Geschichten aus der Geschichte RHEINPFALZ Plus Artikel Feldhandball: Fans erinnern sich, wie Haßloch deutscher Meister wurde

Geschafft: Kaum war die Meisterschaft perfekt, stürmten Haßlocher Spieler und Zuschauer auf das Spielfeld in Lübbecke.
Geschafft: Kaum war die Meisterschaft perfekt, stürmten Haßlocher Spieler und Zuschauer auf das Spielfeld in Lübbecke.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Als die TSG Haßloch 1975 deutscher Feldhandball geworden ist, war das auch für ihre Fans eine Herausforderung. Denn damals gab es weder Mobiltelefon noch Internet noch ein Telefon in jedem Haushalt. Die Haßlocher Anhänger wussten sich mit Bettlaken und einer Telefonzelle zu helfen.

In diesem Jahr ist es schon 46 Jahre her, dass die TSG Haßloch deutscher Feldhandballmeister geworden ist. Doch war es nicht nur für die Handballer eine aufregende Zeit. Ihre Fans erlebten

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

flsbeanel so nesieig rvo, ;wuarlm&hend nud nach med idnlEesp gegne lsNe,edtettt asd halsclg&oHzi; mit 5141: .enagwn

eiD TSG ist edr tletez cetseduh dtdlsierlabeenmahlF ni erd s.Ghethecci Kuasl rchaHbo,n dlsaam ienplsuJdreegB- erd SGT zio;cgsH&lhla dun euhet ni ecpLSyehraerondf- uz s,Huea nrtireen shic cnoh tug an den 01. uAtsgu 1.795 mlrFu&;u hni wra es izetresien eni txmeer egraln ag,T urwed chod dsa sdnliEep mu dei nnlaeoait shsMiteraetcf ni dre adtSt Lcelkuu&b;ebm nefeiap.ffng eDi STG atrt engeg edn ng&esi;grzlo nvoeiatrF SuT edlettesNtt a.n dnU teNetsdtlte ist nie rttOelis von bu.cLkmebeu&;l

In rde thcNa neleqirrsWah&odgb;fou nids ni dre caNht doarv ni Hlzga&li;shoc urhs;glfaelo,eo&dnq nrtenier shic aKlus ca.Honbhr ;dqu&eoiDb atsncanfMh sit in nimee usB fenrh.aeg Und um&f;ulr ide g&Tnm-A;lGunearhS ranew ierd ireewet suesB &sdl.eul;teqtblo In dme ,suB in med er snegssee hb,ea ulne;&mhatt ohnc emllgeenToka asu nersei an-MtcheuB-nadfsgJn seoiw ingiee ulreeol;Aqm&td&bu; sua edm lfu&qd;Doro n.esgsese odi&;uqrbW nids so egeng ein, izew Urh ni dre haNtc ab der aJlahhnle hgleearfons hdsa;&n drot, wo thuee sad eeuaerrhshuFw shut&detqlo,; le;lr&hmtuza edr femruu&ehrl; Hbdlreal.na Ttzor erd apt;mulne&s eStdnu esi na clhafS ihcnt uz kednne eesgenw. enZdiumts ;autn.lhmzcsu& du;iqWbr&o nrewa 50 Leetu mi usB, alels .rzmf&;alPuel dUn das giWitthesc wnare r;gzgoiels& u;berK&mlo mit ivle zu ls.qoe&;deuns sKaul crhnboaH ssmu n,eluzcsmnh nden do&ibeq;ud eRing Frtilwesshcu dnu Wb;irzo&lgetis eahnb nru sib enihrt anFtrkrfu ceregtih qu.;l..do.& lkoAhlo ath se ium;egr&bnusl mlsdaa hcnit bgn.geee deWer auf erd n-iH hnco auf rde fhcukmrlaR;u&t nahc edm rcumdherabsl&unne;e glroEf der TG.S oas&Duqd;b tua&m;ltehn ied antlrleum;&e hsernawEnec chtni ;lql,oto&degwlu its re csih rshe.ci sEtr anch emd huSsmca ;tlmhu&tae edjre ien ngwei sefgnaclhe oerd hsci tlauntrhee.n

rnBmsee efeahedkBntei elu;amhttn& ied nsssIena mi Bus tim sulaK crhHnabo dsa nieFal serp:svta Etwa 08 ibs 001 eoKmertil orv dem Zlie sie die bsnamsueeagBlr etfedk e.newsge noH:ahbrc dueioEb&;qnr dre aFsn aht mde aehrFr ,ngeofhle end merashcuBslch zu .nrd&arreeeo;ipqlu l;lechihgs&iiSczl sei se wnnge.riggeteae i&;oDdeuqb -A, B- udn -lnucehJegnCdi red TGS aehnb hisc engrswetu edi uibas&g-lwilz;e tfsgeiteern ertrkteisosVin n,noaeezgg dmait wri las SeA;huangTrnGl-&m csmauzuehan ;,uwdnaq&rleo ebctireth er.

iEeihncgtl e&hmtluat; sad eiSpl eibm ieAi&geztunle;ssr SGT hosacziHgl&;l pneffegainf nwdere onl.sle doa;s&bDqu Felain awr im noatdiS ni eusNdatt cdeganhta. eArb rde cemtsdh&u;lueustSwed bHlabd-adaenVnlr tah se a&tdr;ulkf,eouvq gtas acHhrnbo rckihtsi. rE eottb,n dssa ttsldetNtee zsinriteee qsaiu iene canehrnnafitFsmm getabh beha tim elveni dnmeerf nlepe.rSi eDr talPz ni e;Lemubck&ubl esi ;odqe&unib elrlbigi zla;ltpuFzialbl&gs gw;qsud&leen.oe rgn;zAumeu&sli lhatmtnue&; idre neihRe huleS&utl;m dns.ngeate q;u&eMrdbho sbgaosurq&; lo.unt;qhc&di

neD pfffiAn irptseDvsae naFs im uBs mti ulaKs nrcabhoH etsrseavpn nwege dre aennP wensgtuer nde enpn.biSeigl rsieBet mu 40.51 hUr dreuw ide mewizal 03 tiuMnen raeeddnu rPeita aiepfnnfgfe. ro&dWuiqb; ndsi biem laSipestdn nvo 7:3 r;umf&ul tNetesedttl leaonmduqg&nk;o,me z&geisw;il erd ehecd-ryafoLprneSer .ohcn ndU dei mznhelziatuul;sc& -GFSasTn ceinshne ned lo;szlrgi&aHhec andllbenarH lu&m;clkuG gcehtbar zu ebnha. qbd;&Aoub emd tpkuenZti sit se ul&f;mru eid GST bssere dqur&n.edol;wego wrZa &enlt;hmuat eid io&lzcHh;geaslr derew nomelmrT hnoc eotTnul&;mr iabed btehga. duqob;cD&oh riw sdin ja mz,&lrual;fPe wri naehb lauet tndemmi&;oSu,ql totben rconHhab ldaenh.c az&o;lghscilH ggni ztlehzhsiewiincc imt 112:4 in rmFu&hul;gn,u eeh detstettNle in edn nelzett ziew ineutnM uclghias. Mti nimee Wruf von hbla lkisn elangg h&leilliihzcs;gsc e-nKliHzra Hhbcau dre ftieeSrfgre.

Weo&udiq;b ads Slipe asu arw, idns wir leal auf den Pzalt l,u;ludeqsuogmm;r&t&t zalrt;lumh&e hracbonH terei.w rE theta erab hcon scgiehtiW zu lirngdee.e 9571 gba es chno alneg ekein Mleo.oeteblnfi au&o;qlbaDsdm eahtt ichnt iemnal eedjs auHs ine ql;,ueenTofd&ol btseiecbhr dre neiegtis eeer-JSTgupislGdn &lrefu;uerhm iZtnee ohen ttnnee.Ir cqubd&hoI; nib trdo ni inee leeelzlefonT dun ebha nenmie reaVt afe.nerung Er tathe &uur;lfm dei soPt eregeit.atb rWi atthne ien neTeflo uz &;luda.Hquose eSin Vreta eWarlt Hhcoarbn ise ;n&ehilgianzeldcss von red eastsgorsF tmi med ardrFha ruz lahhelnJa ,geefnahr ow srohHabnc nnJedrgtreiau turK gFtiera wienr&dbegoudiq; eienn Epgnmaf laoqu.engrieoit;sr&d bH:rhanco eoiD&ud;qb hbane mi dWla ae;lu&cmmuhBn ghtloe udn dei lHale uthu;msqu&omlcgkc.le&d; eeiSerintz ies dre rfEloGT-Sg in dre octaSruhsp mi hesFnreen urn neie Rontadzni .wsenege

tKur trFiega malt ealelWtkaatPr nocbHrha l,h&rumt;elza ssad er in dre Jlhanaleh watrTor uKrt F,getair ovn efBru eMar,l dnu ned bladaHelnr erPet uRlmem fntnrefegoa ah.eb lsA er henin ovm &croae;iHlhlgsz Segi te;rmlzah,eu&l hbae aitrFge tgesga: qIuhdc;&bo ghee mhei udn lame eni &.Pldq;uatokla Er udn ulmmeR eiens muz mtdieeebtrrmiaGeeni rnHarnme gngn,geea um drto eizw cozhg;aseilHr&l Fenhan hzlnoueab ndu sie ni edr lHale ;uflzumh&.ueanagn ndD;qobnu&a hneba riw ni der haallhJen shTeic dnu tm&lu;elhSu olteeugfstl;dl,&qua tneenrir ihsc teralW Hcrbnah.o Sriegedfi yPrre, dre osa;rl&Hegihlcz war nuret redmean bie end lemnhcOpiys nSipele 2791 ni uluneM;mhn&c ni der sonrintagiaO im tsnaEz,i abeh mdasla rhtz,u;a&ellm sdas edi rWiet ni dttesNtetel llae auf einen Elofrg sde TSu terobrievte eewegns neeis. Ae&ur;qdbob dnna ahnbe die Hlo;hce&izsgral asd Frireebi udnokunrqeeglt,&; cthbertie atrWle Hhoarbnc n.adehcl

onV den aulze;nf&lmPr eirghtSncbeesto ldba hnca dem fiuhcfSlfsps gngi se f;ruul&m ide &Anmeg;luhrna ieredw ;um&zrkcluu hacn .aHesu esaimDl awzr hoen ena,Pn abre hcdo itm nerei ge.enhUurntrcb obrWu&;idq tenhat in rmsneeu usB agtu,ahmesc adss irw stwnegeru wsa ssnee gn.&douq;lehe So gab es ebirset sq&b;duoo hacn 15, 02 litqnueuoM&;nd den neestr Htal. lsA ied &lfa;zlmerPu mi ertRastnua &thealmlnzr,eu; dssa esi nov red SGT zcoshaiHl≶ ensi,e sneei tiwGtras dun dernea sel;u&atmG betisergte ege.swne eun&noD;qdb mi ttetlNrtdeees Team wnare rnu fguikeaeetn ilpeeSr nds&;ha der uTS rwa intch equloleb;di,t&b i;le&wigzs uslKa brcHoanh chno etheu.

Eni sienscbh briAte tneath dei SnTFsG-a ahcu n.hco bqrd&uWi;o httena nchos egaT ovard Beattklen ltbaem nud S,GT &gohlzl;saHic uirqs&teserMo; duaafr bec,leuq;donge&sihr r&mhazll;ute erd ;hreurfm&uel nldHr.ablae geu;wn&bsotdeUqr tmensus riw nru noch rrt;seqr,suo&e doer iez&suoe;rqrwt, uuumhg;i.&enl;qlfzndo&u Er lesstb tateh ads WpSepTG-an usa Ppaep saents.cietnguh qubHdreo;i& mssteu ihc wnugstere run tqrsesr;&o,eur nnoridql.u;er&eeibcsh seiseD pWnepa letlso mi uLaef sde Adnebs hnco niee leoRl pisn.lee

nWaepp wceunsnDvhrered Bus mit dme ungejn Harbnhoc raw edr ,esert edr rweeid ni Hshaclo;zgil& kanma. &b&q;mluelldbar;uUo auf ned gizr&tlsS;ena nhaeb ecesMnnh osdeltgqena&nd;,u itlcbk er &r.lzukmcuu; lAs sedtiq&;bmmutob ie,n iewz tudnneS o;;udqult&ream&lsp edi fnaastncMh gtrfiofennee ,ise bhea rjdee erpiSel ufa emejn pepaWn siercnbneert.hu asD eanWpp ies negal ni dre Haell bebege,iln sbqbi;odu& es inrgandwne gew qurwaod.&;l

sleenfaGhc heab re huac in edr aNthc ahnc dme lrfgEo am,uk wsa ihm raeb als jguenn hseceMnn nihsct tucaagesmh .beah lasuK nabchorH aht acnh rde Jeundg ,&fgomrulteu;ha ndaHlabl uz episle.n Deiser Sport irereenitses hin brea ermmi ,ohnc du;i&qomb shrenFene roed ni edr A,HNZPIELRF dei ich gela.dausrquo&t; Lnhdaec tlelst rde lauutZ;ggntsrraumesei& fset: oodbS;&qu nib ihc huac heuet hcno las rstEre endotolu.&iqifrmr;

x