Ludwigshafen RHEINPFALZ Plus Artikel Derwisch Grete Piat: Drehend auf einer spirituellen Reise

Zum Ritual der Derwische gehört die mentale Vorbereitung. Der schwarze Mantel, der das Grab symbolisiert, wird danach zum Drehen
Zum Ritual der Derwische gehört die mentale Vorbereitung. Der schwarze Mantel, der das Grab symbolisiert, wird danach zum Drehen abgelegt.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Die Ludwigshafener Künstlerin Grete Piat ist ein Derwisch – ein Mitglied eines mystischen Ordens aus dem Sufismus. Hinter ihrem Drehtanz im weißen Gewand steckt eine lange Ausbildungzeit.

Grete Piat hat in ihrem Leben schon einiges an Erfahrung mit Religionen und Spiritualität gesammelt. Sie wurde katholisch erzogen, pilgerte später auf dem Jakobsweg, beschäftigte sich

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

mit -euBhssmiZnudd udn end z.nRerserkoenu

Seti staf 02 rneJah hta ies cish djheco mde ssSuufim nerbehe,vcisr erine ihsstymnec gBu,wegne dreen gmAu;elnnhr&a sitem ahsmlceisni beuGansl ,dnis ovn edr es rbae ,s&ighteil;z sie sie ;lturmea&l las dei olnRiieg .ltbsse dIc;h&obqu &thetuma;l icmh nie m;lufuard& dlcueienoseth,&dnq; asgt dei e-.r&h;ilJu6m5ag Dne aImsl abeh ise r;rheluumf& ru;ml&uf ieen priimietv inoileRg gateeh.ln ;ebou&dAqbr fua nemail wra ich iew ni ineme sFuls ndu kma citnh rmeh rq;l.dusaou&

n A eredsi eStlle innedf eSi lurenm;dn&zeeag nhaIelt nvo Gmolxe

Um eInlaht ovn etttdnreDiisn ueelslzatndr udn Inneh edi ontaeInrkti tim dsinee uz lce&gmlinomreuh;, egbi;&mtulenno riw Ireh unZmis.gtum

lFina he rmt ed r ik ti t nMae e v i m;&uetngtgBuali sde tnustBo m"aterFdiheln "kiavriente gbeen eSi rehI luEgilig,inwn dass heInn hntaelI nov intrbireetnDat Sezl(oia ere,kNtew eoVdis nud ednera E)dguienbninn gzeantgei wdeer.n maDti m&nklu;onen onreeesneepobzng taneD na die etnehdnerepcsn eeibtrnA uebte;&tmtumillr nerewd. zDau sti gg.f ide Seugirehcpn nvo osoCkie uaf ehrIm &laerGtu;m ogtnned.wi erhM treanonimnIfo dun inee dr;iofWgkllmushicmier&teu dennfi eiS ni eerrusn l nkDtnuc&zm.grt;a uare u lhs e

& ; rb uUmel sPita mre;hmuel&rfu lAetrie ni rde uefheirLgwsadn gmrssiA;zt&selat agl inee eshe.coM qib&o;eduD nKider disn nwrdneinga ebleri uz rmi lu,&engeok;qommd sgta ide s;lnenmut,uil&rK ied cuah tKuns dun limhaicses ruKltu an rniee slechdouWlraf ereict.nhttur niE egnJu zetige ihr einse y;emol,-Ne&luFt ien hasesslciks emIntrutsn sua erd iKtu.u-lfuSr bsd&a;uoDq hat hcmi edu&evr.brtuaoqzl; nVo da an gab es in atPsi ielAetr cuah Dbunaeitegrn uas rde tKurul des ,muuSifss mit neoKntzre nud dem uitalR erd ecrwDes,hi ied sihc ni elngan, zenils;ew&gi m;ldnewaune&Gr mu dei eegeni ceshA dr.nhee anInrbehl des iususmfS igtb es edescihrvnee Oedrn, iew dne red eMviev,l rde m;&fruul ide Dhsecwrie aknbnte ist.

eDr tuH als baDtinsGeras i,tRula chua aemS nengn,at ath iPta ishniznwce fua eiRnse in ide leiTum&;ruk uem&rlub; dier rJeha esstlb gtrlee.n zuaD ungeme&;lroh ebnne mde wnGead nie erswhacrz t,nelMa erd uz egniBn mrul&dbe;aru zgoegen wdir, dun ine rhheo tHu sua abeunrr elWol. nZaumsem igewt eid dueKglin ibeens rolmmaKg.i rDe eMlant eylrismstoib das ngeiee ,rbaG sad anGewd edi ,eeSel edr tHu dne t.arniGesb sDa e:eetbudt reD ecshiridn Wtel tmi rnehi nuen;Z&lamgw nu&ggrem;eeblu sit erd heiwDcsr nhitc rba.eecrihr bduMo;nq&a ftflno;m&eu sihc med nie&,i;gqeoldstGu sagt Pi.at

Vro edr mSea teretibe taPi cish 20 bis 03 tMinuen angl kndien v,or mti labh sshesnnecelog g.eAnu hacnDa gbertvue sie hcsi mzu Gzulri&g;s dn;hsa& rdnteewe zu end skneuir,M die ide eamS eebnil,teg zmu ihekhS oerd in ugthinRc k.eaMk ieS smul;t&ksu den noBde und euhlub;tmr&r hni mit dre r.nitS uDobei&;dq dEre dnu ihc ndis ilse;u&,nqdo telrmuk;&ral e.si anDn tengnib es,i cshi mu ide niegee cAshe uz hneder dh;nas& dei seAch sed Hez.rens eIrh Amre nisd dieba ,gcssetrekatu niee Hnda nuomflt&f;e hisc ahnc oeb,n dei reeadn chan en.nut So lslo ied eeErgin oeGtts wbtergeeieegn d.ernew

pruieSie ltl medenr;Rhe&uniWlas sed hreensD tis dre srhcDiwe in neeir Atr arecnT. nA edn uWea&;dnnlm hiesr esritAle ;&elgnhanum eidrlB sreaakrbtt buFr;lavu.reae&mlf Sie dsin dei engnnnirreuE na eedis eutolen;bu&pirsqldi ;d&R,eenqiuosl wie iPta se .netnn qenun&Wob;d cih ahacdn die rdeiBl ae,lm eiz&isg;wl cih weeri,d wo hic dq;lo,a&wur tsga .sei

nI rde eeRlg rdeehn cshi zewi erdo merh receiDswh iseaenmgm zu uskiM, die eib red eaSm veli fhtlufrg&eumu;a .wird ;nouM&bqda aknn csih cauh alnleie nhd,eer aebr in erd nhtseeficGam ath se eeni nrdeea u;aodtqul,t;amlliQu&& tgsa .tPia onV der urguu&nmG;ldn sed ndrOes an gab es cuah iwieehcbl hDrwsicee nd&;sah acuh enwn edi M;aelnn&rum heatuuzgte ni edr amzell;Uru&hb .dsin

Zw;&olfulm dunetSn lgna Veeohdrnn nMaaelv leidedlCna Ru,im dem &rlengeBu;umrd esd rnedsO der cihwsreDe, ist ,;uermulrl&eebfit ssad er ichs eermhre Teag ma uulSm;ck&t etregdh benah ndu os aoipIninrts lf&rum;u ujstsehicri shglRaeatc nuenfgde ahneb ols.l iDe glesamnut&l; Zi,et ide atiP sihc eehgrdt h,ta nsiee ;zlfo&wmul Sntneud swenee,g rlmuezat;l&h sie. Bie eerin ai-gg4ul&;tenm0 Same ni red erl;Tm&iuuk ebha ise csih imt lneevi neenard wecesnirhD dunr mu ide rhU wtbcshaleeg.e aos&edNeribl;quemrwo ehred chi icmh reab nru sbi zu zewi dnduoe;&luqn.tS

m&;dWlruehan erirh jrlni;igeuha&rmde Ailgzinetuubsds eib evhirdsnneece sehikhS ndash;& eseterrLhmni sd&;ahn sau hreihlecetsincdun nugRthcein eds mufsSuis hat tiPa cihs cahu itm drnanee mfeifSnKsrtnu-ou hagmfic.tu&tlsbe; eSi eletnr ied aRb,eb enei trA ieGge itm minee rpousK sau iener oskesaKoslhscun dun Stiean sua harnfeP,draee zu e,nlspie sowei alKrgliiaef nud Meeal.ir iDe El,rMeaieebrn-u die p;sculrguimnuh&rl uas enriseP smnamt,e glente sal oblipeq&dsteulir;u nuKts lufru;m& thmcktiaAes nud istuBu.dewqssoel&n; aeiDb wdir aFrbe mit lluOm&; geimstch ndu fua nie neBekc itm weAsealrsgn nute.aegfrga &Debruulra;m wdri eni tBlta arePpi en,gzego uaf dme cish das turseM ibbeldat. iDe deevnehsnierc Kl;tuumnse& insd tMelit muz ,cewZk mzu Zl,ie nei eledrer nMhcse zu ednre.w Ebd;qu&so ghet im susiSmfu dar,um ads rezH zu eirnni,eg weli se hcrdsu neebL ;ueotl&rrtq,sdoev gsat .Ptia

eetSngr tiseizDeteaFn bdnuisuAgl dtene mti rde laHet,v rneei mt-egg;l0&u4ani sFteianz,et nhac red rde eShikh dem hrDcweis nesnei uHt u;meh.ecrilt&bur Dei aelHvt tis egrrsetn als sda estanF red esluMmi u;de&mwlnahr sed danRama. qon&dbuMe;i keiShh aht icmh ni neien muaR oehn iTgahlte,cs Urh dnu gSeeipl al;q,g&bdhrecout tsag .ies ;rWdnu&ehaemesdsnl ahbe eis urn adnhna red ufeR zu nde bteenGe rneahen &lnumenn,o;k wei smpt;lu&a se .ist Vno eirmh eSihhk kebma sie eAfuabgn: bisemetmt Seunr sua emd anorK zu ezrientire erdo eBcrhmuu;l& zu lnsee. Zu essen bag se in edr etesrn ehWoc l,ivOne ttelaDn und lAmeu;,&lfp a;letpr&usm uach hepsuportJgu itm siRe, tamid der Ke;olru&pmr an ahnrNgu wge&o;tlhmun blbet.i

Manquod;b& will hanacd chtni ehmr z&lrlk;ucou&uuqd,m; stga a.iPt eDi erehL eds iumsuSsf ragtlven sedi rbea &dshna; hch;cellig&silszi lsol djree u;lrumf& eeisn htncnmseMei ad ,sien os gut re nka.n aitP entnn eni esepBlii rm;lf:au&ud Wqednu;&obn hci hitnc rlu;&umf nedear enckoh na,kn inb hic nkei qs;iD.&cerohlwdu

x