Nancy Faeser RHEINPFALZ Plus Artikel Wahlkämpferin an der Flüchtlingsfront

 Innenministerin Nancy Faeser hat sich dafür ausgesprochen, dass sich Asylsuchende einer Vorprüfung an den EU-Außengrenzen unter
Innenministerin Nancy Faeser hat sich dafür ausgesprochen, dass sich Asylsuchende einer Vorprüfung an den EU-Außengrenzen unterziehen müssen.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Nancy Faeser (SPD) ist nicht nur Bundesinnenministerin. Sie ist zugleich Wahlkämpferin. Im Oktober will sie sich in Hessen zur Ministerpräsidentin wählen lassen. Dazu braucht sie Erfolge.

Wirklich aufgefallen ist Nancy Faeser (SPD) in ihrem Amt als Bundesinnenministerin bisher nicht. Mindestens nicht im Vergleich zu einigen ihrer Vorgänger. Wie beispielsweise Otto Schily (SPD, 1998

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

&hndas; 025)0. Der wteeiteterf mti ryseanB snemnninIerit eut;Grm&nlu ksetiecnB (U)CS um edn Tilte eds hnewausz;ltcmser& fSherifs im L.adn rdeO ogWgnfla bu;ellSamuch& UD,C( 2050 &nas;hd ).2009 rDe nratew so cldgiuafirnh ovr dme inmhassscetlii rerrT,o sda ma nEed eienrk ehrm unmh&lezo;ru hemotc. derO Htors freheSoe U,(CS 1208 nad;hs& 02.)21 rgu;tisnbIunml& eatknz red chsi tmi eKilnnraz angelA kMrele )(DUC rl&eumub; eid l;egtuFi.null&hmc tsFa al&m;urew odrab dei drecthsaFnfu red aeetrhrSwtsenpiec DUC dun CSU ni ide &luu;recBhm .enaegggn

ioWmt wir bmie hmeTa sdni. cuhA im raJh 3202 tasptel dsa hliFgtmuah.le&ns;utmcl Es eght smu Ge,ld swa .nssto sE hegt eabr rvo alelm um dei derrgfurbmU;oleun& eds eLdnas cdhru die irshcee aAhnlz onv il.tuenF&hgullm;cn 2220 heanb 801200. ePsoennr ineen sgtrntEaar fau sAyl stlgeet.l sDa nrwae 74 eotnzrP remh asl 0122. Udn edr dnflms;wer&tAruuta eght tiw.ree In den seretn eriv oanteMn dse eednfnlau esrJah haben csih tibeers 00.2100 eMhcsnen mertlsas um nenei tzSthuctssua &;umhtmeubl nas&h;d ugt 87 rtPeozn emhr sla im egilrzuarescVhemti 20.22 eBi edinse lahZen inds dei rraUienk ocnh agr tinch ltuciuhmbsge.ki;&tcr sE snid rb&uu;elm neei lnilMoi Mhc,eesnn die site inBneg dse censshsiru lls&albmrUuef; achn aletncDhsud efgenlho idn,s dressieobenn unFare ndu Kde.rin

erD clhptoisie tstSfneeogpntfMir ni srdeei mgeGgeelnae ectrvsuh iinnetnrneisnIm arFees ide ngieD zu urense.t eSi tsi in dre uBsenegrruiegnd flmduau;r& zituam&d;.slgnu Im vtlonaKsirgrtieoa tha die lmApe gt:nselathefe bdo&qW;iru nlolwe ueleralrmi;urg& onMaiitgr mrswaki ndzolieu;uer&rd.eq Nhca dre esgtkimlVieiimt uz uitnlree sit edries lliemgane egtnaleeh nhuscW tafs das nieezig, ofruaw hcsi edi pAmel udn mti hri die s&dalnlenBuum;rde teg;davelrnn&imus keu;&.nnomnl ulFur;&m arFees tsi das nhict ohne Rikso.i ieS isgiz;,we&l wenechl fgtfposrnSe dei mhegfFlalstcl;gu&iunr ;eu&.bltlihetamr lmuFur&; ied AfD idsn eesgnedti zylhaAlnes nie Jn.regnunbun sE egitl sola mi ierneengu seIrntese der enegrdeerni n,eraPiet uu;&smeonLnlg uz fni.end

nF:erre aseFer liwl eib erd tsnaaagdhwlL ni snHsee mi robeOkt sal kadttpnnie-nizSDaPSid ied Cfuegu&r;leUDtmh- urgadneLegrsine se.olalum&;bn Da mns&eulsmu; rgoeEfl rh,e da usms sei irh siezgjet tAm lsa ;uBl&nmhue tzuen.n

nEi Fsk,aoi eiw mbei tFpgllfgicul&;luisnemh im rz;a,Ml&um nnak ise isch lejfnasled cihnt iee.lnst asD ztrlenea isrebnEg iseesd Trfesefn awr die d&runGn;umlug nvo riev sAtner.rbiieeks ut;Dmurgli&.f saD mragee Esnribge wdeur dmzeu uru;eltbg&mt rdchu dei ngeeg&urmVru;ral edr auetr.mlmteerorvnK reD Zfof arw auf ofrefen nBlehuum;& zu rfelgoe.nv Bie erd fPekzsseoenrren hcna dme pfiGel ierf der hufmlr;tusHusale&;mg&hrupfctea sde Dsucehtne ad,rksigteaLens ntrG&-eun;lHmasu eH,nekne uhaalstl dub&;lleeihd&eu!uHocqo;q ni edi unRde dnu r;eizsgeill&v end ,Slaa las shci bHagsurm nnanIrsentoe nAdy oerGt P)SD( mzu meaTh enzinanF .umrszalu&tgee;;il&

D r e tsree r&oglg;zise lrfAaoucgVhs ine raap Tange tah raeeFs ninee rtseen g;lrnig&eozs fAlgcshua in erd ;egagullnrsfFhmutci&l wagg.et ieS hta ihsc &am;rudulf ,cpasgsoureenh assd shic escesdnAluyh nreei upgurm&f;onVulr an den -euz;zAel&ngnnrEUigse enuteznrieh m;lsumsune.& oS esnlol eid cnglsfhreEonac des tarAgns tufel;upmrg& d.erewn nSid esi gneirg, snleol ide hyldeecnsunsA ni heri ameiHt rmt;seulcuizchg&kuck enrd.ew

atmDi tha rseaFe zawr nenie nnlgae teSrit in danethDucls ebgaswhl edeeb.tn neDn die mlGeuunr;&n atenth hisc neagl egnge desie gulegRne relmgtu&a;uts.b Arbe seaeFsr nasnislgnEeu nsid hcltsoiip cririihske,o iwel ied Ethsnofierglssuca ueabcmubu;lh&rars disn. nneD es sti sebrhi hicnt e,ahbunsze asds ihcs eid EULunalerd;-m& ufa seined glosVarch nleanseis dewe.rn Es nktkar nahc wie ovr na der dlenneagmn iatouli&rd;tlamS ieb rde rnlueiVetg der lghetuFnmi&clul; nnilbehra aou.Esrp umeZd sit olguil&;vlm o,fenf aws mit geetelnabnh wrAelreenbbys ih,heegsct rdnee &deeirtl;anHmumal edi cnmm&lu;kaRhue hirer &ul;Bmrgure rnivweerg.e

Aerb thinc unr eid ivEIUi-nteiat tsi tim skRieni u;lurm&f eid mrap&likWmnuea;hlf eFaser et.eafhbt mA iMothwtc tfeerfn cshi eid nnlrsir;Mdiieut&netpseam mit edm ebanlh ntidsaekunebB.t a:mehT ide uint;clhlg.m&Flue nudB nud dLrmnul&ea; idns in iredes rageF sehliol intsztreert. em&;urUlb anrrgiePtneze iegwhn gveanlenr die num;lLsef;randl&tmuure& emrh Gled vom dBnu.

iDe hneecueBiDllstr iiekllKnftnion fvlruneea bare inhct nur hzecniws Bund dnu ur&.daLln;nem Acuh ibhlennar rde Apmel geizen csih ne.slturclBhe ;mehu&aWdlnr dei rnmlun;eG&u end omnuKnme lifinlnzae gmneeenkemontg oe,lwln itszh&gile; se nov DPF dnu nsesdnitem nTilee erd PDS krtist quod&Nudlei&o;b!q;n

Es wdir afu lnevei nbeEen tmi nrathe Beagnadn ,f;lau&mketpmg um eid theufiLoht &rbeulmu; dne stmtnSahcime uz .nglrenae reD Bdun sumll&;ats raepPie hnheuerrec.mi Dairn threnec re ,ovr wie ievl eldG re ned uelnd;rLm&an &u;fmrlu edi tll&;ughlFinmuce &set;u.mulwiber l&uu;qudlbo;qdo&!Fo, frnue ied ,m;eLlu&nard dnu neegl hestiiserr aePirpe ov.r ianDr drenew dem uBnd seghannnelcrhcFu thlnaovge.re

Areb es ethg tnhci rnu smu dGl.e sE thge ucah mu ied Bznenrggue red .Znruawunedg ndU da knetn dei eanasFit enszwhiicn uamk cnoh zG.eernn GrelaursFPe-kl;ae&emDntr Bnaji rriaS-Daij nkna ihsc tlrvl,esneo rzu bu&slcehFniramlgtu;whl hcau eu;&Zunlma an den &;znuegUEelnz-nsegAir zu ieh.zen rDe strmnlu;ePdia& esd ;iheccS&ssalhmun td;mlua&eS-t ndu ,iGngtseaemdee rBte eWhcdens re(o)aptsl,i etforrd l:aivtutim ;&irudoWbq nwlloe eein hclvdnieiber bregerzenO u;&rmufl eid alu;lchm&rjneih ualhZr.dzsenwgneuan maxalMi 0020.02 earudneZrw rpo rhaJ idns ruu;fml& eesnur eseyStm urdkafrbt;avro.&lqe rdeO nyarseB &surtpiteanl;dneirsiMm rasMuk du&;oSmelr U.()SC reD llhas;u&cmtg o,rv Ll&enaurd;mn dei lwktEuihlsngecinf zu reichn,est nwen ise rieh rBr;&gmuule ihtcn c&lmkuumrh;nu,eezn drnee scAseglhuy nlabgthee dru.ew

Zarw endwer ma tMohctwi aell gneuA uaf lKnzrea Oalf lczhoS DP(S) eetghirtc .neis ebrA es wdri uhac ufa cNnya Fersae asl zmtlusi&adeg;un Rnhcositesefr kneaom,nm edi venlie tfetneiaSrrg uz ueosl&nl;m ndu dei nWego uz &gatelnumt.l; neinE iweteren lfigMeross nnak shic die lemf;uiarhmk&lpnWa andfeesljl tnhic s.enitel

x