Pfälzer Filmprojekt RHEINPFALZ Plus Artikel „Hiwwe wie driwwe“: Ääner geht noch!

Filmreifes Set: Regisseur Benjamin Wagener in seinem Schwegenheimer Wohnzimmer.
Filmreifes Set: Regisseur Benjamin Wagener in seinem Schwegenheimer Wohnzimmer.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Pfalz trifft Pennsylvania, Teil zwo: Im März starten die Dreharbeiten zum zweiten „Hiwwe-wie-driwwe“-Film des Schwegenheimer Filmemachers Benjamin Wagener. Diesmal macht sich ein Kult-Rocker aus der Pfalz auf den Weg über den Großen Teich.

Pfälzer Selbstironie trifft pfälzisches „Hoppla, hier bin ich!“ – und irgendwie passt das. Unter dem Motto „Als ob emol ned gelangt hädd“ startet

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

im muhuhjlrarF&; dei ionkPtdrou sed lFism idubw&qoew;H iwe rewdw,i ;l&;au&zoalldqmwu;u&m ovn Rusrgiees und otPzuenrd emiBnjna eWanegr (40) aus mde md;&isz&hamlleculpfnusu; mchgi.hSwenee nI gersaneW eetrms ;-gmetumi&0lniun9 eofnitmmruDlka von 1029 eatht hsic astartlupleredH ougasDl on,rMfddae elhcteDhrseru usa dem StUtaS-a nylPvaesn,ani ni dre fPlza uaf renSphuscue bbee,egn im Land ereins nraeorfVh ao.ls eiW fenrModad idvtbnree vliee sne-yaeDePhtvnaiclsnu eirh rPlelm;fuaz& hprcS,ae sad os nngneeat vannutealni-scDyhP, tmi dre ltaen tm.aeiH 000.02 ecKosnbrehiu enathmc dne miFl vor irde narJeh umz uUralcu&;gerlsgeomfhnbrs.

p&rulmace;Gsh an edr udutiaetlqgboD;fanomen&Grehs cmhnae rwi es heirsprge:etelvk Wri lcwseneh die Pit,l;osu&ervedkqep amrllzh;ue&t edr Feamermchli ni mensie ferimlifne mznreomhWi mti end hrosheiinsct e,pTenta der ogGthaenuefnrt dnu der tbeeheleebneigsnn rhuWdan asu den, egsan ir,w r791-0enerJha. mI etiwenz ewwe--iwweirHmwi-iFdl rwid oasl ine f&Pm;aerzlul nhca vyninelnsaPa snreei. aner:euG sE wrdi hsic jMino lE ejiB, estts nur &qdo;&M;blounjiuqod tnn,gena erd Sglrua&m;ne dre a&Pme;urzllf Roandcbk ieFn ,.IR.P. fau eid esRie in eid SAU ngebeeb. dUn re wrid csih cauh ni dre zPlaf nhoc aml wetas ungreea as.emunchu nDan sllo se um eid lWeurnz dse liePsc;nzfhula&m egeh.n

ruSpkcrsah qomdi;r;WP&s&zflicuhuabl rnstaet tm,dai ssda niojM nniee lu;ae&zPrfml uphrckaSsr usulqtohe;c&,bd u;&mtelzhrla jnBeainm ge.Werna tDeatsrhr olsl im rM;z&uaml esin ;n&ahsd in nimee h&ms-zrPaK;csfluilu eds oAurts nud looneeTgh Melciha aaLrdfng asu etNudt,as erd im Flim sal zltefEeaPr-xp tefrutnea di.wr dru&Wboiq; ewnrde cauh Leute, edi dne ruKs eescubnh, agnfe:r uWram htmca anm s&ldoqwa,u;s?o ;rrvmeult&a rde uersegRis und .haclt Im iuluJni/J tsehe nnda ied seieR ni die ASU fau dme anl,P nned cma&;ilhtrulnu llos Mjion das Flko Fltsavie in to,ztnuwK nnleainyvaPs, ,hebcnues airlh&mcuhjl;re kmoutnhl;&peHu erd -luyphssnetvsccniendaneh ks-Miu nud tru.Kzsnulee huAc ien deeWerihens tmi lDguaso odMfaedrn iwrd es ortd ebne.g uCol dse Fimls nkuml&;eton sdleaim reba rde Sarnkcodtu derw:ne ennD Moinj dun Fnei I.PR.. ernedw egsine rl&f;muu ied ugFrtnoetzs iLered cr.eshbein u&iSebq;od sidn shnco vlol ibe erd eo&ludAib,;rtq iwe der Pdeturnoz .zrmlelh;atu&

7200 tm;d&ulesbnisgslta geacen,geWthmra red senine twnzeei &r;zeonsgigl lFmi reewid sal oezntduPr, usieegsrR ndu nrneKaamma fua dne egW nierbgn dw,ir hat in duLaan ;kpmggaue&Moddnaeili rtietsud ndu rwa als runQsegieertei teamtsssrKenaai ibem eseUnrefnnhi dun ebi enffOen lu&anK,al;men setr ni nuadL,a al;trpsume& cahu ni .uwdfenhsaigL 0270 aht er hics imt niree eeiengn dtfokoParunmsrii als aeKannamrm slu;simtetbsln&gad gamchet dnu dneeirtv ehistre iesn dGle ertnu ernemad tmi legefmIinam ruflm&u; eUnnne,rethm brae ucah mti Frlkotijeepnm eiw tbruo;&qadSt pu oionte;iuvndqal&v mi iehufl&notfce;ml ,rufatgA muz liBpisee von den uLn&;ndmrale rrgnB&tmeW;ua-tuedelbm dreo ndlaRn.-fileaPhz bIdu;ocqh& laenp die elmFi eetsismn ebts,ls redeh ise lestsb udn snhcedei sie uahc bs;ls,uet&odlq tkmurrll&;ae enera,gW d;duuq&bno ich acehus ovn tjePrko uz ejor,Pkt hcewel &uegtnuut;lsmrtnzU chi ubaerc.h oS inb ihc lhat nea;l.geqosnr&duecwih omV imduSut ngl&blnnei;bheuegeam e,is ewi er as,tg esni leFiba r&uf;uml gimngahdlmeecsudei;op&a ejeProkt dnu sW.proshko eDi ldi--wi-weHFerwmewwiie nsiee r&l;ufmu hni eeink beVrhna,o die fau isego;lgrz& nGeniwe naeglteg ,eenis nnosedr enei gle;rnneeah&Ho&zdsgole;dutuqbq.neie nRdu 00030.1 Eour ntauhte;l&m ide nkPsostruondetoik ulufrm;& leiT 1 gnbtreae hn;ds&a eib eeisu&rblmw;luiche .000020 sbi 4.00000 our,E ied ulfr;mu& aeub;elmll&dnfeudn tDiktuaeonemonn uz nhanscaleevrg e,enis ,lzuam ewnn ahcu mi Asdulna edgerth rwe.de &uqaob;dsD tha hsci flzniliean htnci ckiwrlih ttereirn, riw tteanh ja eriv eahrJ btd,&Ao;eluriq latuet gWeseanr liaBzn ulfm&ur; end tsrene ,liFm qabe;u&rbdo wir abneh es fegsfh,cta ied nrhate sotnKe uz coedquenldk;& dnh&as; ewnn nam hit&ouadqnmcl;url;&bu &hqiolndc;tu eid Azisetrtbie tc,nreiehm eenis udn dei esd Ts.mae qa;mt;dtH&u&eobul chi in der eZit miIgeelmaf tedr,heg e;um&tltha cih neie iecVelfhas ,&nteideqd;urlvo atsg Warg.ene rebA sum Gdel ghee se ni emd lFal ebne i.cnth

rmlfu≤Pza mnMetdsgetirurleestataSt rufte sich Wnear,eg adss nrdu um sad tlirjmopkFe tesaw ni nagG ekemnmgo eis in ahecnS tussaAchu nwzeschi aanPnnsyevli und red al.fPz So eegb es wsniechnzi ieen euub&;ooasLogd-u&Gl;dqrdudnq ni mikehno,ecB ide Anfgan abrFrue den d&q;uausnbuqurtdoGalg;od& ahcn dme Vborldi sed rielMmasutertg in end USA e.tfire uei&lmrs;edAzg ise ied neeidGme irtplA eien ntPcsahafrert imt tzontuwK ne.nggnaeegi bo;qasudD& dfna ihc hcau lzimhcie lood;qcul,o& satg rde Fami.cemlhre

nrost tai K ictnh vro bHsetr 22B3is0 muz t,bsHre offth njanmiBe geWr,ane loslen dei hbnrDeieeatr na dHew;buwio&q ewi dei,wrw &uomzd&wlama&;qul;l;u alcsngeoesshb nsei. &slmnsrue;uethF eEnd ,2230 cleilvheti rabe ahuc rset im hlaFru;um&hrj 2024 olls rde imlF annd in dei inosK mnkome. 0.8100d&o0bqu; sib .090100 q&ruooEdlu; u;t&emuldfr der nrSfetie seko.nt Eenin elTi no,dav beantgrste sniee 015.00 Eo,ur soll rpe nunfridgoCdw mzuneo,emmsakmn sola ;bmurl&ue npenSde ovn isn,aFlfm edi hisc umual&d;rf uzm lpseBeii Kneatr ru&flu;m edi eiePrmre recinsh ;&elno.knmun bru;ioqW&d s&nmsluu;em nde lFim nitch uz 010 eorPztn ;umuer&lb rdninwudfCgo rluif;ee,anzoidq&nn gast engre,Wa bear egbtaut&;-unnurozUlrmtsV chame ide hSaec tiedumzsn fai.rcheen dUn mu hauc eulFedrnimnf dun eieF--raHwwwsi-ndwwei dei cahSe zu r,lthiecnree uwdre rufusm&;l Cifdnurnowgd eein eeenig teIeteniernts eglgn.tae

mA Saong,tn .72 rFer,uab strteta iiflofelz dsa PtuderwCngnjoodi-frk rnud mu nde teinewz lwHiiwe-,dwrieiweFm-w- asd ppnka nzhe rnzetPo rde nksPoitstouenkdor uestineerb oplsrlR:o.e aSR

x