Sport & Politik RHEINPFALZ Plus Artikel Auf zu neuen Ufern

In ihrem ElementOhne Wasser geht bei Antje Buschschulte, 42, nichts. Erst als Spitzenschwimmerin, nun beim Spaziergang an der El
In ihrem ElementOhne Wasser geht bei Antje Buschschulte, 42, nichts. Erst als Spitzenschwimmerin, nun beim Spaziergang an der Elbe.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Antje Buschschulte war Schwimm-Weltmeisterin, nahm an vier Olympischen Spielen teil, sammelte 54 internationale Medaillen. Nun geht sie in die Politik, kandidiert für die Grünen in Sachsen-Anhalt. Über den Sprung in eine andere Welt – und was das mit der AfD zu tun hat.

Wasser spielt im Leben von Antje Buschschulte noch immer eine große Rolle. Zwölf Jahre nach dem Abschied vom Leistungssport bestimmen aber nicht mehr die Schwimmhallen in Magdeburg, Wuppertal

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

redo Halle ehrni tsTmgrs.ayhueh nSornde dei l.ebE Seit 0230 nohwt thuclseuBshc wriede ni abrugeMgd hsa;&nd maenumzs mti med &luunhem;rrfe ceseuhtdn SwcohrimpT-em elegH Mweeu dun nde edri nsemeagiemn dniK.ren qdehb&o;Sru ho;an,aur&qdnlut tags ise mi er≻u,hpamGl mult&z;ehalr nvo rreih cltsMadiiftheg im ir;olem&nlhtuc bKunlkau und mhclr;swtuma&: eu;nqodn&bW ihc regnoms gnegjo ,eghe bni chi ni u;n&mluff ntMeuin an red bEle hdsan;& ads sti stgoiz&gr&lgio;rda.qlu;

neigeWr igozalsir&;tggr ndaf Bchuthuslsec asd bigEsnre rde teztnel aslawLhgndat ni eAcSahthn-nlas, als eid fAD im zm&l;uarM 6201 fau 324, Ptonrze red mneStim kam. doDu&;aqb arw hci, iwe srchclhewnhaii levei, hcsno s,ocegdlkht;co&uq uhlmz;l&aetr ied miuh4rl-.2;a&Jge iDe jueng elimiaF u;mtgbule&eerl amldsa ,egerad orv edm Wsceelh erd Kdenri fua etrei;wen&fmulhrued elnch,Su u&anml;erh zu nde elnErt achn eaWsiednb redo uk;me&Lbulc uz ieh.zne E;&bnudioq enbsisch Esinsflu ateht das bihaWlgeerns hosnc. numsmZea mti meenmi Mnna aebh hic uelgm;ul:btr&e s;&ueMnumsl irw -tnhhescalAnSa ttjze sslva?enre omn&eu;nnlK iwr asd conh &uqrlo,e;ra?dgnet eerntrin sie ih.cs eAb:r efd&W;angolebuuq its ucha keeni lLdg;&l;um.q&ounous

ueegfWnal sit neike lugeg&uWLaesgfnmneluo; sti njeAt Bsuccshluhet chau f;ulrreuh&m als ptinLtsnriruglesoes ichnt. Im ietGeel:ng Bei deejm hetgiwnic mevcmhStiewn raw sei ma rattS ;nhs&da esbstl n,dna ennw sie dme lPoo reebss lma dne e&R;ucnlkmu treeghk m;u&.lteath Wei ieb red ME 0202 in rierh ruGstttdbaes ne.riBl odu&;ibeDq lh;aetmtu& hic cuha aihnecf neis lnseas .oennln&ukm; erBov man os neei lahbraeg Lsutiegn e,ratbelfi &muu;frl die mna maedli nru sagbeth uid,drqwo;&l sagt suBltuhsecch te,ueh ow ise we;:glsizi& udFmburl&uo&q;; eid iAznuk;&rnigsulgew awr das 0220 chsier kenie tegu iucsE.nhdgtne eArb nmeihmir nnak hic ttzej nsag:e hIc arw irmme aide,b chi q&;srbahou nchti lge.f&efkninu;odq

Uber&lm;u 41 Jeahr hngwei mnah esi an lnale taeoilneirntnna sirnregel;eizgoin&ssG ilet, mteemlas 54 eMlinald,e eenik eander estcdehu hnmcrmSwiie egitez so ilve .ina&ttonumit;Klu niDese liSt tha Blstcchsheuu aleeebihntb, amunemzs tmi rihem Mann rdmieev esi ovr unmlfu&f; eranhJ den cuhrB tim merih bneeL in e.ah-ctaShlAnsn iDe iFealmi ,lebib ied mouTlrch;te& mi rteAl von ze,hn chess dun iedr aJrneh escwhna weitinhre in egrubMadg af.u nUd rhie ltnEre cheanm cish aGden,kne was ise zu ntepschlioi dun hescgensthcileafll ickutenEnwgln tlbess brieengta un&lnn.o;kme

irlnopSetr, fsrstieainhWlnce,s lIintrkoePini eBcshuhsltuc freiet eabid mi veagengnner etrbHs edr hucnstlE,ss u&mf;rlu dei ;Gelrnu&mun l;u&urfm end inzugE in nde aLndgat ieb dne Whlnae ma 6. uJin 0122 zu ekdeand.iinr Drot, wo DUC, PSD dun &ml;Grneuu einrgree &dha;sn udn aAnfng bmeerzeD enweg edr Daetetb mu eid ulno;h&mEghru esd uRkndineufsartbg eni uiKsoaoinrtblhc eh.tdor Dre lFal riwd nnu ovm sdvrrnahsescBeugiuegtnsf itceed.enhns Udn m&uruf;l ,shsltBuucceh ied in edr UfngCerDmu;h&tul-e zaiankStaslte im egdaugMbr sla tgfiarteenneDiril tatr,ebei sti k,alr ssda ies hnrie vodequadn&b;ebrsnsel oqnlSrnrtdlhonmure&uipe; tzetj l&mruu;f dei tePari in eid chsaWgaael nreefw wl,il die rih am amstnh&eulnc; eitlg.

s&;ilodbKczumq tau h its eni giewtcshi heTma luu&fmr; h,mci und eid &Gunemnu;rl nids da sda il,o&Oulgnaqidr; netbot ide senietiWmretl onv 3020 eulr;ubm& 100 tereM cu&,;ukRnmle edi lraelalp umz omrtipSmwsch sitedteru und sarmepl;t&u im hFca uegiioeloobNr opotremre.iv einE eKerrair las nirensfslchWtiase andf sie hojced iwnge ertst.srebewner Aenjt useushcBltch eetbl nchit nde rTaum eevrli lssetnsWefirh,ac lnimea ni ehctfriZstine ewi qcequldic&oSe;dn&;buo eord tNal;;ddu&u&beouqrqo zu rib.peiuznel ilVe eilebr tlowel sei mti eHlge eMeuw ),6(3 dre 0240 imt der sehctnedu 0-4nsxfelL1aetMef-0ratge ecypmslosih rbileS anewgn dnu teheu lsa niInsettr ni rneei lKkini atib,teer eein mFeiial ;nlud.mgue&nr uhd&q;oIbc lleowt eairebtn dhs;n&a nud eb.eln So angz &quoolr;,dlmna asgt cehstlcuBhu,s eid nnu im;clowo&hulgm onch enei linkee earrKrie als Lriekidntlnaipeso .lhgetni iSe sie amilne alncnfeteihsWrsis eneesgw dun lm&unn;koe tim rde mnruthiisecpts ttwKu-rrltiueT hntsic nagnnfa.e Ihcod&bq;u mga das itlageDi aj &;nhsad arbe rmreuzkltu&v; ufa 014 nZciehe sdin rim lsslhghefticcelae iessksonuniD zu u,o;lqdkzu&r uatll&re;rkm die eixmic,-rEwmShn eid hUutenaetlrnng teueh nohc mrmie os umrnegetsb dnu pmuivils umu&frh;tl eiw ur;ehlm&rfu ma e.nendkrcaB

re;Fr&mhuul pDckf,kio theeu fshilcotsearBAtn sei vor rrieh ;ulekkcurR&hm chna Mdrgeaubg honc ebi ignnenH arbLzetm ni nsseE eirh haenBn go,z nanent rde sale&u;tprem heeadrtibnrCuesnf der duthescen weShcrmmi ide masdla ui;2&2mjlgrh-ae hslchstueBuc nasfgna nneie &doqDofu.kqb&loc;ku;idp inhsInwecz ath dre itgesnei ;emhak&islDcducl uhac niee kelar ieclpotshi tacohs.fBt nUd edi teulat: r;q&udobWi nsuum&l;sem nenei eirfan ihtsekecdromna sukiDrs ;nuumhelrf& sn;h&ad oehn snu run hidgcewlener uasmHuazetlt;p& eodr nintrhweUahe um ide enhrO uz dhenqauou&;.l

In ihmre Stizligeepb,ea der ,Dieugigaislintr llm;h&tau eis ucdenthlsDa luruf&;m uz igsrhviot.c Dei eogSr orv mchnomlu&;eilg nafGeher nsh&;da eiw ha;bgU&uwnlemcur &a;nshd ehmem das aLnd ahammn,lc disee lnEkctwiung uurlm&;f toipeivs eileZ uz zne.tnu Zmu peseliiB rm&u;luf den zc.imshatulK ;bbr&oueqdA hone ide lrngieDigiitsau dwri sad nhcit egenh. Mna annk ads hntic nde SUA und nhaCi .ull;naus&eberms nUd arlf&uum;d llwi ihc eeni temiSm ibe dne rmlG&;unuen o&ui,;sqnled tobetn usec.sctuhhBl

&mn;nihUohuelecrgwl wrKnaerUeregid chon ea:swt erGade ni ehrmi nddBelasnu abhe der ezwthsmcutUll bsiglna maku iioshcelpt to;Ptrim&ir,lau lgbtake dei ,ruaF dei mti kappn 18 n;s&hda eibsne hreaJ chna emd Malalrefu &hsn;ad den eo&mcnnl;hnghiluwue geW ;&tahmeullw dun heinr pnkeusltntnimgtirTai rtsemasl omv esnWte ni dne etnsO gere.letv nwezhnsicI aht luteschcusBh emhr las ied aeHfutl;ml& riesh bsnLee ni gbuMedrag ,aervcrtbh rtelen iaebd auhc edi mbUgeugn rde nthnoe.-i-4S2ar00Ew00td ennkn.e dUn sie lsettl ecereVihlg a,n waet tmi ,snbaideeW wo hire Snewrthegrlceie ehno.wn &Wnebdqo;nu nma vno tdro ni dne eRgnihua fh&t,l;rmau sit da die elvlo ruftnrIsutka.r breA ennw ud eirh afsu nLda f;hl&aursmt, tis geidnnrwna agr ictnhs .emrh sE tibg &uDofmr,;ler die estrnbe asu. Die uadessaHnasf isnd ra,ug kine eLdan tsi rehm .&oe;loffunqd

nI ;nle&uttmaSd eiw gMgbrdeau deor aHlle mreke man edi 2,34 Pzorent A-meufr;&WlDalh bei end tztnele telLsnawdnahga tihcn so h.ser eiAlln die bz;dqao&gnu enraed tnnilleugEs urebeen&g;gmul rgnitM,ean uach rntue ienmen unndFere dun en&noqk;eadnulBt khcreecrse ies hmnlmaac nei ns,sihbec m&lura;etzhl edi Ienhnrbia nvo mfflu&;nu sieohmcypln ldaozeenni.Brelm

eibeL urz enlEdbU ndna schitpr nAjte htcuucselhBs conh mal &urmubl;e eid .elbE Asl ssEter m&ultlfla; hri ibdae rhi bnKakuul nie, ebi emd ies shci reegn mla eni toBo htol ndu eanfcih nei ebiscshn rdamp.eutld iSe mrsuma&lchtw; vom mnrenoe erFteeztriwi sclroeh us;ul&,flegAmu pedaltur u;lhnmaci&hl ibseeegtrt onv enime sg;zoirgel&n rkaP zchiswne weiz anmElr,eb nde ehan nggeenele abnuelE nahd;&s udn von end nvleie ennoangnSet in dMbgueg.ra Die nebah edi nMcenshe rotd dem azHr zu edaek,vnrn u;beml&ru emd sihc dsa elcehhstc e,Wettr nnew es nvo tnsWee mtom,k mmrei erabnte.g

D;edsbquaolb&h abhen wri ceirnhsahwlihc eabr hcua nwradniegn ine ocnh lmgolg&urze;;er&sis broPlem mit n&lDreru&q;uu;o,ldm vuetmter ,ucclssteBuhh die asd ezietw hsswlocbhEera im inJu 3012 teirtelmbe. aDmals rewud ies mit rhier iimFael akieevt,ru afnd ;ufr&ulm weiz enWhoc ibe den rEnlte iense eruedFns thlfUprsceun oE&;qbsud tgib nniee ,Diceh rbae ad tdsan dsa Wsaesr nieen rtZnteimee vor red Knt,ae slao gchiirt teiw obe.n asD war ekni l&oaupg;id;q&l,zsS ntnereri cish jtneA utulccsshheB &dhan;s ide pseslnt;st&aeum tedeims l:izwi&es;g dioDqb&;ue Eleb tis iene ge&clhlamufierh; ,chaeS wenn anm mit edm lamKi up;;odfkltuqmm&.al&

x