75 Jahre Pirmasenser Rundschau RHEINPFALZ Plus Artikel Schockieren ohne zu rebellieren

Typische Wörter der 70er Jahre, die dann auch Eingang in den Duden gefunden haben, waren „Sponti“, „Softie“ und „Punks“, letzter
Typische Wörter der 70er Jahre, die dann auch Eingang in den Duden gefunden haben, waren »Sponti«, »Softie« und »Punks«, letztere hier zu sehen bei einem Chaos-Tag zu Beginn der 80er Jahre in Hannover.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Rocker, Popper, Punks, Skinheads – das waren die Jugendbewegungen Ende der 70er und zu Beginn der 80er Jahre – auch in Pirmasens. Die RHEINPFALZ hatte sich 1983 in einer Serie mit den Jugendlichen beschäftigt und dabei auch zurückgeblickt – in die Zeit, als deren Eltern selbst noch Teenager waren.

In den 50er Jahren nannte man sie „die Halbstarken“, die ehemaligen Trümmerkinder der Nachkriegszeit. Vor allem die amerikanischen GIs hatten ihnen allerhand mitgebracht: Zigaretten,

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

uHal ,opHo iBll lH,eay immauKug, esJan ndu Caco olC.a Wohl ed,m dre arnda nalbehtie otne.nk Und in erd &sSemulfz;udlpt,wa mde cmaehniiknarse u&;lmazgrgFrueeulgt ni rapoEu, tbenel vliee adneSo,lt eid dne amniaresehinkc ,biLteessln edi cVounnkrgeel erd ezrsi;lgg&on netwei tWle ni den lng&irsz;Saet edejs onhc os ilekenn rsetO cbtsriah wender .igli;ezl&sen Die nusJg utgnre DJnke-enmea-Jacas ndu tnfeiiserr chsi zmlclanhlSteo udn ied amcdehnM;l&u eiretbfne haa,dcn ni heihgockhac puPms nud nebtu o;lkerTrmlu&lcee sfle&lcpu;hmun uz lknne;n.&muo

dUn se raw vor meall dei uskM,i eid dne ihctndUsree themca. Wo ohnc wgiene haeJr vourz Senhlcnuz udn rcsMukahism egatnsag rwa, dei nuJceglidhne isicushlkam aebr hree leamstohi anrew, hlsgcu uaf med ovn dne IGs gmt&nndlueuge; l;mNuhb&rndeao uach nziuadreehl eien iskuM rihe We,znrlu dei asu Shcit red cnnahEsweer rwldie dnu ibhrleeslecr hictn tuemlh;at& ensi nlk.mn&neou; eisDe ksuiM ndu red daimt vunrdeneeb latnsizT seetltln sleal bhreis eneewgdaes in edn h.eSnttca aMn otllwe ni erdej tsiHnchi cthni mher tmi ned ienBne fau dme deBno tneseh. eDi Praae ctehesbwn hitnc ehmr &lanmgu;elr re&uubml; ide nemouna&,zbl;Td sei glnoef. Rcko suoqoru&;;qr&ns Rlol &zieilhg;s sad tuZew.orarb Es arw usikM, Mo,ed siLel,betns liRnoeig nud blienelRo in ime.en Dsmala rwaen ise ide J;gdeubq&nduo vno &oeut;,Hleduq ied ruf¨ fArruuh dnu nSladkae tgse,or b;emr&ulu ied smipctfegh duwer dnu eid hcis nsadunnetrev hum.t;&llfue

qb&uIod;hc ,mhac aws chi wu;Wla&enroqldli edi hcnJidgeueln in nde e05r udn r06e nahJer ashapluc las qh&&aulsu;qklbrotoba;dd niehceebtz dreon,w so teknno man sie ni end sl&teupma;n r7e0 dun lumeurhnf;& er80 Jhnaer ctinh emhr os acfeinh bm&;uruel eeinn mamK ns.receh Da awr nnad die deRe vno u;;,nPodslkquo&d&ubq id&ulud&sS;o,b;kdhoqenaq dqbpu&&lePnd;u,oqoro;p ob;qdlk,Roen&d&;urcqou qdwN;bue&o &us;omdRatqnlcio dore oq&Mb;uqdols.s&&;uiuu;dlml ttSta urqeod;b&d oqluu;Jdd&gne gba es ode;i&qdub oenJdu;g&lneqd,u dei hcsi je hnac secashugkmkciM ndu tnnsielluEg zum eLnbe eenznaammundsf adnh;s& ni s;ri&nel;gmuGzltsd&toa muz ieTl ni eingene eklaonL und na;lmd&eLu ndu sgrao mti nieegne itercZthniefs. eeMlnd,gnu adss in der lm;Nehua& nie zrPton-enkuK doer ein fRrfktrceeneo agagnste war, tzevsreet nAwrhoen heer ni gtnsA ndu hknSerec,c sla dass sei cshi ueefr,nt sasd dei uengJd lma tlsbes wetas thmc.a

Psrnmseeiar cdleJguenih bie nemei nKrzteo red Band uGru uruG ni dre lhe.eeslasM &u&;F;uqoairzaeqlotg raw es asl,dma so ide NRZFAIPELH ma 1.1 rtSbeeemp r7R8o9p.e:1 nlhoctaDHe wie arw die iiauoStnt in riamPesn?s ieW war dei gdnJue eihr fudr?a b&uAuqodf; nejed llFa mehcan ise nctih ovn hcsi ;endde&u,oqrl sletlet ide AHLPZEFNIR mi Semomr 1839 tefs. b&doh;qucoD auch das idlattdSb ;ulhoed,qr&i so edi hiornnstiC we,ietr wdrubo;&diq nih udn ideewr hducr uAeiftrtt efgurum&l;fialal ettenlaGs an ildnsEeie und ;hsKraml&neuaeeuff westa ;sd;gsrhlgsttiu&ciza&lmo gdeu.&tumal;zqooft Als plBeesiie runewd edi ired seynnGtasmai fU,l Mntira udn anI tzii,etr die sihc urz nePunSke-z u,;elna&thzml ahcu wenn lUf odabu;lq&m niee eiZt auf lssql;ru;u&M,&oium mhgeact ;hta sad nseie vniretaAetl dnu e&numur;Gl ndu o&.sqdu;lo asD iorT lief emhr hcdru iense zcael;w&i;urgheguosihlnm&le Acaufhugmn ,fau asl hudrc i&esm;lnzlwg;egihuocuaresh&l etftu.erAn tiM wilginegneile ncHtshatenria nud sliewieet letubnglr a;gten&mbrlufe lmrSn&ta,;uhen nsaslgbltseeebett ;nuktcl&mShukscecmu nud -dKanl-onSdrcHeidnee trnnierene eis edi Mianiribeettr dre LHAZRPEIFN na bneaetkn Ftsoo erd enneSz ni Hmu,agrb erBnli roed nkrfr.Ftau Pkeurn erba siene ies ih,ctn lleer&;urmnkat eid idre ashn;&d als kuPns unml&uderw; sie rnu von red mwlUet tze,bnecihe wile esi os unheas.es Dne:n eiD gPwnegkeuunb ueerzwl ja n;lcrpsgru&mhiulu ni den uSlsm ovn nod,Lon ow schi lttgeichaieben ichJulednge egegn dei sshbncsieee Gefeacsllths uehgaletnf euahm;ttln&. Abre ehnni eigng es in mirsesaPn aj ietwos serh .tug nUd nwne ishc die amO rgfea,ue ssad esi &du&broqrte;ltvqo;eodltu iumlnrefe a&hdsn; l:eag &uqIohbdc; sah;&courqm ztto,edmr aws hic lw;ulldoiq&.

dq&b;oouN ouuFtdul;&req tis knei eUTnmhad so rwa rflu;&um ide eidr nsriasePemr PukseuoP-dns sua tgu l;regi&ucmuhblrem hanuEestlr qd&boo;nu l;etuuodr&fuq uhca ekni mhaT.e mI eietGgle:n fUl elaze;tm&hrlu erd L,PNZRFIAHE er aehb v,or ianmle rirrKaee uz acehmn nud ilev deGl uz drnievn.ee ridKen n,eni nden qdaso;bud& eusadt&m;lign pGurae;e&rllm etnvr ota&to.ldu;ql dnU tirenhae? Da cbeestwh dem iTor die samald miemr breietelbe d&lqiedoub;w Ehqo;&udel rvo &andh;s bm&doaq;u lsenietb ni enier mihenscget enstgehhoWimcnaf mit l&fuum;nf reod eschs unLete ndu mn&ihl;lcuutra tim qi&usA;lliurgedttone.b dUn ide Wtree erirh reE?nlt Da nwaer die deri uz inenZlde&asuntsgsmu; et:rebi noe;dqWn&bu hic mich mu;&slpraet mal um eein lSleet eeb,brwe ssmu chi ihmc nrlui&hlamc;tu amrnol neehnazi dun ide rHaea wnieiredg &mquena;;r.lltud&oerkmumn iiPtchosl eiteterssnri nerwa ise c,inht esgnta rb,ae daub;ltqteo&o droe eingstieei nuguru;l&mtAbs intrgb snt.hci aD seethn iwr im nElafltsr urn dmmu dua;d&ol.q

U dn :uehte rWi wssnei tnhic was uas Ul,f itrMna ndu nIa egrwoned .tsi Die Psinurnu-Ferk abneh ise eisrhc tg&l;smnlau ebgae,tgl nsdi elicetivlh elbsst cnnhizeiws nEertl edro nhosc ernlegi&lGzr;sot von ln,ceghdJiune die ihcs nl&solo;su,lme eien einege Iuit;tntla&dme nenfdi el,wonl lnosfatl chau dei tElern eeo,krniccsh er.rneblelie

Die sgnAt red aeescernwdeEJnh iertnnaGoe hat md&flra;uu erih eineeg erhacpS und eid wird rvo lemal raeu&gpmg;tl ucrhd die Misk.u aWren es ni ned e9r019 dnu 2000re ehrJa Badsn ewi dei hu&osenml;B kOezn,l nnede ieen eub;msol& emlhua;&N uzr ntecrhe nSeze trttetaies wdenur, roed &apelmutsr; ide aRpper itm heirm iteeantegwl,bre sctseeinhisx nogaJr. cAhu esi ebnah lael in snisrPame heir rpeSun thnelneiassr nda&hs; mna enirener ihsc run na dei ,soisnDsuik als dei B&ush;lmeno ezOlnk eg;tu&klniadmnn,u am 71. ovbrNeem 5919 ni red sMesehllea nie zotnKre uz .bgene erD fhrAcseiu red eltrAe&nl;um awr gisgrz&ol; ndu edi ngoitrinusoPei der ENFLHZAPRI rwa :klra e;lmbrUu& dsa rKzonte ruedw hictn .crbteeiht ohDc ied euilehcJngnd ecntsrhe schi dmuar umk,a minetmst mit edn ;l&nui;&muszFegl ba und henetucsb in henrcSa dsa er.tKnzo awrKall ruwde ecbt;ru,e&ftmuhl dcoh hstnci .hscegah Badsn iew ide sh;Bl&umone Oelnkz wrdeun been rset durdhca zu Hlneed dre d,Jnegu nmeid esi vno dne tEnerl f;murlu& umobsl&;e llr;mkaeu&rt wn.edur

dnU gadeer ,so sla wal;eurm& der fdelw;ma&Prlluza nei tFiler, ndifne cshi uhac eehtu nhoc e&;anlhrguAmn edr ichs mrmei eetwri eitsdtlpfeuarnn glJkenreutdnuu in s,Prieamsn leA;shuus&cumw bera isnd in rde wihm;lep;muzsslunfusec&a&dtl ozvnriP dei Ana.mehus Dauz atpss, asw dre glmeheiae rbtieerBe inese erPenissarm cibMusulsk ni den er0002 nhrJae dre PFENAZLIRH lu:hlzre;mta&e oVr enmesi etsnre Men-telzavKaroeHy-t haeb er las tresrVaaelnt ;&srzgeiolg sgntA aebtgh rov ned irhlmatsica eahundseesn ecBhneusr tim ,krLlfeduet tooTsat dun riebt,em detfzkansneottrr a.gGn cohD als red reest dieesr pezseSi rseh ;lhfiu&hlocm itm imeitelFmsts eien lCoa tiLhg tlbestel aeb,h sei him e,ealugfafln sdas sad geuebairni heabGe alesl run Sowh ,sti denn &uaqosddb; wanre eghlticnei lelas gazn biele ndu ettne uo;etelqd&.Lu

x