Fragen und Antworten RHEINPFALZ Plus Artikel Nach Hamburger Amoktat: Kommen schärfere Regeln für den Waffenbesitz?

Innenministerin Nancy Faeser besuchte den Tatort und sprach mit Polizisten und Rettungskräften.
Innenministerin Nancy Faeser besuchte den Tatort und sprach mit Polizisten und Rettungskräften.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Der spätere Täter von Hamburg durfte trotz eines Hinweises auf psychische Probleme seine legal erworbene Pistole behalten. Das hat wieder die Debatte über das Waffenrecht angeheizt. Eine Gesetzesverschärfung war bereits auf dem Weg. Was derzeit gilt und künftig vorgesehen ist.

Wer darf in Deutschland Waffen besitzen?
Das Waffenrecht ist in Deutschland generell sehr restriktiv. Privatpersonen, die Waffen erwerben, besitzen und führen wollen, müssen

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

bei nde st;iemgld&uaznun Bdouelmenhr&; vor rOt enei neWbakzraftsietfe reatgennba. :uesgtuzosrVna Man sit enmiestdns 81 Jraeh lat, nkan hcnSeaudk osewi umz Belispie las uga;er&Jml erod cmupSshtorzule&;t sad en;&morpuisllhec uend&fmiBr;sul na edr effaW cenieans,hw iew se mi dutseAmstch esiit;lg.h&z kealirvZguemi&lu;sts dun ilnoerlmecs&hp;u Egiunng renwed lm.rlmrfu;bte&&;uupu Nur ndan ardf enie Waffe aglel eftgauk wn.dere temmBeits enrtafnefaW sind dm;hau&gutisnlrzcl veor.tenb tmull;&lFa im cinheanihN eein dre tzsanusrnueeoVg gwe, hat edi ;edhlou&rmBe dei li,li;uo&Mkthmcge ide eBektstriza idwree zu ene.zteinh

Wzuo arhubtc man ennie cfeh?eenasWirfWn inee aeteriBzstk h,at dfra edi rinad eeietnarengg efafW fau nemies geienen naG&ueedl;lm tmi hcsi mnh,;ulre&fu esi aber huca iipbsesleesiwe umz t&i;hsgsaeciSzndl erod zu renei rRuetapar oentrrpsieanrt snad;h& lagneneud nud pt.kgegecaw l&culnetfmhfOi; aenggrte edrewn afdr iene acrsefh faWef .thnci Wre sad tun ilwl, bturach den n;ggsie&lzro facsWen,iefhn der mgu&z;aclnrhtsluid umf&ul;r edri arehJ steutelgsla dw.ir Er sti ndsilelrag na os hhoe rfdgnuennreAo tnpu;mfke&,ulg sads nPtisrpaeovern in rde elRge ;&lafudumr thnic ainrfge .mmkoen stFa aigeci&shslulcis;zhl biaritetrMe von eaninWhdcets ored nvo rWesnuepatrnnrttethormne heanetrl i.hn liP,iestzno aetbllZoem eodr odaSeltn im Dtnise rdeuwmie heracubn eiknen hsf.nWainefec

dUn wsa tsi tmi edm kleeinn ifnsEercahW?nef rdweu 0023 lf;emuhetgr&iun dun teihbze shci auf esrcu-h,kccShss z-Roffesti udn fgwfai.lnSnae eSi e&nnnmlko;u onv beiml-rmegJln1;&hau8Uru;-& wazr eifr nworrebe dn;ewer wer sei mti csih enlhm;fru&u ,lwil losa sgtrezfriebuif tewa ni rde ,Tcshae muss ehocdj end eiklenn nseWhifaencf gbanetaern. eDi m&Behu;eolrd lurup;ftm& auhc ehir ;uigvealri&ekZsmulst e(s fadr awet ekine ham;&guiclgesnlein rfsnoetraV gneeb) eowsi lopmiu&ehlcnr;es uiEnngg eds gesrltAtlernas ni rkpurloemir&;eclh dun iiesgtreg hticin.Hs ndreAe eWffna eiw hckkroteEolerc,s ssreeM eodr &klshSot;clamcgeu sidn cuah tim med ncSihe tncih eblatu.r

iWe leive ffenWa sdni mu&;rlepauhbtu ni mlulfAe?aUl airnfonIoetmn enderw mi Naienatlon eaefsgrWnfrite tasefs.r hnmacDe agb es endE 2220 kpanp .790004 priveta Btriesze ovn ffeWan und erhm asl 82, Mlnliineo tlhnecfawehcreif renEsbulais e(nei rsPneo nkan mreerhe h.aebn) rernDaut ewanr durn 0.78000 enielk sefiacf.enhWen Gtu m;uuff&nl ieoinlnMl eaWffn andbfeen shci im ttPzrvsbiia.e eDise aAnlhz tsi ni ned geraeevnngn anrehJ seteeggi,n bwoie die znAahl erd eeBisrtz tzetluz cetilh rnmigkuz;luu.gc& In :PnfainzaRll-edh .05630 tf,reeWabesinzf 039.001 ual,nrseiEbs 004.00 elnkie e,ecisWanfefnh 01030.6 an.efWf 2210 uwdner tasf 30170. ;tles&omsgreV;l&iuz geegn asd aWtegfzenfes etgreirsr.ti

Was zgseliwi;& nam ubr;lm&eu ned emurbHrag lumerT&ta; im iHlbkcin fau eWarnefDf? mhl;u3i&-Jareg5 arw gtMeidli enise ue;tsspluthro&imScrznnvee und eltetsl edEn brekotO 2202 in rHubmag eenin gtAanr fau enie aeskerzfftWneatib. Im eeDbzemr aberrw re gnaz lglae eid ffaTt,awe iene P 30 onv elcHerk ;amp& hcKo. Die tlisoPe wdri ovm tHeerrslel ;flur&um dne aJ-gd dnu bcohirSpreet e.wbbonre ieB cslenho luaomhectanihtasb afenWf tl;m&luda scih ebi mejed cSushs niee enaPtro sua edm gnzaMia sltbes ah.cn mA 2.4 aauJrn bag es ndan niene enynonma iw,neHis ied feafW k&;onmtlneu ;hasd&n enngteeg eerin cwgtiehni cheetgnselzi eoVrbag ;hnda&s ihntc is&;snadmzlemnorugg&lgu; hwevartr si,ne ndu dre nanM t;lu&nonemk uelhelngrtnasnvoW eb.hna Ziew eochWn atrlsmep&u; abg es inee eeleangduenmt lo,onetlKr was hiclcetrh etzdireje ilu&gmcolh;m .tsi iDe Beretl;ermurnehedvt&or esnha earb keine rganasuenslV urumf;&l eiwreet h.Msnagml&niza;e

iWe osll nun das thcraWffeen umetv;slachrf&r emnte?ddesesrinrunniieBninwn cnNay eraseF (P)SD bittre schno stie gtu emine rahJ iene ozllGeeesnevtes a,nrvo hauc als aeiRtnko fau ide ntcieemtirhsxes ulh;sa&emglncA onv lHlea nud u.naaH iEn rtwEfnu sed nuuinennenBismsiietrsdm ietsh nture ernmdea nie beVrot rihrkefeng;muh&lafswcaniel tuharahsbaiomcetl auneefFwefr ro;v dei Pleosti esd ;rmauesltT& lfeei icnth ni eedsi Keateio.rg Ewbrre dun teBsiz vno hSch,esus-ckrcs z-sofieRtf dero fanegSwniafl wsoie vno esnr;&uuAlrmmbt elsnol tecerrshw d.newer rs;&megeizludA rdwi r,esatgnebt sads ieb der esraelmintg ngageutrBan enire ufranaieelsbWnf uth;i&zalemrlc rode ssocglopihhcey ngeeZusis eretvlogg redwne nm.sms;l&euu asD tlig nisgbla rnu fu;ulmr& rUJ.e-g5hut-r;&mael2in bannDee ellnos tnfInronmeiao ulu&b;emr ned enlrlegsArtat thcin rnu bei bStmdh;olrres&iueehhceni udn rde le;&mcuthrinlo Pli,oeiz ednorns chau bemi ahnsetsduemitG geiotenlh .ewdenr tIamnsges nlloes die csredehnvinee ;Broulem&ehnd eumltrk;ar&s mtsumnaezn.aireeb aDs eilZ: amrwkisre sal glasinb ndirrne,hev osadb&qs;du esluviasznu;rgelm&u eord geegneitnue osenePnr ni nde itBsez galelre fWanef nngaelge ibznweeugesseih diees lbeaneht m;do&;kqel,ununl&on zhglse&ti;i es ni med tnw.Eruf Den lwil eraeFs ncah red taT von mgruabH unn afu agitewe eLcl&un;mku rufunpbmeulr;l&&meu;. rDe riaoleiKonstrtanp PFD ienggehn tiseh die r;lse&nuncrmhgVafeu scrhikt.i

rneduW ihntc setr die eRgenl usIftrm?rhc&;vmael reteepmSb 2002 rtta ied t&m;egujunls gumeAl;&dnurn dse zeaffseWstneeg ni tr.aKf sanlAs war niee neue nh-cilReUiEit in goFel edr lnmc;rTr&oeghurlsaae von sairP mi arJh .1250 ndnorebeIsse lsol muhglosc;tm&li enrthvdier ne,wrde ssad exnemtitEsr Zagung zu efnWaf .benha tdmeeSi widr sad ef&uulBrndim;s u&mru;lf ned iztBse vno eWafnf alel uflun&fm; aehJr ug;lpefr&mt.u iDe Wnrouffmbe;lee&ahd sums ebi der lunpeiv&aegumsukrli;tlsZgrmsufu;& huac biem zuesrgsunacfhVtss ,grbaafne ob edi nereeffdteb roPens rtod als imtseExtr ntebkna t.si Wer gieliMdt ni rniee ffiulnrhedsinnseesgvac egiVnueirgn st,i tgli ni dre gReel als nhitc &.rzgauilms;ulesv Eine ruanWelebfasfni kann nand nhtci tretlie nsszieugbheewie gneenotz weer.nd tltuezZ retabf das vacefilh nnngtoesae l.miurhRg&;beucser

eiW genereiar mcuuhtrt&Spso;eznl dun gemaJrl&u; ufa edi ?nenmurlRgsgue&eD;alripe hDucetse Snporubdt udn erd thseuDce aegndbvdJra bnahe nagAnf ;&Malzrmu ien E;adomrvulerlk&i .&mtcu;toneflrvfiehl anrDi cnpeesrh sihc die &nblmeared;uV rlka u;ufmrl& ieen agunwfnftnE von stx,trmeieEn lmeenirlnKi dun spcshyich enrkanK a,su dsin rabe oeebns akrl ngege ieen lgnpatee sfnvffrcg.thacrlr&eWnmshuuee;a sE agmeenl tnihc na egntsenr l,gReen edosnnr an irher u,tnruecDhzsg &ei;gihlzts e.s

x