Sport und Medizin RHEINPFALZ Plus Artikel Eine Doppelaufgabe für den jungen Körper

Turnerhandgelenke entstehen bei Kindern von zu vielen Überschlägen. Durchs häufige Aufstützen verschließt sich die Wachstumsfuge
Turnerhandgelenke entstehen bei Kindern von zu vielen Überschlägen. Durchs häufige Aufstützen verschließt sich die Wachstumsfuge an der Speiche vorzeitig.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Viele Jungen und Mädchen bewegen sich zu wenig, das zeigen Studien. Es gibt auch Kinder, die zu viel Sport treiben und zu oft dieselben Bewegungen ausführen – die Folge ist eine Überlastung. Es gibt Wege, dies zu vermeiden.

„Sport ist etwas Tolles und Gutes – vor allem für Kinder.“ Dr. Gregor Berrsche, aus Haßloch stammender Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie vom Deutschen

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

mnGuzektelner ni edigrb,eeHl tsi vno lseirggrilaemg&&ul;zem; weugneBg uum.;&ezbgrutel en;ibduqdKor& ltolnes eine ttlereim sib daermeot erul;ck&merploih itmt;&aulAtvik ovn 60 ibs 90 tnMeiun migla&c;uhlt ;eohdn&bqla,u teiztir re enie Eghmpneflu rde OWH, der .nsaehuniageegisdtlrsttooWin qdsee;&oiDub tiavlAu;tkmit& olelts sda cfrheiaeD sde steausehRuzm n;oqds,&uile tags er dnu ;trk&alelrum ned uuhR:estamz aousqd;&Db sti run .lsmenhuztqirueo&;d mI pt,nierorsesV norprsKikune,rdset in Tlnaucenszh orde uahc im Sulhrsptco lokn;tu&menn enguJn und ahduceMlm&;n scih geweebn. cDho igelw;&siz er etrsmed:;urhnnclu&E noudb;dqRu& 08 enotzPr red deriKn ni ncadDsu,leht sucerOetrmhl;&i udn erd whiScez nefcsahf sad deirtze dcont&hiq,;ul ihsc gcamhill&u;t 06 sbi 90 uniteMn ateromd zu .beeegnw

Warum sti rotSp hauc &;lurumf inreKd wB?gseierhcctihr etrlkr;l&mau, wuarm optSr os gtcwhii sit: zg;a&Rmme&ugi&;lb;odusieqlelg gBgnueew dnu oSprt enbah ;umu&flr esheawnaHrdecn leiev neahdtlan ioitvpes eEfke.tf So egstti umz liiepBes isahlhcinecw ide eKnnce,dhocthi nesrbosde ni tr&qp.e;rspultdrnounogaS isvPiteo fEkftee eebg se hcau usru;&flm muKl-tsHeeas:ryireSz-f &oqtpubodr;S vsereetsbr ied gaoueSurovtfnsrfrseg dun nv-rteeuu;wq&dorgl. Mit dme lE,rfog sads Bldutcruk ndu zueHeqrzefnr iriegedrn .esnie r:escrhBe obDqu&de;r ekreslmzuH rdiw gmu;li&r&;lzrgeos udn e,rmrgkfai;ult& edr d≥iltnrflzaweGuisa&dms; .tsnik asD rzeH usms osal egnge nniee reninregeg nsWidrdtea ul;nepma&pqnuod.

szueilai&mmgge;Rl;lg&e tpchoielrs l&Aimtvk;uttia u&ktg;flemria den ematnseg M-,lueks enehn-S und dpr.anapaatB ielSzelp ibe derKnni udn neJicndeulgh srebeveres ihsc os dei grb&;uturaeuKftalr,nmg aquows&;bd ide, atlmofs onch mi hutsacmW enildeinfbch nkGeeel todhu&;nqolcs. mAsu≶deierz beeg es ni nnieegi ineuSdt enHiisew afu inee euanhZm edr eicenorpkdlK nutre i;mi&;gellrzguglea&esrm irchplstore utmvA;lt,iit&ka &igsel;wzi dre Sep;rtol.dhpoo&atrmu nbNee end hgclnenut;mw&use ptsnvoiei enEtfkfe ndu edn wtelnloge eh-inptscaftiesospzrr nnssntukapaeAnsegoir eiens hnac emd Rei;dooPiszrunRo-zkae&biqiulp&t;dqn- ibe -eFlh dnu nrgbuee;met&llUsbuan abre uach hlenutesuw&;unmrc eVrdn&nalrmn;eeguu sde enasgueawgasptBpr o;cg&lulihmm. regGor Brheersc westrvei urda,af iew tcgihwi se bidae r;lm&ufu aienTrr ,its ni ned u;Um&snlsnbegnudtu uz muchsgtcein&;uer,libk assd Jnnuge udn h&lMaundmc;e uz nweesigs tZeien spmWsateushhacn hebelcu:dnr ;e&qruDodb nppweguBsatragae lw&csmauh;t usi,wesbhec ndsioreesneb uz zewi Ze.npktuntie mcuhimN;l&la iieegn Jrhae vor udn annd h;edaul&nwmr dre .&b;eaPuutmtrl cnKheon udn Snnehe nscehwa beaid ebra hnitc tizelghcei und temurl.ych;&sdsiqom Mti dem oetuswccKanmhnh fennetnrte hisc lsoatmf aAtnsz dun nrsUprug nov nnSeeh nnrdei.voane Dei l:Fgeo iDe nagntn;Ssulszaeumpd&un nhe;oe&trulhm csih chsno enoh alcuhzszl;&iumte A.ti;tavilmukt& aDelbsh &koenlunm; se uz frhmentaeszhc ignenRzue dun dunlezu&ugn;ntnEm tmi eislt glengairmwei Varfuel mm.onke eDi lelet,Sn na denne edi nKnoceh c;u&ehuwn,slm eid fueWs,atsguhcnm esnei uz dnsiee nptnuteieZk eib nehho nhpcioltrse aBtunegesln esnebafll fiau&nl;gmlla &;mlufru netreuUbulmlna&sg; ndu geVleeztnu,rn sagt edr iie.Mdzrne quDh;&urcbdo retonnneiuilihkc guZ edro Dkurc uneknmln&o; ediab atdeafrhue g&Vnlne;reurmuenda orvirotpez ewn.dre Wir eenrd zmu Bpliiese nov en-enOiB bie lFrla;bzgi&ensul oerd mvo nu&lemr;aenvregtl Sacglamhr ibe l.Tesnlq&uoiepndnrie;s

amWru n&konmnule; egjnu F;lllagzbsi&eru ineBO-e meeeDbmor?kn dtouhmple;r&aO &a,lm;lrukter wnan es zu OnBne-ei eib bzaelsguFllin&r; kmnmoe nn:ka bq;udBoei& dSodnauasianrttneti osewi ums;clh,n&eusS ieb enedn eein niteisigee Snggmmeetbweu l&ebr;muu sad aiSdbnten fleqo.&rlg;oudt oreIdenbessn are,b enwn edi fnu&Blluhmgura;l lum;b&rue eid ienzseigt;e,nsluF&in ads nsePsa ndu mAennehn dun asd nmhceiArsb sde lsaBl im piwfZeamk in reein ciheeltn iHnkoipcoots tmi egtsaeknenb epkKprurcn;tr&humesolw tgreolfen. uZr lbiiStgaenirus red enacBehis heabn edi dAtdreuokn rdhae rmmei neine e;rlh&tumneho nusT;lqou&do. lSol :nszleg;iie&h iDsee Mensklu na rde ieseOrbinsnnekneceleth dnis raenntmpe n.ntansgepa scerBhe:r &e;rDdquob eerdusnertile gZu ufa red ientseInen sed esikegnKlen ist arcudhd er;mouhl&h als fau erd &dulostliz;g&quA;s.eneie Desi &lm;rfehuu bie njengu zblsrgeanlFl;iu& auzd, assd icsh dei uWhuetsmcsafg uaf der eInetnines sde neKis itezgoriv leve;zigesrlh&isc ndu das Bein tim mtsnefrrdtceieho tschWuma ni ine nieO-B eehmb;ruglue.& eiD ienaBcesh eshawc uaqis nur chno ;enuil.g&asz stafmecgunWhus sceiizs&h;lnleg sihc luta llhseacetGfs u&l;fumr moruo;ct&uapaaTlhisdisr-cthghOolem mriodSizpent ieb udmlachn;Me& ietsm uzm 14. redo 5.1 udn ibe ngJune twae muz 6.1 ee,hrsanjbL wenn sad hhswecmnKucanto nhssolgeeacbs st.i mI uWhtacsm habne ilnezene nhoenKc ieb nnierdK atlu -KkitnoliAs ni eglbHerdei fhasgutusm,Wcen nuq;io&bd needn b&rml;ueu ein orgenspkiel uesmwcdisaZhtin ennKszstcnbuhoa irzotedpur qd;iurl&wo.d

Wei ide BieeO-n mi ailz;&gFusllb tbig se acuh end ghmSlraca mi nenTis iwgsiueznseeheb in lonmre;otU&rkpae.sbtpfur eh:Besrcr qbr;d&uoeHi nnak das tPseipz-Rrini-iRzeonak rkeuteghm wrikne. Am hrSlcamag hizeen ied ifuer&hmeaFltkl; bei emjed alShgc edi tcseWhsuanugmf sndrea&ni.oluaqeud; rDe Amr l;nonukme& e;ul&armngl ,wedern eiubwsedei&elq;opsbis ibe gn;ie&hrultufimez onheh uegSlsnpeteblnia mi .qsiind;uenL&ntugtlsoes

het mkU rge eis se eib T,rrnnue atsg creershB udn srweivte afu sad reehdre.Tngannkul h&s;udbDqcuro mtzun;&Sulet ieb &memhlcu;&Ulea;rglsubn ssile;tglhiv&rezc cish die shcusegmuftWa an rde hpciSee .qdzloei;tvi&rgou Es ;mklnueno& uz renie ulmzerurk&n;e rmFo ma aUnrtmer nemk.om bAbdo;eurq& edi Eell nakn warcts,enehiew ilew eis an den tlb;n&talnztmuSuseeug ihctn so ieitetlbg o&dui;,qlst rtlu;lar&mke rde tAzr asd lr.bmeoP eiB neier zu lnneag lleE mi lh&risa;Vtumlne rzu Sipheec u&needlrv;mrae shci die tunSellg dre ecnelk;hmae&ufnlGl am edkaneg.Hln eoidu&bqD; chlzHkerenndaonuw und krernrepKsutlotun mkmnoe rtune uDcrk ndu lmnk&e;uonn hSezmnrce arceqeurlud,&h;vnso &esgziwil; der puom.elOha;&dtr

oregGr rBerhcse ,bteont dssa se furu;l&m nriTrae nud eBurtree onv Knnired nud eihcdenulJgn im poStr thicn rnu gtwhici is,e eid oepilamt ugvlnitetplemrSi nud ied nrenzPipii erd a-gsTiinrn dnu nwrgeBseeuelhg uz enen,kn eq;douns&nodrb cuha eid &Guz;dmglueunr edr ipinssaphutirmncWez des dK&mpool&e.;ulrrqs;u iDse eis eid ciegir,eStkhiw s;enei&odbroe,nudqsb ibe -Kndrein udn lnechigedJun ni enire uielntsoeoetinrte,rgtsprnis eastinsthecysm Taignuirdns-n ktnuapentfmgapWl udn bei &doe;huzrieKemartegunglki mi uit;uh&polso.rtNucqhsclndgwsaes

ieW ;ie&silwzg ,chi bo nei Knid ni eerni spshmtWaucaesh q;bdti?sus&aDo gmzrroitcneimhnoS tis wgol;icqd&hu,ti gtsa ehrrec,sB edr giditleM im eKmeiot pdihrnaeKsroiedrotomtp&ul; s.ti rgllenAids ;munkeol&n amn in smfughueWnatsc nhtci hnees, saw da edegar seprsia.e onqb&Wue;nd dinerK ebi etnsebmtmi geungneweB im oSprt reimm reweid cmeheSznr lg&n;lz,e;mar&siuu tis sad ;l&euqsdetr,mkwbreeon tlma&ru; er nndergid ned Beurre,ten mrceneSzh von Kirendn etnrs uz emnenh ndu ctnih uz etsnalialeeirgb. &Furulm; ied nleeKin nnka ,se eossnendrebi eib sgimtortseuinreneliet prt,So ciigewrhs iens, bl;urem&u rhei zmSehencr zu rc.enhpse nagohNbac&ur;feqd bei nelrEt u&ruel;bm sda asmhrcleWuthnavtes der granveengne eoantM ankn da nei reters itcthSr o&sdql,nei;u hefptlmie re. bv&keiueojdubSq;t zcnhrebmagSnae nsid das lusre&fet;hum igsWnr,aanl ewnn se mu a&enlu;mn&selnh;ursmaugmtpleUbo qout.le&d;hg echelgSnunlw und uemRnu;tngl&o nesei annd nhoc inhct zu ehs.en

Eni bchsucumsWahst sei latevri ukr,z ereaud geinwe onecW,h imrfetniro gGeorr eerB.shrc en;edbRqo&ui rhzsmatmhWsccueesn ;rh&nloemu ahnc hres kurezr iZt,e ncah ninegwe eT,nag sieteyspwrceih ovn lstebs eeirdw ufa dnu ntetre sslgweehciei,t umz isieeplB ma ielknn dun nnad ertnhce Keni ufa. ntehAnedal eScnrzhem na iener tS,elel zmaul aesnlsghta;bg&uiaungbml mi roStp, sidn donva nbgearznuze dnu tundee enie dnhorede g;btlmeuurslnUa& der eneffbornte kunrStrute ludq;a,&no os c.srreheB

asW tu,n newn ine Kidn zrhecmSne ta?h hlmunuaBmteea&gonnpesl;s seeni errvi:sblee ieS ginneg ilgldtsal;m&nouv wge, &;enodqwnub ide asueBtnlg os teagnsasp i,rdw dssa iene &m;frulu eid eieilgwje Surtkutr leenlua;s&msdou hecslzlRewie cnith ;utieucrtsmhrbn&el wrd.i sDa its fto scehsagrhEfnrau dun smus iledlinvdui eoeegrgbnv ewerdn je ahcn d&,Buuof;qldne sgta edr asu lh&aloz;icgsH amtmesned izedine,rM erd leevi erJah den ;utmlzOmytuislpuapnt&k eeegidlHbr eutbret h.ta

Es echruab siestnem nkei eregelnsel eooptrv.brtS erGdae ebSrpheelnmneo ienes wie ahuc nohc mi enhnsarrlEwaeetc ictnh sleten w.ealgginir Es u;ke&molnn in nmencah ln&lam;uFel remhree Mnotae ndu,are isb eis elthuaeigs sniee. ;qourd&eibH ist vmo Azrt dun med nuenjg Sertprol dlGdue ,ggtrafe gdreea ieb akncneehonnh hniSeunzeeg.ennr Zu eu&l;mufrh tnrhcezxeies enlBaeunsgt olnk&e;nmnu in shcolne nelumla;lF& zu tVnulrgzeeen wei neemi lenm;onehcrnuk& nabsSenerihs ;erflnu,hu&m muz leBpiesi ibe nimee fwSglcurha mi bHaldlan rdeo meine psSusacshnn mi ;uiqlzFla&ogu;lb.dl&s Nnebe rde iruBlntktsseduaegno lonn&keum;n zkur tee,sordi u;llirtchma&z rterevdeon nd&esnuuedezunmmgt;henlm lMttie uru;fml& &f;mulnuf aegT genmmioneen ,rndeew mu edi tyomSpme uz f&naud.pl;mem &Abquo;erdb ichtn ldq&ft;dhaer,ouau rwtan erd eezn.idMir

ieW nealss ishc ulrtnsmbeanUgle;&u nvo rKnined im toSrp eGvrireedgronm?e erhcesBr ratwn orv cnho rmhe dbbd&&w;eqe;uunoglenqtou uJneng dun lM&;:ndacmeuh dB;oub&iqe nemzecShr ilrveeern die rneidK die Lstu am l.oqdutpr;&So rebA er zs;li&igew nov penvistoi nicewunngltkE dnu iehnrilfceh Tpips asu rde sifecsahntWs dun sPxari uz htnce.irbe

oS wedur mi eS-asUbllaB ;fuumrl& ndiKre udn egehduicJnl ide zAahln red ,etiPsch edr felmuW&,ur; ni nnaigTir udn Selpi cnha Artle aeeftftlsg ,itltemiir mu sei orv nsn;emlbaugUtru&le dre fetusncuagmWhs am elbglennoE zu .nusc;zlumeh&t ieB reein tegmnh;ei&lcuubrrUs suuemls;&m enei ereoegvnegb eitZ dei urufagtnsblWe ntmll&iavu;sdlog ebibanelsu. crerBhes entnn weriete muusg;&eonnl,L mit ndeen rns;ba&gumltlUenue nvo ndnKier im Sortp enevreidm dweren: d&qrD;ebou rednT geth egw nvo edr hfu&eru;mnl egnrzeslSiaipiu ufa eein ;ulttr&roSdaqo.p rE ertevwsi afu -Blla udn sn.gewlcuehseBnug b;q&eiudoD eiKelnn rnnele ordt &i;fevgaitelluml umgBegeusntwers afu hrmerene lned;q&Eu.bneo iSe eentkroteninzr hsic rest maprtsu;le& eipiu;rlczulag;ntgshm&mswk& auf eeni t.protarS

Tipps ruz nBgenusltgesrutseau egneb Berunerte dnu etnrEl ulleaket nateD aus edr nsaft.shsicWe Um ne;rtenulgbl&asmuU zu mee,evnrdi ktnnneo ielzgrg;s&o sehbrre;mtcUnasbi&tueli oipvsite dun tvgeneia Faorektn ene.zgi So ies eine hu;lreuf&m gzenlSrsiepuiai orv dme zeuot&lwmnfl; aheL,bsejrn beneondesrsi in mrhe sal thca nneatoM im rJha, nnneuzuutsg anredre rtptnSerao ine os.ikiR hkmgUtere eis hcau ied lrefmu,;h&u aperlllae eehialmTn an eeerhnrm traSenrpto rdegae hceingel legBtssaponliurfs nie toRo.riskakif eeemumreD;u&bglgn esi ,ein ied jeiegliwe rttSparo r;enedgun&alszem rnKtiartgifan lsa vpetoirsi Ensfislu in gtiserainlngf itSeund esti edn e1ne908Jr-rah acsewihengne .owdnre

iWel nbeen nde tiseovnip h&nrlrlpmcuki;eeo nEefftke ucha die os-icapzelshoy oKmpnetone im rotpS umuf&;lr eungnJ nud ;alMheumn&dc cwihtgi ies &;anhsd screehBr mntie sda nrLnee vmo gmgUna tmi eSgi udn leiNdger,ae dsa nliEnhtae von een,gRl sehseractstgi kDnene udn uHhaaetlsn mit dne rfatne&l;uKm dh;s&na mlu&usbd;sumneq;&o riw die eidnKr ni nde opStr ogbdrqnu.niel&; Dcoh lntse;us&mum huca ijgine,ndee edi eid Jengun und neu;hlMacm&d ni nde Sortp nhuufl,r&te;m eadrge im etntimnriibaeo rt-,eBine und srsbedeno im pgirauocthetwsuhcsnsNls ;qdubduaoz& ni,nrbeg ads eussnBsweit uz nbeah, asds es ctnhi rnu mu das Awenennd nvo eginniinzrpiranTips ht&lgqu.deo; &r;deuqboD nkilheidc lerpromK&;u tah im Strop neei gepoufleaDapb zu n:ueamlwt;belgi& Er iartirent nud re wcsm.hta;l&u eDi osiDs acmht nde ;sde,&ehoqridUnclut stag Goergr Bhrrecs.e

Zur o:nsePr errgGo rBcserhr.eD Goregr cBrerhes its arhlr;detimso&houpc hgiCrru mi uhtescDen nlrnkGzeteuem ni red AiislnktoK- ni rbegleedHi dun rtspotoinraaoezK mi Kekksrsaauehrnni lumttdG;unsar&. rE its eeplstraiizis afu ads tseameg Seumktpr pomahrchplr&suoodir;ttes naseueF,lrnegglt hcau ieb erniKdn dnu eJlndcu,hineg ;sgiciihlzncleeihsl& rde ueBnthcuaggt urz tiSltkitergacuop.h ntkSwperhuc sti dei nmsuaesfed rekhetneeaedlgnl hegurriiC vno evgrnntlrezptSoue an tu,;lfHemu& Kie-n nud ugSee,knlnrgp oneesbsienrd reekndtrnesoeuir ngiiefrEf an Kamudrulbnne&;ez,r n,eenSh kMseeinn ndu lKnr.peo Er tsi irieezerftrizt r,krpouhAtsero athcm osla plkenuGeenlgeg,isen und unegaezselsr rztA umrf&ul; zlK.ionaepltalanenepnrtsornlt slA r;talrcmzl&uihe rBerutee edr euceshndt staaalomolafnhVnblynnatillce rde aneFr,u von ehKatedtrlnea rde ieMetolgrnoorp eNcain-ekRhr isweo sed uwmdlSut;ssc&dehneeut l&aevb;bllssazedgrFniu ist re mi tpSznei- und tpaAersomtur aikt.v rE tsi Vtmdisrnodatsigle edr ehteslalGcsf fum;&url omuch-althrordhslotpeugTaO;a&scmii idmozterSipn (ST)GO dnu sthcasenilwcifsh im eeiKtom iorpuaeme&tdtosdpKlhr;inro grta.negei

nI iaArekm its ied Aznlha rde urf&eW;uml ;lur&umf gjneu ePichtr eF:tntgoz.orbe AO/YMAGYI Iaegsm bz&a;lerlslFgui ekonmemb en-,BiOe nwen esi als erKndi dne lBla uz fto nud zu geanl tim dre leFest&ezgnuiin;nsi eno:ts.Filope Givugtaoaoms/ osbali A

x