1. FC Kaiserslautern RHEINPFALZ Plus Artikel Was Torwart Andreas Luthe über Haltung und Werte sagt

Andreas Luthe, hier im Spiel des 1. FC Kaiserslautern beim Hamburger SV, kann sich durchaus vorstellen, noch einmal im Ausland,
Andreas Luthe, hier im Spiel des 1. FC Kaiserslautern beim Hamburger SV, kann sich durchaus vorstellen, noch einmal im Ausland, in der US-amerikanischen MLS, zu spielen.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Andreas Luthe zählt zu jenen Spielern, die gehört werden – weil sie eine fundierte Meinung haben und auch vertreten. Mit Marek Nepomucky sprach der Torwart des 1. FC Kaiserslautern über Haltung, lebenslanges Reisen und Stars, die goldene Steaks essen.

Herr Luthe, Haltung zu bewahren, zu haben, ist nicht immer leicht. Gibt es im Profifußball zu wenige markante Spieler, zu wenige mit einer klaren Haltung?
Jeder Spieler in der

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

eausnldgiB tha sgewesi ungg&nemleUze;ruub dun ,reteW eid imh gwiitch s.idn eiD geFar tis u,nr bo einegdijen chMenesn ewrigen egrewond n,sdi dei seied gltunHa uahc iehf;cnlmftlu&o enrvtrtee umo;nel&nkn eord nowe.ll eeiMrn Mgnueni ahnc insd es ienrewg irfPos woreden.g ur;eFlmru&h nids inllvddeiiue g;mezrulgUneubun&e reeh lelftfuioh&;ncm eabtnkn tgmheca enowrd sal tu.eeh Ich liwl sad rag nthic rtoeennkmi,em bo ads gut dero hehstlcc its.

Ist se etehu &emvtroupln,; Tpney wei eSnfat fEfberegn in der galsiBdnue uz eeb?nhWann du eien nunieMg nufl;il&tfmhceo r,itestvrtt dann tsmus du iatdm eh,rcnen nekenzauc. aD afrdbe se dann nimee eisgeswn lbstebnswiSes,tsue aj, und huac neire Htanugl, mit gieGugeeennnmn nzlem.amokkur Wsa cih in rde Gts,flecehlsa reab darege ebi ;eurngenljmu& Sinrelpe im guz;Fsll&blia ae,tehcbbo it,s sdsa eevli Retkspe vorad anheb imt hreri Mnginue zennkaeuc dun assd isde iher eeKrairr euninfsebsel &.m;ueknolnt ennD tasf llesa mi Fl&iagu;zlslb tifdne in dre fm;Okn&ltceuthfeili tst.ta

Ist dre curDk ;luu&rfm ide ;ilu&larlbszegF von zne;usli&ag uz ir;&o?gszlg Mti nde ldnigatie iswoe end noansegnnte ineSaozl eMiend ntsehe ied lrtroSpe tsmlaug&n;di trenu BbgcothreauEn. tsi &m&z;lguoi;rglsre nrdeg.woe sE its nei nceedhUr,sit bo du sonagnst ni edr igPtruentinz eeinn ulms&;chno scieneheerbng und teteetaslng irelkAt letis dreo unn a,pnretnme salo ,724/ llea en,Mugneni dei enirdrgew h,at ensel knatns ndu ardauf reeidw dei epelRi.nk saD btahscu ichs lslehnc au.f murul&;F nneie unjneg preleS,i edr ultlnubmueg&;er enie gnuiMne ni ied ltlunfckm;i&fhtieOe ibtgn,r obowhl re ads cnthi so meti,n nank sad neie aenteigv uwrksugnAi ba.neh sE ist ahder nicth inmlae so er,ilvhwefcr enwn edi guennj cenhsMen ishc adnn r&zhuk.lmaceluntu;

eiS wenhl&eaumn;r um;ufglaih& Iehr rte.Eln nWera sie ied iPeefr,l dei eSi in hreIr ngtHual gaem;&tuprlg bnhea oerd egeitn amn hics itm ednurzemneh sLneeberunghrfa neies Hnlgtau umFru&n?a;l uns asl Filmeia tgbi es reeWt dnu nneei eodKx, iwe nam mneieiadnrt in erd fhleGcastles thme.ug ieD idns ;tzsm&;g&nclliuuoilumhs udn dnifen ishc mi urgetnGsdze d.rewie Das ewmdeuri tis rflu;m&u alle .ecihlg Dei tensmei gdeeGnrztesu ni der eltW nnhal&lmu;e sc.ih hcI wduer mdugeil;razs&e so no,zeegr dass hic niee iungn,Me die ckat,en achu eetrerntv nna.k J,a udn dass se eenb nthci os ,sit dass neie emetmtbis Psnroe sda rnemtZu der teWl t,is ,esrnndo adss es inee laiPlmt;utla&ur an enninguMe .gbti

sdanreA eutLh netl;mreg&duu edi Oisgaatrinon on&aqIr;u efaS F:ua.olsHdot&q;noa ge/miiKauHra le ortgng nisd acuh tW.ree Whelec rWtee dsin hInne twgciih in Ihrme b,nLee ni rhrie esl?DaFaimi sdni eid glrunneGedr nerei eiesrnvd leltshsGce.af eliW sda os its, huctrab anm innee kd,etrxoeWe dre mgl;lihz;ssutulinc&um&o its. Dzau ;mgtrel&huo eein iwgssee loanerzT &l;ufmur arndee uegnMnen,i ndeare gl,iioRen rnaeed tat.lminlNa&ein;auto nWne du asd tash und nicht ermmi voand t,suheags sads deeni nnMuegi eid iethrcig i,st ndan ipztrtaeesk ud, ssda ndreae rsndea nsid las ud dun ndsrea denkn.e Das sit r;u&mflu chim sad t.tgeichsiW Es tha neine nurG,d muraw dei slg;egzniro& ieatNnno lael nie llsm;hicn&aheu zdeugtrenGs .hebna

ritzF ralWet bhtsewc u&meb;lru med C.FK Er ;lektruperem&ovr trWee wie icideehe,hetnsB D,temu iutulti.ehzaAm&ttn; btGi es diees eWret cnoh im i.azosl?lrribPa&Klgfful; crhDu die edrmn;&eetarlvu nMhsealcadedinft laflne ide illrmuasdg,ov;eaPe& edi se imt der mudnoaknsBteieidg;&tl hcint ganz so ngaue nehm,en ereh .ufa irW nhsee heer eid rmEeext, sal ieid,eenngj ide hcsi ni rde teMit enbgwee. nenW ein cuiryeteaR&;b ein dlgoseen etkSa s,sti andn llu;tmfal& asd hmre ,uaf sal oibRn um,ohrBt der agnz ramlon umz Tiiannrg tmmok dnu esnie irAteb hca.mt

stI eien snceuthiateh agHnlut zegauthuet whgiecitr sal rmemi getu neuLa uz e;elpD?usmurv&ashnr ;uldmwr&eu ihc tihnc g.nesa asD ebnLe nkan so zkur eins. sE lsol ucha l;zgS&pisa nmah.ce dnU ads ;nru&mfdeul rwi ibe alrel nhgtskatteifiEr ntchi nes.esverg

ieW annk amn sieen eeengni rteWe di?nfesDan tis iene Rse.ie In jneung nJaher i&i;lewzsg nam hnco ,nhcit whoni dei esiRe .ghte sE tsi ,rcheigiws da niee itnhcdsEeung mfuul;&r iens ensefBlbure uz .entfref naM faumdtuhr&lc;lu einne ss,Pzreo sbi nam ni nmeie wegsseni Aetlr i.st Auf sderei eiRse aht nam chua mal lfseahc dnetEsiuhgencn ,nfegoreft usa dnnee nma dnan ssl;se;mlcckm&h&uluRuu ziht,e saw nieem giwitch dnu ucthnigwi sit. sufA olzesai tgnneegmEa g,neozeb itgb se bei eemjd ncsneMeh et,aws wsa hmi htcwiig sti dnu ;&urlfouwm er bereti ts,i erd Gaescelsflht uz e.hlfen iBe mir its se, idnrKen zu lefeh.n

rnsedaA Ltheu tis ien fkrtteelerire hn,sceM hcnit biudenntg ine u.rteLeaFshrpoco:t yeWrMoia cehswr tis ,se ni erwgsneciireh reod hencegriwis nMeeotmn ied tlagHnu uz aehb,renw rdagee sal ,Psurlrliaofbfei;lgz& edr r&luu;fm elveni sencnehM sla ldiVobr, sla dsa Ielad de?antisD sti bear htnic die umtl;laeit&.Ra mA tTwpielarors ifnde ihc ;rzoi&aligr,tgsg ssda die idKnre llhnsec mekner udn n,nelre adss sei enehscMn ndu eekin incneaMsh sd.ni Wie oft tnaenuurelf ned azgn eiKenln horrwfalTr.tee aD ehtg der opKf nnda urnetr dnu ies rnene:l Es kptalp cnith l.esla mtiDa zkaerineept ies als znga eurgjn chens,M sasd esi ntich tkepref .nids Dehra bhea cih ad neie nredae tereikpPsev uadrf als ine rls.leFdpiee nI edr &leunhfetm;iocnlf eMniung diwr uahc ine Bdil eitecneh,zg ads tnchi egzwnind in edn pu&Klf;oemn dre vniAekt so enis umss.

naeHb Sie mal ni erd etpstiRkreveo eid gutalHn nereIvholrc? nib ine enrFdu dse skDess,riu ich eeidktusri erng.e chI tgeibieel chmi msaeiln an Rgiud.ludlenb hcI nnka chmi hcnti rdnaa ien.rernn

rDe kteaoFsocboP- in cohBum, sal ieS mbie LVf uaf ied nBka tgztsee nwer,du oohlwb ieS asisischttt erd beets woTartr erd giLa werna &a;nhsd m;waluer& asd os nei BNelsepniie,i? ihc bhae da ;urtlpbmauhue& ihctn nieme utHganl e.levrrno Dsa war evhielmr kdrcuuAs nmriee ang,luHt dnen ihc thtae ned ennattrochelriwV onshc ozruv menei nMegiun rlnplshmuo&eic; ius.ta;geug&;lme&zlr cIh wutsse saadml ,itnch ewi erd Veerin dsa .zoemiimtnurk rauaDf etowll ihc mhic ihnct nrele.vass

roV nesier iZte bmei CKF wra euthL bei nUino Blnire k:Fioova.tt adpieS sidn ein tti,gsere nie ltleiesterreetkbrfs e,chnMs swncheakn chtni zenchwsi xtEe.nemr Knnn;muo&le ieS huca mal usa icsh eaelnugsAhr?esh jrguen Selierp tim iSerhcehi.t Da awr ich imroenatole als ejtt.z bAre tim med trAle, tim dre tefrnechoetdsinr ,eesiR ttzes ichs dsa l.aels irW bhnea sdeei doeengl tieMt ni rde Fiemlia emm.kotnebim hIc nkna lapuurhtbeμ citnh eevsrhtn,e iew u;&lfmru einen Mnehensc an meine gaT aslle lotl sine kann dun ma mca;&ntuenlsh Tga lslae ct.hclhes inE elnovrsere Speli sti achu nei lkoepmtt tce.hlcsh Es bag adrin chua eugt meMn.eto Der eshcnM amcth es shci raeb gnere hi.lcet Wnne rde lorgfE da is,t lalenf ied rsciniethk meimntS thicn so serh isn whiecGt.

Sei etenlb ni rde tGldoga;sstz&ir eiBnlr tmi llean uoln;eu&Vrgzm, ni B,rayne nnu in dre reVdfrapzlo, oals in dre traNu ndu ochn itm ulaNhm;e& zu Orent:nerebz Wo neebl Sei riebDse?al nkan hci gra cniht zsbceshden&i;laigl reu.eitenlb Ich nib lztso dfra,ua asds iwr se lsa ilaeiFm hmnonmkieeb bn,ahe sun le;ul&lmubra fhoumhwel;nl.lz&uu iWr bhean nnesMehc rgo,feefnt die hci esrh eegrn mga, dei rehi igaEnntere ehba.n edeJ iogneR tah reih pietvsoi e.Sient aDs raw ine rsnh,wuragrfteE edn chi eitnmmhne erfu.dt saD &ewi;iszgl hic rehs zu eth;l&unsmaz.c

Sei ehnba ieen elrka naltHgu in nSaehc granE&unlm;hru ;lfr&muu hsic g.efnnedu eWi chsrwe lal&t;lfmu e,s cish ieb eis&sapus;llwtmurenA ored ni glsaigerinrnTna vgnae zu ?ihnrn&;meWurrlea idsn siemnset in eutgn elotsH tim nmeei nnuegeflnurm&t;vi umu&.tl;tfBe nA jdmee omnranle u;emtluBf&t nefid ihc wst.ea chI meokm uhac tmi eigwn rlka.

sgbaliluFl&;z ptsile die aoreputHll ni emrhI ee.Lbn sDa wra inhtc rmime o.s iSe beilnck ueurm&b;l ned eelnlTadrr shun,ia neiggreane hsic im tlriSaerep VD,V hg&un;tlmoeer rde roTescfak uqZfkt&nduub;o &olPlg;uizsfdirauo&bf;llq .an Wsa anebh Sei ad r;fuulm& shci nnmeeotmi,mg hsaeDreenirver?f ngu.Meinen Die Trfkcsaoe rwa ein epr,xmetiEn dsa es os in esdrei roFm hnoc ien .bag aD ewarn enrpeExt uas erdej B,ncaher ied enei uidnrgbVne muz ;i&urllfasofglibPz .thaetn tikAv ruuznz&euho;ml, iakvt euafnazugsu udn asd in esnie eenneig Gkeennda mit uneanb,eziu sad arw ienme mxae.Mi Aerb eenleglr moepkexl hnemTe aetuen,fuibarz Lmesulungno;& uz ndi,enf sit etsa,w asd imch chnos hsre lenga .telebiget cIh amg se unn neaim,l lePmeorb uz ueos;&lm.ln

Wreho mtmok cIhasd? emmko uas red ranIif,mtko eahb sda in tnudmorD ngnneoeb zu eisnutedr. In der omkfnairIt ngig dun hegt es dma,ru bPrmeoel zu &llsoe.num; Dsa kiemtronbi tim edr rAt nud eW,sie iwe hic cfgneusewaah ,nib rklemu;tra&l se ersh t,gu muawr ich hmci laiszo .genraeieg Eni gcihwteir Aektsp l&u;mufr mhci is:t Asu m;tSleark&u h&awsmtl;uc rtutanr.wenVgo nnWe ud ivel ts,ah aths du auch dei ulkr,atm&;eS aedrnne iatmd uz fh.nele hIc hbae umeakArfseikmt ndu eeids shureevc hci site 5210 &mfurlu; userne atnosingaiOr zu ntu.zen

Acuh ebim FC ruAbuggs lsieetp toh.teLoF:u dpaEs ndsi ntich dei nngzeiei e,um;tA&mlr dei eiS hnaenb:ein ieS bhean consh ide ovn hInne egu&mduetl;gren itgOaaniorns quobd;n&I feaS n&sduaHq,lod; na.nengt Haneb ieS hnecseMn eiiriensrpn nmun;kel,&no rihe nugalHt uz deiems mThea zu nueridrml&an?W; feefrnt zmguad&hcu;lsnrtil ufa sMnenehc, ide ffnoe lu;ufr&m iesde hkimeaTt ds.ni sE bgti veeli nnhcM,see mu&ul;fr ide se cgtwihi sti, eid eshlGecatsfl nvo ernmog zu rnfoem udn den iedKnnr nenie nnuuire&egn;fvmtl artSt sni ebLne zu oigemum;&le.lrnhc irW ebahn da eltol teteirstirM dun er,nmenUneht eid sun zur eieSt .tesneh

Nhac herIr Krireare nahbe Sie eivel Oti:epnon lSitpe ine eschWle ni ide MSL, ied seeikahacirnm larogPfi,i onch neei lcleolh?atR)( Vh.ciltleei amulrebr&uD; eahb cih miemr gtec.hcnadah iIdgneewr tmla&lguef;l mri dre eGndeak, ochn lma nie apar ehJar mi Alsunda zu b.neel Es r&lmaew;u ine luo&s;hmnsce ut,eAebnre bear knei s.Mus

mZu KC:F Scicahlh atetch,rbte nakn anm ahcn so nerie Hernndui crkwihli ochn dnvao ned,er ssda es urn rmdua geth, ide elndehfne tPkenu neegg edn bseiAgt uz tulAoeelnkh?l aj. leiesV tis onvda gb,ui&amlnagh; eiw wri ni die uRuml;r&enudck snrtet.a riW lenge ni aHenvonr .osl Lssa sun da mla alkr i.rerlnvee nDna dwir dre krcuD lr;z&mgrielsgo&u; dnu adnn ;en&otmknul ide vsetipoi mtgminSu atesw f.auelnba nenD cdurh dei agnle Peuas dnsi wir nhtci mrhe so in dimsee Flwo. In rde tztnele Ecegnsilnh echoW iefl eacifhn l.lsae ieD rpTpue tnnoek isch lbidn ernnidaaeuf vel.snasre Das tgil es erzstu lmaien aesll renddw.zfeieiun rDhea tlauhn&m;g frmu;ul& cmhi ieevsl nov neiem coefehiegrlrn tatrS b.a Wenn wri edi etners eiwz bis ride eiplSe vsitoip ten,altgse ndna nib hci gutre .geiDn

rZu rPosen: dArnesa unILhet btereVl sti rdAesna teuLh uzr eltW em.meonkg nI tuoDnrdm agnnbe er trnoIaikfm zu eruisnedt n&lmwr;uahde er aelralpl eimb VfL Bmuoch izlg;s&Fulalb seplit.e &martpel;Su stitreude er Bahftsetbecsrtwiir ndu soWhslgpoafesittrcchi.y eDr 53 erJha atel rtereiheaetv vmaitearneiFl eepitls mu;&uflr ho,Bmcu ,srubgugA innoU eiBnrl dnu nun mu&f;ulr dne .FKC teLuh eerigntga hics as,oilz war lTie der kaTs oreFc fZuuktn elliPfimz&usnolbfr.ag;

x