Musikgeschichte(n) RHEINPFALZ Plus Artikel „Ich bin eine emotionale Sängerin“

Steffi Empel mit 3 Of Us im Pirmasenser Neufferpark.
Steffi Empel mit 3 Of Us im Pirmasenser Neufferpark.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Steffi Empel gehört seit mehr als zwei Dekaden zu den besten und stilistisch facettenreichsten Sängerinnen der Südwestpfalz. Über ihre Karriere, die 1998 beim Pirmasenser Rockmusikprojekt Rainbow ihren Anfang nahm, sprach Empel mit Peter Schneider.

Wann wurde Ihnen erstmals bewusst, dass Sie über eine außergewöhnlich gute Stimme verfügen und hatten Sie je Gesangsunterricht?
Mir ist das gar nicht bewusst.

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

Ihc habe chnos las kniesel inKd tmi evllro nfhdecLseiat ngnsuege dun inb rimme iwreed l&hubrceartm;,su asds se edn Lnetue hwicrkil lutg;lfelm&.a cIh etaht huca nie rngteseab,t alm enei nlaremrogntn;s&iFu zu nsei. isB eeuht ew;&ulram ihc gnre iene an.gckm;gderoaluBnu&rnsi eAbr eikne Bdan ahett dmalas chan lhsoc eiern meuin&lrnaS;g gsuth.ec oAsl bibel imr nstchi rensade g;urulmib,& lsa ads krFinortmo ni edi dHna uz neenm.h dnU radna aht scih sib ehetu hintsc u&leaed.ntm;rg hIc httea alm nei aarp ntguesGsensda,n abre hic war ad tnhic rhes rgehei.izg Ihc bni eehr neie loeimaeton Siug,mnl;re&an ekcnniheT elurn;m&udw da run u.ms;le&onrt

hTe ,basC .Dr iepPr, ehT w,inTs aTlob iaolbD udn Yoru Dlihtge wenar run iegeni eaitnSnto rhreI uahbaLfn asl iungeS;mn.&lra lhWeec hefugrErnan bhena eiS ieb sneeid ndsaB nasmmle klemn?n;oen&nnuW es edi Csab nciht gbgneee am;,ettuh&l uw&e;lrudm cmhi hetue eerkin e.knnen Wir nhabe aldasm so ilve und aemr;bu&lull pg,teesli os ssda hci vlie hgraEnurf ma tirFroknmo masnelm ndu lviee eune Mesukri nknnerneelne tek.onn So kma chi ndna uz llean rneeietw atoFmr,enoni z.bw nsdi eerwid eeun imrenFootan nnn.sdeetta cIh eo;&ummthlc inkee isdere sBdan esmisn nud rgeveess nie eid tlnleo ,hseenMcn edi hic tnklernennee dun dei imhc unle&urmn.tuztt;set nUd uhac tnihc ied tr,uetfAit dei iwr ntnaiedrmie lisenpt.e eDi rnanur,fgEeh edi cih in lla edr eZti am,elstem kenotn chi ndan sher ugt in Binrel etnznee,si ow cih rov anorCo ale;mszueirg&l;gmli&g an -emaSnsJsiso lnietham.

tieS 6200 eeunrismiz iSe enzmmusa imt uaKsl etrieR eib 2 fO Us ndu iste 0125 tis ucha rsBu-oeel-HnapkI relAbt Khco bie 3 Of sU itm na drBo. eiW kamen Sie tmi Klusa ertRei in KtzKktruano? amnhced die aCbs 2006 nmfgenudmnsuzaee httea,n anrew rwi mi mrsPeeisrna Irhis uPb eib erein Oenp tgeaS dnu enahb nie rpaa nSsog eiepglt.s nA eimdse dbAen baeh cih luKas kngnee.erentnl Wir nbeha enlslch gn,udufsenerahe adss nrseu gmcMakuhkscies tafs edcinhtis t.is inEe oWech uamlep;rs&t nedanst wri cnohs anseummz afu dre ul&n;ueBmh dun tanhet so ivel p;ai&Szl,sg asds wir sda sib teeuh abbehnielte anbh.e ;&laerhnudmW der zteentl 41 erahJ anhbe snu eineig euirsMk eeietbltg, Hsna Sarhcf asl Bsliiepe dero hauc ide ;ml&Buerdru ropCthshi dun sSetbaani m,Somer ied aj uhca eib end abCs bedai wnre.a dgnIarwnen mka adnn trelAb imt. hIc ettah isb adot hocn ine nvo mih ;heugrtom&l nud deatch zsteu:r d?oaahumnd;&ornuikMqb lra;uDf&um rtbahcu mna nsoch &ndtT.lolu;q!ea irM udwre annd bertesi mi enters nSgo rakl, dssa er hmre asl rnu enatTl hta. Er kma ucha lma zu nemei iAuftrtt ovn mir dnu satianB iwcahnmeSmhgr u;r&u(dYooqb g;tu)Ddqolihe&l in eiasKraustlnre im PSbu.ugn- Wir ttahne gsSno vno Bndas ewi edR Hot iilhlC esePp,pr Kgsni Of oenL edor Teh seKlril mi m.roarmPg tAbrle tha eib lal ennuesr gSons panston se,ipgettilm eiewitesl tneank re edi gsonS agr .chnit Er heatt dseein iutfrAtt mu saselKn wtertfeuga,e die Smuignmt rwa ggozgi;s&.rtarli asD awr niere dre Atfeiu,ttr die ich ien sgeeevsrn redwe.

saD bei 2 uzsgebeehesniwi 3 fO sU geeieltsp rmPrgaom srneuiecehttd schi doch hres nov dre limule&c;bunh c-oRk nud Pnee,ocipS-h ufa rde Sie emib Ok;o&utseqo;r&qcoldbrud rdoe dem omuqduXMbJ;oa-&dl&-a;sq tuwesregn .inds sIt Irh uiahkmcMksgecs ahui;h&nmllc eritb fgactehrmlue&; iew eid lcitsstihsie attleeP edr adsB,n in eennd iSe atmil?iuclhcma&;khwinTrset sti mneei tuMiPssila-kyl shre ietrb ;melg&cetr.fauh Aus mrenei Kdtiihen ebigrn hci die eebiL zu ePret ,Mffyaa eiyWnth onsouHt udn CRC mt.i nI nmieer dugJne rudew ihc nvo caD,ne ipHHop nud nro&;&Ruos;Bquqsr iseuftbensl. Rcok udn yaHev atlMe nfelie mriem so m.it slA chi esacherwn rdu,we etnkdece hci eiemn nLshditfeaec u;mrful& ide eiiberSgz ndu edi weerBgrFee.nwouwo-lg-P asW rmi hitnc so ;gmua&lleltf tsi zJza. ndU uhac drseive Genesr mi vayeH -lahtereMcieB rfetnfe hinct meinne eGahmc.ksc rsinglAlde ssael hci mhci cauh eenrg ovn der ernguBegstie eerndar ec.katsnne

etSi 1520 dnsi iSe neenb SpSeiiln-aeoh lginVeir n;ielnguSm&ra bei erd LaaJcun- r-.ntsEBdna eWlehc Geu&ndum;rl agnbe amdsal ned glucAs,sha ni seied epuprG nheI?itnsuigecze iiewl&;gsz ocnh nuae,g ewi 5210 das feenTol gelleiknt nud Lncaua-J mti ect;h&srlchmunure Smmiet stae:g utdqb;f,&feSio ud tnigss os lot!l &;Mcomthstuel du ni enermi dnaB egn;sqnudlo?i& Da rwa enim kieruMhzers rcweiteh dnu ihc ktneon tncih ;qonqudl;&io&nubde ena.sg nnenegntKerel athtne irw snu rsteeib mi Jrha 1120 ieb end heednibr-eeViotarD ;mlru&fu ned ;guSnodboq& muulr;&f sPuoeq.l&msinar;d u&lmrF;u chim its es mimer ein m,Hnp&ekuh;utlo mti iersde aBdn tetnaurezu.f iWr nisd eine sderebone Bn,ad nend iwr nfafhcse se, tasf evir neoanGtreien fau niree mlhu&n;uBe cshilaiuskm zu di.nbenrev

nd U saw ath iSe ni den arsnerPesmi hGsro-lepCo hTe srCiuhehc mh&utlo;rgu?rfVe iezw eaJnhr ibn ich gzm&ull;luiaf fua eienn Wr-phhkroCsoo gntogs&leies;z ndu hbea himc da eaedmntel.g eibDa ewurd neei tlae Lticefdnahse von mri weiedr keetcwg. Ich bieel e,s imt neivel Mnceehns zsmnaume zu ni.segn Es uell;m&urltf hmic enhcifa edrnsa asl lliena ni eirne nad.B hsbeDal ltwelo hic gdnetubni in nieen hCro dnu kma so zu den Ccehiuhrs. ierH nnak ich neenmi hWusn,c nnuiBarnucasdrg&;olkegm zu n,ies ein ulbesen.a Ihc seteh iehr ctinh im ltuntptiMek dnu ankn eedran .enr&lmzn;uueuttts asD ibtgnr irm ivel zlSpg.&s;ia

eehWcl lneeroiilng heschticenG bneha eSi in ned r;ub&euml 20 hnreJa afu der ;Bmlehun&u t&cauc;reT?lihtbemlslha gtib es eengii suilgte ccGhhtns,iee an ide ich mierm iedrwe gnere dm.nkezc;u&lukure manliE ebah cih mti oakMr rthkBaru ieb irnee ltenagautnrVs edr atStd tseepg.li Ich ct,eadh se &me;walur zagn tgu, wnne irw sgierandw lfsal;Ps&uimzhce nisepel wunrlm&u;de und beah imhc ;lf&umur dsa eoubl&a;qd;ddzPll&ouiq nvo dne qAum;nnyd&ooebn adcdhdrioelu;qi&Gsd nciee.denhts Ihc aehb sda iLed sher agnle ut,guelb&;m miadt lleas itt.zs lAs wri se nnda slt,ineep ahett ich &tlihozmlcup;l ienne letnota kt.alucoB aDs edLi raw umov;&illgl usa nmieme m&cutl;ahGdeins undhecsnwver ndu vro imr sl;aszgi& eid gatseme piztets.Sdat Ihc eabh end gSon dnna r≤ltzhaum tsatnta guenesng. Im ukubPiml ;ilezg&sans eni aapr teeLu, edi ned oSgn etnnkna nud adnn uuf;l&mr hmci den iarnRfe gneuegsn nheba. trsE nadf hci die taioStuin rhes plienihc udn weltol im Bneod seik,nrnev ebra sad kilPbuum tah es itm uoHrm emegmnon ndu riw ahnbe annd lela ault lhcegta.

Wei eirrvbetne Sie ichs asl nnmrgu&Sal;ie in ahielzrnech rontaieonmF im nenntaemmo wezniet ndooLkwc dei ?tceIZhi bni zum mGklcu&ul; einke iifee,nmsursBkru labsdeh nnka cih mneemi Burfe na.hnhegec So bhea hci hswAcleugbn dnu ssum rim nekei denkeGna um enime irehelfucb kunuZtf eodr ilhtvceeil rsaog um nieem sixzEetn mchean. hIc denke tof na all edi kuis,eMr eeTircknh ndu lVeraat,trsen eednn se nicht so tug tegh iwe .rmi nesnnotsA iengs ihc ehzusau vor mihc hin nud ehsclweg in .rgnnErnueien hIc ofhe,f sasd lbda redwei rioatm&Ntualm;l rtnii.tet hIc emsivres ide euiMrks nud das bukuPlim dun ce;rkdlu&mu usn elaln znga tsef ide u,Dmena dssa rwi usn lvcilheeti uzm eOsrtkocr 0122 lale isdeenw.here

sInof

hMer zu teffSi Elpem testh im tnneeIrt fau den stbeeiWen sjunaldacwnt.wwr.ee und t..2f00pbp0l.90?dp/wpwoo5omcishet0ioa1f/k=e/18w.hr466:0c

fiSfet meplE tetah se ien betnr,asteg saiue;rntnormgnF&l uz o.stonie:F i rde

x