Interview RHEINPFALZ Plus Artikel Michael Landgraf vom Pfälzischen Erlebnis-Bibelmuseum erhält den Preis des Neustadter Stadtverbands für Kultur

Michael Landgraf in der Schatzkammer „seines“ Neustadter Bibelmuseums, gewandet als Druckermeister der Reformationszeit.
Michael Landgraf in der Schatzkammer »seines« Neustadter Bibelmuseums, gewandet als Druckermeister der Reformationszeit.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Michael Landgraf und das von ihm geleitete Pfälzische Erlebnis-Bibelmuseum in der Stiftstraße erhalten in diesem Jahr den Preis des Neustadter Stadtverbands für Kultur. Holger Pöschl hat sich mit dem 61-Jährigen vorab unterhalten über seine vielfältigen Aktivitäten, Bibel und Glauben in unserer Zeit, kreatives Frühaufstehen und wie es kam, dass er im Palzki-Krimi zum Opfer wurde.

Herr Landgraf, Sie sind Pfarrer, Amtsleiter, Religionspädagoge, Schriftsteller, Historiker, Bibelexperte, Museumsleiter, Kommunalpolitiker, Fremdenführer, Weinbruder, Lions-Club-Mitglied – um nur einiges zu nennen. Wie schaffen Sie es, auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen?

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

Ach, das &hmlu;tro shic ielv na, arbe ceilnetihg bin hic rov laeml irmme dr,e edr brscieth nud sioiien,rmrgtat im reBuf ;izicnarl&emlshgege iwe mi reVn.ie sDa nbdheaha chi zjtte csnho esit 04 Jaehrn so ds;anh& nov erd uhlrm;uSneiltzgc&eu .na rnnoesIf hcame cih thicn atusedn rdeeieehvnsc eScn,ha ensdnro keretzonrine chim uaf menie nnzemkeperK.ento sDa teu ihc alrfud&u;m erba chau hsre oesnnu.tkeq Zum eplsiiBe ieetbra ich embi cbSenreih mermi an rehrnmee m;leuh&Brcnu gliieih.tgzce

erbA msahnloc heahan:gkct nBahrceu iSe elveliicth lsihchct reiewgn aSchfl sal elrnmao ennhcMes? sDa nnka isn.e ieneM terMut aht bie rde sPot im eFnsid;u&lumhtr e.iberttega sehaDbl nib chi iest irmene nKhtedii ;utklc&mihnplu um 5 hUr ewi ufa nkpofdKcur c.haw oS habe chi ednej eorgnM rhreeem duSetnn lrs&f;umu nhciSeer.b Dsa tsi hsre itwighc, dnne ad ahbe cih edn pKfo r.ief ;l&ufDamur heeg cih nand areb uhca ihcnt estr um 2 hrU hstnac nis t.Bet

uom;nleKt&n se sn,ei sdas Sie iveel Dgnie inhacef cnthi utn, mti nedne neaedr eteuL heri etiZ ,elnemvprrep eseenhfnr umz ,spBl?iieeenNi dei hhcarNecnti ierkge cih enasbd nhcso huca ohcn ni.h sE ;&tziiselbg ishc .htnic Ein rri&egsgzl;o esiZreesftr dnsi sngdlailre dei liolKtmniokpaum nud i.aurtmswt;Amelu&esnr Im oMment bahe chi lviee aefnAgnr ewegn eds mulmuuliJa;&sb 00q;5&bodu ehrJa l;uqdoLbtbihre&e,lu iwle cih dre neieizg i,nb red das als Reterefn so hgtriic nteb.ide eDi ankn cih rag nthci llea hehnrmaen.w

zettJ bekemnom aj Sie und asd eeusummlBib uz clegneih Tilene dne Nsretatued .lesurKputri brAe knna mna ads urm&bht;peluau netrne?n neOh iSe &ume;ludwr es das siulBubemem cdoh gar nihtc enbeg. Sie nenohw aj oargs in mde Gdm&euableu; ,..aJ. irw nonehw mi hbBueilas ruz iteeM. asD mseuMu ist neim Hoeobldqkrdul&,&buo;lybe;q den ich tsie 1999 hatenmhcleri re.ebteu obWie anm heri aebr uach nhco ihcrE llihteHro nnenen s,msu ned aganidlme ;tmuss&G&uhramcleh;lfefur sde ,Besbenvelrii erd edeirl hnosc eevbrostnr tis. Wnen se snu beined sdmaal ntich ugnlgnee le;awmr&u, dsa uHsa udcrh ivel zpKtnueknlien von sreien thllesducnSa vno 0050.0 ourE zu ,ereibefn dnan dme&lru;uw es hacu dsa mMusue arg chtin rhme nebge. iitWgch arw edn ernglGbdee msa,ald sdsa chi iVnneiso &ulfmu;r ide ;esluelunsulumramAg&st eeptrniers;mn&alu nte.kon

Wie akm se endn m&turpheuu;alb zur rgnuun;&duGml des us?eusmM Das Bbshaiule bag se aj snohc reohrv ...aJ, der nGrduentsi zum ebliaBuhs ruewd 9198 te.gleg sE awr usahulczt;&mn ni etresr iienL sla fetrse dtSrnato ul&frum; ied hgucBudnlhan eds elPlmzi&cnfha;su lbneeBeirivs iterizpo.kn eDi cteernhe icsh rbae ntcih, ndu os makne rwi vno edn hneoh uhSldnec chint e.rrtnu rDe russutamgAlslune mi hceseKoglslesr rwa asadlm astf ler.e 1999 baeh hci ang,fneaeng neie a;uidclgs&emgoahp g;ratlneresi&sLz zu ierpnekznio ndu ne.fuzauuba chdiuegJeln dnsi bsi eueth rseune ihgcsittwe iegp.uZerpl rUeesn rnetes tesbreeh,Tusc aadrn einrerne ihc imhc cohn euang, wraen drmanfeKinon usa lcaM;gu&hzb.is hcaN dun anch nebah irw dann ruubel;&m pendSen Vinrtein udn enxatpoE g.snhffacaet 0025 edwrnu iwr lhzil&elcgsiic;sh rdhcu den msrMvaebundeus RfdlliznahaP-en sal eumMus k.nnaenrta

Es tis mi Leuaf dre Ztie udhcr ksue;p&rtllakmeua geeebrewNrnuun nadn onhc giiense g.mnmoeikueznh ieW wumuerl&dn; ieS dsa utertdasNe mBuslueimbe endn eheut ieendrnon mi oxttnKe lrgierbearhecv eMuens in ceDu?ndltash riW eztisneb iene onv 25 ueeht nohc lnneraeeth sAuangbe der ielhrLbeutb elztetr anHd ovn 5.451 sDa tgsa noshc gsiene.i huAc ehanb wir nhzwncieis fn;ufl&um aeNurettsd auelisbanBgbe usa dem .16 undtharheJr ndu iwetree wiehitgc beeaunBgblasi erd .Rgineo aereGd leiw wir os lveei eeaagsurehnrd eapEtxon rde oneireerfrmt elSuch eztenb,si baehn rwi rhes f;&muliuagh useecBrh usa ned UAS und sau den rleddan.eeNni ighitWc tis sun e,abr sad seall cpilrsehsei zu vletmitren. Man rutlu&dk;mc ichs hrei eneb cthin nru eid easN an iVrnenit ltpt,a nndoesr nakn ni der uth;esuMm&klntoc mi oSupimkrirt tmi rnedeF ebchisrne rdeo mi kerurgadwcDne auch eerslb an erd esserP andH .lenenga Das sit enrus tl.iS

ezJtt gign aj mi amFuhhjlrur&; ide thaccirhN hdrcu dne ,eratalmut;wlB&dl dssa trsslmae neeiwgr als edi H;elaufml&t rde hcDsnutee eiidgMlt erien chetsilichrn hrceKi .sei tkriW sich ads fau Ihre irteAb e,uNnai?s wri lb,een wei gaest,g rseh sratk onv sllhcueSas.nk ndU ad mmnoek andn cuah ide dhi-eEkrtniK .tmi rWi neabh ja enik hreasimsssoncii nles;rsnadVim&tu mi lkihumcne&rmlo;mhe n.nSi seUrne nsisoiM tsi ,se in edi ikhlehtuiuselccchrtg guBnteude edr Bbile lu&zm;heenufunri nud ide eilbB in rrieh nnzeag lieVaftl uz.tnlaresdel

Wie nu&;mlwdreu eiS dnne nrIhe inmruls;n&oelepch Gbnealu hb?bchecIersien esatmm uas eenri aAreiferitbimle im unraLwsihedefg ,fmheosH ni edr edr Glbeau ieenk zrioe;g&slg eRoll seeti.pl Zur iinolReg bin cih belmu&ur; den nnRleihoctgiurtrsie ndu dsa gnieee dhknNecean mkmegeo.n aGeulb sti u;m&lufr mcih osla ni rreste ienLi eeni Sheca ovn opfK, erzH dun ,nHda ewi loszizePta se atsg.e hcI bin agzn rlka ien gnhmeiBsludcs.n

dUn aws sti ehIr plgLaengsabiisse ni der utBe&;altMmluis?abh 10:,82 Woq;bodu& eziw dore deri in meiemn namNe mrseetlavm ids,n ad ibn hci miettn tnuer hlned;&qio.nu Denn ihc eahb chnos ebi so evnlie eGehlenetgnei g:ettesflstel mI aTem omktm man cuha ad twi,ree ow anm als ennierelz an seine nGznere z.;;&imols&ulttgs

Sei ehban se ,hrgpcaesenno ni eemsdi Jhar sdni iSe vlei ni eShnca q0;bod0&5u raJhe ulo&heLublebdtiq;r n.uewgtres nnKa se snie, assd erd chhisceilrt aebulG in alcDnuesthd niszwchien vro allme sal rthsceissohi &oPnhm;nualem nrghaoenewmm riIwhdc? edkn,e die gFear, iew nam dei bBile zbeuu&,sl;ttmer tsi niee zgna l.uetklae aDs iumenChtstr its aj edi gnezeii il,lgotWirene eid ireh eeiglih ifcthrS sal suelrunUm;bge&ntez rtoiee.trl Arbe &tueeenmls;Urzb tis eirmm enei unrerrHuoadfe.sg sDa cieesbhreb cih acu,h nenw ich r;umue&lb eid ilBt-Lbeuerh reereif,re udn iedab bleibe chi ichtn ibe truhLe tns.hee sE igbt tuehe ja dnru 35 dechuest mzu&tn;rgsllbeeuubBeien fua emd Mrt,ak isb hin zu aMutr-nd oedr nrbbeKieidnl erdo rde eiub&;lboqBd ni ecrgereht r&cedSo;.qhplau mWaelu;&r dei eibBl unr ien sihrcotshesi noe&m;P,uhanlm erl;muwu&d nma isch wlho kamu so eliv uMheu&;ml ehcman.

eommKn riw uz Iherr &leatgiuTkitm; als r.Atou eSi anbhe ja &l;burmeu 100 Telti lfefh&ue.tnitr;lvcom ufA wsa sdin iSe nend bdsoeesnr s?tlzo h,O dsa sit secwhr zu neeonwbt.rta enMeni srtcohhsniei anRom o;ubrdqeD& Plduttorte&osqa;n n;&nktulmoe mna ad nne.nne eDr ath icsh udrn 02.000 Mal ve.fratuk neieM lKbebirdien gielt wnniszeich ni 53 eleubte&nmzn;Uusrg iwelettw .ovr sE sit ocnhs sewta Breseoed,ns wnen nma sgroa in oeMtvinoe,d edr stadaHputt ovn aygUuu,r in erine chuBglaudhnn aafdur eghenscnapro rd.wi zolSt ibn cih brae auch afu nmie cacbhhuS bs;Dcquedu&heot ,uoqB&dlb;inel liew hic iadm,t ewi g,tgsae ni niee Atr tckuel;&kluaMmr ilzengose;tgs& .bni Es igtb cmmaνllhi tnsso chint ielv mzu jiisdnm&hregulae; rmlh.-e;uuut&uLmaiblJ

Wraon bitrenea Sie kla?teulhcI nib mi nomMte czmiihle tarsk uaf der eiee;Rfmhurnsu&leiecSh-r ur.ntwseeg inMe nilzmurrWea;hrt&uis-g&leF;sen ietlg ,rov nei te-dhtlNdurmSetu;raasu&ft sit fast gfitr,e ine Bchu tmi med nTilte lueaq;R&dndbo fu;ru&lm eid eol,l;ue&qSde sda mi telra-ergosVD nehsiecern rid,w a.uch Eni g&olge;ssrzi itetjzkrgLaonep ist nei nRaom ul;ubemr& das hbecmaHra tF.es chI fo,feh ads hci dne bis urz i2rF-a0-r0ehJe 3220 fgiret .emoekmb

Wrean eSi oscnh jemlas in dre tlnrgiee,ehVe sdsa iSe taews reeihcsnb ltweonl rdoe nsmet,su ndu se ilfe einchfa iitr;a?chhuNmnct&lul, olendkBca nnekt edejr ruAt.o Der naoRm m;lu&reub dsa ecrbamahH esFt sit sda betes leseiipB. Der ist mi rGednu zu edir Vilnrtee treifg. Areb in nhlocse laulmel&F;n heseclwe hic eben zu ,rPkjentoe ied ilhcziet nud inhhailltc rciltehe aracmhb sni.d

ztetJ sidn eSi ja uhiku;l&lrmcz sagro uz eiern uiFgr mi neuen zK-Pimliikra onv radHla rehdnciSe wgrdeeon d&an;hs wie mak asd nd?en Ja, asd sti eeni glsutie ethGehsci.c dHraal eSrcdeihn sztte ja uaugl;&mhif ufa ejkPoert tmi ;tdaltunemS& oerd niun.Ietnttios lAs ine Pekotjr in rniee reeannd ttdSa cskt,teo tah imh tSneffe eliloesB de[r fCeh esd dseaetturN erilg-VorsA,ga A.kmern d. d]Re. edn Knoktat zu irm emvtrl.etti Ihc baeh cimh onsch ngrlu;me&al imt med in edr ztrsaimifRooente nvchseneerdunw terNeuatds eRuqncitlezhias &fg,temtlshuiacb; rde cihs in red iriStfkeshct fbedna. oW tis re naahdc nenhomie?gkm dnU wie es ndan been so ,sti nnwe eziw rietevka nrnipeS kzamuoemnmsenm: aNhc enrie ndeStu imeb effKea eantht wri dne Polt uzm,eamsn und hic tfedur giechl dsa stree pfOer n.ies Es hta viel az;lsS&gpi tace.ghm Udn inee rzotusgnteF ist chons ni e.tAbri

Sei insd auhc igtildeM im u-renPtmneZ D.uslncdeaht eiW benah ieS die tu&suln;jmnge reeluneQ nonmhe?geawmr reD neP rwa eein rehe eriguh lce,Gheflasst sib edi Gprpeu um Dizen Yul;um&lce auf edn aPln artt. hcI arw ibe edr lahW aibed dnu bhae mich hscon saadlm gatrgef: anKn erd nenie enVrie ruu;&nhemfl? utTcailc;shl&hma nhbae e;lclYm&uu udn esine Leute in rkuerz teZi ieen izheelimc nUheur vhctraures. Wnen ide nl&;fufmu tcdneehvrhnoie eMidrennttaeib ni red mulhs;Glle&satceftes ni adtmartDs alel o&;lplzilumthc ;hn&aefuormul n,owell dnna cphrits sad enei ceudthlie apShe.rc breA sda tis ja nun vio.rbe eDi mniumgtS sit g,tu ndu irw sdni dargee adbei uns enu stzueuafln.le

;rZcumuu&lk zum tusedraeNt tirserul:uKp Dre tirhe hsic ja eni in innee aegznn Rgeien von Ausegzcnn,ihneu die ieS oshcn erlehant nabhe d&;nhsa vmo reoilnscemteuhr;h&sci ruheernzEk &mr;uful hceisnstsaWf ndu tnKus bsi rzu sildarVltneieemde edr benf.srtuchireaWd Wsa ueeenbtd neInh hslceo um&lrFhEh;neu?neurrg uaemh&t;ntl esi irm tilcehivel ohcn icthn vlie eebut,tde brae nnwe anm ien metstbmeis erlAt eericrht ta,h arrmtneuldv&e; csih rde nBllikkiwce. cIh bni tjzte tsie eurbm&u;l 02 rnheaJ ni dre tdrsauteNe eurlsuznteK .ivatk aDs hget &umlbe;ur erd ointroMdae ovn nnaVrlnsgtaeteu llear trA bis umz brhcSinee ieens rmi&seeufln;udrhrK edor dre Textf,telea ied isnegrdneu l;lerlmab&uu ni edr atdtS zu ehens .sndi oVn dhear ehes hci nde ersiP las enru,nngkAen edi ugt utt ndu ihcm tm,reiivot serh genre rmetwenaiu.echz

eDr Kursuletipr tis mti 0510 ruEo dotiter. asW nelpna Sie mit eidesm d?elG Sdni eneu nafAfnenhgsuc uu&frm;l dsa uMumes ni iet?hciSenM Haetu;llf&m kbotmem ahuc dsa Muse.mu ueeN uffgacnnhneAs nehluagn;&m aj mmeir nvo edn Aongteben ab. Das nakn nam itnch gnesrohar.ve beAr amn iw&isl;zge ja ,hncit wei rde eWtinr .rdwi bleahsD thguerib asd nnfzeiilale eolrPst eeignun.m iWr olnlew ied ecBurshe ihlcil&lhszs;giec itchn ni ztuνmmelpZifel uulmafern .lsasen

eenDTiirm glruenehVi des aedtsertNu turuKsepesril nfeidt am atSgsma, 5. ,veermboN um 71 hrU in dre Neudatsetr trtieicsfkhS stta.t sAl ateoudranL eonnktn eid rcttnieelfrShisl onriaM chwstaz,iuT iwe agrnLfad tliePnige-Md dun sdnmiatnliu;Per& dse rmrewe&Klsutnzltu;ensk dekoG in Heigblree,d eoisw kOrnecabtihrre nud eerfdutrsngilBen ulaCs e&u;rlmMllu sua erSpye ongwenen w.edner kMslhiacsui glbteeeit rdwi edi ruKslgureilevrphtniue nov nde rq;lua;moulKfurdbze&p& &grMtdoqldeanu;ilsa,i die cklheiasss dun reedmo smVntoeaAlegnkra-r r.aevrogtn Im lnAsusshc dlltm&;ua dre ttaneddbvrSa r&lufmu; turluK in edr ceKihr muz nfgeatmSpke n.ie

x