Kusel RHEINPFALZ Plus Artikel Interview mit Alexander Herzog von den „12 Tenören“, die am 6. März in Kusel auftreten

Alexander Herzog (Fünfter von links) gehört fast von Anfang zu den „12 Tenören“.
Alexander Herzog (Fünfter von links) gehört fast von Anfang zu den »12 Tenören«.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Ob in China, Japan, Südkorea oder Europa, die „12 Tenöre“ sind international und in allen Genres zu Hause. Ihre Interpretationen von Welthits wie Puccinis „Nessun Dorma“, Leonard Cohens „Hallelujah“ oder ihre Tributes an Beatles, Queen und Michael Jackson zeigen das breite Spektrum der Gruppe, die Freitag in Kusel auftritt. Christian Hanelt sprach mit Alexander Herzog, einem der Dienstältesten des Ensembles.

Wie sind Sie eigentlich Mitglied dieses Ensembles geworden?
Im Internet gibt es Job-Börsen für Musiker für den deutschsprachigen oder auch

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

uf;ulm&r dne egnslchein um,aR ufa denen Pdnurzneeot u;umf&lr hier hSsow nisrnrieee umeon.nn&;lk Dfuiahran btig e,s wie anm das ahcu sau dem eFrneeshn nntek, eni Ctsnagi d&ans;h laso ein iVsnoe.ngr Und so udwre ich hcna m&l;uKlon ladeneiegn imt 008 naneder Let,nue asu dnnee ide setnBe &fmu;lru ide &qd;u21bo odqlrTnu;o&se steucugsah dneuwr.

iSdn ummnerN wei qnuou&beNds;s odlm&q;Doura uas iaomcGo csiicunP rOpe booauTqudl&&qrdn;o;udt eni ssMu &m;lurfu ine nelebsmE aus l&wlom;fuz lJnme&aunor;eT? asnd&;h znag icsh.er sDa iwrd iermm ergen g&l,o;hretum dnu sad terarwne die eetuL railml&u;hutnc vno usn. saD sti &;aalscchuihltmt nei .usMs

lltneeS Sei dsa rmogmPra im fLeua erine oTneuer acuh ,um nwen Sei fsetlel,sten sdas mtsmteieb Leried htinc wei oghefft mibe mkbuuPil sm?anrekmnUone n&shekultersrcml;iu eLteri sit da sher kavi.t nneW hacSne cthin of,ktnruieinne drwi dhascruu ulsttgmeel &ndh;sa aosl gesinchrte rdoe huac nru eid lfeeRhoegni .re&uanedmrt;lv nMa ussm da erimm mirgllhlu;eoh& es,in swa bie dne utneeL ao.nmtkm aDs rtmke nma areb hoscn cnah dne setern .ceoWnh Mechan rLeied muss mna eachfin mal beeauirrnspo. Wir taehnt zum elpseBii end Tltie r&oquso&rLu;oq;audmb set qd;lbe&luuo mi mgramP,ro mti dme Vcyki arLsoend 6917 fru;uml& xgubemruL beim nGard xriP dne eeirntv lztPa reennsug t.ah eWnn nam sda rciihgt nretpttirreie dun ghtriic rsenatnsiet ,stalgteet tmkom sad uach uehte hcno tug an. Mna msus anehcm caSneh hlat naciefh aml eruoerpinasb &dsahn; ndu mmcaalnh iefnkttrnoiu se dnu lcmaamhn tchin.

armWu ;mnmsleusu& se utseehgarnec o;uzlwfm&l eoerl;n&muT ?esin h;uue&rFlrm nehab aj aml ried gcirth,ee mu ntdieSa zu um&nBflleui.;le uns ath rdeej inees eeSLlod-,ior bie ndene edi ernnade nand end aBrnrhudgoccko dnl.bei ndU itm uf;mlwzol& mtmieSn nank mna aj uach ein ielv eswsaehlrcrhsecigebun ramrPgom gs.ttanele asD gtklni mti oulz&l;wfm tmmSnie been sella annesnperd lsa nru itm dei.r

Sei ehanb niee irictheg sbgaGesgnnuailsdu lJorbieav.?sat hIc nbi gsaor poetdlp ah.gciseetbr Zsuret heab hic niee -MbcisiAlnuudlgsau in amuHrbg sbe.lvatrio dnU dnan aehb chi onch asnsicelshk esnGag eu,rstdit itmda hic ermh Oetonpni zmu trAeinbe abe.h ieD sAlcbuiluasguind-M hutoe;&lcmm hic fua kneine lalF sesinm, nedn da dwir vile reWt fau uSsapeichl dun znaT tlegg.e eeiBsd dsin lEenete,m edi cih uf&rmlu; dei emB&uuhn;l lsa eshr hicitwg efipd.nem uNr f;&lurmu edi rwikihcl nahlckisess kuemSt;&luc hrcatub amn ochd nhco iaelmn eien epzsillee sguuldAn.bi

bGit se stleenneArg,rz ab annw udn ibs nwna mna enire dre ub;1d&qo2 d;&oleno&mure;qulT seni achnnikEtgneil? i.nhct Aber edr Beufr tsi imt eeinr iszrl;gng&oe uleri&homcerln;pk ntelsguaB erevu,dnnb red eid oeenKlgl zneswihc 30 nud 04 rehe nhensdattal asl ide &uj;egnmunrle rode la.murelte;&n beAr rmutnl;iclgshzau&d bgit se bei nus eknie r.enrgtzAesel

Udn wei gticwih tis emib ngCatis sad eA?sseEsnuh wrdnee ynTep enrdwe hscetug. Da knan rde uilh;connlSgm& idbea ,ines erod ucha erd erhe emineinf Tpy. oS soelnl ol&glmm;hustic ;w&lmfuozl nreeclihcdesthui Hnreer uaf edr uBenlmh&;u enseht.

eeWrnd ned znenenlie gam;enn&lSru hilbnnrae red prupeG adnn cuah ettbemmis hrkCaterea ssEbgezniec?ehur ist &tmail;hcuulrn hsre ic,iwthg dssa amn &st;uomllcghmi eilve cseldthiuhecnier atrreeChka a.ht afDuar lngee ursen ircn&rllmuhestu;sek Leteri dun uesnr sisuReerg hcau erhs evil trW,e nden ads egtbir neenb end nceheelcrhitnudsi iftmbraSnme auch nie uebesnrt Bdli ufa rde u.meh&ln;uB oS sit rde eine hree mrluu&f; dne BhPpieo-erc eihoanvrrwl,ctt dnen tim enier sksscalih ielbuntgaeesd emitSm nnak anm cinht saell ,snengi swa majnde snnieg ,knna edr enei mtSemP-ipo at.h dnU os tis es hauc gerekuhm.t mPpie-mSot dun lhasssekic mSiemt cniehtrsendue schi dhco. ndU es sit ohsnc ,hctiigw sdas anm ni irnee elshcno woSh ufa der ieenn tSeei ned ;aitor&pgkfsalzS tnlreselad ankn dnu fau dre anneedr Siete ied ieoltm;ariSts&u beritmmest Lirdee itnrtctu.shree

aDfr cih vdoan ehenuga,s ssda rde gSrpzkt&a;afsilo ieb eInnh snieealgedt s,it sads Sie der dCenamoi der uerpGp i?dnJs.a asD tsi auch meni Nlaler.ut ctihNs cthma irm ro;&ei;ezgsmgllur& Fr,edue las sheMcenn zum ncaehL uz ibgen.nr

Sie meonkm sua mbrlgruenN.;&u oreWh mnseamt ide ndeaern elf rum;&eleDion?Te anCgtiss mrulu&;f uesenr n&ar;Seguml fdinne eimtessn ni odnLon tatts dun da dsni dnna dcho eshr eeivl noaNient reeve.ttrn So ridw hiltzetcl ein rntalieeositann bElesenm ltessammtguleez.n

Die ;2qb1&duo l;oln&T&dmuo;qerue dsin eein sedehtuc ukootPnr.di umWar etidnf sad Cgtnias dann in nnoLod tWrtst?ai hentat hcua sonhc saCtnsgi in elBrni eodr K.mνlol reAb dre mrufl&;u ads aingtsC ets;Z&umdgauiln im nngMeaetma tsi eben asu nnd.Loo dnU se hat hsic cahu hubtl;e&a,mrw in dnLono uz ens,atC ad nma rdot die enmteis euLte hcereti.r

eArb rih miasueuutgbHealfnttgp;d&l its Jhaac?lusD.tedn eu.nGa

rthUeteidsnce ishc ad sda uumliPb,k nnwe eSi ni riBnle eearftunt orde ni ineer eeklnin tStda ni edr aO?fhlPz j.a tsneGre edAnb enraw wri uzm Bespelii in urgmabH, dnu teztj isdn irw in nS.igee Udn das sti uaf aell e&mlll;Fua ein .nehetcsrUid gbuamrH tsi enie leta,ttWsd its tefefwonl wei hacu rlniBe oedr l&.uchumnn;eM engeSi sti dngeega aleiln gewne erd Lgea agzn nersad. eBmi ;lgdsspkbtm&urilGtziuoa sit edi tuntlgarEagushrwn eien veli e;gs∨regi&zlmul wiel es li;a&nrthulmcu ucah ielv eetronlr&h;mvuw tis. nI rneie etisandltK tsi ads bliuuPkm eegnadg vlei .crelezhhir aD thetesnne gzan ednare eDknny,ima dei man in nerie z;a&iotsGglrstd so nei rleeben .merwu&ul;d

isdrretAnsee idwr in rekelenin tSnut&aml;de erlutllku fto rnu B- oerd gra aerW-C eg,obetn edi ni &;srom;rggzlieule&n d;mau&tntSel bemi lukmbiPu agr nieek Ccaneh e;h,ltu&amt in ienerlken e&numltS;dat ,eabr ow ads iuublkPm in nSceah tKulru fot aghrugtusnee tsi ndu bldseah einek cnig;lihlcumkesmrlegoiVt&eeh h,ta egseritetb enmgfoeamun si.Dwdra .tsitmm Dsa msus anm drelie sngae. reseUn ohwS brea tis mlab;luru&el lhcieg, bo riw unn ni gbaruHm fua red Buem&lh;un nethes deor ni Keuls erdo c.ukeRasnehno Im lzetent Jhra muz eieiBslp hentat irw ni ehnenKapgo enei woSh, dncaah waenr ezwi eTag frei ndu adnn kaemn irw ahnc ob.ahnhniiKlcemdre Bsi hnaid ethta cih ni nimeem Lbene ochn saimenl aestw von semdie tOr mgu;tehl&ro. iWr dnsi dann rotd rtngeutfeea dnu lela eawrn os lb&uruetham.;src Denn ad raw enei lhsco gheinswnain tloel t.inmumSg sE wra dre raekss tnUredeihsc uz emd eehr asetw nrugehrie vnnsescihiakdna ul.umbiPk In eciamlhKbhrnnieod benah ide sechuerB stfa die aHlel oamdanneg.nesimurnee

Wie eielv Tgea dsin ieS eenigichlt mi haJr eeurenwnW?tnsg cih elal maumzhmzlseue&nl;a keomm cih afu steesmdnin 016 ibs 801 Teg.a rbeA hci hrveceus c,hosn nwen wir ni red uh&elmNa; meiner tHadmteaist mneuru&;rbNlg ,isdn euuazsh uz censf.lha hShcczs;igilll&ei msus eid sotP cnserheghued dnr,wee eneRugnhnc snul;&smmeu alhzbte erdnew nud os ir.wete

Betit ennnne Sei ider Gumnld;e,ru& eeisn hIrer eeoKzrtn uz c.nfheAuubse lela ;&lmFluale oestll amn ,mnkoem ewnn mna einse grSeon ergesensv lwli ndu ennie ncunme;sl,ho& gwsebhi,nntce ,ngtseliu h-omur und llogevnnakl bAnde nbeeelr tohmu;.&mlce niE ednrera rnuGd snid ninssemetd elf trektatiav eugjn rr.eHne dnU wnne nam sMiku mzu eniigMtns nheab olm,hcu;em&t sit man eib nus ucah eguna cgrii.ht

nofI

saD ornezKt ma er,tgaiF 6. rzMl;&a,mu ni eulsK sit rkafut.aseuv ur&;Flum sad zrenotK am ,sgatmaS .52 lri,Ap 20 ,Urh ni dre esleolhegDrabnnr esRncnuahoek tigb es eatrnK ba 39 Eoru utenr eeoTnfl 8100 4600500 orde einonl rtuen twoc.ksiwuoowp.lml.

x