Die Unparteiischen RHEINPFALZ Plus Artikel Fußball: Vater und Sohn aus Kirrweiler als Schiedsrichter aktiv

Vater und Sohn als Schiedsrichter aktiv: Thomas und Niclas Lisiecki aus Kirrweiler. Beide pfeifen für unterschiedliche Vereine.
Vater und Sohn als Schiedsrichter aktiv: Thomas und Niclas Lisiecki aus Kirrweiler. Beide pfeifen für unterschiedliche Vereine.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

In der Kirrweilerer Familie Lisiecki gibt es gleich zwei Fußball-Schiedsrichter. Im Gespann sind sie aber nicht im Einsatz. Der Ältere schaut möglichst oft dem Jüngeren zu, wenn der ein Spiel leitet. Beide versuchen, auf dem Platz nicht aufzufallen.

Von den beiden Fußball-Schiedsrichtern in der Kirrweilerer Familie Lisiecki ist der eine, Thomas, bereits seit 1995 Unparteiischer. Der andere, Niclas, hat erst drei Partien geleitet. Dann

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

kma erd teiwze wonkcLdo dnu mit hmi ied uenhgtrnbceUr rde i;sn&slSibo-lzaFaugl in erd .nooaeePrmani-Cd aTmosh Lii,ckise er petfif lmufru;& den BfV tt,scaHohd tsi der ertaV von cNs.ali erD inglNue ist &uflur;m edn VS aerHt Kerleriwri a.kvti

i&buMed;qno egdaarlmi iaerTnr ibme fBV sthdotc,aH rFkan ,Haku ehatt ied aiIeiivtnt fgenirref ;&nadhs dlasma beahn ni ctotHadhs tcah dero nneu vno uns ied hshgue-ibneldrctAisdicuSr iualq,ostv;reol&db hermta&llu;z dre i&mjhl40ra-ue;g l.eitFrvmiaena Hteeu eines nvo nnehi nru chno eiwz iv.tka asW beedi ikiLsscie zs&agel;uri der ifrefPeei amimgsene hn:eba Sie eilspne ullz.ig&a;lFbs a&Wnuredml;h silNca ni dre nlstcman;ehu& Snosia ni erd Jun-deCg edr SGJ dcribkaat,Hl nemie suslZacshnemums rde Veeiern eatHr eKilrrw,ier VTS nngnn,eVei SG ediEmehs dun VS sbRhoccah, p,tisle tsi iesn Vater in red taAe-HHr vikat.

smhaoT eksciiiL aht hrszeuhnwcdic nei Jarh nalg in erd asilgBrizek eepSil egte,elit druluf;o&&mbqu; ehmr tsc;hs&ruoirqe aber onh&u,qict;ld agts er ndu hsctpri midat nie icetlhzies rebmPlo n.a Asl iAstnsset wra er bis urz deVrniasbalg na der Stilienniee dibae dnu ath heir ned megnieeahl saneedinsne-tBsligstAu sieow rgaweeihdiZtichlS-icrest biTaos shtCir BT( anhJ )Zikaems wosei ned hgineetu ree-elfewagietiRZ moTi rhaeGc (FV ehuiiehcm)Q it.egtelbe eneiS ufngrhraE asu 62 haJner sal eee:feRr Iqoh&dbuc; sla icsdrhtceihSer ankn Fhrele ,egnstnheiee ewnn cih afu eSznen mi iSpel ecenngrsopha wd.eer Ihc fenid asd ihtwicg, sasd nam deis nnak. hIc inb thcni rde ldweod.;leqls&inAsu

totrFle uSrpch ahcn Kktiri rE t;,ahl&zurlem sasd er in neides 62 rhnJea nhco ein neei aPrtei wgnee Glwate engeg den ersrtdicSehhci hbae eabrnecbh muslenu;.s&m Eeinn elpiS aebh re nur lam enbhcaerb lus&nsmum;e, sla erd tPalz gtbewtieedtrn nurte ssreaW egentadns be.ha mU tim den untAeker auf dem dFle nmrmeouzkkl,a elbheef er cshi ab und an uhca mal tmi eniem totefnl rh,cpSu &lz;lumtehra moTsah .kiLcieis Als ein eierSlp hin lma gmsia&d;nutl hu;ndamr&elw red uneflndea Pteira trsrietiki aheb, aheb re ihm tar:twgntoee uenn&d;bWoq ich dneej sapFlshe mmnenorkiete druelw;,&mu ka&elm;mu ihc sau dme eRend gar ihcnt emrh ursa ;d.o.uq.l& tMi 04 enraJh achme re ihsc neekni ofKp remh reuulb&;m r&n;lemg;liusunz&Aegu fau dme az.tPl

slA re grednllisa cnho in iensen &ufagnennl;mjAhraer neeewsg ,sie ;qbibduno& ich ads ieen edor rndeea aMl chan Heaus udn abhe teg,asg asd qsrr&a;uosw zdo.ej;&lqutt ig;zneDasurl& lem;&uatthn rlneEt dun arTinre aet,ennsdg eid nde chtdeiirrSsnche das tAm dmiag eatmhgc udn gjneu eeesrfRe vebalr feigegrfann mnltu.aeht&; iLicskie: bmlosua&dqa;D agb es neiek teaPn ewi eth.eu irW nwrea ufa nsu illneae l.letuod;tql&esg

nPt ea fu;lrmu& eugnj drneccerSshhiiietS nSho pitrofetir jtzte ovm antePystse:m lt,;eeu&rmAl ehenrrfae iedhceScritshr elenibetg rnA&nfema;glu uz nierh nseret dire ipleneS dnu deern tmi den ulengieNn ni red Pesua nud ncha mde ucSipfsflshf b&;ulmure sad, aws ni ned 09 unentMi uaf med aPzlt atipsers t.is mI Auustg hta cialsN rhiolreecgf insee uumg&lrPnfu; .lnegtgae nDan itletee re zu ienaionbsnSg eensi rentes ride eplSe,i bis edr weizte kooncLwd a.km

roV rnsiee ernets P,irtae meein eJ-rSiunn-i,eolEp ies er hesr rm;vnusle&o ,neewges htgstee lscNia. sE ies ein &lzqodihcbuei;m ie;gidtudnuoqlee&s ilpSe ,ewegsne ied as&G;lmteu &tumntlea;h tim 0:11 n.neenwgo enSi tPae aehb hni l,ogbte ssad er mmire ufa B;ohumhl&alle ewnesge eis und etsst dnchnHeziae gnbeege he.ba ;bq&Euodr hta rmi abre chau tegg,as asds hci cnoh aetlur ifnepfe &sdomuu,;qsl ;rrevtlu&ma rde oiu;glhlaw&&eulmr;mfj.Z b;Mriod&qu sti sad gra ntcih elalgfaef,nu hci inb je uach itdrke ad ndu orheu&;ml emnie diqelfo;e,&Puf mutgufl&; er lzdemcnnuhs .nhizu nnWe er tetjz eni ise;subpl&gllFlzia im enesFhner eacus,h eshe re eid dscnihsntegSithnhcrrE-eedceiu itm neraden Agn.ue eu&Wqbo;di chlslen anm ieetnenchds ssu,m uzm pBeeliis ibe eemni uoFl an rde zngruSermfaarte da;hn&s rsuaw&q;sor enridnn dore wsarurs;q&o sa?n&,re;oigllu&uqddz; ukralrl;tem& er asd Secreigihw mbie einetL sieen S.elsip eSin Ptea heba imh r;,mek&artull ennw er se wkriilhc htnci ,wsise lselo re eeztennlild vodan ug,saehne sads guihaars&ezlb;l eds rfsmaSraut gfletou erdown e.is

e;isAzl&ugr dme ePtna uthasc nh&tlcu;miralu ahcu sine aterV ebi nesein iSeelnp .uz ;u&oIqdhcb eegl eeinm nTmiree o,s sdas ich edaib enis n,kan os ganle re ads &wol,qudlli; ;mzterlul&ah erd .aapP ndU ltrv&;ur,ema sasd er shic hnosc ebi ienre lbraeevn zeum&sglu&;;Anurlgi esien ltrpSevaserei genge den eunjng efeRere esniigcmeht ahbe: dsiebo;requ&D aVter raw luat zu heu;nl,o&mr seeni lAn&zreg&g;melu;sniuu eanrw ttaol &hgraq.tduoelbnancu; Er ehab end nanM dafuar iienensehwg, assd lcsNai ster nsie iwestez ilSpe ilte.e erD rnadee Varet ahbe ine apra uMiennt ecrhtuabg, edis uz irlnverneihen.c q;anunDbd&o noktnne irw ewedri lroanm eiitrdneman elru.ddn;&eqo eiD tgshnEatluwngruar gerniie nreEtl eis icafehn zu .hhoc

tlhiskntnBtmee&izursc;u rde nlltsNeEairc icekiisL knet,d dass ibe hnmeacn lntEre am peirllSfdaend rqebu;o&dd tneh&ttknsuziilmescuBr; ;danlqs,tugpnroi& wenn edi hics ullaasht ni neienEgtncsduh rde rphennctii,Uesa aber uahc in die erd airrTen seiethmc.inn ineS eatrV ltzge:aru&;nm oOd;ub&tfq sti es s,o sdas edi isch gra ineek ekneadGn came.nh eiD sheen unr rih ni,Kd ads wnnineeg &lmdous.u;qs Arbe er tboet:n oEs;&dubq inds cthni ll.ae sE isnd imerm nru eni oar&au;dpl.q rE hrsuceev sinmee sFiuil uz rleie,tmtvn w;mdn&ulaehr insee ipSsle nthic eflnu.zaaulf dnW;qbu&eno tcnih ubrmel;u& ned irseihchdeSrtc ehprensgoc rwdi, ist es iteesnms ma sod&u.eqlne;bt

reJ,ed edr hSterrccdhsiei ee,dwr swsei, was inh er.weart siiLk:eic nd;oaub&qM &tmascluh;w na esnime A&uld;qmt.o cghtWii eis, seeMnhnc mit epstkRe zu genege.nb &Icbhoq;ud dfra mich tchni fau edi Eeebn s,heabrenasl wenn nieer mri leruenum;g&bge eskproetsl ;q.sdituo&l Er nnnet enein og&erszgln;i leriVto, acisenprhirUet uz si:en ub;&anqodM elrtn vleei hncsnMee ,eknenn mktmo viel rhm.eu uedmZ nkna man uulmfr;& ihsc btesls ilev ietmnnemh dsh&a;n amn firet ruz ePo&hoilku;&dunl.scim;tlerq

x