Neustadt RHEINPFALZ Plus Artikel Hambach und der Verkehr

Gerda Bolz in der Schlossstraße; sie führt hinauf zum Hambacher Schloss.
Gerda Bolz in der Schlossstraße; sie führt hinauf zum Hambacher Schloss.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Hambach hat einen ganz besonderen Klang – natürlich wegen des Schlosses, aber auch wegen der schönen, engen Gassen mit Winzern und Lokalen. Daher überrascht es nicht, dass Ortsvorsteherin Gerda Bolz richtig stolz auf ihr Weindorf ist. Aber ein Thema geht ihr gegen den Strich.

Für das Foto stellt sich Gerda Bolz gerne in die Schlossstraße. Ein tolles Ambiente mit schönen Häusern und dem Hambacher Schloss im Hintergrund. Schon ist die CDU-Politikerin

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

in ehmri etlnmEe. m&tlh;Nurilauc sit sei stlzo afu asd loSshsc lsa nmi&aulcuhsedgAhls; und temhuBegcerasn esrhi ret.sO eArb dei enelvi s&mule;taG enedebtu hcua resh leiv rerVhke dhs&na; mreh sla ide eknlnei assGen veargtren onl&mkn.ne;u uqWi;&rodb lmunsms;&ue salo steinird,uek iwe wir rVreekh rnasuohle un;ok,&m;luq&olennd tbeont B.ozl aDss ide saienlnShgsmcoar ad ztleuzt nreseda leartuven &lslz;igei, hat ise ehadr mu;l&hgictma tewr,mug asd itbg ied vOrtersinsotehr azgn nfefo u.z nn;qduDeb&o wri cesketn eits enhraJ vile Zeit in rul;,mcaeesGp&h mu &m;nulosnLgeu zu lfineo&dnuqd;.

aD ies gnree in Baeyrn ulUrab mtca,h mtinm esi ied todireng lnugsmu&o;eLn na ebeghtrne zlfslieAusugne uzm odlV:ibr buodto&rDq; bitg es otf telarnze la,Prlzm&u;ptkae onv eennd eid Lteue annd hri Zeil l;de.ur&noneuaqts oS tweas ewlol ies hauc ni hcaaHmb ah&n;sd hmre ;lgauml&&geu;gzFnsri orde hSitmketltu;oemhelnu&licg hcho uzm shsSol.c Das eis cthwiig, damit edi tdzreie 0000.03 slrecBeSshu-shco im aJhr huac fkul;m&unigt eienn u&n;ehnlmcso glufAsu hmaenc ukm,nen;oln& ide abmcahreH s;&anhd lzsleepi in lSh-ssoc udn Fisi&sethrargezt;eli &h;sdan rbea hntic hmre ruetn mμrLla und bagnAse zu eldine tua.ltn;hme&

unrcqhB;ub&doae al&tqdlgSeunit;tsEnuo 1240 sti eid au-i&l6herm;Jg0 sal urKmui&em;nml &lm;fuur die tgu 0500 rmhaeacbH a.d eiS gma sda nreaEthm, eabr ide eleemVorprhekbrs eenvrn .eis luaZm dei Bheewsdrnce emmri rdewei mi trtairObes aee.nntld ;aubsoqD&d mnimt niene sehr g;lgeis&rozn iTle nrurese Aitber in,e dnu iwr teensh da imt dem ukulR&ncm;e rzu Wdn,a iewl wri nchit ewnsis, wsa iwr ntu slloen, um das bPomlre zu eq&ueb;eh.lnbod eiS thoff uaf elImsup dre evhdenerisnce ts.sntatigltNcaeiigkrahhee Es ewmu;al&r i,flchrihe nenw nilkee npupGre rep slu-BtShE-teu uzm holSssc gtarecbh wrened el&.knonnu;m szol&bdeqGu&i;;ogr ipgesenruRep ndu Ategtsleeln osllne ewteri hhoc ehfnar ,menuonk&nl; bera iwr ebrhunac vedfintii niee ll.;o&nsnEudqtagtu Udn olzB &mn;a:leturzg &duiqoWrb; sdin es e,m&muu;dl rmiem edi lReaatnmeinok &emulho;nr uz l;o&sn&eqm;lsuumud.

;dW&remulu encldih enei ugu&lmL;nos ur&lmf;u sad lbeVrekmphersro dneeun,fg ontmekl;u&n donva asd zaneg frWneiod ifrnit,eerpo sit Bzol lgeru&;e.zmtbuu iSe retviwes udza fau edi ormoGt,nisae dei gtu euenbgtch eirrtgsbeebhebr,nBegeu aerb ucah fua ied &ub;murle 20 kvndmetrnaslebsrtee rWeni.z mFlr&uu; lale rew;um&al es s,beesr nwne ads lscsohS odnocb&u;qh rhem Senge dun igrneew ld&Fcqlou;hu rau&mew;l.

uetG erosrnnugDeNanhgv in hbHmaac gbit se aj hcau hocn esr,dean asd uzm bLnee zrthluuagdmeo;& ndu sda utg etegregl drewne ssum. Derah its edGar lzoB f,roh sads edr auB f;&lrumu nde unene raMdE-tkake ebi rde Frewueehr nennogeb .aht &uodEsbq; bga wraz ,ttsPoree bare iwr renefu snu ejttz fua die mufuofE;&nrlgn im moSerm 2;0.&oqd22lu Es ies ngaz wgii,hct sads sda urvaogesbrsaentNhgong ggntslfairi &huilt;wsgltereaem ies und die Heacrmhba heir rneBnsugeog ahcu ni red he&lNam;u gnieleder neu;knmot&l.n ;aquDo&dbs tis hcdo hcua unlt;aqi,lmeeuLt&sba wnne nma shci cthni mrfulu&; lseal ins Auto eseznt ;usm&qdosu,l atsg Bol.z iitWgch ,ies am aTemh ardn zu benl,eib n;luz&agmter ise dnu verswiet fua edn zgetMre, der snei hu;&tlmfsceGa orv wzei rehanJ hscesgoesln a.heb berA igsmanets ise Hcmhaab qhsbd&r;uoe tgu lutsea.dt;sgat&tuqeo

lG rgeio s;&z eafascAhrlNg gihtwcnie kntoftrtdraoaS ntnne dei trosnrOsveihert mdezu sad .ardeFbi oIcq;ubd&h nib sehr f,hro sasd red ndreumro;eielrF&v so vtaik is.t Das Bad lrtu&gmat; roenm zru Lb&aae;esttqllunuim nvo nailFime libqeu&o;d. &rF;umul eside ies se emudz wticg,ih sasd 2200 red tzepSlipla in red ;secrasihzitlgE& okletptm nue sateltetg und tmi onermnde Sltnegpl&iaemr;ue tausgttaetes r.dweu auoqdDb;& egth eni obL an dei e,lug&aumhmflbuc&una;itnlenG;lr der tlzaP irwd shre ugt tl;t.gz&uednuqo maseIsgtn ise se rag thicn os nic,fhae satg olzB u,cah eni ehbrcaHam cimstGee;huffulglens&ham uz fefahcns, ad amn aj tmi dre gsre,ndseAa Meitt-l ndu arcObmhheba rdei whegcesean erzeBki ndu gsmeintas neei srzg;gi&leo hac;uel&lFm .haeb eZmud elbree nam ieenn qnk&otadrseu;b gZu;u&olzq.du oBzl ecaohebbtt :biade &;liqoedbeuV henonw nfecahi ,hrei niiege abehn eubftnsbdeigr ikene tZ,ei rbae zagn ivele nnberig cish shre sarkt &uil.de;qon ieS ntenn heir edn menvdree;Fuorr&il uqoi;dbe&D ;am&dcqhulerbHoa sla wegithci etulStz;&um esd lenb.rDsfeo

mU nde Crahaketr sabHahmc zu nw,earh ise se rshe hiwcgti, dsa meaTh aubBguen utg zu e.nrleg tfO w&;dmulnrue sglg&oeizr; d;uskce&nGmuturl fkvutaer ndu annd neg tmi Mmunaimfei;h&rnhlsrelaue .uaetbb bcaHamh esi niee rfgegaet ghlnaeo,W dtuqeou&r;lu;mar&Babg rancrhse da rgnee itm nde &n;qudfHoeul. itmSo um;lmusse& dei Oltsrkitpoi ,noaasesqdu&;pbfu sasd iwr urneens el&hinrufc;mold ahrCme ictnh &qvire.elnle;odru dnU mti Bkilc afu edi iuBesrpae atgs z:Blo gciWtih is,e sads achu unegj Fmiilean ide naehcC tth,un&mela; im rtO twsae uz dfnn.ie

SeeihceWelr nmeeTh ntehes in dne nune f;rei&Wnueomdlrn ?na D;mbualrue&r eabhn iwr mti nde nhreossvettrOr .ecgerspnoh nUd in dejem rtO nmokme huac ueruuNe;l&bgmr uz r.toW rshBie ehrennceis: ,Gehmesnii ,rwltiteDeu tadaHr ndu aL.Srfyrned-hcepoe

uZr hecSa: rugr;euNu&ebml udn aahnmcajbAH amtntSran 75)( dun sulaK Ktneter ()69 dnsi im vNmbeeor 2081 canh bhcamaH e.enggoz erD gurmbee&iutlg; rasunegL,ewifdh der dann in ohfH-omeshiAedrncs telegb ath nud pmsrtlu&ea; evil ni sudtncDhela gwutseern w,ar nedieshtc schi mti senire asu emd urlMtednnam;l&us nmmedensat Pnrentair lr&;fmuu asudeNtt asl eenun sLnilkpu.ttnebmeet tenretK ewotll ncha dre eRnet rku;m&lzcuu ni die fPlaz. atnmntSar nimet dazu zlen:smhdunc dnq;b&uiEo fal&rlume;zP dwri im lMlusar;nmte&udn chitn im;ccl,u&ulklhg brea niee Mludrn;nemierls&aml&n;uut ni red d&auzl.qf;loP Bemi uqcns&udhb;;mneoo&l ;rhudonqW&tolo hHambca senie sie hsci llcsneh engii sgwn.eee

dnU sei nsdi rmemi nhco ageatnn ovn errhi ueenn Hamti:e u&ods;bEq sit ld;ltoq&ol,u gaens ieed.b ieS sea&zcnutlm;h dei dtuetrNsae entn,adItns eid nol;e&dvubeiq entug &dnrqelo;zuiW udn eid .hkilmkn&Elrtigniecomu;ehe Und lwie sei os ettegbseri ,nsid rgageennie ies shic hauc im rhamHeabc oeumrin&rFr;.vlede u;dcqbIo&h cm;lhmoeu&t rga ichnt eidewr wlo&;d,eguq etonbt .nmnaSatrt sDa ;tmhu&orl Ketrnte nreeg dnu &n;ulrat:mgze ;&Deubodqi fPazl ist cinth run eein n,gRoei sdrnnoe ien bdmloeeg&;hu.uluel;nsf&qL

Um eediss zu nhre,eawb mnheen ied dibeen rieh enRoig esrh wsstebu a.rhw Dhear abenh ies uhca rrewu;nsn&:sVgmehulecsesbu Die a&rsgntS;iezl ni mhHacba ltosenl aitsner und dei taurfhZ zmu hslsSoc oeltls arsdne lggeeter .wnreed ddo;qu&nbU sau edm aPtlz orv edm hsaRuat n;lu&mkotne nma mehr lh&,naqmoc;ude mtine renKtte dnu uutlmg;f& na, sads es conh hmer tiscioeusrhst nzaiePtlo .egeb tmnSnaart its mov cHeamarhb cslSsoh ir:getbstee sauq&bod;D its eusenr .rakenaLmd mrmIe ewnn rwi se she,en swsien wi,r ssad riw eiwerd zu Huase sni,d sad ist onduhcax;&mq.ol&ul;s

jAan Starnmatn dnu aKlsu FK:rotoeetnt nMeh

x