ndu ich smus eid 51 Keriolmet uzm hBfhano in erctmLabh tim dem uoAt .anerfh iMene fhataeGztmries tbterml;&gua ircca 05 uintneM ou(At dun hS.na-)B oltelW cih kueteosnqn run mti edm uNlOV&m;P fnrea,h muu&relwd; icsh ide enrie Ftirhezat um acrci 03 eniMtnu &r;mergevallnnu nst(gmiaes accir 08 :nM)tenui Die sBrhftua na schi uerdta gle;mr&uanl dun die lrevanaetint gueerZudnvibngn nids l.gneasmra .().. raW hic in edr agihegrenVetn zur feraHihtm vno erd rbAiet afu anBh dnu usB eeneswgni,a os arw hci chno stewa gl;eu&nalrm swnue.regt Die Frtaiehtz etbgur ,dnan ej anch rteew&glumh;al iVghn,u/rdiUetbenrz wshenzci 86 dnu 09 ieuMn.nt .(..) Es nektno chua ise,n dssa mna mit dre mi birFravernkeeehde litsiewee tchrsooin vteamu;tsrnl&pee B-hnSa cuah elaimn ned s-ssluschAuBn ni cetrhmaLb atpvseer.s )...( aSloeng erd ;mlNV&POu hrie ncthi aebtchrens,s drwee cih ticnh sfau orftuhaenA t,rhevcizne ewnn es um hFrante rzu beritA eord ahcn saHeu tegh. oNrnma iihrt,Dce eimlEnst

hIc eedpln tsie aricc 81 aehnJr itm sBu ndu hnBa uzr trbeAi ndu euntz zadu asd seabohJar eds reuKrshral eseebdrrhrukVsvn (VV).K Man nnak ,engsa sasd die Dieltstunengis dre eencutshD Bhna )..(. in end ltteezn un&;ffmul arJhen iekiortnhlcuin hcecslhrte rwued. (.).. rWi nuzetn dei lboRnhnieaga 51 biueeneswhsgize R 6 nvo dinnWe ebeisgeisnhzweu ndKlae hnca laeh.srruK sE bitg kneei hoceW ehon ltuSeo&mnrgn;u mi oleqdqro;eausbduua&.b;fbt&lBi Am iwnMheotdacbt dun ma gnrnesgtaoDemrno mak se seide hceoW renuet uz eassmnvi mluegoSrn&;utn uaf rde ecSkrte Kadr;nduKndi/nelWrnlheshs&aae esgswhibeizuene hzenciws Shtdaci dnu W.dinne aDs ewlSrelkt in &Wrh;tmluo rwa tgt;mo.rlue&s entrionaIfmno edr hBna an ned eBistanghne abg es ,ekine iz,gle;rsua& asds sihc edi ;mZ&geuul um 5 iMnuten .teslenup;rm&av In Kalned wuedr eggne 20 rhU nie guZ &;tualrmuemg dnu eeisrd rfhu nadn eelr eertwi in ctgRuihn sautWr.rhlh;uome/&Krl Die ePeagsarsi ednanst ndna mi lneaKt nud enDunkl fua edm tsnighaBe dun wesntsu blefeansl nicht wie es tregihe.twe )(... Auhc eni ci4-T9krutoEe- ridw ndraa hsintc aeru,&;nldnm ad edr hBna edi leenzinnlfia iltetM flneeh ,rnedew rhei snnetsligDiute fau rn;nvgeeil&mftuu ceneinhS uz ellnets. ..(.) Kasul Srgee, dalWucSmorti&t;h-h

trtAown urz ar,eFg ow se ak:ht eUnser hcreTto eentpdl igulc&;altmh anch a,hrleKrus dun ni den nnggveraene hecWno einefl mriem rdeeiw Vnenuigbernd s.ua alM tim en;raukwi/l&slEHnuimgr am nghatsi,eB fot cauh en.oh Thmcleu&;saigl A,rtnawbe bo lael Zdnggnenvuruieb chua n.dasitfnett umrlg&A;.lchire ..)(. Awnortt uz Irehr erFg,a aws ishc na mnemei tOr vnbreseser ts&lus,uemm; aditm chi ausf tk9T4eroic-E-u eegimnsut euwl;dru?&m arG ishtn.c Ihc lumu&rdew; nud redew es hntic zuntn.e .)(.. kilSe &eonppm;luHr, wsKpeyear

..(). aDs sSgz&e;ielilchn der .().. uleu&mkc;L zeshnwci biurgmrrH-oegbrK (..). ndu euson&mba&iu-c;;klMhembwZrcrul )..(. m;eu&ralw nie igiersre Sirttch urz eensuVgrrseb sed er.Nkhehvars ).(.. nI &hacrmMsbo;ul noenhw etrch iveel tca;uesiBef&thlmg red Uiinklnik ndu bhnae sbhrie iekne hMiu&i;lkemcl,ogt tim dme ;umOPNV&l zur lesbiAetrlest uz e.nalngge eiD Snnttedeu ni w&kmuZbnicure;el anuth;le&tm ncihled iene zbpaatleek udrunsBvnegbi in Rigchtnu p-HabnubHuhfhaorgotm udn amdti an asd tlektemop VzNtN-Re nud last ubt tno ,tsael die bkeruec&;mi,lZrwu bo asl rhecsueB edro ettPni,a nm&ok;lntuen lhecnid imt dme Bsu zru iilnnikkU fnhera und nu;mlewra& tcinh ufa dne wkP roed nie Taix ewneaegsi.n ..)(. rDe tplihseoic ilelW ufa dienbe eStnei red srdeenLegzan ulema;rw& owtinegdn ..(..) aWs cwzsiehn zMnai ndu med iesnhshecs Wibesdnea inee enbecsiktl;&tlasmSltuedvihr it,s sad elsolt huca ni edr traezsW-fa/aplS ghl;ilmmo&cu .snie ePert hS,hecl ekice&wumZbunlr;

cIh bni iset nvliee nerahJ ein &rulggs&eliz;rlamime;ge Nzerut red baaekthenvNgsrhoeer mi aRmu Ncnier-aehkR it(m eJi)ottbkc dnu nigteeilhc islg&zgtrelois; zidunfeer d.tmia lAs elocrsh ziew&ilgs; ich eilsgnrlda hc,au sads nam na eeslHtpmagniei sed KCF uz dne &;gSontzisietzle esebsr einen gonBe mu ied &;luuZmeg eicwnszh hinmeanM dun uiaeaKslrrnste mthca. ..(). Ihc arw eueht uu&;algilmflz imt red B-Shan mu 96:5 rUh onv enmMhnia chna tdeNsatu geten.surw In aMeninmh awr llsae ncho ehrtc tnnap,ents eizw liZeguet nud cnoh ithnc alulz eelvi gl-lzFusbaFn;&ilas an Bor.d )...( bA deaugwfinshL sha es dnna an naell nhlieZctsanewh taew os usa ..).:( ezeieelntrV Fesga;tarlmh&u ;pankm&ulfmte cish chna s,gr&alnd;iuze niigee sflgllinF;zau&bsa ahcn nin,nerd ebar das sGor dre ennreaWdt eblib gewne lmg;&blurln;f&lueuUmu fua dme htsnaBeig .rzuum;kl&cu Es aknn hilurnucm&;tal nse,i sasd der ihtgeue ewserezclFhhuag grunfuda siene eDsetkf rtenutewar kma ;&adshn raeb eal,g ob atgpnel ored tch,ni CgitSaFeelpK- kneomm ni awte so eau&hsrbcdunlmr;e wie ehaeWhtnn,ci wie knan se da i,nes dass gmll;;reigslzg&&muaie oahCs uaf sBehninetga ?thscrehr ...)( erOlvi Hemlu,m Ntdtseau

chI mkmeo mti edm m&;lVONuP chtin etirkd ovn enhaheiWmc isn bcohaNfdarr canh st.orF raZw idebetn der suB onv Ndteaust emmndko llea Oetr na der izWereiln;assg&t ibs otr,Fs hetkr nnda bera direwe u.m eahWmiench dnu dBa Dmurhelkmiu;& ewdrne nhitc ane.gnrfhae Da bbetil urn ied a.nBh Der hBhanfo in iemnhchaWe tileg nhcit tare.lzn ndU torFs hta enknei .nfhBoha oS ssum ihc imt dem Zug iwez teOr etierw hnac mhDiideees rh,nfae mu dann imt edm Bsu eiedwr muu&lzk;ruc hnca sortF uz mo.mnek hcI wemnu;&chlsu tmi eine erecduhhngde leisnuBi onv dtNteaus nhca Bad uklimDu&;hrem, eiw es sei cuah vno tuNseadt hnac ndaauL b.git eeBta ebhnLeco,an hhcaieneWm

hIc onhew in rbngdineeL udn ibreate ni iener kKnili in hfsiwuadLnge, edr ertse usB eosmgnr ncah Lcahtrbme zum foahhnB mturlfh&a; erst rukz ahcn 6 Uhr sd;h&an ueasgno chna utadetNs umz hhonfa.B Mnei Abrntgsibinee tsi um 60.3 ,rhU wsa ohsnc mla chint uhtn.hai cAhu die nguidnnbA an edi hS-eanBn acndha sit mti veil zirWeetat nn.edbreuv .)(.. Zmu gmneeiUst afu edn NPV&umlO; s;mtu&luems l;fr&muu mhci red srtee suB onrsgme um 5 rUh nfaer,h atdmi ich die SnBa-h um 81.5 Uhr nkebmmeo ewm;lr&udu (...). chealiM eBuvo,rnatan nirdebgneL

sDa tBnezhan ibledt ads Gznneturd des ;OuV.mlP&N sE mssu aus nremei hciSt ti;rc&hueumttlg newred uzm ipeBleis hucr:d gtirRavkineue irelgtlleegst ketcrneS; itnuflgrzEeekiri sed ameenstg Nt;zese buuaNe von emhr nlnsggetBegesle,nu evnnVkidruugrbse,n rlneubwbf;knerU&euuwagersm oeswi Unleetm;ersuei&;llbtl u&fEnglunmh;rui des tmsteLisyes ETSC auf lneal krteSnce und ni lnela eunahrgezF, mu nde pnnsreleleo atlnrwakdSfuewel uz mveinnre;dr rgonuvinRee edr oa;hhfmunBel& itm nhmEulru&gho; edr .ahBietnseg uaffnghSc nvo ikPaRd-nr-ad- uzntePmall;& na afnmnhu;lBeoh&, wo lihcbua llicho;;m&gum keni uangZg erhm zu sGienle mti hr;ientecruelU&mbs nvo ihanleracb;gesN teeiewr ieBggetsniu nvo elcnhecengsiiehn umn;nulr.am&gne&h;Blgbuea erD rehvuskeBr msus usa nremei chtSi betsrersve ewdrne zmu eseBlpii ru:hcd h;uHmrle&eo fTltgeako afu dme adnL imt esebsrre pV;fmeurngulkn&u zum ztenahB;n tpsaenaesg rliu&ez;mo;sglG& der sBeus dsntnhcreeep der feNcaharg enaelbgfsnleeg itm suselbnnKie udn asSem;maitxl fnmotsahForagiiratn im sBu ulrubme&; Bsmli;ecihdr igmuhunu&l;rnfE nov faneoshrelr rneuhgeza,F nnew ecchnitsh im&hmg;cluol dun isc;ehr jeder uBs smus &lgmdn;iatsu niees osioiPnt e&bmuru;l ...() neyHtnzad na die nltrzeteieaL ti&mtmbe,lrnuul;e dei eeisd motnIaofnri weeuidmr trtuawees nud an die Nuzetr sed Nm&PuOVl; witertelite.e dlb:iVro NvDg-ar.tiaoB redGfoitt iEsinesbe, uasieetrKralsn

tiM dme NPOuV;m&l henfar iemne rFau dun hic ni ettzerl iteZ emrmi e.nreetls chtiN ide eapsirhe,Fr noresnd ide eflnndhee mf,ntarnioIone nnew nma enik teIrtenn a,th idsn red Gr.dnu kdcGetrue nrm;huapalFl&e n,lefhe dun an ned lntemsleUseetgi idns onhe Smohtnaepr aukm ofsIn u;rrgv.mfauel&b eDr risPe r&ul;fum eine renvtideewbu aseagtTrek rlmfuu&; ziew nsrnPeeo vno 600,2 rEuo its ,rabtgar abre im erighVcle zu ncmhnea rilesFpguen ;dmr&tuhlei.clsunavn (.).. hiHnecir ,aryMe fendwsihgaLu

nide;qboEu& hwgticei esguznosrauVt f&uulmr; die iazm;glus;ee&erlml&ggi tNunugz sed lPuVOm;&N sti edi usgisrZuae&itekml;vl ndu Pket.inul;uc&khitml aGdere mi ieln;chm&dlualn uaRm, ow die tnugkaT inhtc hesr hhco s,ti nids cnith rhticeeer ulmcnlsAhs;su&e ehsr rug,mcah&rlle;i ewil da.breneuitz (...) cIh leel&eub;mgru rh,nefastt iemn bcoekJitt sau nsiede unerdnG&lum; ewierd zu .lgkudm;ui&enn hcI hreaf imt dem guZ nhac aunLda dun nnda nrebahlni Lsaudna itm edm Bus rwteei ndu rdiewe c;r&uuu.kmlz ieD esieeimtUtgz t;egtr&blmau 13 tn,nuMie its lsoa dursaeihcne .smseeenb ormTdetz udewrn ied l&nAse;cmlhssuu na ppank 20 ePtronz edr eTag hicnt ei,rcreth iwle nwreeetd inke guZ mak erdo ZBsuu/g heutlcid esuap&tmtev;lr rnwa.e ieuZrettlvs ljeesiw neie e.&undlqudtSo; )(... Pteer c,;uhmSnmnraul& elfSednti

d&bnoDqueak; ruum&fl; die iiavtntiIe zu edn Sllashwheecnct sed m&PVlNuO; in der afPlz dnu ahcu heir in iudfgaswhne.L riHe dntee ja dre zti&ablknnrsererhae;Shgv um 12 rUh (..).. Wsa ulnut&mtz; ein kaTiteeerttch itm orgsa l-;V&OPuNm Bzungtune sini,kevlu nenw andn canh snenlosVrtgeuedl run hnco erd Nsubtcah rum;fa&htl ;&hndas leal 30 euntMni itm ernei nblaeh nt.atatdSuhfdrr .).(. astnsmIeg iwdr se r;muufl& tleremA;ul& ab 21 hUr ni saLfwudghein srhe irlc,hcbeeshw scih imt dme luOPV;mN& zu geenew.b aDs urhl;um&tf nnad chdo erweid zru ezunBuntg esd geinnee oAust ash&dn; roed mzu rcVehtzi afu etrluullke an,gneVsraluntet den ehsBcu nvo enFnuerd reod rwde&.n;tnlVouaedq auKsl ekBc, ghndfuweaLsi

iseruc;m&hlumtS teeZni mi eNehrarhvk

x