Fußball RHEINPFALZ Plus Artikel Kopfarbeit am Tag des Mädchenfußballs in Niederkirchen

Kopf- und Fußarbeit: Mit beiden Füßen springen die Mädchen nur in die gelben Ringe.
Kopf- und Fußarbeit: Mit beiden Füßen springen die Mädchen nur in die gelben Ringe.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

„Der Ball soll der Freund der Mädels werden“, wünscht sich Rolf Freymüller, Trainer des 1. FFC Niederkirchen. Der Club richtet den Tag des Mädchenfußballs aus. Der Coach lässt die Kleinen nicht nur Tore schießen. Er fordert sie mit Kopfarbeit.

Zum Fußballspielen braucht man nur die Füße? Von wegen. Rolf Freymüller, Trainer der Fußballfrauen im 1. FFC Niederkirchen, fordert von seinen kleinen

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

tnSmlu;hui&lnzcge am Tag dse esu;dla&;lbnMu&imcaslghzfl im resKi aiihteRrhnte-daMlt veli o.tfpiKerba ermIm erewdi tfur er den uaf med Rasne tim Ball nelfenaud ucaMlendhm;& emnmurN uz ;dhn&as r;mfu&lu jede Nmruem teths niee feuA.bga bul;qsEdo&o;nuid&q tuetnppp chsi sla a-Blskuchume udn agnmclubn:&u;laBue lleA setenz shic afu edn lBla und rktenecs erAm dnu emulgFu&zi;;&sl mov eBnod ewg. iBe &qduw&buz;ioedo;lq niekn edi mMnued&lhac; afu dme ,Ball ebi dobqr&&ddoieuq;l;u snthee sei aaufrd. nUd wnne r&uellmr;ulemyF d&ov&roqq;eudb;ilu tas,g lengei sei iluuglhcn;b&mas afu edm B,lla kertnces rAme und ieeBn in red ftuL uas. &bodqu;,Oh hri ltlos enki rGsa u;q&,ssoneedl rutf dre riTrnea elchd,an eilw es nicth ebi elaln edrnKin sforto mit emd cceiilghhtweG und dem Aennpanns dre ehuBknalumsc l.tappk qu&amouWrdb; hmneca iwr dsa inhtc ieb nus mi u;dan,qi&irgo?nlT gartf Fecaili nMortgioe tesibtegre nvo der m.Uuub;ngl& eiS thasffc se garso, szimdelglu&;ibugf&i; afu end aBll zu ipersgnn dun zbhelbsenineut.e mlFeelr&;ymrulu hla:dcen n;nb&oqeuWd hic edn C-aeFurFFn ,gesa sie eslonl auf dme aBll int,esz enehg aj edi el;mu&allB p.ouuktad&;qtl

dugbe&Bn;geuwoq shfatcf ,oqr;luidnH& gsta erd FhaCocCF- &euzuelru;gbtm dun shtacu edn pdrSnniecrnukeph bei edren na;snlcteum&h uaAfegb zu: sdienhecreV afgbrei ieRgn nliege arnierninehdet fua dem asRen. nI troe egnRi ;fmrlunude& eis unr tmi edm ehncter us&zgFil; snnieg,rp in aubel nru itm dme knlien. nI bgeel giRen sneiprng eis sdbflulg;uiime;&ig.z& q;&;aMd&onchmblueud ndsi seresb lsa d&qugsou,n;Jl &ezsilwi;g ulre&ylrumlm;Fe vno erisen aurhEngrf aus gbus&unnmUln;estdu in cnuF&;elsblahugz.lisl ubeo&;nquJdgn ncarbueh gl&m,enrlua; ;em&hdcluMna ehnba eni wseesisg dm&uRqheugtllsuym.ofhl;hu&;

u&elb;mrU dne eruBrd zmu sbalegln;ziFuelbSi& ekucnndSrprphei udn elhtcie umMdeacn&;lh esd 1. FCF hcnireiekerNd mnhnee ads ogbneaTartnnsiig hwr.a aMhcenr nlgNieu ist luaim;l&mfira ≊,ugrmtlg asw ulFazlbgs&;il ter.ibftf arLa hta imher erdurB tfo ibem kKnice z.asgchteuu &onudqbMie; oisCun selitp ;&ulbzlaiFslg &;shadn da aehb ihc mal ludkqouzgtcu,;&eg ;ehrzmltlu&a ae.L ieS tsi ovn nde tsnere l&gb;munuUne ctihn so tgteierbe:s sadDbo&q;u rwa geastnnenrd ad;&hns cih iwll rbeeli Treo z;iols;nes&h.gql&diceu

Dazu tah esi enetheiGgl,e lsa eall die Abfgaenu r;uulmfs& ;isb-lzialAczFn&leeugbh mestenri. An erd iSntaot mg&ulkob;lo&dEqfiqo;euld&nr;u ceglit&zs;ish rejde lm;umfuf&aln uafs .Tro brdquWe&o; tennu triftf, ometkmb eeinn .nPtuk eWr bone tiftfr, &m;thlarelu iewz keqnoPt;u,lu&d klram&rte;ul neFiFSrp-ieCl aMar rlhKo dei e.Aaugfb nUd bitg rifciehelh Tpsip, sla ien ecdl;M&uhnam end lBal itm enmie shm;lnhscS&uecu itchn alinme uzm oTr tg:rinb qbuD;odu& tethss eslciiht mzu ll.&;aouBlqd

knePtnu slufr;u&m uniAg&zslb;eA-haceblniFlz rde atoStni sek;l&o&bDdrio&;rudq;tumlllnqbbuue m&;lsstlua icFaiel erMongoit eid neienKl mu ;ctHn&euhlum irhemblerubnd, as&s;ltlmu sie kzru ufa mde llBa sznet,i mls;&tasul sei dne llBa ruetn renie ngetaS pnuehiindhrcles, mwenhrau&dl; edi ierKdn edi taeSgn mrrleueinb&pnusg; mun.m;l&usse nUd lm;&sulats sei ec&hi;icgsllzlshi am ndeE hudcr iewz Segtnna s;ls.&hgenizeci Wnbd&queno; ihr asd fgacsheft btha, oktebmm rih znhe odPquk&eun;t,l snprto sie an und tbitgleee ejeds u&Meldhacnm; chrdu den .rsuK a&Dob;suqd wra hitnc e;,s&cuwhdlorq nttebo ,araL als ies eid &mUb;nugul hfegacfts th.a iJlua ghiengen itgb z,u dass asd bbiDenlr hq&c;usonbdo echrws &qoi;uld.ts Sei aht ni rhrie Sceluh sehgee,n iwe lurtmslals;Dtk&rei lia&sluFb;zlg tlepisge a,hbne hat so seblst suLt emobknm,e sad lma peuzseurro.bain

&ae bl ;lrlumU uz neiewg vneederulpeJrigosB die hlcmeaduMn&; und ein uJgen in elnwenhdcse eTams fua tirMonei ndu ineenlk eelfedSprnli clihlegsc&lhsizi; bziuFll&sg;la ,snpeeli irdw se rtes nmleia gzna hiu:gr mlshrFrh;uceffut&ml&sGiu-an;eCF jnaA aMxr bgtirn sau med rrGkeschrfenia iene uSebaldhc eovlrl Esi am l.tiSe rq&uobidW; insd hr,fo nwne nie Venrie ewi edr FFC iudleml&mhrunu;c na der naeitJdrbgeu al,&ib;rqdboedtunl oltb Dana uarBrdk das egsentgmanE eds ;aCbisra.-n&luFFzslbuelul-g aNch dre nelgoeifhrecr ME 2202 erd nehucedst aanall&Flugtuza-oree-bnFl;sliNfi ni lnanEdg ateht os chmaenr rtexEpe ennie FBnaFegr;mosazll-bul-u&oi eawtrret. &;Duqdboa war ohlw hmre der ncWush dre eVrat esd leqnkaGendo,&;du gsta dei erntvlseeetdeltr eoeVdtsnirz im gz;se-llbaiursiKF&l Mhaeltiihtteadr-Rn nud Bttaafeugre mf;luur& uFra-en nud llMus-az.nu;d&i&lheFal;gbcm b&oq;muId eMnmto anheb wir elblamul&;ru uz nwieg lepSnieennir dun .;iS&rloquelpde Es ies dsa Lohc itm dne hgbwtheearcnnuesc gJaner;lun&gamh uz lupr,esu&m;n os Bdraru.k eJerd Veiner abhe datim in jdree sllsreAsekat uz f.upakmlm&;en nVo nde dnru 07 ene,nVrie ied mi Kiers thttMaie-drlnhiRae ;uFiblagls&zl tenne,abi nsdi es rnu thca, dei cahu cdme;gfuanuMslllb&&ihz;al bena,h sewti niszsierKrdetvore auslK Kalr auf eeni eeiertw hgSrikitiecwe nih. Ltau rakBurd gtib es henihssrsecehi e,irenVe edi elodqebrb;ui& in red zVadferolrp ilseepn dnu erguaell;nm& thnAnraef ni uafK nl&.oqdhen;emu o&uib;qrdW hnbae bei ned oJun-irnEe eleisiebpiewss remh Mcnhnntfaase asl tasimgsne ni sins&.Rdeeloq;hhune

Fagre-liFNeedC geneg sbrcRilehaNegge eirmh innpgcrnprehtauSi snehe ishc die em;dn&ulhMca nhco das etetzl gspoieiaglllanRie deirse saoniS mov .1 FFC nreNcdiekeihr gnege dne .1 FC erlgRgsebie n.a Der traGegbse igleuternt itm 4:.0 Diebuo&d;q ensugtiL raw baer nigemsast whklciri du&oqu,g;tl tetbon derG r,lFu;&lrmemueyl edr tmi seenim raetV floR ide -rFCuFeFan eiraitt.nr sE neeis enigmtsas ivre dlliinedveui erFleh ,nsewege die zu nde Teron rt&;lfmuheug hut≠.almt reD CFF dtsan schon ;u&rgmlelna als erAtgsbie ni ied Vesgilaarnbd est.f ieD aionSs tis mu&r;ufl sda mTae eabr hcno tcnhi eneb:dte Am tsDean,gi 1903. rU,h tirtt dkenerhNciier im Hnlaifabel mu den lbanapVoesrdk bmie ilsgbinnVeradtes VS ueluers;zn&mlbO na.

Rofl emyl;Fmeru&ullr siden ;tikudlmun&g ,na mufln;kt&gui ncho hemr hecnginTaitrkin zu amhe:cn sao&q;buDd tis dei sis.Ba eWnn dei sBasi hncit itm,mts eght rag lc&qhnstod;iu.

&lkdMnnot,ctK;umahea eid sich ulmuf;&rs g;bzsplil&esnleiFalu i,ierensnetsre munolnkne;& wmiocstth dnu sratigfe, ewieljs 3017. Uhr, sni ainnuedgtngirJ sde .1 FCF heiedrircenNk omnke;m ulAdgnemn epr Ei-Mal na .no-e.n@icfffd

hNitc os hce:inaf afu emd llBa t,izsne neho itm nedH;&maunl ndu &zmls;eguliνF den edBon uz .huor&nlrbeteuF:;om bsa ootF: Sienab Dnae eiD ulme&asdM;l tsteran ctsrhe und ksnil vom ue;tHc&uhmln und ukmnevru se lejesiw Fsooe:.crtht abs iEn zteN s&umsatl;l rnu ied nkoTecre fri.e nI sdeei ceknE ollesn edi auh&dlne;mcM end llBa ;Fgzsslci:ohtin.&eoe sab Agstrbeie FFC iskn(l aknAni nFde ngege nkinaA sBa)el hetil tim egrGen bliereseggR lenga i.ooFt:tm enM h

x