Lokalsport Südpfalz RHEINPFALZ Plus Artikel Mein schönstes Spiel: Der Luger Winfried Schäfer und das 3:2 gegen den KSC

So sahen Stefan Kuntz (links) und Bruno Labbadia 1991 aus.
So sahen Stefan Kuntz (links) und Bruno Labbadia 1991 aus.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

„Es wird noch eng für euch.“ Winfried Schäfer, 25 Jahre lang Luger Bürgermeister, erinnert sich gerne an das Spiel auf dem Betzenberg, weil er mit zwei Bekannten oben war, die hinter dem Karlsruher SC standen. 3:2 gewann der 1. FC Kaiserslautern 1991. Der Siegtreffer fiel in der Nachspielzeit. Schäfer hätte es um ein Haar in eine Talkshow geschafft.

28. Spieltag der Fußball-Bundesliga 1990/91. Der 1. FC Kaiserslautern ist Tabellenführer und erwartet den Karlsruher SC mit Trainer Winfried Schäfer. Der Luger Winfried

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

Se&mrl;caufh, iest zwei hraeJn ibs;rert,e&eOsrmrmtulgu uehHrpatuclelrsh in ,Psasminer gesitt ni rde leReg uz andener nie, mu fua end tnzbeeergB uz efranh. nA emieds t,rniFaegdbea 3. iMa 9,911 t&rmf;hlau re l.tssbe In sanrtlaSl tmmin er eizw aekBentn t,mi wzei -FsaS.nCK uaefm;Slrch& ethta in ruahKsrle Mtaeh dun kyPish fau terLmah sitt,urde ieenbrgVndnu arwne ebl.inbege lsA Sttnued awr dre ;glio&rezgs FaCn-KF h;feualrumgi& mi paWkrldi ngee.ews iDe hFtar nhac tnureaL teden ni der ,etkuveWsr coBlk .11 aDs peliS drwi ied e&uemhGlf;lu dre idre deir.aengrnuencndrhib euFred und Fsurt idsn gne ambmeis.ne

eitpsiggnE rvmo ehDernFrseer ruegL creulmS;&hfa thate nhocs eeilv ihaeacrsdmt Speiel eeesgnh. asD lflHanibe-MaW udcnaetlDsh gneeg ilatenI ma .17 nJiu 7091 tgneepiigs rmov .seFnreher miBe gbpue&sllals;lFzii in eBihlg,iilm so z&;teuamlhrl e,r heba er ishc sda iceniehSnb erh.ocbgne Im &-Vlfuare;KWm eis er ahnc lAennerwi feeanhgr rewdn.o ieSen rgFea mi :hnKekanursa batH ihr nenie enehserrF? Weil es eiennk a,gb ie&sz;llig er hics pn,eieings um sad WpSleM-i zu aeusH vgfeonelr uz nl&ke.nonmu; ntcDlhaedsu lrvroe in der e;Vr&lgunmganurel 4.:3 eeJsd roT thcrevesrau hrz.cmeenS eiBm .Jelub Und newn er ignew &rutlma;eps wredie sseazanukm.nm asD Seilp gut 02 eJahr mt&lsaepr;u ufa mde eeeznBtbgr lt&;reouhmg ahcu ni snei oerperetRi an ;m&tnlcnhuesso lp.eniSe

;e&dqDurob SKC emhtca ni rde trnsee fHtuamle&;l ien epsur qSlole;&dupi, ;wieis&zgl mrSul&eha;cf chon. eSnei ennktBaen mi cloBk tim lauret nFCs-KaF ltceenhute wei xenFsrtei eunrt urnaeitrg nniMe:e :10 mMeeht ,llchSo :20 nriaRe rS&l;teu.hteulmc !oplHpa etHat elVrogfre rnyeaB hmMul&n;encu tmi enmise Wneerb dei uLten gg,lete edi den FKC omv teewilTg btnabgri? onurB Laibdaab, eltmkSleogur vno tafnSe Kztnu mieb ,FCK wrdi dei aLuerret nach erd Ssonai lnesreav.s aDs wra ien eaTh.m erD egurL refua&;mShlc .deliet

b&;u8o6.qd lot:qudeM;u&ni cWehsel mbie KeCwUF rcrehS rveu,zrl&u;tkm itm 21: ehgt es ni die .iazlbHet nDaach espeinl die rrteeuaL afu edi evtkruWse u.z q&o&dmu;lr;Hobtu ,mla es widr hcno eng mu&frl;u euqd,cl&hu;o satg armclu&;Shfe uz eiensn nBnet.nkae iuoGd onHfmnfa irezlet ads 2:2 .8.(6)

eiD Urh tc.itk Den wzaPeriestlv sde Ksharsurler fhHotrar ath h;ufemar&lSc cinht emhr in n,nirnerguE achu end itsezstilr;oe&fergFfr von oarvMlsi eaKldc nct,ih rde cthin nbegege wedu.r In rde 09. tnueiM swlthece nrrTiK-FaeC l-niKraHze alk,mdpFe aTomhs eihtcRr kmmto rf;mu&lu fHfa.nomn ah;f&cuerSlm ikltng se onhc in edn Ohr:ne .68 Mtien,u eWehcls embi 1. CF as,urineleKasrt tasg rrhiedsaonScept dUo coSzlh eamz&i;u&nsgn.gill;sm deJer im Saniotd slieig&;wz, dsas hSlzco to.elgm S;fe&auhcrlm rnieretn schi na die r,seezneefoPsknr ni der ine rhse gerrreet nTKaCirr-eS r;faheulcS&m sngae dwri, erhi wrid os aenlg isetpegl, bsi dre KCF onngeenw ath.

as D 3:2 tllmlf&;au in red 94. nMuiet: oToro nSetaf z.nuKt K-aCnFsF llnafe cshi in ide mA.er saKn-SCF ndis uz dTeo butul&.;ebmtr shiSuff.lcpsf neTirar eclm;harfSu& llwi ufa dne htecrrscdSehii so,l iwrd lcgmreen;kz.lhuauu&t d;ubDq&sao ;&ruwamle omv eptamTmeenr nerie weeegs,n edr anhc aLunrte pgasets lemo;,lht&tdua;&uq tsga erd gLeru curSe&lhf;am teh.ue dUn &wi;geizsl onv red gmim&kctlen;Uhuoi:l nei CerTrai-KSn in tareL?nu In dre ggiszeor&nl; allHe tha dre geLru lce&rfmua;Sh itm ninese aennnBtke er;&utlmspa ochn nei reBi .rntuekgen rE ;&mfuehtlul tmi h.nnei nI deesim noetmM efil sad ice.hlt

gurhEn tim rzFti eaWlrt tMi ;lSrfa&hmecu edvbnreit eca&hlu;rfmS ni.esgie 9191 wra edr rLuge crl&fmu;Saeh degatneriJun.r iwZe nvo 25 msjAhtnare als rrlrgm;tesO&esmetbiruu (9891 ibs 20)14 httea re hrinet c.shi nI ugL gtli .tawheilrcMehserhth nheO kiretd mruful&; sda mAt uz ededinnakr,i nbaeg edi merB&ru;lug erd neelnik imGedeen hmi nl&lfaumf;mu die nsieemt iStnm.me gfnanA dre 1r0eJ-9eah9r peiltes neis onhS Aydn in rde ndBeuJg- eds .1 FC raterune.islasK aDs ieFnal um eid etcdseuh tsiehtesfcrMa rlervo ise :21 eengg Ls.kuerneev nsrtE ilehD rwa iTrerna dre ,Aiernuon-J ied asd iedlEnsp engge llm&;uoKn lark e.newagnn hDlie, so &ezhl;lmtrau es aVrte lSre;a,&umfhc t;eluthm&a eisnen neJgun hgcemneno,hom hbea miesed erba chau mat;rl&rkel,u adss es echrws frluum;& inh rewned udlm&w.;reu

nAdy rlc&ufSh;ema sctehelew muz KF aimPn.ress ehmcdaN Ftizr elartW dei A- dun Bon-uieJrn tmi nrieh nlrEet ni edr eekeelSitrkl Waeeimhhcn l;&enusmpilhocr ngnmpaefe ha.tte derfiniW maSr&ehucfl; nktde egenr naard. muZ .99 tabgtsrGeu sde 2020 stobennreeg tlrWeisemest ebha isch nei isrKe lenesgshocs. aD esi eSha-cumghLwin &lmuf;ru eesni atJubdregine mit dem iersaWePrzrtFi-t-l eeehszcautgni nwod.er

nEi Sp;aisgzl& unetr ifneoreeiWglndlK f&cmrhuSael; (2)7 hat mti reisne uaFr idHlgder,a etsi 6199 sdin sie rriatetheve, edir ndreK:i dnyA, red ;patumrsle& niTearr in rerliwsoseGes und eelKm;irus&ntnlnugm geneews ies, atrsi,nCih eiraTnr sde TV naeuniseHt, udn nuSe.san aNhc dem ebuhicnibrcSehn thtea er ni dLaaun usetdirrewt.tie 4891 brmha;m&enuul re uzm nteesr Mal ide ruFmhu&;gnul iebm AVS hcmi-gubDaL bs(i )909.1 Seti 8210 sti re erwdie dzeniosVrr.te

8,691 rde ernead ;lceuSmharf& ingf in eshruraKl sla earnriT n,a hmnacet hisc dre uLegr dun Kloglnee innee S;lzgpia&s tim irerh rtoRnk.ie rE tppcasehn hsci dei n,egiutZ eml&thau;zrl er, dun teeizg hri ide ahSz.ielglce enfdiWri fSlah;&uermc driw eTrairn ni ahlse,rKru nsatd .da &aob;dqWus ahemcn ?q&u,ildro;w abhe er ies g.rfgate Sei ebah etgckclhus. bO er sihc dsa tgu &r;ebllugetum bah.e Baanirro&quinTedgu;db-lse nireendev mdr;hqole&.u In rde nzwetei uesaP &ker;umllta re ieens fhienC :fua ;&Esodqub rwa urn gapilszS&.; Ich nbi nherewiit urn id.r&eJounedalturnq;g

donq&di;uSb eiS der &sia?nerrulodTlq;A red adrene &macSulrfeh; Eedn 9891 mbei fBV tSrguttat hacn um&unl;ff naoMten tslansnee rud,we tmeelde cish emib eLgur fulmra&hceS; eien aetrnm;&iSluerk neise itenrdt arrsmoPg,m dei hni in inee hswlToka nlnediae etwo.ll rE l;&hmtazeurl ned lgoiDa nh:ca nubS&i;dqod iSe dre la;q?nuedrrTi&o oebuonr;qHlm&d&;u Sie l,am ich ebah tmi 32 niemen neherinrTaisc ctghme.a uilrc&lNuhatm; mmoke ih.d&cqul;o Er gfin ,na sasd re niee eh;rmgnanuUtlu&cb e,wllo cahu &m;rluebu esnpeS ;lus&semmu man ne.red dd&qbunS;oi iSe der Ti,rrnea red asetsneln lrdq;odeuu?w& o;oqbiudu;en,d&&qlN bahe re no:ttgweerat dbuc;Ih&qo werud ochn nie qult&eod.nas;lsen

iEn etresiwe Mal rwude red urLge ruc&l;mShfea r:lwcehvetse Ein lrremtitVe aus dem dealnmgia niogJwaelus ehab nih in eid eriukluTm&; raetfiresnenr e,lolnw &r;lumleazht e,r erd udnseibtew letmh&ieButumrh; aegtl,enr las Teren-dVS hin genbiudtn mi rTbia reoortgffeain toell.wn nDe tathe re 6199 nethkcges ebek,nmom es gnig mu edi h-ddteceseshtuuc rfcatuFdnesh erd eeGnmdnie lzLuPgaf/ und slzuueedi/LgNiart und um rnWugeb u&lf;mur ied rlb.aosurinegU

noV 0802 bis 2061 rwa ndfrWiie ;ulr&cfmShea mi ri&izul;sbslFkegal umfrul&; eid aoiointdKorn dre aelwPwtebeorbetk nud eeninrtreaHull der tAlen Hrrene salu;.dnzmtiug& oVm lsizblgaFul&; mtomk re cuha tmi 27 chnit ol.s

rDe gerLu Weriidfn &FSufhra;:lo.cmoet dieleS erD ereMyna Wrefiidn F;fh&mrooe:.acluSt un Kz

x