Ludwigshafen RHEINPFALZ Plus Artikel O Tannenbaum: Beim Schmücken machen die Details den Unterschied

5fab1600e145f1b9

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Geschmäcker sind verschieden: Das gilt auch für Weihnachtsbäume, deren Dekorierung und Standort. Vier Kollegen aus der Redaktion erzählen, welche Tanne es sein darf, woher sie kommt, wer sie schmückt und welches Detail unbedingt dazugehört.

Guinness und Grönemeyer

Unsere Nordmanntanne

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

sistm gchlliide 106, reetM dnu stammt aus dme w.dnldaeO rbeoErwn ebanh rwi esi mlfuu;r& 72 orEu auf mde eleGtadolprzre im Hosmefh ;asnd&h rvo ugt wiez eW.hnoc Da sei viterla liecrhzi sit, asptse sie wdbarrenu ni nde mKibo dre lima.eiF cswznhinIe shett ies in dre eEkc esd ieoWhmrnsmz in enemi tr;linluamuhc)(& tmi asWers feellg;&muntul mdru&m;heiautablstsCrn. eciWenh usestm uulardmf;& eine rtoe doec,reuLch ide nnu sal eeni tAr aletmrieRu nt.ide hisKrtci ;mguubetl&a irdw nruse nemBmuahu;c&l ovn wzie st:tAlras e&ndciea;tuSa OCorrsnqnoo&;u und etrbeHr omyel.een;&murrG eZwi w-alPhe,iorirezzstg;sc&wS- ide wir 2108 ibe enier elguusAtsnl ni gmHurab aentrsedn hbae.n Rtesch alnifkrte neei nnhmaoafrPmaeAa-u edr eaMru im giteeletn Blrien edn rot.Satnd emtcuulhkcGs;&m im tSfeglir-oliVe hta das ;mnnn&Thcaleu iwe ni dne hjnreroVa usren ;g&jiaefulrehlrm .Snoh eDi :eaoVgrb lAel rntengebeku gleuKn elsnsmu;&um adnr d&ahns; ej tnrbeu, etdos esebrs. eniE eeonbedsr lahmnut;g& mtitig znag :beno eid n.niguee-KlusGs niE rr;gl,klnseuubGmci& dne riw bei emien zuPiuqb ewenognn an.heb iWel rwi ieessd Jrha rehm rotmS pnaser sla &lufe;r,mruh eutlceht eid kehcLteteitr arzw rneleets lsa stnso. iEn ihsgwole lf&luehGmu; tlemirvett dsa eo;cNnmmnhr&nulda dnochen ;hs&nad udn ebiltb conh ibs zur renest uahaneJrocw tnshee. nnDa tis dei ewrreettei aVndwrtchefsta bei sun in seiuadLwgnhf zu stGa ndu weesrit imh zmu ecshAidb ied E.her

Frseet endeisttalB dse bneananumTs von teefnfS eehesGcrir dun nerise aelF:mi ide nusn.eKGiulo-gteosF: urkhceicmS anignenrb sit hancCFeasinfhesnte nie risdrZwugenillb ovm rsieteb ;rnmhlnwtae&eu ;Thnueacnm&ln shtet ni uermnse sauZu.eh eEni ,ntredmnNanano hauc unr awset rmhe asl 106, Merte .chho eDr rPsei sit zhneau igelch , uas dme waenldOd tomkm ies eons.eb ntanseEdr naehb irw sda irhfecs umrnG;&lu iew ni den anehVjorr mov fHilhsoig im wOd,adeln edr sniee u&Beauml;m uaf einme Feld ma rsnOrtad vno idhgmeEi ebmi hFfredio ak.veutrf tieS edm gsmaSat orv mde erventi tvdneA httes edr Bmau unn ni llmodu&qb;oev doq;lnr&Oaut am gtmaemsneant lztaP im nrhuaDggc iehcsnwz Wonh- dun irezm.ssEm ehireLckettt ndu Skuchmc enrnagnib ist henfnaseChnci,e iets ide Kenrid asu emd uaHs ni.ds Eein tiadTnior hat hcsi sbi ezttj lthe:ngae eeNnb eSrneshottnr dun -ugnfire iwrd ivel tgsblebaesslSette fggh,&unuaetlma; sad edi e;tmu&oTlrhc ml𝔢rhuu in Knertadigenr dun Seuhlc fggrittee nb.ahe Udn isienczhwn ;&nlhutgma ucah rde iene erod erande erets cetBevlshsrau dre nlEke mi uBa.m Das its here nlnvtnikeleoonu und cnhti reeadg kachsil,ss abre nsu ;f&allgteuml s.e Ebnfalels nei iu&srg;lzG sua rtengd:Kaine dre ;wl&ziegsi gtdezenilr eSntr an erd azitm.pBeus eDn agb se orv vnliee nJahre mla m;lfuur& eid inKdre asl nhngouBle lm&u;frsu ehcaMnitm eimb ienKpe.pirpls iBs nigmrkD;luieo& drfa rde muBa tams tnreS unn efeschintl azlnG eerevirbnt &;hnsad nud l;mi&htluscgmo eniwg na.endl

rieubnneeFdng ;uf&rlum ide hknGiarLtectteez nud gra ihcsaspor steht dsa &mclhenBuma;u fua red reaTs,esr nigentesws seawt ho;ehurm&lt fau eenim eeShc.lm aD;&lmuurf nspeted edi ,ee0Mn-5a1eTn-tr ma nu&;lurmehf dnu ekdulnn egorMn lr.gEenuhcut nnDe zu den ulRtiane acnh dme eehAunfst umzhlla;&t ,es ied Lhetreitckte erp bgnidurnFneee zu .znul;mnnetu&de nDna tlhtras ied Tnane nis srmszmieE n,eihni iebtdl mti dem ansdAezkvtnr fau emd sihTc eni fstna und mwra mscsmhedneir lnEmbees ieb der eestnr ssaeT fe.Kafe mimrlleuc;&mhDat ufa ;&gmTneuaunrnln sahn&d; mu afu pieteurmaseBttebrr zu mkonme, anueg ide cireithg .rgusoenDi Bhreis wra eseid eteKt erd eniigze Shucmkc na rde nao.dtNnmanern siB ihc uaf eid deeI ak,m die tieunhWglacshke mi &rdiommrtntbqau;aee-tw quT&loodt-noR; lsa eFuaptrrfb in fetirglu u&hH;eoml uaz,ug;au&ehnfmnl die rim ohhtiCrps eseK,im fhCe erd fssearcthinllgeekMatg Lmuok, sghnectek th.a ubm;Ue&lr Nhcat tsi ies am hneWceeodn zu eirne zs;immk&lulouetuNa rmiue.tt aranD eretennri sei ,naslfljeed mdhcena red enheSc sich fua rde leKug uz enire buHea uu;mlahgfet& hat. So liev uehneshtcita chtsninghsWutiemam tsi neeb nru gm;oum&h,illc nnew amn ads un;hmBm&eaulc sgaldu&reiz;n utleflsta. irewtlMetiel ist es rdiewe akbln u&g,ul;rmn erba dre efSpelzaeitfk wra ine in.krgcueH

s;G&&mlgluritzu; vno rde petizS ieb reikkU Msnroi nnaeT: nt:rFtrezoosGit.el enxnirgnri u mneE na ide im;rBlimzuegttosreG& Csrihatubm neztes hcua rwi uaf edi nnnoeatmn.Ndra ueGatkf idwr das uget kl&;uStcmu tenritllioad im mHhfseo ;dahns& mebi hcgnleie l;erdlH,umna& ibe mde ucha erd goellKe eeGreicsrh eenisn Bmau rwbit.re mI eudrGn utcsh enime aFur nde aBum ,usa ies shite eenin d;ah&sn dun dre rwdi se ndna. Ich egel nur eni oetV ,ine nnwe er lluza rmmuk .tsi nI edimse hJra sti re tim apkpn ,810 eetMr stwea &g;oezigur&;rlmsl entaegr als tsns.o ieD aTenn its ovn edgarme Wcush nud hictn uz aeln,adsud os dssa sei gtu in eine Eeck dse Wezisrnmohm s.ptas Bemi mhuccSk sdin riw iltewimrlete zru Dvesie ta:ggenl ergnWie tis hme!r

iewZ hintetLceterk as&d;nh neei itm kicstlrnheee rKeezn und ieen mit rtenneS nsh;ad& tenzes asd nTmuug&alnne;nr sni etrech ciLht. anmMalch icerht snu das cohns sla Smckhu.c liDemas eabhn wri aus end snmakkthasriuchenWcchsto im reKlel feapEizsn asu asGl ,&wtluehgmaul;as ied asd Licth reierflne.etk rImme biade isnd ide dldl;qeqreorgM;ongb-,iEa&n&uua dei neob ied iuesBaztpm unkces&.hm;mlcu ieS ntmeams ovn der &lusmo;gzGtterir nmerie uar,F die ni den a0rhr196Je/0-en5 nniee su;-;&loodoabqnuM&mqKutdkr in einer lknniee se&uahmnlfn;cirk iGnmeede ttei.eel Vno end eeLntfraine ;lu&mruf grnaeirMa ugor;asb&sq zu eatcinhehWn &mluf;ru ide maO eid nenklei nle.gE eSi nids sau sKuot,fftns die Fraeb bilgetrv retweteiillm ien cbn,sseih raeb ise ieekncrbl aj urn na Wahechtneni asd hLitc der .elWt eDn setR sed Jsrhea ehmumrlsnc ies in neiedSraepip tumu;l&ehielnlg in eerni a.ehcSlthc

tMi nehceS t;:sbbt&umulae hkuehnktielsagLc-mWou fua sdnreAa sngaL orasTesrte:oF. lisaeMne uraF melut&hu;t dei heelgEncn iwe eenin tahczS. ndU rmi sidn eis hnac sfat dire nhrhaeeJtzn ucha san zHre cwhee.angs nenW wri ies na rde tazBepusim tfnegieb,se eknedn wri na meein hcm-,riegOSewi dei cih rseh t.emhco eSi ist rov egniein hraJne ntorebseg &ha;dsn abre so its sei an canhneiethW mrmei hcon ebi usn. mBie sAenbmml&uhcukc; rdiw dann hnalh;cla,g&zetmu tmadi huca eink eghclEnne ereovlrn eh.tg

lgnEe uuksm&hmlcnec; dne Bmau vno ciaheMl imhdSc ndu nriees .u:FrtaoFo im x

x