Otterstadt/VG Rheinauen RHEINPFALZ Plus Artikel Wie gefährlich ist die Erdöl-Bohrung?

2019: die Erdöl-Bohrung bei Schwegenheim.
2019: die Erdöl-Bohrung bei Schwegenheim.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

„Quecksilber, radioaktive Substanzen, Gesundheitsgefahren für die Menschen vor Ort.“ Davon ist die Rede, wenn es um die geplante Erdöl-Bohrung zwischen Otterstadt und Waldsee geht. Diese Ängste führen die Gegner an. Was ist dran und wie wird die Erdöl-Suche überwacht?

Was ist bei der Bohrung geplant?
Das Konsortium aus den Firmen Neptune Energy und Palatina Geocon hat an der L534 gegenüber der Sandgrube Heberger einen Acker gekauft,

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

mu ovn drot ni 0820 eretM ifeeT cnha mrl&ouldE; uz s.hcneu reD zhproaltB rdwi rudn 500 erMte nrttfeen vno serldaWe nubgueWanobh enigel und atew 405 Mrtee weit gew omv drttatsOerte ansrdr,tO ine soeArehldifus tielg ;hlmen&rau an dme Bozh.lrapt Die Lme&ts;l;gl-lr&Emrudtuaoeat rwid tihnc lzoroha,tin enrsodn hul;oocinsrml&dt cuRihtgn ihrnelAt ernut accukeh;lrAnefml& in rneie isuhthtctcnsaBnnisde tu.mtrvee eSicmessih nsuMnegse hnaeb rov zhne Jrahen Hnwieies ufa das oukl-nEmrVrlem&od;om eggn.eeb efMtlihi erien rPgroouhbben soll edi ta;t&elgrutLsmae trkdenue r.dewne nEi urdn tdiagmroeerni ttoleFdumsr&;er sllo lsfAhcssuu du&uremabr;l b,egen bo erd fotshoRf cihlsfwacirtht euedrltmfr&o;g ndewer nkan.

Wer lwil rtdo noe?Dbehrr huetedcs regelAb sde itnreainlntoa geeeannrdi nrnUhnemtees etpuneN rygEne dun ide ni yrpSee ebhmaitteee amiFr itanPala oonGec anehb shic urm;lu&f rumo&trejdk;PoelEl- uz imene onKoimurst noessgn.huceaemmlzss sE ;drltorfemu& ni Srepye ites 0082 &;oldrEuml von weiz Bml;&aueebspretitzln us,a ied nOergberze ieltg odrt ibe lmaxami 050 oTnenn rop gaT. ieslglrAnd bnahe ide Fnemri imeb namadtsLe ;mrf&uul iooGeelg und bBgurae )L(GB um niee ueeFgltemn;gremEndwrurrnoi&-e teegne,b u&rlemb;u eid chjedo ocnh hncit stedchineen ewrdu. uAf ienme eAkcr nwehczsi ghweecemihnS udn trHaaesunh hean erd B9 tha sad tnomoisruK 9012 eein nbreroobhPug ate.tgufeb treZuiz riwd nohc up;m&fugrlet, bo enei morurnFe;uld&g onv riesde etelSl sua twhcisclhrtfia &wmuel.;ar

clWhee arVobnge tmcah die lAtb;sm?uuish&oDhsceadrfe dmteaansL ;urlmu&f oeigGleo und Baergub )GBL( aht nEde Jiun itm rde nnuggmeeGhi dse ntgesenanno sbuelbipsterapntHa tli&smrz;nugdhcalu edn eWg rluu&;fm die obghknsurrnduEgnu bei drttstOate efgirhc.tmae eDi ;murdlB&ohee eshti na dme tonatdSr ied gneesitgr tuln;mhBernaiecu&tigg &r;mulfu Mechns dnu atrNu dun tmokm hnac irene goemrmgtlhfrlanus;errtpvumeikcwll;&uU&ivtu uz med lSs,cshu adss cruhd sad nhVrboae kinee celhrhibeen negihaletnic takwulguUeennriwsm uz eeawrrnt sid.n ehDar hesti es asd LBG cuah cihtn sla eflrohecrird an, neei mafcehgrunie mll&ultai;grugepuikmlv;ctehmurfr&etsUnw l&rh,rcdufhuunz;uem aws onv eerngGn sed tkoesPjr lrasdgelin egfreodtr iwr.d

eiB rde tdttertaOesr uhrnoBg mrnlue&f;du pro Tag ithcn rmhe sal 500 noTnen ml&uOl; uas dme unnreUrgdt etoemnnmn wnd.ere iBs es ohesgeln annk, rcahutb se eabr hcno nemGeeninuggh lfr;uu&m den ozhrulBabtpa nud ied Brugnho esbs.tl ;Drumfalu& eeatrtbi ads oEimltu-&loKdnsm;urro edrgae ud&pneebamSreonlselb;irt u.as U;&rbelum sedie mssu ndan bsfllnaee sda LGB ni znMai ee.ehtcdnnsi

echleW nAemgeurt e&urhfnmlu; dei nGerge dse &-muP;reskltlorojdE nDia?e egnefcasrsetnisIntemeh benqiu&;Kod lOul;&m ni sqot&dalttutder;O hewtr sich ites senbie harJne ggeen die rE&llh;mud-.ueoSc Sei lefumhctu;r&t vtangiee inkrwsenuAug afu dei lwtmUe ndu eid hetindGesu swieo &acnnuehulgmgB;isde an uuams;n&rlHe uhrdc knau.soegndBebenn nsuuznlttrgmteu;&U ;&arltemlhu ies nov ineinmkt&;elnr-oGlPuru eiw mde odLsgadteraeeannbgnt drnBeahr raBnu ndu edm eeguagetdennndbBsotars irnmA Grau uas .Aiprlt Der DUNB nrlei-e-hafKizsRP sit eslflbena genge ied -ohgomr;lB.dnuruE&l

irHe olsl canh rElm;loud& rhogebt :enwrde ein krecA na dre saelanzgte;&sriLsd 534 eiwnzchs stertOtadt (im nrinHterudg eths)rc und eoalot.sFW:de elWhnhece leRlo nspliee cbiQlekuesr dnu kveiaiartod NhenszS?actnabu gannAeb von iutnrpreee-NhcpSen dSanar Atrnd sit keuieblQcrs inee gumhi;fal&u lhulucnrmie&a;t geeeknBineoolmttp ibe der geul;rFmud&nro onv lmEur.&odl; sE tis eirnh bneaAng fozguel mi mtoiradeB-lElg&u;esgl tean,lhetn sda tim uezgat ri.ttt Dsa nlm;ulhuactri& nkvdrmoeoem eabr bei oerhh ztnntooaeKinr giietgf ieerlkQucsb ridw atul Andrt ifmletih von etkvAkohil ni nmiee ncha i&;ausenlgz geoshanecnslebs tymSse omv gml-;osBeaeilrtudl&Eg ntanrgeet.b

iBe edr dl-uormlE;& dun pisdnoadorurtgkE fallen cauh k;Rcdlu&m;tnulsaem&u n,a eid hailumr&centul; tordiaeakvi tofeSf ehnlttane ;nnm.nleou&k seeiD eftoSf iesen hcitn riebgsnE esd teuopsrrnoz,Psisodkes rdnseon eu&amnklm; eibetsr ithnucul&;malr in leiven &eL;lusratgeamtnt rov, tgsa rAd.tn Sei siewt lgigtezeiich dafuar ni,h dsas sun uam;thnlel&iruc tRv&aaiudtiak;iotlm im gtAlal sggullamig;irz&&eem;l begengte d&;snha awte ieb ;tfuuLag&knemnecnlregsl doer rgpm;enSugnli&aaez mi a.dWl Desei sisDo ise ctihn enlf;mntdu.hahsiegres&eugdd onfeSr eib edr &rrdEn-orll&;mud;leFuoumg l&tp;mauebrhuu eniamu&ulltcrh; kiatiavdreo fSfote an die erlfbeOalh;&muc nlgang,ee reewnd dseie der -eernhStrNuenpeipc glofzue ;mm;zu&gilsge&la nde siVrtchenfro ni red hotnreeSrrtuazschguvnldn hatbanhgde nud rtgen.tos hcaN nAgeabn eds GLB anrew es in PianenRz-ldlhaf rhseib Eifzla,lelle&m;nu in dnene iene gluatnseB mti illuurnc;ah&mt mrorknoevedm m;dtiitvio&lautRkaa ni rieen l-BordE&lohunrmg;u o.akmvr

eWhecl shkheervegtSniecnohruir slseu&;nmmu fgotnreef nr?eDwseda aetmndsaL &ufrmul; geooGlei ndu bearugB bigt rvo, asds htthlwirasarccsfiwes enebeetudd runookenrmsdasvemwGr uhcrd edi ugrhonB ctnih eavitgn unlsfesiteb wrdnee ud;nrelfm.&u Dsa wGrsenudrsa smus ur;mchubw&etal werned. mZu hzcutS engeg &L;umamrl tha hsci sad ;l&rtmnKEomouul-idsor bei esneni nteAberi an eid nnndeeerscthep sghlezteic igvhsroenebrecen irRtcwethe uz nhla.et uoGsean msus se edi smglza;unlies&u rnreeezGtw rlum;fu& s&;Emruuncltneretguh etlnnea.hi Dei sckiWhthcenlriaihe fr;u&lmu esgBnbaennodeknu ahl&tzmsutc; dsa l&rd;ismorumntEKoul-o las ggrein nie. eduZm sti se tvrehpelctf,i neuslrkirevg&c;etalehmnit pmaeLn uz derwenven dun nde ohapzlBrt iletzge uz euh,tecnelb dmtia sad meUfld rde naerhoagBl so gwine wie hcmgimo;u&ll &erttcbleitigmn;ahu .ist

oW enrwde ll&dmsutkanm&;uuecR; mbstrgll?oub&ed;lu;nfAq&otea nsid ewisot &lohmiulcmg; zu evnwerter dnu tnnessaon slchosda zu tiebneisge ssgeeehnwziubei umgdno;sn&zlureag;lgis&m zu dgoset,&r;ennolqu latteu ied aVrgbeo sde LG.B atLu rN-etireeeSchnuppn adrSan dnArt nelfal iemb bftnueeA enrie gnohurB edi hgouB&ullpsrnu;,m ide sau essfentfFot eiw aSzl redo n,oT eyeoPlmrn dun aeWrss sbehtte, woise asd ilkhenoBr a.n desBei iwdr uncscmpsahgiarglh asl mrasmochhBl enbzceh.eti Slohow ul;n&lmuuSpg asl chua eohiklBnr enrdwe alut Atdnr fau eelevneutl umchds;lae&elulhmwict Vggeennreiniunru ucsneutthr ndu lsfla eisde eunrteaft ovn emeni egnenzusales eFhnehcnmreatun ou;zai;&rnmmnd&sslglgeug nte.rtosg u;m&rDearulb mssu asd smnKotiuro Bhcu enl,ur;&hmuf ielw asd BLG eeerdztji nenie wciaeshN aonnrrfed nak.n

eBi reine rmrl;oudnu-luFeE;rgo&&mdl &lufltmla; kine cahmmhrslBo ermh .an iaDbe wird laut Arntd urn ldu&loEr;m udn rtutsleL&;atnasegaswrme ezagtu go&.;femdrtrleu isDees ridw irehn gnebanA gleoufz auf med ttaBepsezlrib nherti dme lle&ubmM;lrgu in rpeySe tlehmifi renie hnrougB ewired ni die teaLstag;&lrmetu cul&zuegmrkmuu;u;&rt,flh was nei ulb;siuml&ceh Vehnrgoe ni red ceBharn ies und dem kaurehDtlcr in red tm&l;arauestegLt nei.de

Wie riwd eid nghorBu ccmuh&wh;traNb?ulae benAang vno Toshma rDhree mvo BGL irtllotornek ads aanesmtdL eebuBiaergrbtbe owhslo li&antmedu;gnukg als chau &uieantu;u.klggndmn rebqu&;Dod hyshmtRu red nenoKllrot aglut;h&mn sneibneresod odanv ,ab ob es in dre ehnrtgeeganiV nfmiguieetfuAllk;&la gba eodr lto,&hucn;qdi gsta r.reDeh rE twesi ealmsegr&dzi;u adufra hin, ssad umaihlb;nn&aggu nov end nlorKntleo erdje tnUeehnemrr pectirthvfel ,sti isch an eid eegeldtnn Gteesze dnu oirsnrehtfcV zu a.elhnt

Wei rigg&;zlos sit die aAf?urehGs tichS dse uoKstirmson hetbste hdcru neei noug-Elor;Flmlm;u&rdr&deu keieilenr ferhaG ;luurmf& escMhn ndu mUtwle. c&lsu&fuZwnm;liaeelbh;qod mi ehsanZnmmuga mti vRamkdao&ttai;liitu oedr ielkbcQresu auf u&tBnamlzprle;ho sde tKnrsusimoo agb es ni red i&zen;urlkumcnuelegd nesahiPsrktodpuo ncithl;d&,qou atsg erhtp-ecSNeprnineu rA.ndt

Dsa rssce;a&suhidelcinemh naLdmtase mfr&uul; gu,abeBr riEenge nud golieoGe tah vro rdnu nmeie hJra eenni utblsehchbirAssc nvo nneBueuehugsncotnrd mi mfeldU vno z;umdroEol&elum;armn-ul&Flertl;&dp evtl&n.ie;lormhtffuc eDiba newudr 21 rznoePt der katvnei &emFul;rlpda;re&tlmzuo ni iedaechNsrnse euthcstrun. sE idns ulat chBrtie nqouub;dr& rseh niteelrezv lelfuA&uf;katmiilegn im rkeeditn emlfdU dre nnBoruegh wosei uaf nanneezrndeg aeuchFnlm&l; gtslleefetst oe;lqdruond&w ah;d&sn das sl;igzt&hei ni evri Feull&;lnam onv mrhe las 020 neuushntectr eul;o&pmlhBz.anrt nI nemei llFa wreud nei teskrzunlwieeer-GQcbr ;cstunbeuhmirltr,&e ni ziew andener elmlFu;lna& eni lwnteSwreelch crduh pleoskclhyyiz omsiacarteh fKowtsofhesel,ersna ied uatl btwensUtmleudam aglnlmtlwu&eergai;g insd ndu ucha in dl&lurom;E vemmookn.r erD evtire lFla awr niee hnteg;lcrbeA-un&Urs,srumei dei dme Lesdnmata lfuezgo enein hteumrlnau&lc;in nrupgUsr ett.ah

eiW tshie se imt inere moulhm&eligcn; agleK eggne ads tkjroeP aui?snEe egnchusdEint rde eedOmtegsinnr rtaOdsettt nud eeadsWl woesi erd namdiebenegredVs ehtst dzua hocn .uas nI end nnenaevrgge naTge aehnb melcGrp;&ehuas mit staRnhacelwt sToahm Je&mrg;lua fst.degunttnea cahN ngabeAn nvo ltfeeD iSd,eecrhn dereLntei aBemet red ,edbvnwVemranrgtensgeduieal hta dsa BGL eeinn atrnAg eds naswtlA uaf kitAsniehnetc ma oetsaDnrng rmmufl;hiolc& elbnea.thg nNu rdiw rde ctlthaasRwen fru¨ edi idre edmninGee piucehrrdsW geeng dei g&uumEllhnrr;B-odo beim tLsmedana nil.egene isrDee cihrrpesWud tndie tlua neerchdiS nur ad,uz an ied nastegme enhrrutagerslfeVenna uz mon,emk etruarnd achu die htenmunengSlla vno enrnaed on&ea,rulFcdhbe;hm ied hsic uz ned nr&P&nlllul-;Eda;muome &&n;miulgauz;slre t.rdeunf tEsr nnad knna shatecwtRlna lguramJe&; lhersicsiat u;ltea&sanhcmb,z eecwlh zAnsapketunt se u&frmul; eeni lKage i,bgt wceleh fhnrsuEtsoglecsai sei ebnha oum;&enlktn und obgr ;lguchaze,&tsmt iwe ochh ied stesPkzoosern muulf&;r ide dGneemie ewednr &n.melunnko; eDsei Vabigeioenbrruttsnree lleons ault dShecnier isb Hrbste shesbleogsanc s.ien bO dei nGdnmeiee dann ggeen sda l;o-rmlkPuE&rtoedj kn,egla sm;uslne&mu dei weileiejgn &lane;dmurGmetiee hctsnn.eedie Der cpdseWrrihu hta udn niee alegK gegne ads kejPtor mutah;t&le cbhniaedeuesf iunkgWr &nash;d dsa &s;liehg,zti eagsonl rma&edu;brlu chnti sdnnhceiete dwreu, ardf hnict thobrge .ewerdn

x