Zweibrücken-Land RHEINPFALZ Plus Artikel Krach bei der Feuerwehr – Wehrleiter Preyer tritt zurück

Beim Contwiger Kerweumzug am 10. September steuerte der örtliche Wehrführer Arthur Lorentz den roten Kommandowagen. Das Fahrzeug
Beim Contwiger Kerweumzug am 10. September steuerte der örtliche Wehrführer Arthur Lorentz den roten Kommandowagen. Das Fahrzeug ist seit April in Contwig stationiert.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Thorsten Preyer ist am 12. September als Wehrleiter der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zurückgetreten. Dies bestätigte Verbandsbürgermeister Björn Bernhard am Samstag. Interims-Nachfolger ist Preyers bisheriger Stellvertreter Andreas Glahn aus Dellfeld.

„Es gab ein Schreiben mehrerer Wehrführer, das mir zu Händen gekommen ist. Darin steht, dass einige Dinge im Argen liegen“, berichtete Verbandsbürgermeister Björn

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

heanBrdr afu ghfNcreaa ma mdaaeagStbsn dw&mlaerhn;u sde inuesemhrsfaletFFie-wree mi nwioCtgre r.biFeda ;W&oqubird ehatnt uvroz enei glem-ehu&pb;tecfrrDirnehWr,snhseuu ni erd riw terbeis geniei nDgei ohenrnscpage ne.hba ifuaaDrhn ath hcis csinht raultg.&edmne; iDe uWmurl;erhr&efh ebhna ifhaarudn segta,g se tl&t;hameu eenkin eWrt hr.em eDm e&;elutrktzrmuegncenu releeWhrti bneha riw annd ieen n&rlonm;uAghu cciskthge tim rde etiBt um nelgSmhenualt. riauDfahn tah er nesi Amt irgd;oltnul&,geqdeee os na.rehdBr

mA 81. prAli 1028 wra strenohT rerPey in dre tegdegbnrlnmernsaveuViweda e;leuZkb&imrcuwn nvo ned neanewnsde 15 erd 71 u;rrerhmeW&hflu ni n;iew-ncrZb&auuLmkdle intmiigmes lta;hmw&uelg doren.w Dmlasa ehtnefl ide r;ruerem&fhhuWl aus hMhubsacac ndu siac:bWhe ieD ndebie earwn am gaathlW feciubrhl hderrnet.vi reyPre ruedw auf zehn Jehra enrnta,n tha nun hceodj cnha nrdu evhbirlneia hreaJn nsei tmA lere.gtgdneei

leretUnslgnnu,et hu&mecolru;DechtG onshc ervhor aetth hisc nei ahcWhweecls udemg;lan&uni.tkg eeBsrit mieb gTa erd foenenf ;&Tumulr edr br;&eiZumrukwecl eFweeuhrr ma 4. mpbrteeeS emhtanc &ruchemGue;tl urb&;ueml luneeawhN ebi erd ezreweuseitrFph amleruicd-uwkLb&e;nnZ ied Rdne.u dnU thnci urn :das Ahuc nlsn,tUrelnegeut oeedVesmacmh,tnrt eanghntuueBp dun r;mGe&uelthuc umbr&eul; ned nei rdeo eadnnre urnhemnearewF sal ohrum;lcml&eig Noerafglhc rsreeyP ;&dahsn edr zmu daamnleig tkpteuZin ohcn mi tmA wra nha,s;&d rechsanp ihcs .mrheu

etnrHi edn ueilKnss rde eruhewFer kun-nlwdcmeu&eiLrZ;ba nterbn se foenfbar iets .Wecohn ranfguemDnieif leeriennz rnPeesno senlol dietrze sguaone zum ntcih rimme innefe gmnsgtoUna u;megreno&hl ewi eaNrc.ntteh enrUt rde anHd testh dsa nneldaH erginie Pseneonr ermalidat med nteg,enge was leal tneiieBtegl cnah zu;&gilesna nih negr ;eu:e&nnrdlmvuk rWi ellnwo ueRh ahneb im .eaLnd saD riwd las flezilifoe ogunsL ,;dtmuelknue&rv hacu onv eseutrrlgsaurr;mbm&beendVi mnru;ojlB& .Bhnraedr

yererP gma hsci hinct mlngnrir&;ztul&sTahues;eo ryePer nelfjdales tgzisl&e;ig ienk mlOl;&u ins Fe.ure fAu acaNegrhf snuerer gnuiZte will er cshi tihnc zu dne r;nmleG&nudu ssenie lttuRu;cktsmri& slu;mel&n.&ia;zugr cubdqoI;h& ebha mir lnage deaknGen hgem.act Ihc mculhetmo&; sda ebra ctihn in red eiZntgu nroletri&;tqubdete, tr&mlarluke; der kelertguemnceu;rt&uz htiWl.reree

I n inhkeweeuFreresr wrneed rtenu meaenrd iMtnar aAnnm ndu saderAn Smeaccuhhr las &chlolemumi;g fanakeNogdtdhinlcae egntlhe.ad edBie httnea tesbrie 2810 ebi red ahlW htoTsren yrrsePe urz n&uuruefmgl;Vg dst.nagene deiZntsmu radAnse hrucScaehm sit bare sdlama ngeuzntus dse srfleeeldDl isn ewziet iGdle e.ln;urtuktmzuc&eegr eiW ehTtosnr eerPyr ma bdnAe resien Walh im lrpiA 8210 erntaevr ha,t eis arlk ,seewegn ssad Mntair manAn sdalam cihnt trneaten rew.de Adrasen echScahmru asu semuoah&nlKf; ies erd wieetz ucl;meoghlim& aitaddnK eegsn.ew Er ehba cohjed mi leofdrV hers,utecgzi dsas er fua niee arKadtdniu ercteiz,vh nwen rPryee atrtenen moletuc.&hm;

Atm eientlabht ieen oehh otewntnarrVug Dei ceeschGtih itoeewhlrd cih:s Jetzt nedrwe eibed wredie las aKnendtdai eldgnhte.a rnaMti namAn its 42 hreJa atl nud eits 2500 luuWhrfmhrr&;ee ni neBoe,fchh dAneasr hccmhSeuar zwei ehrJa ae&rml;tlu dun esti 2013 fuWe;hherr&mulr in &.luf;hasKonme ubI;d&ohqc loewtl memir ereeetvrdlnlsrtte Werrheietl edenwr, das tsi kn,&e;luotbnqda amktrru;&lle nMtiar annmA ufa egrfAa.n u&;omIdbq huuFe;amgr&msntlu enedwr iwr sun in dne nkomdneme ebeidn ncWoeh afu Kntdaeadin innige.e hIc etseh uzr nfem&uug;Vrugl dun bin irteeb .auzd gilrAnldes wneoll irw uns ufa einen gnzieien anedaKdnit niieeng, ndu nnwe dmajen rneesad i,trantt rteet ihc eergn ;rz&uc.lmul&uqdkuo; Dsa Atm des ieerrstWleh neeitalhb eien oheh nenarVrwtugot, nttobe erd eBho.ecrhf

chAu Arasnde mchcerShua eewsirtv afu edi nekdmemo tzgSiun sde nF;rtsu,aml&umhusge med nnebe ihm nud mannA huac dre grwnieotC ehhr&mrl;ufrWeu uthrAr ozeLnr nud vilrOe exFi hnne.mru;&laoeg Auch re bt,onet sads er bei edn odnmnekem aewhunlNe zraw urz &fgeV;nluugurm sehet, minee enrenad naeKdadnit reba energ dne rottrtiV sl.aes ouesnaG wei er es rov ;uberl&um vrei Jenarh bei red Walh esnhroTt eyPrres ngaet abe.h rdeAne enamN sla eisnen dun nde mnasAn beha er lbgaisn hcno tcinh t&r;eoghmlu mi umahgmansZne tmi der gfeNahclo rTtehnos reey,Psr agst Scm.ehcrhau sWa ebar hticn ihgls;,&zeie sdas nihtc ednrea &lrr;Wrmuhueefh s;llairzhgeba&u dse lru&Fsts;ganmhmuue hnire tuH in nde nRig fnerew tmeknlu&nn;.o r;qbiuW&od insd na emein .tnneekpWdu An eneim solechn narew iwr rvo veri aenJhr noshc alm,ine sla Maskur hdStmci nnagegge .its Wir mesu;&snlmu sad Beset rusada cahemn dun ederwn den ricnhgiet Weg ldoufnq,di&n;e tveireretb rde hruo&fmla;seK psimOtiums in red Ki.rse

ewiZ nwlole ntchi ttarenne aGnz eshrci ntich aeiiekrnddn dwir nesdaAr Gh,lna yPerres bershgeiri vlSteeeterlrtr udn letgichigzei eervttrlertenseld Kefskerwepruhiuetnrer.esi taHicleurpufhb tsi Ghnal teSroeditlatrn edr ioTwr ufa med m;erwlukriceuZ&b uafleFngh dnu rotd hnac eginere eussaAg rifhcbule trksa atgp.eiennns Am baetnagSdsma erlkmruealt;& er, ssda er arzw moarssihksmic sla errielheWt zru u;gfVul&nemgur see,ht hojdce nur sib uzr elhawNu des ecNlagorsf.h

abfsEnlel ithcn zur &ur;ggueuVlnfm htste red ntorCwieg rflr;heu&Wemurh turAhr oe.Lzrn erD ;h5g&-lrua5iemJ tsi site 2400 mh&eeuulWrr;fhr und tha canh nengeie Anengba gdoqur&;ab hnict dei Zeit ;frmu&ul ssiede tA.m edmZu ehse hci als teAglensetlr erd esdrdenaVgenbime ;cohlui&memlg &eienoks;tlsk,tfuoqrenensIld ka;tur&relml der elhcphmauitta etrtG&mauare;wl edr eegFerewhedd.ueinrrsn-maeVb ilrevO e,ixF seieertw iltgiedM des sglhmsa&m,uretF;uun tha ieestrb im fdlVreo sgea,gt sdsa re thcni asl iKanaddt urfml&u; ide Whla uzm rtrWeheeil rzu luufgumrV;eg&n .hetse

:chStowrit rneerWliIeht dlPizeR-nlfhana erndew dre eihrterlWe nud rde ;uWuemh&lherfrr vom emtlr&meergu;Bisur erd (-eiesed)ndaernVGmb eib wiegrliFleni ewheneFurer asl etehmcielnahr Fnrhe&ru;u&smaugfmlutl;k mu&;lufr eid reDau onv zhne Jenhar telb.selt eDbia rwdi er mzu reEnhemtbean auf Zeti eann.rnt ltFhe mih dei &ulfrdu;am efehoeicrdrrl Au,dsgulbni annk dei leesugtBnl udrhc dne Bustgre;imeerrlmu& utrne dre Aelugfa ,feernogl dass ide siuAlngubd inenbn eiwz eJar,hn in umln;sllaahfnuee&mA nniben drie rJnaeh ohahzunecln .ist nalr&;meWhud eesird Zite iwrd dre eig&errFnruheeae;howgmul vreul;gnbedeo&mhru mit edr gWhrnuanmhe der uF;ifrlsuthonn&gkuunm .rueagabtft eDr hurelu;&hrerWfm ist &;luufmr edi istncsetezbtEhiafar erd eheuFewrr hilrtrcenwaotv udn ath den reum&Brel;mstugeir ni nlale gnFrae sde Bnctehaduszsr und edr ignAmnleele lieHf zu nrtb.eea ml()m

oetamKnrm nvo roMai oMehl:cs rehFuagz tmi lm&s;oemub aamrDKre dKoegonmaanwm dre hFrueewer gritnb dre VG kwnm&;lbceZi-duaurLne kein um;&.kuGllc An haanctsF 2081 ratt hreitlerWe sMuakr thidcmS .rku&u;mzulc nneaaVoggrgne earnw sezsnnDoian tim edm eldagmina rreamnusum;bsrgibleeed&Vrt lmeJun;r&gu aekGdurcn ,PS(D) dei htcni zetltzu tim rde fuhngafBces neeis noeKgamsownmda zu tnu .htnaet eanururrBfefewshnem hmcitdS lletow nie olMeld vno WMB, naukercGd eni rdaeens rFatbk.ia Im Apirl 2018 emlu;wnlh&ta ide 71 rmhee&hlfrr;uWu dne elelfldDer Trtnesho yPrree zu tcshSidm erahfcg.olN hcuA re sit feer,urnaBnhmweseruf dnu zarw eib edn mreniknAare mi tpDoe bhm;i.uuh&ucBsrMmauealhl-c hmI esltlet ide me,bnerenesgddVai hocn tnuer enul;rumgJ& nucskadreG uu;&lgurhm,nF end une eeantagfhcsfn omdnnoaeawgKm Fodr Kgau ruz l&nrg.Vugufm;ue niE geraVrt geler,te asds er uhac vtpari ttzngeu ednewr rd.fa glbenchAi soll se ryereP tmi erd tznugNu dse rhasgFzeu imlreu&brtneu;eb bnh.ea oVn zoheonllH mi Wdl,a ntapvire nacubaeshenuS dun areendn rahnFet knumenl uFwe,eeeultrreh aedern wveniesre afu enie ehho llhoKaizet.erm eqsd&;oulbAl arw im eaRnhm esd gzvgsueraN,ttunsr er tha hcsi nrdaa geatlnhe nud efrdut dsa udhu,a;olc&q tentob dre brubdlrameernes;iruV&tsgme lnmB;ur&oj dhrraeBn DCU(). ertzTodm hta dei idgenglndwbenestVaemarvrue edn ergartV itm eryePr gdn;emkugt.&uli erD ieleilrmtwet zunekelmru&ure;tctge lhreiWetre rePrye lteols autl nlro&juBm; anrreBhd nieen enenu esuzngrttgvauNr emeon;bkm red atel mesmatt ncoh usa rdnkscauGe eZit. Dem nnuee trgarVe tah ePrrey hacn Bearhsdnr usgeAas ihtcn zmemttgsui. imoSt shtte erd mwonndgeoamKa ites .1 nJiu cniht hemr ovr erPresy sHar&mtuul,;u edrnnos in red eceeawrhuF toCwnig, wo er estmi vom nwortiegC &lreW;hermhuufr rAuthr tzoenrL dehintlsic eunzgtt .drwi Wei gro&i;zsgl dre elinAt sit, edn die omlmamarenAeu;f&Kn-wfgaod an eePrsry ult;&tuitkcmRr t,ah its alr.nuk lKar s,ti sdas dsa uhrzFega ni nur hvbinlreeia aenJhr ribeset ewzi lWertiheer clhvsernsesi ta.h

slA gl&u;lcimmeoh dealanicekthanfgodN ndis nMrait nanAm kns(il) udn red r&oKsum;hafel rWmuhuerflre&;h sAdaner rmehScauch mi rtse.hp:lumco;&GaFo loeMsch Tnhreost Peerry tis tlcmvzfucoethurgeArt;ueo&rik:n. hlceo sM

x