Niederotterbach RHEINPFALZ Plus Artikel Der Bauer als Lehrer

Bernd Hatzenbühler mit Kindern der Jakob-Reeb-Schule bei den Bienen.
Bernd Hatzenbühler mit Kindern der Jakob-Reeb-Schule bei den Bienen.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Auf dem Schulbauernhof von Familie Hatzenbühler in Niederotterbach können Kinder selbst mit Hand anlegen. Sie lernen ganz nebenbei ganz viel über Schwalben, Bienen, hart arbeitende Pferde und die Truthahn-Polizei.

So nah sind die Schüler der Jakob-Reeb-Schule in Landau, einer Förderschule, Bienen wohl noch nie gekommen. Sie sind zu Besuch im Schulbauernhof in Niederotterbach. Und erleben Schule mal

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

azgn rd,aens ahuc tmi neire nK.li&nuoimg; ;Wbqrduoi& oelnwl onrwmeemieuddkl&oq; rnfeu sie ibem chid.sAeb

eiSt 15 nJhaer agu;&ftmpelmn Fiemlai muntbulra&;zhelHe linrcuShkde dnu rLeehr auf mierh H.fo Tndezne iesgnt,ed dei hcfaeraNg tis r&z.logi;sg Bredn rtla;nHel&umbuehz sti gdafrnhue,oeopuBaalm&g; nsSernleeerh und Ikmer hsad&n; oedr cfehina uaeBr n.edBr An esmdie Menogr hta er edi ieamkrmftusAek red eGrpup ovn eznh hue&;Smrunllc rde u-beRk-JlScebhaoe im leAtr nvo nhze sib 41 eaJrnh omv tsneer teMmon n.a reD Htlipuaet esd tismroatgV glit nde ee,nnBi areb zsa&uulh;tcmn dewner ned denirKn eid ielenv eTrei ufa med Hfo lsreotgtlve.

zmle&igu;Sus&;l lKukm;ue&n enEnt ndu mnl;suaG&e nheab swhahuNcc nemebokm udn ul;m&nssume &e;gtmflteturu wrnede. buhd&;qOo wie zg&ul;;l,us;lm&iduoqs& tufr nloJa,i ied ein n;le&Kukmu teetlhr.csi eBi dne el&umn;Khu und ,kcyoR mde 075 iKol rweneshc rlnrdAeuabe-Kntl,t dsni edi gcenhJelndui dnan ocsnh .voecsrgrithi neEi hKu zmu eanAfs,ns sad sti uml;ruf& ella eun. Und iew eliv tinktr cRo,yk ads ,ePfrd ma gT?a sBi uz uerthdn Lirte sersaW. Da tnenaus .alel chAu rrd,bu;umeal& assd mna okRcy ufa dem eFdl ndu mzu oHzl meahcn zeestnine nk.an

,ennuchsAa nnas,asfe etmiamnhc dun ebnnbiee agnz eliv lenrne its sad rniPipz eds hhlraeu.usnSfbco ibeqoD;du& 02 ptaeurBra wnhuRasbelhcac dnis sochn nach fiaAkr ,lfnlgeeooq;d&gu ;lu&kltrrame drBne re&nmubtlhH;azleu end irKnd.en eDn ptnmaonesi hmnarunlu&Teht;, edi a&;euutlmrbgs eib dne &nenrhl;uHmu zu dnere uhtcSz orv Rg;lebov&unmula ind,s tawg ihsc amenndi zu un;h.anrl&em eZiw seEl shtene afu rde Kplpoe dnu nreBd lm;Hlrzbeehuanu&t tkl&mealr,u;r ssda dei Houknokzilttnors am latlS ine reuallheoetsdmF ,its itm En-i ndu fiezeMiniehranrmm.lm

nEie eocWh hneo nyHda boaundK;n&q nma erih nei iPkkrtmua chdu;?m&lq,oaen ratfg rde 3-1 ah;jrl&muegi .Noni asD mnhaec egdare iezw hlnu∋nerueclmS edr SGI uas uaa,Lnd dei ihcs u;m&rflu das lcurjehtkpoS neflnrqruosr&o;ee;doHuqbuud&gad ned eauShfobchnrlu getcushuas beh.na eniE hWcoe fau edm rBaeuhfon ,tlmneihfe oneh dHayn, enoh r.nenhseFe Dne bednie enjnug nmaDe emlua;gtll&f es egpesurcnsoha tug, egsan ei.s

;m&r Flu u nn,Fi ,noiN n,eLa Lsi,u ,aIn viD,ad lioanJ ndu ezwi utnssiJ erd -baueoclSJekb-heR ehtg se ttjze muz ,iaehsfnMut ni dme eid r&lMerumwt;iusm ctuhges dwerne, ied ne,ehlf wlteorlve erEd zu rpudioz.erne ticNh llae lonwle eid inelenk r;mWrmuel&u in die Hdna .enmehn lsA rBnde lruthmlHzeb&uen;a anch urkrze ehuSc ncho eergiis arvLen von Nlresokh;nam&rnfua intfd,e enuntsa lale, aber sie ni ide andH uz hmenen ist adnn cohd ieen etpbMro.u

chauR hbiugetr ide eBnien reAb jtetz s&zigel;hit ,es kgkeInulrdiem eenhan,iz es ghet zu end eBien.n iMt mde oeS,rmk nesesd auhRc ide eeiTr gtireb.uh ;Oh,od&uqb isnd das i&del,lvque;o tusanne die Jnhcgleiuedn sal ien ennskieBneat e&folfgtum;ne .irwd nUd eis koenbemm acuh nohc ide &nm;luKinogi sed sinoBeveeknl zu een.hs abqu;&Dsod tsi gzan eo,lued;l&tqns rul&t;lemrka erd dufBngmluar;ogpa.eoeh&a aDs eantunS b,bteli lruueb;&m eid nnkuslltveo bnWae udn dnTuaese nov niee,nB ied gnza dlcfrihei .dnsi eenrKi diwr chasnpi, eeikrn widr othgense,c olhbwo ide eGppru gnza han an den swneebeLe t,si oneh dei ied etWl tinhc xieeritnse &mel.ko;ntnu

&oeuiaSagn;domrdlpgn uaraL cuhharcemS udn rLehre Cohrsthpi akpaWol lnunmone&;k msiuet,tnna nend edn Urhtcnteri n&mub;mirtluem na seidem gernMo nie radne.re Und sei ndis teietge.sbr duDeobrq;& Ruam luum;f&r ehsincleizhtga rLnene sti hier ollv n;leo,gbdqe&egu ist rih Lob hanc eesdim mat.rtiVog

lVie itbeA,r inweg rHGlentedi edm oeztpnK uSofbanlheurhc ktctse ucmur&hn;allti djee engMe breAti uaf med aehufornB udn ni red uinrroVgeteb ur&;lfmu eid eurnGp,p die eenlmbsuuthl&rHaz; ndjee aTg eeiltns umseu&snl;.m tSie 15 ehJanr etneib sie hiedushcecnrtlei cmethwrsTnpeenkeuh na ndu ndsi raeedg dieba, ennei uSlaumgrhncus e.zsbnuauau uAarke,cb Uggman mit ernieT oerd rde banAu nov umnelrfhlFec;&dut sndi urn iegeni dre eehTmn. bIquon&;d mdeeis harJ tehatn rwi hsnco 46 leeoo,r&qnugatdrf;Bahnlue alrmlk&uter; deBrn hu,Haz&mt;leelunbr cadehnm ied l;uucelhSm&r erd -keueJbShoa-elRbc ridewe in edn suB setggenie .ndsi sAl eerenernlshS itgb re uhac snSrueesnke &ulfrm;u anw.resehcE cSunelh iwe die dhcisougelrNnr ni aaLdnu enmmko zir;ggai;&l&mumlegsle anlemi ide Wco,eh h&e;cumllSru erd rnlcsefBusueh urhtolm&;W dun ehGsemeirmr wraen ocshn da ndu edi cuGlneurshd tdiSelefn in roiooKeapnt mit end sKtia ma V,ichtrihse mu nur wngiee zu e.ennnn

erW alugtb, novda eu;nntk&mol dei iailFem, zu erd ired rKinde lhemonr;&uge be,enl irrt. drnBe nud Akne runteelbHa;&uhlzm lussemmn&;u shliluzm;&actzu noch arentbei .ngehe lziainFenl stmu&tn;ltuutrze irdw der huehlabnoSfcru ovn red waksLftdairatecmmsnhr iRdPa-lzl,eafnhn cdho dsa iecthr hntci s.ua Der eroi;z&lsgg hsucWn und sad Zile red ie,iaFml dei uahc eignee dPkouetr ewi Hgion dero eicmhmslafL vtuf,kare tsi ,se nvo imerh hhuberufSolcan blene uz mn&koueln;n. mU adnn uhca die eeAnbotg euaetwisn zu &nelnou;k.nm nneD dre efarBd esi a,d senag is.e ,eitZ um cish um nF;ugldemuoenr&r uz knl&mur;umme nbaeh ies cnhit udn uru&emwl;dn chis lhdbaes ur,efen ewnn cihs amndej elu&,dam;fn edr hsic imt d&onulemgreF;unr ksenanut ndu sei daibe nmtrtune;uzs&eutl ln;m&eok.tnu

ceifhbwwetoldheohondaanfbIwuer-s.neurrt.c

x