Serie RHEINPFALZ Plus Artikel Ludwigshafen bei Nacht – eine verpasste Chance

Ludwigshafen bei Nacht.
Ludwigshafen bei Nacht.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Ich war noch niemals ... über Nacht in Ludwigshafen. Seit 20 Jahren ist die Amtsstraße mein Arbeitsplatz, mehr Lebenszeit habe ich wohl in keiner anderen Stadt verbracht. Aber für eine Übernachtung hat es bisher noch nicht gereicht. Sorry, Ludwigshafen!

Manche Menschen glauben ja, man müsse eine Stadt spüren, um sie richtig kennenzulernen. Da hilft kein Reiseführer, kein Baedeker (den es über Ludwigshafen aus nachvollziehbaren

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

r;mGnndl&uue onehihn ticnh .i)bgt eiD tdaSt umss neiem iqsau einrh vltieihlce neg&hl,isez;i etilhvliec bare cahu nk,teeasli neurt u&nl;atUnmmdse rosga mrlnubne&iel;duehce etmA isn eGstchi sp.senre nnaD sret and;&hs sit mna ietlihcelv m.ogmnkneae enWn man fua eemin neltebbe tazPl ,ttizs um nseMcehn uz batoe.cehbn eiW esi rdcuh die &szi;tSlernga elein, evorib na tech;&mGnlfusea fe,reinnal Bnnaktee etn,reff sihc eu&bur;ml den l;oulirhncme&t lFigsne;aubivlrz&le eord eid esgunm;l&jut ieeaeed-rmSrtPettahrt ahltuneetrn. Hat anm lal iesd im nhwastre Sienn haanfuegsptp,c tsi mna bseetns elrt;tue,usg&m um nnu uhca ied wlgtuseeednmue&nhirik;S red Sdtat in Aiffngr zu hn.emen

Der csgaluPslh iener aUtSdtnd etrs ni rde a.Nhct uNn sit se thcni ermh red Am,te se tsi edr Plughsscla nerei Stadt, end anm l;ts&.upmur aDs ltuB, sad dchur ihre erdAn cti&lhesz;gi;s die en,sefdLrbeeu ,usletnbseL ewclhe dei nseehcMn ra,etnbti eitr,omtvi mtinaeir. Mechan ⪫muedtS lsacnfhe rmelbuu&; gTa und ernaechw erts ni dre htacN. naM umss ied enAug rfefeno e,tlnah je dlrnuek es dri.w nstSo vprstesa man ebttmsmi t.sawe Je rnegewi amn nenrneek n,kna stedo hrme gbti es zu neesh. In wu?fhaenLisgd

Es sit owhl cdoh o,s ssda hic ni einerk endaenr adStt hmer tibezenLse abvtrrehc .hbae &elU;rumb 02 rheJa uml&fn;uf aeTg und merh in dre tli;s.r&sAmgeatzs stEr rnooaC nud sad gurennezew ecsihuwAen nsi emfefcooHi enbha sineed stRumhyh estaw touebehnnrr.c Und hdncnoe tsi da gzna hc;mo&ulsn wstea mg,ekammnenuzmeos heon sdsa wri ej os riitghc reeadzunni dnefnueg ne,mtu;tlha& dihgusLe,awnf dei ;osua&teSdbetdq fau dem &q;udLldnao,e eiw rih b&muherrleesmttu; oShn Enrts lohcB sei nnaetng hat, ndu hci. Ich rwa ha&lmuimlnc; nohc nei iene azgne Nhact ni ghaiuwsdLnf.e hoNc ein &;lmruuf 24 nuSdnet h.ier iBn dewre eolsmat hcno tonss iew rudch ied tcNah weerutgsn segewen in dre ,datSt erd hcoBl estin umz 75. Gturbatgse ugritrtela th:a &telqunbSedo; tthae nam dei iiretnkkilehWc nud eid Ielade dse sitteisrerItudlnzea os ahne mbsmeiae,n den mhzutcS und ads aznsidteefrh nbtauegiee del;ouGl.d&q rE vlrighce iabde hwLdufengsai itm red es;nmuchlo&n twSersche imnhMane uaf edr nenarde th.ieeieRsn

Die ttezle DocnBhah, edr deeaGkn rwa sdruchua snohc fera;hi&luumg mla zrku gkfcfet,lauear um hsci nnad rabe ewdire zang nslchle zu e,setrvkenc csercnkrheo esbstl rov mde, saw re ad cdghate :tah nMa eunnm&;lkto cdoh lnmeia ieen cNhta nbevreirgn in rde taStd, auzlm hcis sda eneegi Hemi enjsiste sed shneRi im Harnndteil eds hibdacs ebeetznst iselT erd azlfP uhtn(A:gc inI,eor eink ia!NinaaPs)-tsluionltama im eienKln ddanwelO bie bHegdierel fbteined. mZu pBileesi chan enier ctmcrulhnlfhhee-u&fo;i stahiWirf,hnceee asl es eholsc reeFni chno gab nud iwr conh nekei nakseM ,greutn tntadsesest elrebna ;Msce;manimau&nrhm-tz;etullen&nuWh hnac ireen csehnlo zjtte ireeehwsleirch hauc chtni kilcrihw ldwnie atPry t;alth&eum anm rabe odch lma so ntu mnuone&l;nk dun niee Nhcta ni dem huelctoohHsha ma fhaoBnh itm ikcBl fua eneb nejen nleseb neievnrrbg nenml&.n;kou ,uNn ewi olls ich aegn,s mnstesei ruhf nnda chod onhc gidniweer eien ikcwlirh aetlzrlteel n.Bah

nDan htausc anm ichs fua eeinr tceblsosuniegeuhHt mu dun tdfein nei teloH tim lenofdgme tSaz penresienag be&isoesqu;Dd reonmde oetHl neenb edm ngsateAt-oBrFraunVSlts ndsurahiabeFee iglte 6 teGhnemnui vno erd lam;&ntnesuhc Sslsg;lea&eziraatlhbelthtnen dnu 15, km von cSslohs Mmaeinhn lne.u&otnqfdet;r oslA dcoh bes,ser so eclhlns iwe i;h&umllcmog wg,e ablsdo es enudkl d?irw nUd rwid dei chtaN ni fwesidLanuhg shl&a;uhlciatmtc h,scmournl;e& enwn man sda eMnainmrhe cSlossh orv neguA tah ;n&sdah asw ja ahuc run nvo den elutsnkci&hsleHmia; rde rusdeaaadQttt bneklaen lli.w nVo enned gbit es umlm;&ailnhc hacu gn.egu

gT a udn Nhatc ni rde dattMSna moenkn&l;tu jttez cyhsinz bsi riul&a;btmsgo nwrdee udn in den rCoh nidenjgree ,mmiineestn die riemm w,iedre luettzz reab umu;&l,tgfhae edi tStda ma eRnhi, ide tatSd h,uca in der hci etreabni frd,a sal th&eauhisss;mllc hsDndsctlaue gtmeml;c&hhsau .enbha Dnna osltel erd ngaG uhrcd dei ;&umachnthllcei dtestnIann codh chau nise utGes ahe.nb nMa hetsi ndan thcni so evli vno dne nuedWn ndu nVr,enrugeewf eid iedse attdS neeb cuah .aencashmu Udn, zgan irhlhce udn tztje hcua vllo t:htpiecahs nnudWe dnu anberN un&enlkon;m neeni auch ;l&socmnuehr, undsztime saensteirtnre ahnme.c Es gtize, dssa das enbLe enSrup lsnentsearhi h.at nVo aredenn tha es sihc slum;l&atng dbn.teegawe rAbe nehcdno, nifga,Lwhudse uD os l;cmusnhoe& wie ;hlsi,ae&umlcsh rsibhe hta das cnho tnich appktgel mti ns.u sDa Burtttbea ist ocnh memir umtb;lrr&uhneu.

inlmTa srh,cGe edr enndnItta eds rehstTea mi albfzua,P roed ahcu der eaklulet Cfhe erd uehstDnec shaaSeitpnamtihlor -leihnRld,zPaafn Bate Fmnan,ehl edi dnsi da igmur.te rGhcse nwtho itm sireen iFmaiel ni irmF,ineeshe hemlaFnn aqsiu in tfwueRie uzr iimaoenPhhrl in erd ndaItsnt.ne ieS gvbinerenr rhei Tage udn elmh&uatN;c ni dre a.tdtS Bie irm cihetr se tvhcileile uz ineem hmeatwkce-;uauinnGmsiW&lhrhlt mi iWernt afu dme rnriBlee atzPl erod nmeei bieeiFdrneebra chan nmeei .hKrzobeucents fg&Amllluf;aiu adebi ,dehcjo dsas hci die B-antohiSat-nS etsts mi Aueg t.lheeab Und afu nreime pBa-nAhp inee niegEnrurn enti.lseel 01 tnu,einM verob eid eztetl trl;mah.u&f

eiD resaesptv cnndCUahe bs,tlse sal nmelai hikwilrc icstnh erhm ggni, ilew chi adeger asl zang jnrueg uerRadket tuvneluerhsdc sd&;ahn ,hodc thce rhaw h&san;d ide emgstea galueAf eersusn ehuWeoeckpsorntdnd slvermetme theta und esdesi smhanocl rectdkug derwen ,mtesus kma es ncthi zur trnsee, eneeginmasm tc.Nha wZcnhies edi.gfswanuhL ndU i.rm Mine tgertrzoeVse atthe mri lmdaas nen,eotagb da ;tgslmulan& ineke hnaB mher ,rfuh lsa rwi denclih eall reebolPm eeonbhb ethan,t dneeretw ine otHle eord eni Txia uz .nemhen ;neudhlm&ocS ekehrt hic red Sttad cauh ni ieserd thNac end umn;Rcukel& zu. xaiT isb nhac nehciWa,bse mnegros mu wei.z

nhMace eCnahnc mmkone ecvileihlt run leimna mi Lbne,e nud dann usms mna eis nfi.egerer hIc beha anndebe nleagtg. ebHa es ervtige.g S,rryo ud!shegiLafnw

Dei I&hidre;cbeouqS rwa ohcn ileasnm ni ewN ,kYor cih awr conh slnmaie fua aiiwH,a gnig eni uhrcd aSn cscnaoiFr ni rsnenieezrs elquons;ad&J, aht oUd sJeunr&ugml; 2981 g.gunesen nUs hta dsiere alte hargScel zu erd gFaer ptis,irnrie na clewneh rtOen riw chua ncha rahJen dun aehnJzhrtne erd crtiuteratBethgns ru≤mbu ltruelelku reegisinsE in he,gisdnwaLuf nhMmaein ndu im eifrziPRsa-l-hnKe chon nei gnseeew ds.in

x