Interview RHEINPFALZ Plus Artikel Laufladen-Cup-Veranstalter Fredy Kolb: „Ohne Läufe fehlt der Biss“

Fredy Kolb in seinem Laufladen in Kaiserslautern.
Fredy Kolb in seinem Laufladen in Kaiserslautern.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Es gibt ihn wieder, den Laufladen-Cup. 2020 war die 15. Auflage coronabdingt abgebrochen worden. Seitdem war Pause. Inzwischen ist er wieder gestartet. Hat Corona Spuren hinterlassen? RHEINPFALZ-Redakteurin Maria Huber hat mit Fredy Kolb, dem Veranstalter, gesprochen.

Herr Kolb, wie hat der Laufladen-Cup Corona überstanden?
Es gab jetzt zwei Jahre keinen Laufladen-Cup. Beim letzten Mal war ein Lauf, dann wurde coronabedingt abgebrochen. In diesem Jahr geht

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

es eitre,w wri nttaesr onch alm den 1.5 Cu.p iDe esernt el;uL&uamf awern hsc.on sE sti tosewi angz utg fegnauale,n eaehsebgn ,anodv assd ide elezehniTmlerhan chc&rlwuemah;s dsin. Geerad ibe ned rseetn ;unem&ulaLf hat anm sda krdeit ekertg,m adss ad mmrei chon eNknuhracwgni nvo roCoan nisd.

In otinaCenoezr anheb veeli ncsnehMe ads nuafLe &u;lufmr hisc ttecend,k hacu wlie kmua arnerde toSpr oci;uhmlgl&m rw.a Thseoehtirc &mtmus;lnuse ndan ja dei mhlenreeznlTheia bei uaL;ful&nem hhegne.och eiW sit se zu r,eal;lmnrek&u sads ise ndteststase ideigernr nsdi lsa osh?vaWhnchcruierzli wile eid ;uLaf&,mlreu ide sncho eglna neualf, ide eaua;fukepmWltf&l,mtr eid ngeaz Snee,z vmo lretA ehr ein csibhesn le&mula;rt eidnlaegtse ds.ni eDi agzn gnneuJ menhca nieke ufem&tW,;takmlpe shireb zdiuns.mte ieD ath man chno cnhit iegnnnew knle;.nnuom&

lWie esi dsa mti ned flnusu;amkolle&V nhtci nenu?enZkm elTi liwe esi ads nchit knnnee. Zmu ileT h,uca wlei ies cshi hcno itnch tfi &.mhufelunl; nMache enbah uhac sn,tAg ewil sei enkend, ads dnis lsale risf,oP ied ad ne.nner Dsa sti aj rga nihtc erd lalF. Dei, die etztj anngngfeea nhabe ;lurhen&mdaw an,oorC tahtne cohn gra eeikn eneegGtlehi .irhsbe Da wnare aj ncoh eknei &auuemlL;f. saD tsi ucah nie ilZe mov aLdeuC,fnp-lua asds man sh,rvcuet ueLte uz edn u;lm&Lafneu zu .einngrb aDs sti ja ,was swa ,oemrvtiti ow nma ,agst enwn anm ba dnu uz os ineen aufL cmmait,th wnen nam so ine Zeil ah,t dnna eblbti mna evli rhee adbei ndu hat chau eeinn vacuthssMinob.ito neWn mna dnna im anLeuf dnri sti, -,zwei ralmdie die heocW rtarneiti dun ncthi ermh sad Gu&huemfll; aht, nma usms shci da &uur;lmbe eine ecrSket plsecpneh, fm&;naugtl se an, iasp;gSl&z zu .encmah dUn adnn omktm itsemens uicttmoaash rde ngrDa uz ge,sna ich wlli ejztt lma ugcnek, wie hlecnls knan hci nuelfa ufa ied nezh rtlmeKeio eord fua dei &uu;ffmn.l aD etbeti es shic an mit heoncls ,nu&laume;Lf asds anm ishc lam sismt. So ist sda u;pinrcumshl&lrgu ahuc etntdes.ann sDa sit ja tsemsnie ahcu enei h;esom&lucn ;Amrtlpe,osumah& amn ml;utualf& tmi rnd,naee nma r,mtke ied ndsi cuha hnitc lael lvlo iutitea.arsrn Dsa tsi d,as was andn huca gza&ip;sSl htac.m

sWa hta hsci ni edr hstnweZzieci mi eLfdlunaa plaitsbe?eg eSi snid aj nha ardn an rde leeu&znermsfL;ua. Sidn vilee keegmno,m ied uen nfgneenaga hna,be sda nauefL tzetj rrantstefhe etenebibr l,eolwn taeggs ,ebhna cih cubehar jtetz hcehuS nud siTE?psp awr hsnco s,o ssda lh&mrwadun;e oorCna vliee uen enefgnaang ,nhabe die hevror thcnis hgmtcae enhba redo hnict ivel. sDa ist seejd arJh im lmr&hrahF;juu cuha o,s raeb irw aehtnt cuah leevi eetQuigesnrrei ovn deanren roStepartn, weil ja edi laneHl uz ,awrne ied cai;wmm,uhlSde&rmb nma tnoekn caarsnMttetfassrnpnoh ncith as;&uumnlbue erod rnu dgtbnei ndu Lanuef hat ned oe,litrV dsa nank amn mriem dun bmalll.eu;u&r aRsu ni nde ,lWad nma bathrcu cnthi i,evl dnu anm ll;&uamth hsic terch utg tfi imt ufne.La aDs tsi erd tbees .urauptssrAode

dnSi edi sacrkC bbebieiedegaln oedr nucraheb nehacm ied fa;&Luemlu lsa ia?DKcks aebh hci ermmi ewdire ;urgelhmot&: sE rawen aj kniee &m.fLuueal; Da irwd ochd ticnh so eri,atrtni iew newn mna das Zeil hat. aD tegh mna n-,ie wiealmz reweing dnu uahc chitn tmi dem s.sBi asD ath nam rgmekte. slA die estrne Laemulfu;& ,rewan raewn dei neieZt ebi den eznnileEn mtesenis ine incsbshe nseragla.m asD tubra,ch bsi anm ad deweir rdni .tsi dUn enurt ned A;emlunle&tr idsn chau eeii,ng eid sgtage ha,ebn ejttz amech hci ikeen ml;&uaLufe rmeh. iDe das zgttuen ,banhe um hcsi uz edhisbecaevrn onv edr n.fetemaekWzspt

Wei eawrn eid iaoten,eRnk sla eSi egstag ,bnhea es tibg erewdi nieen tuuC.G?p aD ranwe vorerh onchs eelvi an.Nfeacgrh l;Fu&rmu ielve ni dre onegiR tis sda dohc neei oMivon.atti Klr,a es itbg eeilv &;mLlfueua, ebra emhnca eungck tnihc vitak chna edn ua;e.fLmuln& Udn edr Cpu tbieet enie Auhl.aws Da eenhm hic sad Htfe ndu es tsi hrena,eicf scih aws s.huauzcunes

eiW lieve &ulaue;fLm chubart nma ncho ma,l um in edi Wgtenru uz mm?oWinekr heanb sedise rhaJ athc m&ul;euLaf nud wenn anm ibe nivree miiltn,tme its nam in der rug.etnW anM ssmu cish nhitc earxt uamu;d&rfl .enaenlmd anDn ankn nam, hcua nenw anm snoch ezw,i deir Ll;euf&mua hetcgam ath sga,ne jtetz hcebrua hic unr onhc n,niee ezttj maceh hci m.it nWen mna icsh axtre eenmldan u,ssm sit se hsnoc wedrie niee w.esclHememhl

Wei rdwi rtt?weege sDa sit ine e,Ssmyt das es cuah ebim zaeur&fm;llP alpukgoalBfer b,itg eeni wukatnesuePrtung. iDe tnkSerec nisd aj ,stdriinhehlucce dei neiDsnzat dun das ro.ifPl Mna nnka sda nihtc eiktrd creviele.nhg nDan muss das mghetercune ern,wde imdat ads crvbaeelghir it.s Es ernwed eid nsgEribsee edr dnrenae Lrfluu;ma&e eudunzgr tgegel udn nand tigb se nhco neei Mzdenii,tae wsa anrtiM rcBeka na erd niU imt eseinn unteenSdt mla cberhntee ,hta um ned Cup rhrtceeeg uz .meahcn

idSn leal ansrtretleVa idnbiee,g?eibeanlbE zeiw a&u;ufLelm itgb es cinth hemr. tnSos dins es e,di ied wri hat.net slA irw agafenneng hneab, tatehn irw anppk 20 neereiV, eid egner netmlehien wolnelt. irW bahen dann leitetufga dnu die nniee im innee hJar moemn,eng eid nradnee im ;acnmtu&hl.sne seDise Jhar ahbne irw na den letnetz pCu lt&uafm;knpngeu udn dernew ugeknc, iwe se os ist. aD muss mna auhc tbaew,ran eeclwh ;aumfL&uel hneriiewt nixestriee. nEi rapa ehnba nhosc dnmng;l&e,guktiau esi henamc tetjz cnho lma nde ufLa und ,nekcug ewi es amf.uut;l&l

ieW its die Seeir shribe uaGzglefne?nana .gut riW nwrae hoscn edeuirzn.f llbUrem&lu;a kinee innezmlttplnzieae,reSheh erba t.gu etztJ gkuecn rwi mla, iwe es witeeertg.h

aruWm tsi se os hwrsce wegnoerd u;&ulmfr iere,enV die fLuulame;& anhsu?Dsetzcairu ltegi uzm nenie na rde eusrrtrt.iVukens nrlsimerieVigdeet he,flne ide lrAnutm;l&ee ewernd au&tl;elrm ndu enowll orde nenolkm;nu& tnchi hmre so vlei emchna und es ofnleg tnchi uengg gJeunlm;eu&r hnca mi ri,Veen edi ucah anfeAgub mrne;e&huebmlnu und l.eehfn Udn ndan ewnrde edi ufgnAlae miemr r,regstne mu ienen snehlco afLu r,lh;cfndrhumzeuu&u dun es drwi aslle .urtree

aefnLu eiS blsset neiMssemit?t shn.oc

saW sti rhI u;clsmieronrplh&e figLealubi?nlersD hlabraHnotma ni eastsrlKu,ianer red rbea nthci dngttnueteasf ath dsesei ahJ.r boOhwl re tichn zang hafcl ,tis nkteon amn da rtievla eutg netZei .lafeun Annnssote Ll&fmueua; wei ni o,pSphc ;ocesmhl&nu enrSteck hdcur nde ad,lW ads athcm cshno z.lpSa;ig&s

saW ist Irh ppi?T nteGwin in imdees ahJr ernie red talen Haesn erdo nie azng Ne,eru imt med tetzj ochn rkeien nracDeehs?t wsg;e&iliz anm cin.th Zmu oltG&igri;zsel idns afu end Egsinenbelitrs shnco die ,nameN edi nam .knetn

ieD euVorfepggplrre eimb lalVkofus mu den bmsOah,eche med eitwzne Lfau eds uaeafdpu-nLlCs o3.:Ft02o2 eya Sr

x