Contwig RHEINPFALZ Plus Artikel Christian Baron liest – und die Schüler hängen an seinen Lippen

Christian Baron las wenig und erzählte dafür umso mehr vor den Schülern an der IGS Contwig.
Christian Baron las wenig und erzählte dafür umso mehr vor den Schülern an der IGS Contwig.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Am Freitag las der 37-jährige Christian Baron, der deutsche Starautor aus Kaiserslautern, zum ersten Mal in einer Schule in der Pfalz: in der IGS Contwig. Auch er selbst hatte eine IGS besucht und war glücklich dort, wie er erzählte.

Eigentlich hat Christian Baron (Betonung auf Ba), der heute in Berlin lebt, viel erzählt und wenig gelesen. Und das war auch gut so. Denn das Buch kannten die 110 Oberschüler der IGS Contwig

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

s,hcno sla esi am Feairtg dem utAro .bl&gsle;n;u&neumsgeageirz Ssehc hWncoe ettah shci dre sruisngkLuset 12 uDhcste tmi arsnBo esretm cuhB bq;Eoiu&nd nanM rieens &oslaueKqsld; ()2200 iabt,ftc&hg;semlu ni edm re einse einKthdi ni mtAur in Ktrssanealueir ni den 9re109 erJnha os sualihahccn st,bibceerh sdsa nam hsci lasel gtu vllotneesr .nnak ePtre srhaedcH,mimmt edr ershetecl,ruDh theta se asl eid mi apLlhenr eoeeshvregn eifr mbhaa&wu;rlle sneschigemo;&uestizl tueairrtL csguhu.east oS cfheina nnka lelsa es.in

ieD KssDCFoi- usadnrneahlE me&a;tuhlt nsei chBu eregn fau czfPas&hllm;iu eirncbheesg, arbe se eltosl lvuerelsni ines, rlu&;ztmahle ihtnCrisa onrBa an sedmie tgeF.rai dnU sien Lrketo sau tCobtsu u;et&hlamt nnad wolh chon hmer emrbePlo tim edm xeTt agbeth las ied mit emd FKC, u&ddebo;rq ni iemnne ;cnmBehrul&u immer eien grlsoezgi;& eRoll pstli.e Wri enhab ad immre eiwrde eid sisoD dsaanluneh enums&msl.;u Da tha re s:ategg ssMu eisdes ipSle huac onhc rmkeonmvo? hcI gtes:a J,a asd sti tci,hwig se stthe hitcn nhiaecf unr rufml;&u hc.si nA manhenc eSnllte tah er cimh bear cwehtirs ndu ge:sat riHe tsthe se urn fulr;m&u cihs ain,lel se gast tnsso nictsh sua. Da igng ahtl eid raLukokeloeilkolt tim mir dr,uhc nud ndan beah chi cmih arfadu ,egasnlsneie ebar es sti chno eggun eetBz in mde hBuc rdn.i In ieemmn ulnetkela cBhu Smhnulc;o,& tis eid hqoNscraut;& sepitl der eezBt enei noch u;gl&ere;ozrmig&sl o,uRloeqldl&; amcht rnBao achu egchli nie hcsbisen .gnbeWur

eiSn ersest hucB sei imrem nhoc aeu,kltl rdeeag ebi end meThen, emr&;buul edi er npechesr lwil: Budglni ndu etcthreiG,keig dnu afu eneir neiegwr ktbetarnsa Ebeen udclSh und gVrezenuih. sDsa ied ue;Sr&hlculm bie rdeesi u&Augn;nunglidkm hctin ltau ndu iuugnhr w,eedrn lgtei olwh adn,ar sads aoBrn os umm&blotuemkr,;r las warem;&ul er eiern nov :einnh a,ichysptshm cre,lok oocl eb.ne Dnan itsel re nde ganfAn einsse Bc:shu crhet ,lttfo riazuke,tnte ebar chnit euobbmu;ln&tert hd;&san udn ptstpo gehcli ediwr,e um uz ur&emhlln;zea a;nhs&d vno ismene ,Vtaer mti edsnse Tod sad chBu n.ietbgn Er wra eekl,Moprm&ba;ucl d,dau;sob&q asw nma euthe ro,nwigk qo;or&porus nnte.n rE ath onv ernies mel&n;uadH reitAb ialeln esnie iimaleF tchni eme;ru&nhanlr nuodolq&nen;&.ulk;m

q;bd&ioEun seasubolt nciduEhlAqs;hcol&ro Malnhcdume&; i,nktc ein snredea blcikt hree gurr,iat sla rnoaB wrnehiite mhur&alelt;z, sasd iesn Verta tegpmlur;leg&u dun geensfof eab.h oBanr ;mgcblnsutih&eo nch,sti cuah cschiprahl n,cthi sieen unegsL sit so aneenhsbl udn so ni,clhemhcs iwe nam nur se elesnt letbre a;hd&ns dun nei esegesvnr dw.ir Mna un&oelt;kmn en,asg ein kufcsamlull;lG& fur;&ulm a,lel dei im Slaa snte;zi bza;nGqu&od lneag raw er &rulum;f cmih urn nei lbouastes ,hsArohlcc mti med ihc cihnst mreh zu nut ahnbe li,lw er ist nmie erEe,gurz citnh inme ,Vrate hci lwil ihtnc &ruer;dulamb enhn.qualdc&o;nked slA rEhcranswee hbea er eahfrren, adss sien erVat ebi nmeie cnho etrtmwl;etienauggal& aretV cenuwghsefaa .ies dmaeNin habe mih .hlefengo

dnU ewi tsi das, wenn er nun reelbs tVaer d,iwr will bei erd Fntrauedges iene hl;&ernSiulumc s.nisew uqEbd;&os its ine ,nidK sda iwr l.elnwo hcI zs;igiw&,el asds ihc mtesimbte neDig rbvenree oekn;&tu.lmn rigehEz dun m;Jhz&raounl traeg ich ni rmi. ercelwui;Gmiu&lckelhs ehba cih eni ine wscgrehiesi eut;n&lialhsVmr zum Tikrnne t,eaghb reba ewr sz,;elig&wi ob sda in kunfZut so ensi d?rwi lcheoS eSnach eenbrrev hsci chua. rieehSchit tgib rim ied caaesTt,h asds cih inee imeFail ,heba dei afrdau qoe;adttlch.u&

ebhgneriG t oe sit tgwaBocrhnii diwr i:rpvat honcS ebi nesmei esnert aDet tmi sieern eugineth Faur bahe re von esneir inKiehtd hel;u,a&mzrtl asw er rovehr eni ateng hba.e oDudqb;&a rwa ads Fnnemtdua chnso tlg,ege ssad cih icmh aeilnmoto hcries ndu eoengrgb l&flme;uu.h nWen nma in rtAum cmwu,aul;&htsfa tis das eein cS,eah die nma cinth meahrnenzttuus&lc; rfad: nMa u;al&mthl se ndna ,asu nwne se neie peevrskiteP tigb nud ovr almle nwne mna eeoGhbrtgine .tdnifemep Dsa sti ieb mri der ,laFl chi eleb huca nchit mher in A:utrm hcI nank von rmieen teAbri sesreb len,be sal se enmi Verta ej onekgtn la&tute;m.h hcI bgua,le adss hci ien rtgeu aetrV nsei u;qann&k.dlo

sE itbg ublae gaeFr dun eotr Frg.ena ettzeerL wgena eid m&;hrucleSul nhcit zu ,slntlee red eLhrre usms nra. Zmu ,iBspeeli ob re itm emd hBuc esnei lizsoae saesKl rnvteera b.hea &odhu;bqIc elaubg ctih,n ssda se hgulcoml&m;i ,tsi eenni nzlaeois ugAefist enugin,zleh nnew nam eins liueMi ;mrvllss&utae, las tErser in rde eFmilia trde,suti nnad etgh se gar tchni snraed, sal neeni eseingws erVrat zu bgehee.n anIgwdnren heab chi nfan,gaeeng huhcdHscote zu cerne,psh swa ehrvor nei der Fall war a&hs;dn dsa sti ni rde zfaPl eni ebeosrndes nDgi ;nas&hd nud itdma tl;umag&nf se cshon .an Man mtmok cuu;uz,rlmk& dnu es tizeg:sli;h& er,D Herr Dkt,oor du htspicrs iew ine sloki&iorPqtrue.; aDtmi susm nma erts lma meklmakrno tmi 1981, hnraJ.e nMa ahcmt ichs tsglui arbl,ed;rm&uu rbea es kann cuha telneezdvr nis.e fuA dre ndanere iteSe meruus&;tpl hic, dass imr ide zrunleW ener.oregnlehv lAs hic na edr nUi r,aw hbae chi ads u;me&hlulGf ebtagh, eid ndis lale zang sdraen sal hci. eDi bahne nleErt uz esauH, wo 02 eMter emaucrlB&ulghere; se.then Ich war isncezhw dne leS;hlum&tun an;dhs& nud siende hBeceri aheb cih ibs eethu cntih dsn;ruqs.l&oeevla

cNthi ggeen ied maFleii rhgesribEeecn eahb ads Buch baer inthc eggen eeins Fmielia erbngchee,is nroneds tsage,g esi ;lsemuus&m itadm nrdientenesva sine, etotnb noar.B lleA ilFmrdainmitleegie hneab es genelse, bover se utfele;nhrovf&mtcli udwer. dUn sine uerrBd en,miet re lsole Shcena nfrsua.wree ineS rureBd abhe eine Agueknnrm t,mhaceg eid hmi lf:igee bq;dIuoc&h hbea ni edr trseen unsgaFs Shenac ridn tahbge eiw: ,aetsg afaKk ohcsn in snieem feirB na dne r;&tq.aoVsure usMche, nuebtgnid eeiz, wie lcuash ud hi&sruco,q?ts;b gtraef mein e.durBr rE awr mein errtes okLter. sDa eun;hlstl&iamVr tsi ehetu onch .ulogd&qut; saW haniCtsri oBnar cuha vtmr;ue:ral& eDi neaNm im chBu dins ichtn edi ahernw adsn;&h isb fau eniesn ienneeg und end sde d.usenH ilWe ied stchiGhcee eesredvtlrttenl ;f&lrmuu reneda ts.eht

Wsa er ggufneart t:asg rcuu;D&qbohd dsa cnerSebih deeiss euBchs its neim enhnbdeMlsic ebessr dge,onrew wohobl ihc himc mti gnaz ccnsehkrlcihe negDin ahtsfg.u&;eeibclm Ihc ilbeck etuhe timssproicheti uaf h.cMeenns Ssltbe im sinanettegv hraCartke nkna hic hcon geut eSnite ne.esh aDs tsi neie ,niWkrug ide nur ide Luiteartr dero eid Kutns hnfacfes dn.l&oank;qu

Eni aRt lr&muufs; WesebLan re agfrugnet ieslt: ziew ceeG,itdh ied re tmi chta nehJra hiersgebenc t.ah sWa re der niJistuaonrl hocn trmrael:&v;u ssad re edi znga atnehr aShecn rvo nde u;henrlmc&ulS icnth itse.l dUn asds er llae ziew, idre ntaoeM hnac rsruaaislteKne mmokt ;snhad& am etb,elsni enwn er nnda chau ein ieSlp esd KFC heesn kn.an aWs re eanll imt uaf edn geW bgi:t tobq;tueBdi& sslta uceh nei sda uTuml;&enmra ne&.qbuovi;erldet bO er dsa huca ieb nseeLung rov Erncsaeewnh as?tg Dsa am;wel&ru eien rgaFe ;&rlmufu das l&;usntamceh a.lM

x