Kaiserslautern RHEINPFALZ Plus Artikel Hausärzte schlagen Alarm, weil der Nachwuchs fehlt

Weil Nachwuchs fehlt, geraten Hausärzte mehr und mehr unter Druck.
Weil Nachwuchs fehlt, geraten Hausärzte mehr und mehr unter Druck.

Jetzt direkt weiterlesen

Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen

nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot

Sie sind bereits Digital-Abonnent?
Hier einloggen

Wer in Kaiserslautern einen Hausarzt hat, kann von Glück sagen. Doch wer zuzieht oder den Arzt seines Vertrauens an den wohlverdienten Ruhestand verliert, der steht vor einem Problem. Die meisten Allgemeinmediziner nehmen keine neuen Patienten mehr auf.

„Natürlich werden akute Fälle versorgt. Aber das Problem ist, dass elf Sitze für Hausärzte in der Stadt unbesetzt sind“, erläutert Jonas Fröhlich, Vorsitzender der ärztlichen

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

sgriunrKgen.ieevi sDa sei ieb dre tecslszuralaniKhem&;n rVngeeuniig kenbtn,a eien ou;lmsg&Lnu abre esi inhct ni cShti. sE eehfl Ncuhc,whsa se edwer mmier er,cirhwisge olgearchfN uz nien,fd so Flh.chirom&ul; Das n&;Pohmualnme hat l;tuslnga&m die sdiG&aot;zsgtlr cete.rirh oDch cithn mlneia in Lwafuidg,nhes wo 5,7 ir-satetzHazSu ubsznetet i,nsd sit edi tunoaiitS so irhacdstma iew in rnutareaseKls.i

eDr s&utuhoclkmairbe;r Alalgt cherkcst eginAnbdmerzleminliaei nriKets onuHmh;,&l edi ishc orv hzen enraJh ni dre asrle;zlipetss&Hga enlesdaneresig hat udn easaidcmkhe arLpirshxe rfum&l;u uengj eMdnieizr its, nnak nei idLe adovn i,sgenn dssa kmua cnoh dmjnea ni eediss chaF lli.w &Debod;uqi sAentobevnl mkoenm vno erd ,nUi sie sdni othremhv,otcii nnnrbee rfmuu&l; ied M,idizne huca edi thhsalul&m;iezarcu cthma niehn ia.Spls&z;g ohDc nnad elebren ies eirh dne crlbinsurhkeu;amot& Agt,lla sda echsrtkc d.u;ob&aql eiD urkr&uoimeBt;al in den Pnxare tnmim emirm erhm ,zu nudr 04 rtozePn hiers sdgettueibZ ehtg r&admlu;uf duf.ar

udrWboiq;& use;lmns&mu eslal kont,eeiunmdre ad irchene kenie edir a&tSzueml; rehm wie hl.qu&ru&mlo;;eufdr lheeF wseat, sie nma lhnecsl in der Htanufg. bdr&uol;mFuq;&u eejd sngtucuehUrn s&nmuesl;um wri i,nfreZf eid ahewmln&rud; dre eeniPmda ni lieven hBeireecn la&dntugms;i lmediurku;n&krcw ;r&meuendrtvla ,ndwreu cbrhennea dnu baied ads etgudB im cklBi udheqole&nlat.;b mI auQlatr rwnede mi Scnitth pro lheebdanmet ntaPiet swenczih 55 und 56 oruE hulbtzaae,s elga iew tof ierdes otmm.k Je hcna tenmseuzngZusma erd tenetianP verreiai sieder agE.rtr Wre leive etaebgt ndu tdroiumelmbi enncehMs retuee,b oeebkmm sewat e,rmh ewr evlei gjneu Pnaietent oresv,ger aetsw wee.irng

Um nicht auf dne setnKo tzseni uz ei,lnebb &tuummes;lns oshhcnrci Kanker ni eisezlpel reoammgrP uintetesfg drn,wee isebchtber n&Hlumoh; enie von elevin .flgeuanA nUd eis igbt fnfeo :uz in,pttPareaintve eib enedn sie rhme bnarhcene ru,m;eduf&l eehlfn, asd m;nsiitrsusevl&hlaM von nigtusLe und garrEt czueiu.hsgaeln psilieBe .nunsgekoLfeutitntsn uluf&maD;r afrd ies eib sKseitnnnepteaa ,759 Erou cnrehbean. Aebr nielal asd twianaleeErmgi m;u&lfru dne ierltF eotkst scnoh erid Eu.or Ein EKG ewedr rga hticn reatx tv,glu&ree;tum ibe utknnsfsfAecoahsgn ovn 0.2100 roEu.

lrgtueVimnt an Faclhurm&aez;t lsgliw&o;chuhimFihcerr gsa,t ied engjnu ueetL noltelw hacu cinht rhem drun um edi rUh an,erbite cetnuhse das enzeillnfia oisRik edr auilnrd.Nessge ub;qdDoie& estnoK ;uurml&f h,oLn areMtali dnu ierenEg in end xearnP tieensg nuchkniet,riiol ide tHrnosioaoruanit cscerhlttvrehe his.c aD mtstim lufrm;u& eviel egujn elgenloK dei aulzhgnBe im ltunnaemab rBicehe nihct oul&;dmrqe.h ;mur&ulF netnapieuNte ;hluetlr&am nei rtaFhcza hcan edn l;Pueanmn&l ovn ihnGeissdurtieetnsm Klar tacbhuearL rnu nohc nei udtBeg enwegiu,ezs newn ied imurVnltegt nhlou&mrieclp;s mu;br&elu neein nneslrieengeedas atHurzsa l&um;uf.lat asD aebr tonnfkiterui ni erd xrsiPa cthin. bdouIn;&q tnehec &f;llenutaNolm urnef rwi ieb end ohcrllne-zFaaKegt n,a iettbn e,si die ninePeatt uz leeu&b,erumn;mnh earb im reudnG baenh irw mi tlaAlg, zu dem chua uasuesbcasHuhbe hgn;mre,ule&o ihfecan tichn edi iteZ qdzuaou,d&;l kmaetl&ulr;r cuil&hF;r.lmho mZdue delu;fmr&u esied afeuAgb hcnti aelmni na enei dneciimishze tkaFfrhca iledtgeer d.nerew

e etbnrzitseiA vno 06 bsi 70 zttineeesnirSdbeAtnu von 06 sib 70 udeStnn dsni ieb den itenmes nogleKel an edr gdnTosnagrue. ;Ncbqh&odua der Pixrsa emkmon hocn eHcsuu,haebs ngutVwl,are a,cdutioeomNaknnht unaA;rlte&,mg geinBhui,snncgee ,frBiee dneBuef eseln ndu n,iedroenn rsigieniuaDgtil onv ,enBedfun die iteLs isz;g&lelei ichs dslneo fomfnrh,ul;ret&u sleal ,eDnig ide dre tetnPai in erd sxPiar nhitc oetb,ti;lmu&oqmdmk eurtll;ramk& r;il.hhFmo&cul

Hmlu;oh&n dnu ;hulcrlmhi&oF ;l&nnonkmue zru eiZt iknee unene iPenatnet ermh eaemnf,uhn os reneg esi se aemnlt&.u;t ieS boteenn isno:nuo qdbui;&roW eibenl eneusrn rf,Beu wir elnowl fmr;lu&u ursnee tenianePt da se,ni raeb wri erebanti elal am qdA.glh&un;saloc sDa ehba hcau atidm zu unt, dsas die eneiteLzige im ahanenKrsuk mierm mkurre&lzu; endwer. qnD&uabnd;o newrde eid nneechMs sleeansnt dnu rwi nhmur;melenb&ue ide r,seugorngV ide um;rulhre&f cohn in red Kikiln afnseetdgtntu hta, eewdnrc,haVsesbl orngWue,nudsvrg kloqldurt;oBntuloe&.l Zdeum emnbl&otiueg; ide retldena vlkgurluBe;omn&e &tl;rufmoe h&cl;rteazmuil tug.rBenue

lAlse smsu im elDait eeutmdtnkroi enUerwddn zu mella sul;erb&luUmfs esi eid tigdliae eaeitkeatnPtn mit ielvne Fneehrl eb.ehattf oq;louAbd&s &umu;slmsen iwr esall tpoepdl eutndrkemie.no Aslle mrl;zzshclt&ieuua dfAnwau, ,tieZ ied snu r;ulm&fu enreus enitaPnet &ull;e,ftqdoh gnemuttrarei h.n&lm;uHo geeKolln eulamth&;tn hcsi emlut,ra;rg&ge sla in red izotecHh edr einmPead asegtg d,wreu &mltu;erAz crnhtbaeu nkenei ohgI,leusiacaninsftl edi tahnl&;mute ma mnIfep gnuge eevrnt.id ln&:;hoHmu ;qbos&dDau enbha iwr lales no opt ,emahgtc am doehenncWe nud an a.egFeentir mZu eliT nbeha riw rm&udluaf; axter anlsroeP tesgetnille edor enursen nirfelnHnee oBin t,zagelh weil edi ermpnneta am nahcgAls elonutr.b&edai;q

stFa dneej gaT llumt&uf;a ads leefonT ieGigrs;zhade&le ewli z&Artlm;ue neeh,lf ulafe fats enejd agT asd Tefloen zi.els;g&hi umc;h&ratlliNu fheel ,ies nwen jdmean ngaz tkau nei lPormbe .abeh redO ies veusechr, den katnotK uz ngeleolK hl.zelueetsrn ehMr eehg rbae tihnc, aws lhuiu&cuwnkl;lmilr uz eeg;ru&mlurnarVg rh;fl&ueu.m chaN iefonnrtInmoa nov hirlFohc;lum& igtb es chdleligi zewi axruearptzasnH ni dre tSad,t ied kienne tsnupAomhafep atugnevlmrh&; .ahneb

Udn eiw nlentko&m;u der seAwug sau edr eMiser sehse?nua nh&uo;mHl ndu &hmrl;louhicF hcueb;unt,emfr&l sdas ied loitiPk ads riizpPn red liielnnikokP utg ftedi.n derO esegnnaton Meicnhizesid egegrnzursnot,Vrnse die erhm nud herm uas med oBdne sg&ies;ielhnc.z eiD renibeat ni dre eRlge mit ellenstetang &tAzr;mnel,u beetni mehr mTldtlzieieeloe na, ehmnen nde ugnejn ndeneizriM rirmta;ouB&ekul .ba idslrAlegn dwere crdhu ied llVzieah erd ;zt&rmlAue sad nrhV&smi;eltlau ichznsew ietnPat udn Aztr ni dre elgRe nreaoynm dnu unher;.croilseulp&mn sDa sie ,so wei se fot c,eeehhsg enki regtu ,Wge os ;uhchlr&Filom. duqoIhb&c; knan nenei nPte,eiant den ihc aglen kneen, vile srebes e.uer&lbduqoetn; aDs sehti uhca ouhnHl&m; so: ;&uWnbeqdno hci dajenm ia;lgml&mli&;seruzegg eeh,s nkna chi ilev beress mtaehn&esnzul,;ci wsa ihm ohd&f;equ.tll

eLgan etiWezaentr nids ien mPoUlbrdne ad its cnho ien .ombPler ieB unmh;era&cFaz,tl vro lleam ibe o,nelrd;mhtp&Oua uNneogrelo udn zeunHutar;l,ma&t tnbaereg die ttnWrzieeae mi tcSihtn ired bis hscse ntMoae ad&hn;s ndu das icnt,h liwe todr uz wineg aebetrtegi d.wir sDa u&;nummessl ide &ulmruzeH;saat lzhmzsitluu&c;a eaunga,ffn kgatl rhmu;oiFlch&,l red dei fAsuanugsf irvtr,ett sads imeanl u&tluu&pfrrm;e;mlbu nederw eu,m&usmls; ob ide nazlAh erd lunegsnezeas eizrAttzs orp cihntruchFga onch &g&laglm;iui;tezzmes .tis nenD ordt dins keein iSezt anvk.at eiD nlegaarpndsBfu ehtis ebra sieielepbsweis ,rov assd nei zttHaaru lrfmuu;& 1.3000 ug&;rBmlure thr.esuaci rAug;du&obudnqf dse imregeondhcasf sWdlane mntmi der eaBdfr na ceta;urha&crlzfihml gosVeugrnr u,do;zqu&l os ;om.lhucFilrh&

Jaons hc:liomrt.Fuholo;F& iCaaldu chdeneiSr Keitrns hmn:uFto.H&oo;l aCiulad eSedcinh r

x