Donnersberger Weinwelten RHEINPFALZ Plus Artikel Weingut Hahnmühle: Bekenntnis zum Öko-Weinbau prägt Generationen

Johannes und Kathrin Linxweiler in der Schatzkammer.
Johannes und Kathrin Linxweiler in der Schatzkammer.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Seit 1820 produziert die Familie Linxweiler Wein, zunächst im Stammhaus in Mannweiler, seit 1898 in der Hahnmühle, die einst als wassergetriebene Getreidemühle ihren Dienst tat. Das Bekenntnis zum Öko-Weinbau prägt nun schon die nächste Generation.

Eine alte Mühle an der Alsenz, verwunschen zwischen Wiesen und Berghängen, links der Einfahrt ein Mühlradshäuschen, rechts die einstige Kutscherstube, die sich heute

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

las toktsuailsulvsim-rmglen eerteubnsipoirWb upetpp.nt eAlsl letig ewi ni ut&ugh;mehffrlalsmni umemlhcSr s&dhn;a ibs rde Becrhesu aMrnati ieerLnixwl gb,engtee ied mti hirme naMn erPte ide maHn&;ulumlheh zu meien edr renste aetfnahmn lhkesgolcin;ou&om runliW;gmu&ete in der neioRg aaufbteug .hat

ratainM exiLlwirne pmsrhl&u;tu vor nEla udn nsfeadcstuf.Gthra &;luuFrm dei rgenlete rWeizinn udn ehri lmiFeai its eWni hrme sla nur rf.ueB Seti hmre las 30 heaJrn geuo&r;hnlem edi xwnirLlesei uz den fthercVeenr des ohu&clkomeo;slgni uaAn,bs ide edn ebnWaui znag ni edn niklagnE mti red Ntrau te.llesn eDi eebLi uzr rNaut dun orv llame uz ehmir Bfure eanhb sie mhier Sohn saJneonh brvr,eet rde imt iesrne uaFr nritKahaa eist 2610 den bbitiaWeuernbe fua rde h&ellu;uHnahmm tlie.te

lVzelahi nvo ndeudqt&eBnoyoIpb;n nde 03re renaJh eds ttzlnee drnhJshuerat ahs es mi eltszAanl honc gnza sdrane asu las e:ueht Es abg nagz eielv ,nWbereeig es awr eien ffone,e pletggfee dctfaurnKshtlula. ueetH endegga disn edi emguan;&Hl edirew butsebch dun mti mreagne eiWesn &nee,cblduq;owsha kumaletr&lr; Minrtaa li.Lnreewix eiD ueodnml;B& dnis a,rkg rabe hrduc dsa cewleesdnh Gtnisee bene eni rrsoebeedn lfraeoirnAmtae &ufl;rum eid nAezslre ,inWee die na tlaeiegnSl ch,ansew edi an eid ietenisnrnivetabs e;nlamHgu& an red leMso ienr.rnen douqBs;&bi in die 0e7r reaJh bnhae irw hacu ncho uzm etngbaeuieiWb Plzfa lrme&t;og,uh ocdh urdhc ied furSrorukmetrt urwnde iwr edm erWcNieheheniba- t.orudznl;qeged&ou

asD etktcvrese seAlltazn ndu isene ilhzalVe na nBoednptye amnceh umfrl&;u dei ieueiinmbaflaW dgreae den iRze sau. ,pyrPohr ceSierhf, Stnisnade erdo avksucnelhsi teniGes gbene end enieWn sad wesgise rt.aEx eiD nnrnunekeAg gthe tejtz itm dre uenen oatirenGen srgoa eiwt mlruube&; edi egRnio ,uinsha ozlts nihteebcr asenJonh und Ktanrahai ,xeinLewlir ssda esi mi delnbncEi&u;mqhao udol;q2032,& emnie rde sieomneertmnetr stehneduc furWne&;ruh,lmei als efdtqeusoi&bg;uAr sde e&hsorua;qdJl edtagle ne.urwd

reD trauN envnuebrde teirasbAD naemeWihcn its enei nge tmi erd autNr nbenveeudr ,Atbier dnu Jnsaeohn nlwrLixeie neoktn chis nscho lsa dKin nhisct n&;heelroucmsS teolrenvs,l sal in dre tuNar itm rde auNtr zu i.aebtnre Did&;beouq eArbti edr zWniugegereun tsi nm&oh;csul dun fetrcachietn.e aWs uhaseuz estepiar,s raw umf;rul& hicm mierm live lroceo sal ds,a aws ide m&silclh;euutMr so r&;ihnboeelqdctt,ue tlhtsar erd guenj .rBbeeesiliettr ineeS tlEenr emotn&elg;hur hauc zu dne norP,ienie eid edn mhgo&lnoikels;cuo uWbnaei nactnbmnekhet,a dnu re &fhrumltu; den eWg qeesktuonn ofrt. Das trebel amn ni der tenla Ml;mu&lheu auf siitezeefntoturkunr :eseiW Dei zeAs,nl die ;ufhr&lremu die &uitsnuelMlhme; itraebnngee ah,t orstg heeut &mbur;lue eien oeedrsnm riTtsmsnuenybe auf der ulHhnemluh;a&m ;l&mrufu die m.rortgosvernuSg aDs tsasp tu&hlcmriu;nal in asd o&;ioklolcegsmhu eakmtpotezsGn sed enuseWit,g sad ussnoneonshccerered erAbient ndu gnuEreze ist ilna.gmsnlneeiFteilu

aDs ltgi ;tsmlbdrviaselcsu&lnhet grdeea ufl;ru&m ied btireA im gi.beWern ;sUnr&uqebedo uAagningeunbbedn ehes hci mrmie tmi eimen dceahnnel ndu nemie endwneeni eA&udqlo,gu; ;muarellt&rk .re q&odu;ibrW ,&mssemnul;u eailnl cohsn weneg edr eSitenl,gal eliv nadaretibH etennezsi dnu n&n;keomunl im eiclgehrV mti nde mizen;l&flsphuca rode hninshrhescesie Knelogel eewgrni enaicshnM nut.zen rAeb ied isteel gaLe dnu ide etfVlail red etnGseie kann anm eebn cuah im eWni kcohlnedeqs.mc&u; wutrSnkphec der &haue;uhlmHnm inds ied ee;swgzl&i,Wniie udn da lpseit edr mwiaelnldKa sogar in edi terKna. er;uq&odDb lniiRegs eiedhgt heir rmmie sbe,rse was ovr 02 rdeo 03 ahrneJ nohc cnhit os dre allF arw, ewil es zu l&hukml;u eseenwg d,iuosq&l;t so nxie.leriwL

eDr inWrze tha isnene efuBr von der ePki afu r,tnelge memlseta evil ktricepsah rgErnfahu mi dnslaAu weosi ni enedarn nfmenahta inebeertB ndu rnzkerntotei sihc zttej uaf nisene egW der rWengugnziuee im salt,zenlA agnz nhac edm oMtto n,ukiq;dlbeo& baer lfu;din&qe.o eiD aideel uuzrn&ggmElna; zur leeKl-r nud bireWtreasgnbei itetbe ide ilsgdAbnuu nersei ruaF naKh,iarta eid in smieeeiGhn an der eohhhhWblneasufccicau ataroielnintne eisfntwtWhrcia esdtirtu hat und sihc tsmoi asl faFcrhua ni ied Vmkugertnar ninigretb. o&Insubdq; zasAntlel mkomt anm htinc aml os been iew an ide oeslM erdo in die z,Pfal uaf nsu mssu nma ufaremkmas d&lunq,;oeedwr matut&rellr;eu edi utreMt zreiew oe&cmlut;T.rh

Zur aiau&lttmlQu; lrqem;qbd&dumaDutd&r;ovoe ikeerdt Weg muz ,Knnedu dei &lanPzur;sem bei Feamsnesch nud dem aahnhcleFd dnis hir tiw.hgci lde&sA;imzruge ist se &ufmurl; ies ad,unknebr euteh oenh sda weitteewl Nzet nov zu Heaus asu end nWei uz wnbeeebr udn uz rmrakneetv. qu;bDiboda&e tihlf so eine vosipite ncpuBghrese ewi sei nus imt dme eu,dsqnEna;rlmo& steapsri ist, au;crmnllih&tu &o;sh,dncqoul rutfe esi chis. erD nefkrWeiauv tha hcsi eanlgwedt, die eunndK mmonke thicn hrme os hnoe esrteiew fua nde ,fHo lcgreenevih udn ebiernopr evil vno escennihlecdtihur ,Gnneedeg da umss edi zreeiniWimfal ihcs ocshn tesaw leniaefnl .lessan udiq&W;rob sdin isuqa mvdaretm ,azdu ;uultamaQlti& zu enrgze,ue leiw iwr ebne aus nemei ielknen nud ocdh trceh eenuannbntk eietbG ;klmqe.dn&ooum

&mulru;F iher dessroebn ecihhtngreow ieneW nnutez sei laeilttrdonie mHeus&lfrzso;,la hrei elesbsaantnenur ieWne egebndni teexrm esarsueb dun elsrlnroikotet rAbtnei.e &b;duIoqm Hresbt belen rwi uasiq mi Klulqoee,dr;&l esgan nKirhtaaa und anshJeon iln.xewLeri sDa ecebhtaBon der Win,ee dsa enriRgeea fau nde igwejeline dnsaRfeezut,i nnad dre gslh;lmeo&okcuio ,kptseA unter edm ied 51 tkaerH ibbteteare ewern,d aells sums cshi ma&nefsunu.;ugmmlez

asbdqu&D;o astenlAzl srebes banektn hne;aqoclum&d Es gbit hcau die ru;&mmfealaiil uzAiets vom Hf,o was dkna der nkietva m&e;ullretna inoatereGn cauh nggit,le nheo ssad edr tbreeBi teuarndr tedil.e &iqboWrd;u dins afihcne nreeg reih zu ueH,sa nud u;lm&ruf usn sit es i,tghwic assd iwr nus rhei chau muunlhwoqlulhfl;&&do,e; gsean eid beiedn l.acfWnihteeeu eWnn eis venrsriee rdoe eeushBc nhe,acm nnda ist hr;uulm&ilantc merim enie ehasclF vmo neengei ilngesRi imt mi pua;clG.&mek oWr&ud;iqb enlwol sda satf evnsgeesre dun nknbaetune laAzntsle naktneb hm.ance awZr ussm se ja ntcih lgcihe red ulrTeb von der zregsWlsiiat&;ne iesn, abre seruen llu&a;tmuiQat rehi fard ohncs mue&;ulrb dei nRogei anshui tbkanne odeνlw.rdeq arwZ er;gh&utlom edi ;lluammehnhH&u urz nNergh,aoei codh edi ilwenLixers sdni refumPlla&z; mi rnzHe,e aws ies tug enimatrneid iineeonrkbm kunl.;nenm&o

Dre rpEtox ni anered u;Lel&dmrna mntim ,uz sei renkaufve ihre enWie sbi chho canh ainknniv,deaS das dfra achu reneg honc reewit heen.g ;qnUeo&urbsd dnshuWncla tis rikea!Am enWn iwr hdnia eexortprnei ;,nemltu&nokn sad wul&eram; chnos ;loquad,&sw sagt trnahaiKa lnLiie.rewx teJzt mi hF&m;uruhjrla ehtis aslel ehctr utg asu ni edn brneWe,igen der geRen hta tug egn,at es idrw hnoc ein shbensci gezti,tter sasd eid entetlz lhcue;tNtsofa&rm dne ce;b&klRtmusnoe tsinch ehmr aabhnn.e bqbruo&dAe; sad its eben ads andnpnese neLeb tmi dre oq;Nuur,&tlda sind scih dei ilsxewniLre igin.e

errDberesnnog Wieiwe:nsns aweNihen dnu sda uAznieeablatWlsn hat im lealszntA niee nlgae oTtia,ridn ide ldgaerlins rchud edn Fttrrweison 1952 ienne ietfen chitsEnitn ,rreuhf die ahlZ dre ieWbrubebnaeite gnig teehsir krsat um;.&urzlcuk Die Zduurgnno zum eueabiintbWeg aNhe ist vlirecihdbn siet rde u;rm&cehnapisuoel timgnedWnrarunok nov ,1791 rwa brae uach chons 5931 in nimee aEssrl l&;frumu ide Rgnleuge des esztbasA nvo nnnuzassWeiireeegbu .ebrngshifetesec ul;umrF& nde enhawiNe teimgssan gnleet siede gunegRelne sla cslhbssAu ensie nglnae nRgiens um maIttidun&t;el nud dne Egetirwne dse eisNhane.w Im mf&erluhn;u 19. nhetrarduhJ aumk kntebna ndu als nvo um&l;erg&gliasz;mi uttia&amlQ;ul r,enrevuf os sdas ide ereessnb c;uwmlaGehe&s lsa hi-enR reod aeliPzfnw kvrrtaemet u,endrw aebngn lgedsnairl shonc mi lruefVa des 19. srhaehtJdnur imt den esunsuwanlrnlgweeAd nie stkrare xporEt ni dei ASU dun ien adnsweecsh iuawnQllmsa;uuts.tibt&eses nHhrieidcl muruf;l& die rognnuudZ esd urpelnafznimhsdcl;&o usbniWae urz aheN awr alneg tZ,ie ssad dre amuR Knazerhcu zu iue;&ensrgPlz ;g,etur&mlohe edi nnluezrlihpd&os;macf uebiaeotrWn rbea uz nByare nud mdrttDaas.

wissensdurst-artwork-04c

Lust auf noch mehr Weinwissen?

Neuer Wein-Podcast: Sie wollten schon immer wissen, wie man die vielen Flaschen Wein, die man zu Hause hat, am besten lagert? Oder welche Unterschiede es zwischen verschiedenen Rebsorten gibt? Dann sind Sie hier genau richtig: In "Wissensdurst" löchern Sonja Hoffmann und Rebecca Singer die Weinexpertin Janina Huber mit Fragen rund um das Thema Wein.  

Der Wein-Newsletter: Wir verschaffen einen Überblick über die Weingüter und die Vinotheken der Region. In Entkorkt" erfahren Sie alle zwei Wochen welche Pfälzer Vinotheken einen Besuch wert sind und welche Winzer und Gutsbesitzer dahinterstecken. Darüber hinaus gehen wir Fragen rund um Wein  nach: Welchen Weg nimmt die Traube bis zur Flasche? Wie werde ich Weinkönigin? Ist Wein gesund? 

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x