Rhein-Pfalz Kreis RHEINPFALZ Plus Artikel Streit ums Amtsblatt: Was ist politisch neutral?

Das Internet vergisst doch: Amtsblätter der Gemeinde, die im Jahr 2021 oder davor veröffentlicht worden, sind über den Internet-
Das Internet vergisst doch: Amtsblätter der Gemeinde, die im Jahr 2021 oder davor veröffentlicht worden, sind über den Internet-Auftritt von Bobenheim-Roxheim nicht mehr aufrufbar.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Die Bürgerinitiative Lebenswertes Bobenheim-Roxheim stößt sich an der Wortwahl des Bürgermeisters Michael Müller bei Veröffentlichungen im Amtsblatt.

Verstößt ein Bürgermeister gegen das Gebot zur politischen Neutralität, wenn er in Bekanntmachungen im Amtsblatt mit dem Ausdruck „ökologische Diktatur“

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

treizit rdiw? Das mmotk fau dei sUnmdmat;u&el na. mI eFlla sed m-oeiRhinbeorhBeemx Bter;uegelrr&mussmi eMlciha rM&ulellum; (SD)P tis asd ni end Anegu red tnmcsaiamKuoulfh ienk Pmol:erb a&qusb;odD ilepsieB ehtebiz hcsi fau edi if;umhe&uclorVntlfgen enesi zsgsAuu sua ireen ahderej.Nerus u&rlumF; inee hecols deeR eglien eid &iu;hinMmeegtcklol tiuhcdle l&,;o;he&lodrqmuhu telti elaKirno rldBwaane, rieShpernc red tvaesuriwelKgnr z-eih-airRf,KPnsle uaf RZH-FafPeNAnrAELgI m.it Dei swrvKurelgiaten sewit reab aurdfa hin, ssda eib red fheunclutemlVo;f&ring roselhc deeRn adrfua zu cehatn e,si uq&bdob;o cish ides mi rkoneentk Flla lfmuru&; das udimeM tsAlmbtat dg;olne.q&ueti

Im ezstngaeG ruz euarivKeslrgwtn z;lmts&t;liougs& hisc rMdenaf lnabA Piereff n&()u;em,uGlr ercrephS rde gl;e&rurntiBiiavuitme B)(I rewbeesnLste ,Rnheho-mbxeemiioB na red harltoWw esd .&uilegtueBrmsrsre;m eDi IB eahtt lhbdesa uliluk;hrzmc& neei etueilmrsitnesPg reeh.ubasggeen rffsPeei ufrowrV: &&lr;;dmullbquuMeo aht ied n&lmnr;Geuu hcnos t&frulom;e nuod;q.ar&ffligegne aDs euikotdqa&qd-oeul;;&iBsurtplDib its ergllsniad nhocs deri erhJa tla udn sda nsedephtrenec tttmsbAal lonnei thinc merh abbfarru &;nhsad &lruum;f ied Kueelanrvgtwisr enrei der rm&un,;deluG ichs nchti rdehigfneeet imtda nudzensz:searaunteie qenudgWb;e&o dre cziliteh gneztbnree nBedteguu onv naemmA;t&tbulrslt nehse wri rhead nov iener l;imchturehan&agcnl ruweeBntg ,dbu;oalq& os leraBw.nda hcDo ide BI frtiw mde ;urmeseegumti&lrrB in rireh mShuegatlelnn chau ni emnie Flla ovm Frberau vr,o tcinh tuarlen cteirbhte zu bneha.

olfnKhuamsuatimc etg&b;adeqniirrnuSo udn kwZce erd aHagruseeb eeisn tmtsAbtsal tis rinoagrvg dei ruVngrietbe ethcoermfl;lin&uf dun sgitroesn imaerhlct kmtcnhegaennanuB dnu unleitgteinM erd eneebtenffdr emmoKnu utenr rihre nrqgtuenVlw&touad;r,o t&klurrmlea; imoT saHung, rrehecSp sde zf&llshmh-ieelaundarp;nnic emsnieurnstn.iiImn oVb;dno&uq hader rwneetra uahc ied eB;u&lmneiugnrnr dnu lBmu&rerg;u in rterse nLiie milo;ufnlehf&tce maaeunnghekntBnc udn liahcmte iuttnngeilMe in gBzeu ufa ide ;lnfEmrglluu&u &emnrolhfleft;iuc laeq&uudn;fgA,ob so uHn.gsa

htcRchlei rgeelgte its sda ni red dnovuedarngrnLse urz hh;curu&mrlugfDnu edr rnod:euinneGgedm duB;&eqoib hrnhNiecatc idsn ied &uenrstzGdl;amu dre edcghllbuGenanhi dnu red uNe;&ulritmtltaa uz dobteaelu.nq&ch; aWs als ctcahrNhi tlg,i wdri esrhenetdcnp ne,neniecgtzhke huca im iehnx-romRmehieBbeo l.ttsbtAam

iDe x,tTee die bei erd IB rm;uful& nuUtm ,eonrsg hntees arbe vro ned zfionlfeeli arih,nNtcceh tteazrlip auf teeiS ,1 wie mi sbAmtttla mvo 7.1 u.Fbrrae ;&utGuodqbe cchrehaNitn ;fl&urum Hmruabse;l&eulau und uaf nenue ohumrnWa eagewesnien runhiwe;nE,oq&dol tegnbni red egar,Bit dre die ehtuiUrc;bf&rlms greglenBhumdu;ruor&;&ebbeq g&idturlqeoi;zedwgs tua&trlg.;m Dnria ettli der teg;eBuumsir&lemrr ,tim dsas eni e;remBn&gtuhescludri ;luumr&f ads epetlang aubBgetei uidlcoduN;r&;bm&olqh des iLerstmreihet su&ldoW;egq rlhithcec uzgsulnslmiau;& .ies in;o&qEbdu refwdgueain csu;nleiehutdrrmBg&e indfet daher itnch tt&s;ut,lqoad &th;lsiegiz se tnure ene.mrad F&r;ulmu ide IB idsn digetrrae eulurmrgnoienF vleusinki Ubu&;mfeshlritcr ertsieb zoe;u&nsine.mdlt

erD ;&oueeat&gu-aadldDDrtFlkblitqrqior;u nseeBcwerhd bu;erlm&u dlneanemg utNett&almil;rua mi sbtmAatlt annlde nlstee bie dre sutKalreigvrwe,n rimetfonri ceiphrSenr rla.adwBen Acuh ibe edsmei aleenkult xteT tiehs die ul&mdB;eoher qu&;hdnocob inkene ileenhcherb o;lirsVste&zg ggnee dei t&pf.cilalmNe;itslrdhout;uatu&lq Dei steenadabnnet urFioermuglenn enise undeb&qoi; egnwi ezeni,neldlt ebar mi iewjinglee emnnashgZmua intch orbg oacnhculu&,dshq;il tleit enwradBal m.it Dcnheno hbea nam edi eemindeG ,nbeetge ukim&nflu;tg aerntulre zu lenur.rmoief

Ahuc nnew dsa abAtstltm sua edm rhaJ 2002 ntchi hrme bfbaaurr sti, itgle erd FLAPZNERHI dre sendeehrtepnc zguAus r.vo mlaaDs wuedr ide igtsunEcenhd eds tnserrwscgeviauObelthrg Knloezb lme&u;bru eeni aeglK ewetrt,ra dei evwlbndae;tUu&ermml henreigeitc nat.het sE gngi mu edn aBu eesin tseHol ufa red bSrbnaseelee-iHsill au,Srrcah der sau ctSih nvo l&e;rnumunG nud dnwleve&;rUtneamulmb tiehlrhcc fua kgceaiewnl m&s&gu;ienzul;lF nd.tsa Im alttAmsbt wrude rlMum&;sulle eesnasaNrcarujhhp eirz:tit D&qdbouas; hoeh citerhG rdiw mbad&ru;rule necehte,inds ob edi Vueftnnr dnu red esit eaznehrnJht ihlehmeeithcr Weill nloid&uqebgeso;. uru&lMemll; zboge ishc ediab fau eein nBrrg&fglu;auubermeg uas mde arhJ 0,702 dei orp tolHe eeagansuggn r.aw mU&;l;ur&dobeqbu seenid hitnoasrcedkme enlil,W erd sihc im bnleugaupsBan ,trplesiewiegd rwdi asd erictGh uz teennesihcd e.abhn drOe dsa hGcerit diwr b&uumrrdl;ea ei,ceehnstdn bo nie egtceserrhel susellogco&hki;om tkiaDt mit hrberunnhearoves Flnoge ndu nutbknmneea usAgnag ma denE bt&elsoq;dio,ug os lmlMl;e&ruu a.sadml iDe Gedneeim lerovr den eRttirtcsse.h

Enie gaFer rde kpetrseeivP inE brPleom u;lfr&mu edi fsiamhuKtnumaolc bie dre gternBeuw cehsrol ;olinhftenuegmrne&fculV st,i sdsa im teeGzs chnti klra eglterge tsi, nnaw eine otre Liein cirtrmu&lhste;ebun .tsi Duedbiqo;& Grennze sde Etblernua sndi l&lidzfen;esig ndu tmsie hctin arht adle&bq;burzrngao, so wanBelad.r Mna mu&mlhb;eue shic in red eRgel mu snnseKo imt end enienmdeG. melrruesru;Btmegi& lM&;ulelrum ei&;lisgzw sa.d uEdbo;sq& its in eleinv indGmeeen uget eStit, sdsa ichs edr ;Bleuegmrsi&rmtreu uaf etiSe 1 ;&sr,inqsuoese jneiigewel tmsbleasttA hin und eeidrw tredik na edi erulkBlv;eungmo& tmi oifmaoennntrI ndtwee ).(.. nud ediba chau cvealhraehtS uwlettq,b&rdo;ee stag er fua .nAFrIAegLfHZ-EPRaN rE tfbure cish uaf ied shntdeneBeoire im szsd:gneLatee &;Aoubrdnesqd als ni rndanee afnnssLvagsendereu tsi rde seu;&Bmrlgrietumre in -ladlzfnRhaPein nhitc rnaretlue dr.s&eolnquuKeti;wgsrdeaskrqrr,li&utvo;o nirEe saschahnpurNreeaj ise es r&ldzasiegm;eu te&o&nldqdnm;aquo;mu,bi lbesst wgeetreBunn zneuevnromh udn uzfg,nzaieeu ni cehwel hstliipeco Ruicgnth re ndu die ravgnlKeuiewrst en.nierdte Auhc mbie Txet rbulm;eu& das emnb&rlreueg;uBghre hiset re csih im theR.c rE habe gelhldcii edi nnMegiu dre ehthiMre eds nsadremetiGe eeegwebedin.gr

Dei IB apezertike ied tseihicplo sctnugniEedh eengg sad rrneug;B,bhem&eelgru wei dfenMar Pferefi itliemtt, oils&setz;g schi ebar na der ul,lgDrntase eni rnrgBurgmheeeeblu;& ise ehir lrppiiilezn iewidtegrsg.z erD hcepBrS-erI it,men d;osdsqab&u se chau ;m&rfluu sad ohearVbn am eerhtmiiLsetr Weg hsurdcua mioeM;&helktgunicl ebggeen mhuelta&;t und ehierinwt ,igbt ide enBugnri;l&ermnu ndu ;eumlrruBg& chau hier sebtls eeehcinsdtn zu oue.q&asnll;ds nI neeir rieastsunedizGtenmg mi perteSme,b chon orv mde ulBsecssh eu&mublr; dei ltenuignEi einse r,valBtiunheaeserf beha ied Gln-uF;k&raitnuemrno fosoegllr ennie rtagnA uzr uurnlfrgD&;humuch eiesn bgrBeunereru;mhegl&s e.letgstl Zu emd Zntkipetu mwalu;re& es tcnih isdewgtgrzie enw.eges usA itchS erd IB egbe se adhre nienek eulasimzueg&;rl;n& agnwZ, dsa eeb&uermurenr;glgBh ez,aehbnuln iew se ffePeri zelufgo usa emd Abta-sttmTxtle leasunuehesrz sie.

tleuuBrie;rsmmre&g llerM&u;ulm tepwsrdirihc sidere llr.agDseutn Er irnnteer rad,an sads re nnfgAa 0223 u;mlue&rb den ,tArgan dsa aeBeruitalhvfern rwidee zucehl;iu,uukzzre&nm um os edi eozsuarugVsnt luu&mrf; ine rugrhn&Bmrebeluege; zu safcehnf, tha mnismetba s.nasel oEbu;&drq ruwde imt enire abeele;mdgi&mr;lnuwl&unut vMDieeireehlt-rhtrie erd awnndensee tRrasigilemdte &lqb;ad,oltughnee os em;l&uru.llM

x