Interview RHEINPFALZ Plus Artikel Pe Werner: „Beim Gendern habe ich einen Schluckauf“

Pe Werner kommt nach Neunkirchen.
Pe Werner kommt nach Neunkirchen.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Kurz vor Weihnachten streut Pe Werner wieder „Ne Prise Zimt“ in ihr Konzert-Programm. Die Musikerin, die durch den Hit „Kribbeln im Bauch“ bekannt wurde, widmet sich darin augenzwinkernd deutschen Weihnachtsritualen, Geschenken in letzter Minute und Tannenbäumen zwischen Lamettazwang und Brandschutzversicherung. Vor ihrem Konzert am Sonntag, 18. Dezember, in Neunkirchen hat sie mit Christian Hanelt gesprochen.

Ihre Konzerte in Neunkirchen haben eine lange Tradition. Was verbindet Sie mit der Stadt?
Ich habe eine sehr große Affinität zum saarländischen Publikum und das

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

s&iasahndluacmlr;e umPiulbk uahc uz r.im Die eerKnzto sdni iemrm eiw ein inie.Fnrfetlefam dnU ide lsluem;&lelbaGahe ist nei ngaz llrtoe sronneaV.rgttstlau

eWi its se uz iesder ea&Nml;uh mzu aSrladan kg?emomcnehI egszili&;w se ci.htn rDe dSraeunlrl;am&a sg:at qtuoda&haHpuc;sb ddug qlu.&sos;edg tlVleiiech tsi se ja sedei eGeitemakmnis ndu dei eiigtkL,chtei tim emd Leben zg.eemhnuu theeilicVl huac atsew hlapiFensrk.o ennW mna im dnlaaraS ni nei tusaRtnaer h,get itstz mna citnh ma itzaKsnc,the sodrnne man idrw rootsf lomltie,hg iew nma rotd a.tgs Es tceslhemn im dlSnaara &;nsahd ndu ads llleafgum;&t rmi hesr gut.

obwOhl deires ieohnrpflka oucTh sed saeaSdnrla eweznuli aj dhoc sawet urzemetnu;eiclhb& idwr. cIh eedkn ad na den ehegeaimln ;d&aqu-aobmK;loisuqdrmooT&ttrs &la;u,Puml red mti iemne Btgeuaet urntem rAm hcrdu bkerucrn;lau&aSm edtgrlae sit n&;hsda niee en,eSz ide so ehre icnth rde ;ltailua&Rtem tthnr..secipJa asD tismm.t rl;muu&F hmic tis zum speilBei ahuc erd tqlotu&e;M;&;rtmdaqo-l&uubTdourns &omuer.b;uzlgne Ich nnka rpb;hmau&lueut intchs fenangan itm eednsi tkraareuKni seien rssroefPso und sde rsoasmiKs.m Ich bele rmieltiletew ites &l;mbeuru 03 hnJera in lnuoK;m,l& nud ich ibn hiafnce ein aFn esd ol&;lnurKem ldoqbur.&oT&qus;att;do ieD odtr nmerdietnetl Kesimrasom isnd u;mlf&ur icmh &enlsao;dntbugdmi dun btulfhga.a rebA &muc:zuku;rl reD riasommKs ufa med hdFarar tim edm ttBeguae umtren rAm tah himc chau thcni triehcre.

ieD ie-aWscCthnDh anheb Sie aj hoscn ovr ftas hzen nerhaJ feaenmmougn. Bennrgi esi tejzt aestw euNse mti nhac cDshak?iNerunen mroaPgrm ist ein kKaseir.sl iWr epneisl es im pzPinri eejds r.Jah Ich ebha sedsie lmAub almdsa itm red naHRdiBbg- ,thmeacg eid ichm sla n&t;milasGu ;umlufr& ehir eRieh inno&dgSbugiq;w ml;troqdsu&ahiCs eendagniel a.htte Ihc eahb daslma umz rManage red abndgiB gsteag: Io&dhcu;bq ilwl nithc asl .35 nelaSmni;gu&r odphl,uR ehT ResNeddo- R&soieree;dunqr sgienn. ennW cih oem,mk rw&;muudle ihc urfda&ulm; grene euen gonSs eboenq;rlud&s.ich dnU ti,acha;tlu&mshcl ied gbaBidn aht sich afu esiesd jtkProe eeealsig.snn oS tsi se adnn cuha zu rdseie norotiudPk nemk.oegm ieS ltseol eiilnecthg unr ml;uruf& die h¨uenB inse ;an&dhs mlfu&u;r nf;ml&uuf noertzKe in nraF.rutkf sE tsi ndna rabe os gut lefaeg,un assd eid altmPfteinra eldE seagtg :hat ;a&Dqunodobv &;mulsenmsu rwi enei talPet donl.camuq;he& aMn knan bear os ein oPmmgrar ufa der uhu&l;meBn thnic reimm tim imeen os egi;ogrs&nlz ckeeBst speinel iew itm dne 22 Mnan dre ngda.biB ndU so ebha ich andn dsa agPrmmor ;luf&mru eeni esgeBnutz tmi ntugl-eFuBlge&g;umell,i anGesg nud uBersphla hcsgubmeei.rne

Sie nhaeb regaed vno der asbq;;t&ouq;lGuuo&nl&iddm sgpencrohe nbhae d&sna;h eSi weisns ,aj assd Sie im ldaaSran ine umreNtu i:snd &q;ursos eP unr.eeaWernG. chI aknn asd abre chon epn,pto ndne eeimn semnsh;d&ruliaancla durneeF sgaen b&qo;d&u;suqors &Pud&erqloo.;uqcss;he

r op s:Apo iWe leathn Sei se eincteiglh itm rde cpeahnGIScder?ehr- ute rmi cerhsw dmi,at ielw ies hniecfa cnthi in mimene rchhgrcaeSuapb m.vrtkoom ahelsbD echuesrv ,chi sda zu nfhefscmiu ndu nov ognlenKelin ndu g,onKleel nnpettennrreiI dnu erIttepernn uz prn.cseeh cIh habe os neien aSukfhlcuc im H,asl wnen hic konnlePireint-i ngesa ssm.u

tsI das eeGndrn ichnt achu niee lndhsMgnisua red ?aSecIhrcph bin ad serh gntaepsle. Ich tathe aj regaed eid erEh, dei iiAoeotufbrag nvo Mrya oRso uz schrineeb. Dei rsente 02 ineteS ebha hic eegtngerd, lewi hic otsclhipi krorekt inse wletlo. Dohc andn eahb hci cah,gtde hic etm;u&mslsu mit Mayr mla ablur;ed&rum e.rhsencp nUd esi sateg: ,&euN;ebodq das tkmmo gra ticnh ni ied t;Tu&ul,em so shcrpee hci hocd &onildtcuhq.; Mary tsi .37 dnU se tis nebe inee ,agerF iew wir oisztae,islir iwe rwi wehsfuegaacn nsid. lr;huFre&um tah amn auhc iseed gnanze nnlzmisAegi in erd Sachepr asl ieen Vghnuenrzu hsgnn.eeae cetViellhi us;unm&slem wri ad rnffeeo ine,s nedn Sarcehp sit wtsea n,eeigdbsLe swa sihc tmi den etrnaGneioen &anermtdul.r;ev lcielitVeh its dsa nGderne ni edr hpSerac ni ;lu&ffnmu doer nhze aJhrne znga a.lmnor

ebAr nsid ied snAilngeizm nden icthn edgrzeua cinlhkmeur e&lbmur;u ienne tuarZmie onv ilenve nhareJ in dei hcareSp snleg.sfeenoi aD bga se dcho kneei ,nsflguEhmQie-uap ensinimlzAg zu wndnrev.ee asD eLid wra htla egwidannrn red nog.SaD bin ich agnz eib .nenIh aemndNi tha :stegag q;oI&uhbdr stum;&uslm tetzj snage: icckhS irm edi rdilBe umz eDn.o;nl&qulaowodd sDa ,mstmit dsa sti der rUehc.tdesin berA enugnj henMecns shitnec dsa nenerGd ja ihctwgi uz esin, ndu os rwdi se hlow odch ni dne ephraruhagcbSc m&lunnm;beroemu rdwene ds;hna& und hacu asd wird nam dann agwniednrn mnlrao dinf.ne erbA ich slbtes eut es hn,cti ednn hci peletors da&eum.rubl;r ndU hci ute se hcua swsihlctien icnh,t iwel chi es eennagutl fnde.i asD &iehtsgilz; areb c,hint adss ihc tnhic meztodtr ;mruufl& jddweee cinesur&mltkilehPo; lt;m&iuaVdnnsser aehb nda&hs; ni ;Klu&olmn gats man so uonl;hcs&:m dqJoⅇbud kJce ist ddaur&snl.eoq;

sE sti odch uhac serihwi,gc die gteneregde ehcpraS in xteteeLdi zu p.areakcevsDn tis ccklecshhir nud tsi mri huac onch icthn eeokungemnrmt. Ich ebah ncoh hictn emehgrn,namow sasd ein scegicshrutedrpha rroi-tegeingrwSSn ndteggeer &tu;mhte.la lctiVeeihl mi ippHHo- nads;h& eneki nu.gnAh

entrU edi irRkub rgSweti-nSgnoeirr nlmu;r&dewu eSi hisc auch p?eueaigJ.rrpn el&;,rrhuFum sla ich agnefngean ,habe ebha ihc agegs:t &bhuIcqo;d inb .eoq&ahrrudcidleeiLm;n Aerb sad tha teeuh aj uhca os wtaes sbent.gsAueta aD thise amn dcoh hree eine Frua erdo neein nanM tmi enrie ieratrG vor mde uhBca auf erd mlhnBu&,e;u bdeesWvesrtrlgereueinls e.ndnigs Das tha so nie hlaGekscu&mc;ml.e Vom Hdwrneak reh lu;d&uermw cih chim bei nRirhade Mye ored ezinH Rfuodl Kuzen rhneni.eei aDs sind lrf&umu; mich seall noitwg.rSeSgrirn-e

eSi nebah ulr&;ufm rMya Roos udn vilee rdeaen ollKegne eLeidr grhee.bicesn unT ieS asd adnn eeizglt ds;ahn& dnu shnee sei iaebd desie neared sernoP ahcu ovr h?ciIhsc nib neike hbVesnileeirrci dnu bahe uach honc i,ne ewi umz ilisBeep aFrnk Ra,mon nzgea lebnA ul&f;urm neoKglel rceeien,bsgh sednron iemmr run afu ergna.fA eiB aryM oosR war es o,s dsas sie hmic trgafge hta: ndbnqaK;tosu& Du aetsw ;rmufu&l cihm enhicr?sbe lAs es mu asd aTmhe ,ingg ath ies ,setagg ssda ies ni Twlaksohs mmeri faggert &lrwu;,mdue eiw se ndne imt dre bLeie ;erml,uaw& bo ies dnne djnema Neesu u.&m;alteht Udn os eahb hic nnda edn Tleti ;;nqqbant&u&mlUebdunodo rl&m;uuf ies e.srghenbiec Mayr Roso lleotw uhac nmiale inee eogmmaH an dei mr;Tmlnafuuue&rerm abhne ;hs&dna uf;m&rul eihr truteM und sieed neagz m,l;ntu&toutegiernMare ilwe eis tdfeni, sasd neides eFrnau uz wengi meauksAkimretf dun a;tslchtW&emnuugzr aehectnnggerbetg e.rdwu saD oS&;mlnhuec s,it sasd hci eTtx dnu uMsik niechersb aknn nud rd,af sdosas ihc da nicht fau hnewlirdcgee bgnneveeorge edMoleni nneei Tetx fiednn ms.us

iSe asgten ,gdeaer assd Myra oRos ni whaTlssko oft nhca iemrh avbilPrenet egtfrga dwi.r m;ot&Sutlr iSe das ahu,c ssad ad fot sda unls&teriuehmsl;kc Sfahnecf ni end Hrdtnirgune ktmegu;rc&ul wcir?hId enifd ads auhc nealsct,urih reba oavdn beenl dei nesnntenoag nbeutn ;Batlmlru&.te Ich rshtevee auch ,thcin rawmu in jedme kAtleir ads tlAre in nmKrmale nethri dem Nmean tsehen ssum. Als ob dsa irnedatsegw ruz haeSc ;.l&eattmu nUd wsa edi siMuk ftfbtier, tis es ja dleire ,os dsas iwr in eeZtni neelb, in nneed uegt isuMk denimnean hemr hikcwlir esriittser.en Es btig ikene nkgiensdseuunM mrhe im nhflchuimech&i-te;ontllcefr neeesFnrh ;&shnad nud swa amn da zu eesnh memo,bkt tis arfws;e&elmugumat usbetn .lillrAee ndU die iurnntlPadesitte ist ja dme odTe wheiegt. Da amn ssmu lsa Kemlltnu&;sru csohn gnza pferta nsie udn rweeti iens nigD h.ecnam

asW hztcelitl irfrhelcgoee skiMu ,tsi wrdi aj onv end rnnfaiePttmle ndu dneieM m.besittm aD moktm nie eesun Leid von YX huaers ndu oscnh iewz geaT vor rde ng&mceehfnrui;ufotlVl i;&shlztegi se mi i:oaRd qobi&rWu;d lienpse tjezt nde ueenn tiH onv .q&lu;oYXd Diaeb ;eigzl&wsi uz emd neZpktitu hcod noch adnne,mi ob se liirhwkc nie Hit drJi.wa. sDa tha hauc itm red tkSrrutu reside eknneoeRrneizs uz tn.u riW nerdew em;sleu&rctmmwbhu mti nkmeaniiceshra eigeunnlfuVr,fhm;l&tecno dei ispegetl nerdwe o;ee.sl&m/nmllssunu Udn heslabd hat man nnda in reine tdnSue mgridomRroaap unr latPz m&lfuu;r ienne ibs xammlia edri eirphtgaschdsuce lT.tie azuD tmkmo ads eeaorirmftt .Ridoa sE ist rim ad hauc schon srsitpe,a wenn cih ine seeun lAubm ebah dun amtid umz ewtIerivn bei eenri aRisoitnadot i,bn dssa ads vwtneireI u;&ulat,flm bear eo;brubdbqnKl&i im oqaulhucd&B; tseiplge wrdi sdan&h; dun razw ide srioneV ovn vor &bermluu; 03 anheJr. eeuN uu&;Slmcetk nuderm;ul&f nnda gewne dse Ftrmsoa tnihc pteislge ndr.wee Abre ohnheni ebeln iwr in ,Zeneti ni ndene ucha Roiad rAituntaqai it.s Es its ngaz ,tnsnrtaiees ssda egnju Merusik :gsane hc;o&bqAdu aodiR, dsa rtniieersest hicm rag cuhntidq&l;.o eDi mtnleum csih erhe auf nhier Ynbtl;uenKal&u-oea.um rbAe os rplm&atgu; ichs cuah scchG.keam dnU nreead lbnbeie euntr med d.araR oS wha&itfrm;udrle es irm lmtu;rfe&o m,la dsas eLetu ean:rfg cbeu&ndahoqM; sie b&murtleuh;pau nohc ?kdlusMq&;iou

lenKlgoe wie rgGreo leeyM moknem ucha merim alm ederiw mti rinee oQtue &umfu;lr udhsheirscctgepa Mukis um ied kcEe dsh&;an eein isiosnk,sDu ide chnso rvo 30 nJraeh onv Hniez dfuloR unezK eodr Udo bLdnrengei gheut&r;lumf r.uunGea.dew ndU ebi dre anm emd ieHnz ultntetslre ,atteh er sei lerdc.satirahk nI rrcnakhieF btig es aj eein sochel et,uoQ die der sfon&smul;ihcenraz iiuntdeskriMsu giuenmne fhleeong t.ha niEe eutQo rlum;&awe oasl acshdruu nei naigl.S sDa etgzjei yStmse astg chau rseh vlie aus uz euerrns tglaHnu der iengene ,hScrpea rde uacrtesteMrph umg&;leegeu.brn

nI cFiherknar sti ahuc ejred ien nisre,hnanCo ob re nun lcaehkssis nasohsCn ored okRc ignts. Wir brae gnfeple eised beahd.Slnuc hrIe DsC haeb chi mi ntePtlaeldan umz eliiBpes utern ,opP aKt,atbre rleagchS ndu umbohruHl&c; d.enfngeu nI aneFrhckir aht anm lal seeid lnducahbSe rga iVno.trhc erhJan hta Praaicit aKsa nalmei zu mir aegs,gt chi m;a&urewl ni riakehFcnr eni rsrtepaSu mit ,dme wsa cih ac.hme eBi uns ist ellsa ,esrh rseh ,nge dnu se sums easll in inee dcueaSblh sasne.p enWn mna erlnadislg wie cih nbtu legetstaflu tsi, adnn sspat nma nebe ni ieekn bcleh.udSa sDa tis ien etcehs rlPe.obm aDs sti auch der uk,tPn an med ich hmci rtse ilaemn spnntaenen smuset im afueL dre r,ahJe nned hic haeb cimh am gfnanA merim g:ewhrte Nbiqeuo,;n&d das its knei o.hcedlulrg&qS;a brAe &ulfr;mu edi nenie sti eq&ioKburb;dnlb mi Bcldu&a;ouqh thla ien Srchglea, ;mlrf&uu redean ist se nei .nohsnCa naM msus bei nsu als iskreMu halt mtadi n,ebel dssa nma rfaierttmo und dtennerogei widr. kMuis nakn man unr reihnbesc nud ni dei eWtl geneb ;dna&sh fau ad,s swa annd die ur&;oreuZlmh dsarau mha,nec tah nam sla nurtsm&eKlul; nenkie Esfsinlu h.emr

rZu nsPreo: Pe eeWrePrn eenrrW, eegrbno in g,Helebdrie sti S,rn&iuneam;lg nSnoibeerihsgrc und iKiersttabnta tmi siohnWzt in o&;unKll.m Sie tis in edisehrcenenv rGenes uz saHeu ;a&hsdn bo eter,Tah Piamohhilern oder uuuilstb;&Knlenhkn,em bo imt d,aignbB rfecrntonoieisheS rode ndRobkc.a ieS stga von h:sci dqoIc&hbu; asspe ni nekei adhSbclue &;hnsda chi ibn iene lqdm!uedmooK&o; iSet ihmre ;am&uulumDbeltb uurdqeWbqie&&obsio;;bddll )8919( ;efetvthniu&omrllcfe Pe Wnreer isb thuee 71 sCD. ieS etttxe nud eopkmotrin u;lrfm&u enared enlolKeg eiw aMry Rso,o aajKt nbte,Eis redBn tte,Sler rarbBaa Scenurbmg,lre;oh&e nSafte iwGdisl dnu eieMirll ahuieMt dnu ist wiuleenz itm irve eeneidhcnrevs miPnrLgvea-eorm tn.seugrwe lu&rmFu; hir stweiez mAlub ioqlb;bndberu&K mi uBluoqdh;a&c rleehit sie eid eldGeno Sla.etlalhtpc Wteieer nAcgsiznueneuh lfnot,ge ertun enamrde red pTrrxdseetihtcei rde Geam e(Frd ayJ irP)es, die deelonG Sg,btmaieml ewiz sE,och seoiw dre -J-araneGrdzzwmaA ;ulrufm& rhi mulAb Iqmbdu;o& l;o.nd&uroadqMchus 2012 ehirsbc eP neWerr edi Arbotuoafgiie nov ayMr oRos htcAreb&ouudf;q ened.&uqgol;h herI -D-pegmKtfreHCoeBmta-emra ieehrntsc uz peerKtfams .100 tGgteausrb mi tsHber .2230

aDs eoPetKnrz ern:rWe ;ebq&uNod seirP tmZi ;ndhs&a nEi ettltrfdeunc.sai-aoh;lh-sqWfc&ehKozkenKa Snagt,no 18. mee,ebrzD 16 s(asnEil 51) U,rh Nu,kinehncer Nuee laleGhub&s.mea;ell

x