Zweibrücken RHEINPFALZ Plus Artikel Bauarbeiten in der Alten Ixheimer Straße: So geht’s weiter

Die Baulücke in der Alten Ixheimer Straße 4 wird als erstes bebaut. Gesperrt werden soll die Straße nicht mehr.
Die Baulücke in der Alten Ixheimer Straße 4 wird als erstes bebaut. Gesperrt werden soll die Straße nicht mehr.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Wenn das Wetter besser ist, beginnen die Bauarbeiten in der Alten Ixheimer Straße, wo Häuser abgerissen wurden. Die Baufirma hätte auch eine Idee für die Weiße Kaserne.

Es war das bestimmende Thema des Sommers: Weil es beim Abriss des ehemaligen Gasthauses „Zum Kronprinz“ und der alten Schuhmacherei in der Alten Ixheimer Straße unvorhergesehene

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

ePmelbor bg,a arw dei ihcwgeit cargzlunessitahrgDg;s& lohrabbe dre sntndeantI oanlgetmna getrper.s ieVl emanllr&g;u lsa g.lntpae Seit Hbetsr feaflnk todr nnu zewi l;ucnukluma.e&B ieD eerts llso labd nncsdhieev.wr

ingBeenn will edi wcmuZkere;iburl& marFi mNouv ibvvItanouna tim zSit afu dme bueKgzrre in der eAtln iemhexrI rlesS;g&iazt ,4 ow eid tcseuSerih dn.tas oDrt tesethtn ien baeNuu mit athc ue.nWnohgn rtieeDz ist edr enodB hnoc e,grfneor nud eib rde uKle&taml; latm;ulss& cihs hcnti renau,m erab soldba das Wertte se tzsm,laus&ul; olsl es enohelg.s rdbiW&q;uo nepnla tmi eemni trSta mi ;uorFbduelaqr,& astg hu;l&mrafs&eGlthesucumr;f lAxeje lo.kndiG Udn er egiuhbrt slohicge edi foAruterah udn msee&elacshuu;lGtft ni red e&gi;rzstSla: oD;qe&brud Knar rdiw im Hof eslqaloge;fdtl.uu&t iDe ezagtlSr;is& lbeeib wh&lnrmued;a der hapBsaeu onfe,f urn nie leiT des u;mugsesrglBrti&e edwre &fumr;ul eid uenreeginAnlf rprse.get mflau&rDu; omemk ine rrfeneibatseZ fau ide s,lSr;gazeti& tmiad urgiumFlagg&z&;e;nsl poeomlrsrebl eid t&asseSligtnrieez; enlwesch menn;loun&.k edoD&rq;ub &ez;iieglfesldn Vrehkre wird gra itchn qhededu;tlrniob&, itvesehrcr .ilkodnG llFas se im uareFbr soelgehn ,nakn llso erd buueNa sbi eMitt 0242 nseeth.

osL grosqsu&het; mti dre msHaunrmue 4Dei mFria hl&omtceum; rest dsa sauH imt erd mmnruuaesH 4 gefitr nabeu dun annd tim dem ;knlgEmrc,kcdsuu&tu ow der ;n&νzbpKqrrlddoquooi tsdan, nbnig.een e;ifHul&murr ebge se siotivpe lelegmdunncum&Rku; asu mde aBmut,a rbea cohn keien i.gehmuBuneggna tiM ihr cernteh Novmu Meitt sdseie es.harJ Im ur;rmljFuhh&a ut;mmech&lo edi amFir nde rautnaBag neeniiceh.r Dssa sda ohnc citnh ehgseehnc s,ti gliet hacu danr,a assd eid mea&lnuPl; triewreet eu,dnwr nhmecad omvuN nei ahauabcrhNs efnkau dun brei;il&zesgan u.mstes Dseeis ucmnGukdlr;&stu riwd ttjze senellabf btabe.u oS neeesntht na red Ecek eAlt xieImerh e;agl;M&estgr/rzszliSaa&txsi 28 ibs 32 nthngon.wiseunueEgm

Mna beah gnfnasa lulemtbr,g;u&e edn ounnodKipqurelzo;d;rq&bn& zu eanrinse ndu rieewd ua,unuazfeb bear dsa eis gml;cmilhnuuo& sgeew,ne e;hlzamtu&lr nGokdli: Da;osuq&dsb sda inDg aumbu;hlturep& ncho gndnseate hat, sti ine eo.qu&;lWrnudd Das rglha&ubNe;cduabame ni der ailasts&;rgexzM etssmu tmi agmerlS;&lhttnura nuefdaigw ;tuslg&tutmze .nrewed iDe n,desvenhwicr nenw ads euen l;muae&eGdbu goohcgnheez wrdi.

uma;re&tlGn lu;bm&eru end tnlmsaDP;elaazukrp& eenu eluueb;mdG&a ewerd eiqou&n;bd rapa tirhcig nehco;&lmsu otdrn;seldqeneBihou&e e,nahb rftue chis dre G;fhtrf&cahlseu&mrse;uu.lm Dauz u;&zlmalth er vor lmela dei eeglnndniennei ltna&;Gem.ru Von dre nAetl hxIrimee &sezar;lgtiS aus ulrmfh&;at nam uchrd eni Tor afu dei ta.uPmez;aklr&lp Die dsin &tblmdeur;cha,u rdchaud bmnomeke giiene enouhWnng im nstere ktocS rereanssT mit latG;nm&re.u Dne emimr aml wirdee elte&ugmhn;ro frwVor,u todr s&tdunlenmet;nu gusxhenunuLw,no wneeis dkolniG dun eefSdirgi iWwiostsk, erd rufuml&s; gerkntaMi i&gntm;uulzasd sit, lkcr;muu.u&z dieBe ehnsrcep im ap;s&rhleGmuc itm erd ERZNFLP,AIH na edm auch efVeakiutlsrre trkiVo ruhecahmSch im,nlitemt onv enemi rho&eusbd;q hoehn rda.dSaulq&odtn; Da mvNuo earb onv der ngPnlua bis uzr emktrnurgVa slevei lbsste maceh, ibblene eid otnesK igedrneir asl ebi nerie riFam, edi ieevl tctriShe an edrane mrniFe ngeerbve s.usm

u Z dne uKn;ma&fuelr ame&;nlzulh atul kodlnGi ee,uLt edi ned Kufa agr hntci eizaernnnfi &.sumu;lnsme Abre ictnh, lwie eis os ehicr dsi,n nreodns eilw sie swenis, dsas sie lbda ihre hrsrneevesbcLnueig aeluabzhts omekebnm dreo dbla das Haus rehir lteErn efvku.earn Wsa edi mau&eKrf;ul itm dne nhWnnuego eca,hnm aduraf mtnim vumNo nnkeie ilfssun.E iDe maFir autb dun tr,feuavk mrviteete raeb ic.thn Ob eid u;e&murfKal slsetb einezhein rode edi Wunenhgno neeirtv,em stpeli ebmi kufraVe eneki olRel. r&uFl;mu ned aNbuue smameurHun 4 ndis etrisbe drie red ahtc Wenhgnnou ei,vteersrr aerntudr sda utsonP.ehe iDe karrmuVnge eds fats elvmira os i;g&gnosrzle csEksaeuh aht onhc hintc g.eonbenn

2220 w&qb;oruda aj edr oruc&hmrslolu;rroudg;rU&pliHnq arnew ied cath eonunhgnW ufa emd sl&em;c-eGareiuldSuneht resbeit aell an edn nnaM .eachtrgb erbA mdchean icsh sllae ,rzrm&eolegev;tu atthe vNuom ned Ietessntnrene t,ngeanoeb vmo uafK ;eznmkuclet&rtrzuuu. asD sei nhco vro dne keratns iesnnrPstiegreegu weesn,eg agst jeAxle o.kniGdl umZ Jarh 2202 tgsa e:r a&;uqodsDb rwa aj der .rr&doHqruolo; ruereeT eiBpsaeru udn stedngeei esreizdKnint ulmetna;h&t udaz tflg;mhu&ur,e dssa sda suesneeKrdenitn isvsam rgecenneihbo s,ie hacu nnwe anm onhc ugt dchrsu Jhar mkmognee i.se iDe aiFrm euvraftk cthni urn iuwnuntsnmeggnhoeE ndu zrgfeetuseibg um,al&rs;Hue ordsenn atbu hcua ra&mHselu;u ahcn nu.msunewcnK;uh&ednl moVr e-eirikrKUnga heab man 30 isb 40 inueentNsresntee gthe,ba das ies rgeaesnnvge Jahr rthmugpcsfe fua hnz.e unN iense se rdewie mu dei 2,0 rabe ied e;tmhut&nal sfeet bB.cthaaseuni

or&buiWq;d dsin llea uas eicuuZm&;klbrwen dun hoenwn rhie ites 03 ,oq;nr&dhueJla atgs diieeSfrg sosiiwtWk zmu ruirdgtneHn der Fia,mr ide dieeztr huca eneiig jrteokeP ieb arSasouli lcithvkre.wri eljxAe olGknid tgas a:ber rq;i&bdWou murw;u&ledn regne aslel irhe ni runk;eul&iwbcmZe ludaenqm;h&oc. uDaz umllt&azh; inee deeI, ide ezirdet gar ctnih zbtrumsae ts:i ein orapnhkW ufa med neal;umdGl&e red &;Wlzieensgi nereKsa ma aisnhnntie.cthB ;duDbao&q aue;mwlr& fau edjne laFl sIrsneete &qdlo,;uad astg r.e nUd er aht huca ncsho eine etogV:lrslnu sBi fau ads beisert aternies euml&eb;Guad na red gbc;sa&lhleszOrtaise ;smsel&mtuu mna dubqel;o&la nrKsneea mtlce;huaalnot.&dpq Afu edm ruhhiampncla&;knle mdu&eanll;eG ut&;mnoenkl anm dann pemu&oplD;rlaseuh und ;sheumueih&elnrRa ne.aub oldGnik :dtiefn &bDus;doqa ;etluma&th eenin resbdeeonn ;mrd.lqh&eCaou

Aeejlx ootikFGdnl:o oamThs Bmleuulf&;f rdiieegSf owitikWoFsto:s ohsamT l&fulmf;uBe kVorti teFracShhoo:mchu hmTsoa mlueB;ulf& f

x