Sommer-Interview RHEINPFALZ Plus Artikel Thomas Holländer über sein Leben als Feuerwehrmann und „Tatort“-Schauspieler

Holly beim Dreh mit Heike Makatsch für den „Tatort“ in Mainz.
Holly beim Dreh mit Heike Makatsch für den »Tatort« in Mainz.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Ende Juli geht der Ludwigshafener Feuerwehrmann Thomas Holländer in Ruhestand. Durch sein Hobby, die Schauspielerei, ist „Holly“ einem breiten Publikum bekannt geworden. Der 60-Jährige hat in über 20 Folgen des ARD-„Tatorts“ mitgespielt und steht seit Jahren in der Pfalz auf Mundartbühnen. Im Gespräch mit Michael Schmid erzählt er über ein neues Projekt.

Holly, mit 60 steht jetzt die Rente als Feuerwehrmann an. Hast du dafür schon Pläne gemacht?
Ich habe jetzt mehr Zeit für mein Hobby: das

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

e.Tehanilsertpe Achu bmei ;Tolqb&qo;ortadd&utu nnka chi jtzet lu&m;ruf rmeh r-ThrnDeemei ua,zengs ads awr maamlhnc htcni mglucoi&lmh; urhcd dne stiDen las ea.Fnheuwrnrme giderms&;eAlzu beha hic itm edm bdMulealo ganfgne.ane enerlGel wlli chi cimh tfi nlehta ;h&ndas eid piaheeuSlseric tis gtu ;&muflru edn p,Kof ndne man ssum adu&f;ruml evli extT waiedsung l.ernne Eeni KetucCffo-aholr bin chi ein egeesnw nud sda ewdre cih tzejt chau hcn.it

sWa tthse ednn letalku urf&lum; dne rheeplcSuisa yHlol chnIa? isepel ontammen in wzie lutnuek;Sm&c embi trutheeloavrBdea smheideeDi i,mt itm nende rwi ucha ufa ruTeone :gehne &sLoos;dbqu mre moi quhlRu;od& ist nie cum&stZknaim;enluw dun asd dneera sl;hg&tezii cb;Moaqu&dh hicD glchg&nsu;oiqda hd&nsa; diebe dins vafrestu.kau

dUn red Rqb;;qodn-m&Mnoordat?etauTltDu&Ao ebah cih cnho kneie ae,fgArn ebra dei neldme csih btmtiems. neegW nCaoor tis bie nde ernaitreDbhe genisei .cefaelglanhfl

nI ewi enlvei msqtro&&Ta;iqbo;tidur-ldouK ahst du eisbrh emasDlisegtpt?i idsn bsmtmiet 20 elFgon en.gseew hIc nbi aj nhcit nru ni egwaLudnifhs beaid enwes,eg osrnedn chua ni inz,aM rau,Hbmg artttgSut droe emd Sdrcwzawah.l Mit dnaAers ,ppoHe der in whuseadfiLgn end oiaMr oerppK an rde eteiS vno nLea ednOthal giseptel ,ath nbi hic rimme ohcn b.terfdnuee reD hta mri egdaer zu emnmie .06 btaeGstgru alrtuitg.er

u D lsstpie tcgiiehnel immer ieen mieetbsmt ollRe j,a...... ntrdeewe enein ;u&nsBmelo droe neeni iPsinez.tol Ihc awr auhc honcs lam ien reokturpr LaKe-AetrmB (ah.ltc)

rbqui;&Gtoss da ibe nde nnsig-AeCtgutrane neei tkreraK,itea auf red h&;tqbodurear l&;Kdoqrleu site&e;zht?lisgW chi th.nic aPvirt inb hic os ;ahhrmfe&glulci wei eni em,Slcnihetgrt sgta iemen aFur .rmiem nI dne lmiFen cegku hci os fnirs,et iewl edr Riguresse dsa os .liwl Dei eeengwuaegnRiins idsn ;mluf&ru ihmc nahmcalm nie mel.rboP Beim eznMair qTabo&ortduqu&l;;odt mti keHei tscakahM smesut ihc in renie enelaskltT na erein l&flmpsaea;Zuu crnaeuh ;a&dsnh dnu sda las w.ennmrueerFah hcI hbae chon ruz Rgsureieins gs:tgea stI dsa eidn Ersnt? rbeA es awr ictshn zu mnchae. mirInmhe enarw dei flZpaas&l;numue tsegl.talbe Ich abeh auegn gwue,tss nwen dsa tssuglareaht r,idw saw chi nnad ma ntgaMo nov enenim genoleKl zu ul;&romnhe meemb.ok Udn so &s;uasrorwq ndan c.uha

iMt drAesan popHe uisqotb;srg& chon apreinvt atnoktK, uhca tim klirUe serlFt,ko edi neaL atedlhOn eli?Mtipts iAdn vdtrebein icmh inee hctee nrucefasFhtd. Ulekir sehe cih ,urn nnew rwi eehn.rd

sHta ud se rtbeudae, adss die Aretnuo edi gurFi Miaro pKepor usa dem ;toqudqbo&radoT&;ult sucenreriabsehg nvia?teifeiDhnb. hIc i,ndfe dre ;d;t&oqbu&trdaolouTq eshfagduiwnL tha dudarch nieeisg an ialrF ereolvnr das;h&n sad aesgn chua uLeet uas meneim emflU.d

miBe edthrevBtolreaau diihsDmeee isesplt du kenei eoNenle,lrnb enosdnr aoleanu.tlHpr,J cih ankn hacu alm eemni tliugse Siete ni irnee e&l;modumoiK zieng.e Im mkuuctS;l& ;bodssuLqo& mre moi uudhql;Ro& lpeeis ihc inene onv zeiw lAne,t ied in Kur .dsni eDr eeni sit taivrp rircvtsrknhaekene, erd ederan &sanh;d asd nbi cih d&h;asn its cesiegtlhz ce.irhverst eiD bniede hereilgnevc chis lnmuids.tg&a; sDa tsi uusalsg.ti Abre ied olRel in ieenm tsucnlaw&;ueZnmimk sit neei r:uHaodfnrrguese Ich heba 55 neSiet xTte uz n.lnere chI ahbe eneki eas,uP sethe ide aezgn Zite auf erd e&hulB;.nmu

Wei ist sda itm rde rephaSeiceulsi Ehgltioeiegngsnglac?en raw cih ruszet mi sevrenGenaig nRiumh.monhegel&;i hcI ehab teu,imggsnen dnu an cihnhWteaen naheb wir ine tkrTcum;ls&eethua fuglatufmhue;,r& da heba cih migehmt.tca aDchna ehabn dei ueLte a,sgegt beobru&qsewr; cidh ocdh lam mibe hettrzneegrPaernietn ndsha;& ide eahbn mhic o,ngnemme dun so its sda nGeaz orv merh asl 20 ranJhe enogggaesn.l

sWa ahts du uf&ru;lm einuEgnernrn na ineden esnrte t?utD&Bmsitneun;rhfaaul wra asd m&tS;lckuu od;bqo&uVn edr rrswtuyCru mzu &lulMu&qo;imad.;lonirl niE psalaHrrtedetul its faeelgsunla dun hic stmseu eningen.spir chI thaet ried nWhcoe eZt,i ned Text uz nelnr.e riW tthnae ine psseiGlat ni nbedLaugr rvo 040 eeu.ntL cIh athet hbrftecsrau efbeipneLmar udn bin ftsa erotgs.ben saD ebEmsnle hat himc rgcg.hnoezude cIh arw hreetrhni ifx udn gtief.r

Ich eltlse es rmi hrcwse rv,o ned Text ngidweasu zu ,lnnree deDo?ras its eghnilteci tihcn ads o.Prbmle Ich esle nde exTt meimr sanbd,e berov hci isn Btte heg.e zsgld;rmAeeui& nkna man icsh dsa achu tmi mde equonpdqfhA&sd;ur&b;coelu rekenm &hnsad; dieba esitl amn edn txeT altu ovr und krtme hcsi hin rlu&mbu;e asd &mrnHe;.ulo lVie scrhe,rew sla ned Txet zu eenl,rn ist s,e &uber;egdunemlzu fau dre ue&Bnh;mul zu .seni eDi ut,eeL ied da nntue zniste, lem;umuss&n dri gbaune,l aws du as.tgs neiDe mMkii dun iGstek ssmu nmemtsi und ruz ituSiotan sne.asp

mnemKo irw auf asd rslbBeueenf zu hen:scepr 33 erhaJ ueFnrwr.hnaeem eWlceh ;lEsnuzitme&a enelibb ni n?rghuInnirceE heba Snache ,relbte ovn enedn erenad nitch tnamml;er&uu o.lnelw aD eanwr txrmee ihmeclsm geiDn b,ieda ied cihm bsi sin arbG eonvgrefl rdenwe. Mnei ul;hrest&tmaer ztasEin rwa ma .2 emrbetpeS 19.99 nI eirne uWoghnn in der &gentdeesst;laiWrsz nsid senmrog rvei erKndi nntrr.veab sDa arw nie tizEasn, hnemcad ich twgniee .eahb asD war r&hru;emful rnl&;pvtoeum bie rde h.wreFueer aD ath hsci umz &kGmuul;lc iignsee lrd&:tmnga;eue sE bigt &;ufmurl nsu nhac nendslbteea Etn&einmsauzl; die Mlki,ilhot&gmeuc; imt nmeie ynoehocgslP zu secrneh.p sDa ist eshr ut.g nMa smsu der,ne mu sda nsdzr.uweoel

Du srwat ucha bie dme aHardbnus am zrgaineD aPltz mi ebarFru 2800 mi nsizEt,a bie edm enun nncheseM hum;ruci&kteslr Hkferntu smu Leneb eegonmmk und 60 Letue zlttevre oewdnr idsn. ieD tnguimSm achdna ni red ttSda awr gDtrefh.ie Eastinz war .raht Arbe &ahm;rluter raw ,dsa saw aacnhd uangbeleaf :sit dei nfdgnennAiue lbn&gee;germuu rde eu,eerhFrw eid llv&o;gmuil ohtalesnl ,lro&frwueu;Vm riw &erm;uwnal htcni lslcnhe uggne am rtoBdran ngews.ee saD wra ur;flmu& sun ine nRpielbemerso und hta snu ella ehrs .ebseattl

lAs nhwrueaemerFn sums nam hcciecskhlre ;aE&nmtlzeisu evtbnrre.aie ;qo&rsbuasG auch esoipvti run?D;Fmu&igle imhc its sad iteoPvsi, adss du lsa eeawnhFneumrr ncnheseM nhefel k.nnsta nWen mna djmnnaee ku;culur&tozhlm sni Leneb &nsadh; das sti asd lltrNpnaosuu f;&ruuml einne e.wnueahFnmerr nI dne naegnz 33 Jrhnea haneb icsh reiv csnnMeeh eib imr ebd.tnak

asD tis hictn el;Fluvui.mr& eid smieten ueteL sti dsa lsmeldriess;&tclun.vatbh eiD &;mlhaenulw 121 und nerwetra ann,d sdas wri n.mmoke

iWrd nma hcau lsa nhceMs hwneegormnam odre seneh eid tLuee rnu eid Dio?nuUfrm sitrw nru sla leefrH nud teerRt ome.annmegwrh brAe ad ath sich ni den zlnttee haJenr huac aestw &lr:rmdutn;evea Der kstRpee tsi loervner gegganne.

Mna m;ohr&lut ads ahcu nvo nnnstdtusietgeeR ndu erd oeii.lzP eEu;its&lazmn eewrnd .eietndrbh Es wdri tleif,gm tatst hlene.sDfgoa tsi so. ieD teLeu nids telekresrosp gweden.or sE btig ekien ewHslheclemm .mrhe

ednE uilJ sti tjtez ushcsSl las ahuene.Frrewnm ridW red obJ el?nifeN.hne ieMn emporr;u&Kl tgsa imr oschn, se tis zetjt .ugt hIc ehes zwar tfi sa,u erab die gaprihtaeesonseRnne ndis greln&u;mla rgeeonwd. Du ssmut tfo tahncs u,rsa musts tmi edr ehrswecn slmuutuu&s;nrAg urhcd nmTl&ur;sapeeeu.phr lu&huFrer;m tash ud sad hanc minee aTg etts,wcgkgee euhte tuarschb ud ervi, f&;lnumuf Te.ag eWnn cih trheenwaiemc muul&esst;,m rm&w;duelu ich rnnngwiead ma tckSo e.nhge

uD stawr ucha las sildebAur m;uufrl& edi Fwreuhree u;litg.tam& sWa gssta du gejnnu en,teLu die hsci ;&furlum eiensd ufBre tneresenrseii. saW smsu anm rgeeehmunrati?nFewbnmrin zu ines, sti iene neBufrgu. Das sti knei ,obJ ned ud eaifchn so cmhaen nak.nts Du smuts &dmauflur; orbgene sien udn du ssutm se auhc gdtinneub nelwo.l Es thge mr,uad zu eem;bnruub&lel hnad;&s es egth mu nide ,Lbene sda eenids de,Kmrneaa erd imt dir in ein esnrnbeend Hsua nhegitre, und end sMnech,en edn du ttnree switl.l asD ist kien izlpa&s.gS; Da etgh se mu slla.e Ihc ehba ads elanl neenu Luenet ;tubenaul&:gmlie Irh hegt zu tiwez inre und rih tmmko uz iwtze riewde h.uesra neniSe ratnrPe m&;stlluas nam tnihc mi hSict dh;nsa& nie mi nLeeb! Du &talsmul;s auch dne ula&mchs;Lhocclsuh ein ,los nnwe du rdni tibs s;adhn& sad tsi dien lkuRw;mg&uc.e Wir ni ifgdehwLausn ndis inee mervdmat gtue uerppT nhda;s& dsa smsu ucha os ,enis ilwe wir so elive Sort&flrmeubalbteile; ni rde tdSta ahe.nb

Wie eshr rp&;matglu sedrei euBrf neien cuDnMns?ehe mssut nie lapTmaeyer enis udn trnanerugVwot mnur.;hbme&nueel reg&;munilangElze behna da tshnci enevlro.r Du mtuss 42 tndnSeu am Tag eretib esin, iden bneeL zu ensiei.krr Dsa tis hnict iehcnaf unr nie Jbo.

ttJze its diatm chuSs.ls Ghtes du uhca mti mniee nwieednne MuAeeen?ig neemdaraK edwer ihc srsnieme,v eid lh&perca;sGeum udn ide erzeFilteno sh;dna& asd ridw rim lfeh,ne reab red Rset htic,n augelb hc.i

uD swatr sla Fnhmueeaenwrr huca bie etcanhumiletusnA&aszus; mi anlAdus n;s&dah swa its ad n?hgubbleiaMietl&;negnem med inhegemela ceFehrurehwfe esrenur atearnstdPrt teniLo,r ahrisnCti Gl,ioultme sti ieen egen hautenfsFdcr tadsetn.enn rE tsi l&;rmuuf hcim ewi eni eerlnik r.erdBu riW ahneb ja aadlms ebi rde ptlme;lOsu& in red ntgBerea ogflneeh dnu hsene snu dimeest l;augs&legm;izr.geim&l chI wra uach 1997 ni wNe k.Yor aDs war ine gteu Terpup d.ort 16 nnaM nvo erd chaWe sndi tpsla&r;uem ma 11. teberSemp 0210 sum bLnee ko,gemenm sla ads lWodr draeT renetC ncha ned nTrhrsoc&a;lnemuglrea sralue&musunmtmzezt;. nI edn SUA rwdene rhuerwuleetFee lsa edHnle rhv.eetr &igelue;zmdsAr wra ihc in buA iDbah asl bdeiuAl.sr Ihc ebha lr,neget egla, wo du sitb afu dre :tWel ieD wuhrFeeer sit wie enie Famelii.

stHa du auch aml sla Saelsrepiuhc inene unwaemhrFneer epnegEtiis?mall mi lqou;tdToau&qrbt;od& sau mgauHbr tmi bRoret Artozn. Das awr kaoy geenwse nud ich taeht ahuc ien hensbsci xt.Te

In Hbmgaru ahts du huac mal ninee -ierLSKEte eeipl,gts red tim esreni rpTupe ien ;nferusul&tethm lzguuFeg er.bteif mKa dir ad neide ufnaEhrgr lsa otdaitlesZ lKr?utz.ageu Ihc wlz,ig;sei& iew amn neie Weaff hutl&ml.a; dnU als bwFedllee e&lwzigis; nam, wei anm saKmmondo gt.bi

uD shta enenb end ueT&debao;llsl;qua&onDr-todtrqtr cahu eivle enmripntoe hsleeurSpcia ene,nengtknrle twea sla du in &buOttrqdq;ossu;&oo nq;llv&euodeE edn udogByard onv Sky ud nMto gsteleip .stha eiW etkicn eid ?DPrsimoei ndsi elal lrecok nud oocl gwne.ees Moirc oscNehwnt wra ahcu piatvr nei stlireug udn rttnee .pTy rdeieL tsi er teztesl Jhar eb.ogrnste

Wann snehe wir hicd rweeid mi snhneFaerDes? aknn hci ezttj chon chint ,gsnae erab rsn;&ouwnseq ewitso st,i edrew ich hceBedsi egna.s

sHta ud awtes seeodnrsBe ncha edm ssAsbuchl ndiees sburefeslnBe nlpg?aImet ebSertemp efeilg chi mti rmeien ruaF enrtisK cnah baiDu danhs&; wir loewln nus rtdo rcthiig e&nurlvm;noehw s.selna dUn hci aebh tmadi feaannengg, iene iuteAbofoirag elrbum&;u imen beLen zu .bicnhsere Enien laerVg ni l;nMuncemh&u abhe chi s.cohn

urZ onsPr:e omhasT lodonas;alr&lmehmHTu ;dubdy&olu;llqHq&oo oelH&u;lnmadrl its utbr&ugiremleg; sLeewn.ugdfaihr Nhac eirne alleeehMrr rwa er hatc rheJa lnag osietltZda ibe der hr.eBdunews 8919 nigf er ibe rde rsfeeeBrreuhwfu nefLwigdhsua ,na ahcn 33 hreaJn etshidce er todr las otkrBdsnaepinr sau. eiSt 20 enaJhr tis er aiheecSlsr.pu rE sit in etwrize eEh ie,tetvrrhae hta dier roclm&tueT;h nud otnwh in mnenuhdMi.e

uZr acSh:e woISrmvtIi-reemenn den onnrmomSetaem pcnserhe iwr tmi nhsenecM sua nhcrnieveesde ebhsefscratiGnlsceeelh luurmb&;e Gott nud eid Wetl, umeu;brl& rStehchosent,su epllualrn&su,b;Uma Brcfeleiush udn erinh guBze ruz gineo.R

Bhrsie resheecnin sidn :

Fbaian utinrsBe emuru;l&b dei auBg in Ma;ihenmn

;gSnarm&leu lUi noilVan el;&urubm behereirAertct nud nmu;rtkuiasMd

knaeD Plau grMezte b&;lmeruu esin uense tmA und dne crduSrkap fau die eihrKc ioews

esaensV ssecuekrT dnu otfnSea nCvaosroto beurmu;l& rhi i&;ctauEaefsce oasNse.n

x