Kreis Kaiserslautern RHEINPFALZ Plus Artikel Rückzahlung von gut zwei Millionen Euro für die 50 Ortsgemeinden in Sicht

Frankenstein gehört zu den finanzschwachen Gemeinden. Durch das OVG-Urteil könnte es in den Genuss einer Rückzahlung kommen.
Frankenstein gehört zu den finanzschwachen Gemeinden. Durch das OVG-Urteil könnte es in den Genuss einer Rückzahlung kommen.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Wird das Kreisumlage-Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) rechtsgültig, dann können sich die 50 Ortsgemeinden im Kreis über eine Rückzahlung von insgesamt gut zwei Millionen Euro freuen. Zwei Beispiele: 2473 Euro fließen in diesem Fall in die Gemeindekasse des Dörfchens Gerhardsbrunn, 190.798 Euro reicher ist die Stadt Ramstein-Miesenbach.

Das Geld stammt aus den Zahlungen, die die Gemeinden 2016 als sogenannte Kreisumlage an den Landkreis entrichtet haben. Den dafür zugrundeliegenden Umlagesatz hatte die Aufsichtsbehörde

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

sde dans,eL ide D,DA enegg ned hneevetemn ntedarWdis sed riKasgest um wiez unkePt fua 423,4 etPzonr lmhou&h;etr &sd;anh ien neo,hgerV asd dsa GVO jetzt ni sieemn Uetril sal iriswcgrhetd fetutigsne tha i(ed ZLRFHNIEAP ehetbrceti ni red eonuae)nas.arbgstDgs eiW dsa OGV ufa gArnaef ,iliemttet deuwr eein Risivone ictnh nelges.uazs redgAilnls nkna dei im lrngveareahKef lnereeutneg DAD nggee diese ihntazsguNlusc cswBredehe eing.nlee Das erwde ietrzed ,mg;tlufur&pe tltiee sda Imiennmutisiernn mi.t ;edlWrumu& srdeie eculhigo;m&nlm esrcwBeehd aensetb,tegtg tsue;&mulsm hics das vngsnrruaecuegBtdlithesw scamlonh mti dme aFll sabfnee.s

tnEkner ide DDA bera dsa irltUe an nud rdwi edeiss tugngl;uemild& timafctesh;&lkrrug, nand uwl;edmr&u sad m&fr;luu eid eu&la;oshieirnrgnekmg Geeendnmi ndu ednanegeeimrdVbsn bdtuneee, ssda eis nazuulkuR≠clhgm letna.her Fblr&uduo&;m;uq dei bresesond nacanfzicheshwn nimegnerdtseO iFrnnsnktaee r&lm;weduu schi die rbKegaeleustuslimnag mu .14113 rEu,o rl;u&umf elnWilnidenag mu 3265 o,Eur um;u&lrf zlbataSuclh um 3063 rouE nud f&uurl;m nhcsihrrHo mu .68105 ouEr elu;re&,dduroeiznq tbig ide alireneKugvrwts ufa ALF-fNHeganAErRZPI igenei epei,elBis ied ide nioDesimn ltcehieudr.ven

DSP tffoh uaf shlleecn z&Rhnmll;eAluukugcla nkortaesirgKeftinsa bhaen asd Utilre nedn cuah &i:&lzgsgmuelt;rb;u &dor;qiWbu ueenrf snu rmul;fu& eid nednisetOrmge nud oh,efnf sdas die uz evil gaeletzh leUagm snhclle an ied -Osrt ndu rnmninededeabsVeg umrkcul;&zu tlazehg rw&i,odudql; gsta adaHlr isrtW,hce trrneVoizsde edr onkPiS,rFa-Dt dei edi algKe geneg edi odBeer;&mluh dre DPS mlnegfeut&;rhu gLndsiruaeenegr mgngiteerat ehat.t dqbuoir;W& sidn forh re;umblu& ied mnur;allu&gK dre otnnqd;lAele&i.hgegue Das ireUtl abeh l;etgbs,&utamit asds uchrd edi h;ogErhu&unlm red lgeUma eid uBtaensgl lm&;rufu enien ileT der msngeerditenO zu girog;lzs& weseeng sie und esdei eihnr egsBemuiglsareunpw emnaresul&kntg;ihc eba.h

GWF eitsh hdru;egbuo&eqir ouqZluknu;df&t &;murluf eilev u&doK,Vnq;einnmbeoum ,iidv ivic Ih(c ,akm cih ah,s chi ltg)eiuq&ds;e,o chltfrook rikaGsoWfntFe-Fch weU Undoln tmi neeim pAsu,shruc edn lJusui s;l&amaruC nach rinee weeonegnnn tSlcachh ei;ugm&eslrzt&lgau; neahb ll.os uAch die GWF z;el&ggseiein nddbqu;oe& Rhum eds Sgdil&oeuqe;s udn efrue sc,hi asds d;q&boeidu ugtkirucqo;alilk;d&eatnH&m esd itrsKasge hiellttzc umz oErflg frum;heglu&t .aebh bD;doiqeu& Oehfreig &m;urluf ads dnaL dun orv naell gDinen ;rmuful& die DAD nrtphsceit uenag snerneu aroqnudw.&Eruelntg; eiD Ggi-shVndecEuOtn eahb edn lheAdhrsumobcftu&es;in aklr c,tmhage ssad mna mnnKemuo ncith ma enlGldb&au;mnga um;n&uhfler uudr.;emlf& nelVie nmueKnom ahbe das ilUtre ieen grh&ueqr;duoieb Zu;lqudkotufn& eshrec.tb eiD namoukmle ndgge;nimsttaikeEl&ui eis rthgeseic erdw,no otbtne lndU.no

D:UC dnaiedWstr hta hsic ortel;genbhq&ouDd isWrddtnea ggene edi Zmenagazln&snwigsmh;a eds snLeda tha csih o&ot,qnudlhgel; urtfe scih hcua nFiCtkaehr-UsfoDc scMuar ,enKil red in emd iUltre iene oikmrgbnwlSuy r;u&mluf esiKr dun Gnmenidee h.iest uvooDqd;ab&n l&htn;uamg ektird a,b aws rwi uns orv Ort utlabpuu&hmer; ohcn nsliete ;kuounonm&e&n.lldq; lm&r;uFu ide UDC im Kreitgas emmok unbd&eoiq; ggdnnlusesboise Deenhr an erd ceqUreua;uhlm&lbaogds hcitn rhme ni .areFg u&as;bdDqo tsi eni iesesm i,a--PrezptheelweSSrcr sda sun asu Mianz glumdk;aufctru&e .idwr imatD eurnsrnlteagi wri die rO-ts nud sVnibmgeedendenar dnu mnhene ennih nde ztnelet maledoql.rupiu;S& nNu sie das Lnad fgerd,oert udq&eib;od nmuenKom essamgnnee iaienllfnz ,atuseuzantts dmtia ovr trO tgu aetrigebet werden ;nda&olk.qnu

n u &elmrG:;u dbqnKn&eum;uoom eldhcni sengenasme ruize&uaileofcn;Ahnqnd ied itranoFk onv dnn;imlBu&su 0i/eD9 rmuGuen;&ln im Ksgrieta g;;zltul&euris&gbm d;sb&adouq ntiudhicesesnerwg id;ltU&.luerqo Die ineeelnnz gensreinOmtde t&;aluhetnm csih ads evKrraagnelfhe nhtic teniesl lonm;&eunkn dnu nwua&e;mlr hone ned sicjriutehns sEntzia des Keiress dbqao&um; ennlga rmA ud,v&htulrgnerqo;e ennw dei lfeenaniliz tneUnrckedgu uhdcr nudB udn Ldan be;oqufacidn&h ibs zgan nhac nutne &rgducue;edohqclhtri redwno m&euwa;,rl agst fFscraoitenkh hnJeoc erdMawe udn ,fhfto assd ide sgeensmneae nginauFzienr erd meunnoKm nuνdbqo icdhnel und&on;qengaggael ewed.r obu;endn&Wq ahcn knDeugc der naglufbfaPcithe onhsc ntishc hrem irg;ml&uub ,teilbb ndan nkan man ni red iKiualonmpmtokl chsint ehmr anetl.tgse ndU ndan nlsatbee schi wgrnndiaen cahu imerm nrgeewi hteEmhielancr mit red h&cumgnnllumoe;i ,Afugaeb urn chon dei eiesrM zu ed;&rnuoqellwva.t rewMdea whs;cmnuu&lt hisc m&rluuf; die eunKmomn bare thnci rnu mher Gdel, nnosred chau gwierne ,bufaAgne eein hraugcefnVien lverei Rgugenenel udn hcclisiwhtsfrtea nkne.De q&D;bduanon nkna es ieg,nleng tmi edm enilhcge ldeG rmeh zu drleceo;in&qu.erh

sntiLear:ipk ongnsedreu;d&quieLbrag llutm;s&sa mnoeunmK ma gelnan Arm vhdgrlnoue&nqer;oVun einem u;ubgtndqeo& Tag uf&rlu;m ied oKuenmmn mi i;qsrd&Kluoe tisrpch erd fehiocknaFstr erd Litnrpkas,ei eladenrAx Ulh,ric dnu fof,ht sasd hcsi ads dnenHal erd DAD nun gthhnalcai eraeuml&vn;.dtr Am gn;lirzemdaulhncst&u mPrboel red azuUftrriningnene erd menuKnom vuedaemlrr≠ deesis eitrUl ebra olhw t,chsin agubtl cilhU:r n;oqbduI& mkiene suadldBnen hetg es end Komuennm os hltchces iwe ni azhnndlRaiP,lf-e ewi ster uusg;ltnjm& eien Sdeitu .eelttftslse Die aegseLnrdrnguei talssl&um; ide uoemKnnm am laenng Amr .re&huuvnognerl;qd eDi onleummak eltganvtswuelrbS rmkevome so zru .beouuld;o;q&aqrFd&c

D:fA hr,Fo sdas t;duqeqi&lulo&;uodlberFh usa seretr nztIasn ksteirsa Auuechrwd edi FkfnitA-Daro ul;lmtgi;&gez&sbru sad l-UeriGVOt: udEb&;osq tsi nie d,nngiU dsas die rsdunraggieLene end nieresK ieieenrsst mmrie hrem tpulchgfienVern ele,aufrgt ies eenirtadsrse areb hnict mti edn ewndoignnet eanenifilzln nMtleit tsttutasae h;ad&sn nud ise nnad ahcu hnco enngwiz wli,l l;mub&uer das etcsgrHhbneu ide Gniedmene uz &c&od;usupq,le;mlrnhof tsag fnacehtoFrkis ftioGdert llM.ruu&em;l ;qbIhcduo& inb hfro, assd das GVO dies beenos estih ndu ads etlluhrFei dre etesrn Inasntz iaetkssr &d.tqhal;ou Dei DfA hbea ttess die eecdsgVefuobqgna&;tirumhn von mmeri hmer ozniesal edn&edunuolw;ufAnqg zu Lnstea rde muemoKnn .steirktrii In sdieme hmsemnaZuang eisewrv ruuel;ll&mM weat afu ide dbhuo&eb;lireqnche neokslgoetF der ;.ll&siluFtnul;mlocogtqdhuiik&p meD aDCL-adtrnU laRf ;erLgizlse&mstei seetengichbi m;uMu,&ellrl sdas dseeir csih aus tchiS rde fDA &e;drbqhsou qoelsud&;ildo ulmfu;r& dei sIneresetn sed ieersKs ieeegtznst he.ab

x